Програма вступного іспиту зі спеціальності 034 «Культурологія»Сторінка1/4
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності 034 «Культурологія»

для здобуття ступеня доктора філософії

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності

Протокол № 17 від 8 червня 2016 р.

Київ - 2016

Укладачі:
Карпова Л.О. кандидат педагогічних наук, професор кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності, заслужений працівник культури;
Петрова І.В. доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності;
Просандєєва Л.Є. доктор психологічних наук, професор кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності.

Пояснювальна записка

Програма вступного іспиту з фаху за спеціальністю 034 «Культурологія» проводиться при прийомі на 4-річний термін навчання для здобуття освітнього ступеня «Доктор філософії» у формі тестових завдань з основних дисциплін теоретичної та професійно-практичної підготовки. Програма містить у собі перелік питань, які охоплюють загальний комплекс завдань, що мають перевірити рівень знань та вмінь вступника. Тестові завдання проводяться з таких дисциплін: «Історія української культури», «Культурологія», «Історія зарубіжної культури», «Усна народна творчість», «Історія мистецтв».

Програма вступного випробування покликана вирішити такі завдання:


  • комплексно перевірити якість засвоєних знань (у контексті навчальних програм історико-культурологічних і мистецьких дисциплін);

  • виявити рівень володіння вступниками знань з культурології, історії української та зарубіжної культури, усної народної творчості та вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

На вступному іспиті з фаху абітурієнт повинен продемонструвати ґрунтовні знання основних розділів фахових дисциплін, а саме:
  • володіти знаннями з теорії та історії культури, розумінням концептуальних підходів та поглядів до аналізу культурної спадщини, та сучасної культурної ситуації;

- визначати особливості культурологічних та культуро-творчих процесів;

- оволодівати теоретичним матеріалом обраної галузі, відповідним науковим апаратом та логікою мислення;

- знаходити оригінальні самостійні підходи аналізу сучасних культурних процесів;

- засвоювати сучасні методи теоретичного, історичного та загальноестетичного аналізу культурологічних явищ;

- формувати власні естетичні та професійні критерії оцінки різноманітних явищ соціокультурного життя, створювати на їхній базі власний аналітичний апарат;

- розуміти сутність культурології як науки і форми суспільної свідомості в її історичному розвитку, її місця та ролі в розвитку загальнолюдської культури та духовного розвитку нації;

- орієнтуватись в основних принципах, етапах розвитку та сучасних явищах соціокультурної ситуації, культурних цивілізаційних процесів та методологічних засадах їх дослідження;

- володіти навичками науково-дослідницької діяльності в галузі теорії, історії та практики культури;

- визначати та формувати соціально значущі мотиви професійної діяльності.

Порядок проведення вступного іспиту з фаху:  • допуск до вступного іспиту абітурієнтів здійснюється за наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

  • вступний іспит проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією КНУКіМ;

  • абітурієнтам дозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою);

  • абітурієнт отримує лише один комплект екзаменаційних завдань, заміна завдань не передбачається;

  • під час вступного іспиту не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими абітурієнтами, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

  • перескладання вступних іспитів не дозволяється.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Вступний іспит проводиться у формі тесту і оцінюються за 100-бальною шкалою. Мінімальний прохідний бал вступного іспиту – 61 бал.

На вступному іспиті вступник має можливість отримати від 0 до 100 рейтингових балів, що відповідає кількості правильних відповідей на тести. Загальна кількість тестових завдань – 50. Одна правильна відповідь оцінюється в 2 бала.Критерії оцінювання результатів


Кількість рейтингових балів


Від 45 до 50 правильних відповідей на тести. Вступник має високий рівень фахових знань та вмінь, логіку мислення, вільно володіє навчальним матеріалом, здатний його аналізувати та знаходити правильні відповіді.

90-100

Від 38 до 44 правильних відповідей на тести. Вступник володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх фахових знань та вмінь для знаходження правильних відповідей.

75-89

Від 31 до 37 правильних відповідей на тести. Вступник має низький рівень фахових знань та вмінь, володіє навчальним матеріалом фрагментарно, допускає багато помилок під час знаходження правильних відповідей.

61-74

Від 0 до 30 правильних відповідей на тести. Вступник не володіє навчальним матеріалом та не здатний знаходити правильні відповіді.

0-60


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка