Програма всеукраїнської науково-практичної конференції „ Майбутній науковець 2012 7 грудня 2012 рокуСкачати 158.81 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір158.81 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Даля

(м. Сєвєродонецьк)


Програма

всеукраїнської науково-практичної конференції

Майбутній науковець – 2012”

7 грудня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк, 2012


ОРГКОМІТЕТ:

Поркуян Ольга Вікторівна,

директор Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля, д.т.н., проф..;

Скребцов Олександр Іванович,

директор СХМТ СНУ ім. В. Даля

Скурідіна Олена Анатоліївна,

директор багатопрофільного ліцею м. Сєвєродонецьк

Бутенко Наталья Володимирівна,

директор багатопрофільного ліцею м. Лисичанськ

Заіка Раїса Григорівна,

декан хімічного факультету ТІ СНУ ім. В. Даля, к.т.н., доц.;

Шевцова Ганна Зіївна,

зав. кафедрою економіки підприємства ТІ СНУ ім. В. Даля, к.е.н., доц.;

Маслова Ольга Сергіївна,

голова студентської ради.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Хімічні науки ауд. № 401 НК

2. Технічні науки:

секція 1 ауд. № 313НК

секція 2 ауд. № 216НК

3. Економічні науки: ауд. № 203ЛК
Місце проведення всеукраїнської науково-технічної конференції:

Лабораторний (1) і навчальний (2) корпуси Технологічного інститутуГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Реєстрація учасників07.12.2012р. з 11 00 до 12 00 проводиться за напрямами конференції у аудиторіях:

1. Хімічні науки ауд. № 220 НК

2. Технічні науки ауд. № 313НК3. Економічні науки ауд. № 203 ЛК


 • Робота за науковими напрямками:

07.12.2012р. з 12 00 до 16 00
Регламент конференції

Доповідь на секційних засіданнях до 10 хв
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті інституту: http://sti.lg.ua/index.php/ru/nauka/nauchnie-konferencii
Науковий напрям Хімічні науки (ауд. № 401НК)

Голова: Кудрявцев Сергій Олександрович, к.т.н., доц. кафедри технології органічних речовин, палива та полімерів

Співголова: Лященко Ю.С., магістрант гр.ТНВ-28м

Секретар: Чепель Т.Л. студентка гр. ХТ-29 бд
 1. ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ГІДРОСФЕРИ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ
  Смалій О.В.


Науковий керівник Мохонько В.І., ст. викл. кафедри ТНРЕ

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ПОЛЕЗНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ СИНТЕЗ–ГАЗА
  Пивоварова Д. А. Хт-10вд


Научный руководитель доц. Шаповалова И. М

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ПАРОВА КОНВЕРСІЯ РІЗНОМАНІТНОЇ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ МЕТОДОМ АЕРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛІЗУ
  Ісаєв А.Ю., Педан А.Г. гр.ХТ-29бд


Науковий керівник доц. Глікіна І.М.

Технологічний інститут СНУ ім.В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПУМ) НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АДСОРБЦИИ И КАТАЛИЗА
  Серебрянская Л. К., гр. ХТ-29бД


Научный руководитель доц. Шаповалова И.Н.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ВИДЫ ОТХОДОВ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ
  Гаврилова М. В. ст.гр. ХТ–29бД


Научный руководитель доц. Шаповалова И.Н.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ ШЛЯХОМ ФОТООКИСНЕННЯ N2O У НІТРОЗНИХ ГАЗАХ
  Мамченкова О.Ю., Лященко Ю.С., гр. ТНР-28Дм


Науковий керівник доц. Дишловий В.І.

Технологічний інститут СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ИНГИБИТОРОВ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ
  Товкач Л.Л., Гулян Р.И., гр.. ХЕ – 91, В.И. Воробьева,


Научный руководитель проф. Чигиринец Е.Э.

Национальный технический университет Украины «КПИ»

 1. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ РУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ДОПОДРІБНЕНОГО МОКРИМ СПОСОБОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМОХІМІЧНО АКТИВОВАНОЇ ВОДИ
  Воробйова М.І.


Науковий керівник проф. Півоваров О.А.

Український державний хіміко-технологічний Університет

 1. ВИЛУЧЕННЯ МОЛІБДЕНУ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЗАЛІЗО-МОЛІБДЕНОВИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
  Качалова А.С., 5 Н-77, Самчилєєв І.С.


Науковий керівник к.т.н. Костинюк А.О.

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»


 1. СИНТЕЗ ФИШЕРА-ТРОПША В РАСПЛАВЕ ПАРАФИНА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНОАКТАВАЦИИ КАТАЛИЗАТОРА
  Чепель Т.Л., Криворог В.В., гр.. ХТ-29 бд


Научный руководитель доц. Кудрявцев С.А.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ МЕТАНА
  Зуган Е. В.


Научный руководитель доц. Шаповалова И.Н.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ПЕРЕРОБКА ВЖИТОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ З ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ
  Колєснікова К. С., гр. ТД-18б


Науковий керівник доц. Соколова С. М.

Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне) СНУ ім. В. Даля

 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАВИТАЦИИ КАК ИСТОЧНИКА •OH РАДИКАЛОВ
  Федотов Р.Н., гр. ПЭО-28д.


Научный руководитель проф. Захаров И. И.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ НЕКОНЦЕНТРИРОВАНОЙ НИТРАТНОЙ КИСЛОТЫ
  Федотов Р.Н., гр. ПЕО-28Д


Научный руководитель доц. Тюльпинов А.Д.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ ДЛЯ БЕТОНА ИЗ КИСЛОЙ СМОЛКИ
  Аверкина Е.А. гр. ХТ-29бД


Научный руководитель к.т.н. Зубцов Е.И.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. СПОСОБ РАСЧЕТА РЕЦЕПТУР АЛКИДОВ
  Ананьев Б.В., Кравченко К. ст. гр. ТПП-28м, Салов Р. ст. гр. ТПП-28м


Научный руководитель проф. Кудюков Ю.П.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ
  Сиротин А. Ю. гр. ХТ-29бд


Научный руководитель доц. Шаповалова И.Н.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ АЭРОЗОЛЬНЫМ НАНОКАТАЛИЗОМ НА НОВЫХ МОДИФИКАЦИЯХ Si/Zr-КАТАЛИЗАТОРА
  Aльсуз Амер Хабиб, гр. ТПВ-27М, гр. Хашим Али Махди ТПВ-28М


Научный руководитель доц. Кудрявцев С. А.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИНКОВОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ ГИАП-10 С РАСТВОРОМ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ
  Парамонова А.Ю., гр. ТНВ-28м, Тютюнник М.А., гр. ТНВ-28Д, Хило М.Б.


Научный руководитель д.т.н., доц. Суворин А.В.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)
 1. СУЧАСНІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТАКТНОЇ НЕРІВНОВАЖНЇ ПЛАЗМИ
  Трєщук С.В.


Півоваров О.А., зав. каф. ТНР та Е, д.т.н., професор

Український державний хіміко–технологічний університет

 1. ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ВІД СУЛЬФАТВМІСНИХ СПОЛУК МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ
  Грабітченко В.М., Петриченко А.І., гр. ЛЕ-71, Трус І.М.


Науковий керівник проф. Гомеля М.Д.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»


 1. Фосфор биогенный. Фосфорсодержащие пищевые добавки

Ибышева Е.И., гр. ПЕО-29д

Научный руководитель доц. Захарова О.И.Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)


 1. ФОСФОР В СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВАХ

Ибышева Е.И., гр. ПЕО-29д

Научный руководитель доц. Захарова О.И.Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОГЛОЩЕНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ КИСЛОТООБРАЗОВАНИИ HNO3

Атискова М.В. ст. гр. ТНВ-28д(м), Роменская А.Ю. ст. гр. ТНВ-28д(II), Федотов Р.Н. ст. гр. ПЕО-28д.

Научный руководитель Захаров И. И., д.х.н., проф. каф. ТНВЭ


Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)
Науковий напрям Технічні науки. Секція 1 (ауд. № 313НК)

Голова: Татарченко Галина Олегівна, д.т.н., доцент, кафедри МІФ

Співголова: Близнюк Д.Т. студент гр. ОХП-29Д

Секретар: Панасенко О.О., студентка гр. КІ-11д

 1. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ 2012 ГОДА ЗА ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТА С МАТЕРИЕЙ
  Кривогуб В.С. гр. ПЭО-11Д


Научный руководитель д.т.н., доц. Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. «УМНЫЕ» КРИВЫЕ
  Татарченко З., гр. ВОТ-11


Научный руководитель д.т.н, доц. Татарченко Г.О.

Северодонецкий химико-механический техникум

 1. ИНТЕРЕСНОЕ О КВАРКАХ
  Мищенко С.А. гр.. ХТ-11д


Научный руководитель д.т.н, доц. Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ГОЛОГРАФИЯ
  Травкина Ю.С. гр. ХТ-11Д


Научный руководитель д.т.н., доц Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. РЕЗИСТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
  Мирошник М.М., гр. КИ-11д


Научный руководитель д.т.н. Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)
 1. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТ ТОМПСОНА
  Панасенко А.А., гр. КИ-11д


Научный руководитель д.т.н., доц Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)
 1. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
  Ляховой В.О. гр.КИ-11д


Научный руководитель д.т.н., доц Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ЭФФЕКТ ЗЕЕБЕКА
  Рисухина Д. В. гр. КИ-11д


Научный руководитель д.т.н., доц Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЭФФЕКТА ХОЛЛА
  Щирова Е.С. гр. КИ-11Д


Научный руководитель д.т.н., доц Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ОПИС ТА ПРИНЦИП ДІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕЙ ХОЛЛА
  Бережний О. С., гр. КІ-11д


Науковий керівник д. т. н. , доц.Татарченко Г. О.

Технологічний інститут СНУ імені Володимира Даля(м. Сєвєродонецьк)

 1. ШАХМАТЫ И МАТЕМАТИКА
  Татарченко З., гр. ВОТ-11


Научный руководитель к.т.н, доц. Бродский А.Л.

Северодонецкий химико-механический техникум

 1. АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФЛОТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКА
  Пикильняк А.В. аспирант


Научный руководитель проф. Моркун В.С.

Криворожский национальный университет

 1. частотные характеристики систем регулирования в конструировании и производстве электронных аппаратов
  Зайцев И.О.,

Научный руководитель д.т.н., доц Смолий В.Н.


Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. исследование переходных процессов автоматических систем регулирования в конструировании и производстве электронных аппаратов
  Корнийко Д.С.

Научный руководитель д.т.н., доц Смолий В.Н.


Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. МОДЕЛИРОВНИЕ ПРОЦЕССА ХОЛОДНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ С БОКОВЫМИ ОТРОСТКАМИ
  Цыганенко А.Д., Жукова О.А.


Донбасская государственная машиностроительная академия

 1. ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗА ЗМІНОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
  Кунченко Д.Л. гр.. ОХП-10д


Науковий керівник д.т.н., доц Архипов О.Г.

Технологічний інститут СНУ ім.В.Даля (м. Сєвєродонецьк)
 1. ПРОЦЕСИ СТАРІННЯ У НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЯХ
  Безгубенко М.С., гр.. ОХП-11д


Науковий керівник Н.І.Галабурда

Технологічний інститут СНУ ім.В.Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. О ВЛИЯНИИ ДАВЛЕНИЯ В ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ НА СОСТАВ И КИСЛОТНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ NaCl ПОСЛЕ ИХ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
  Захаров Р.И.; Клименко Я.А. гр. 5-ПП-34.


Научный руководитель проф. Пивоваров А.А.

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»

 1. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ
  Бояркин А.А., гр. ЛН-11


Научный руководитель доц. Пилипенко Т.Н.

Национальный технический университет Украины «КПИ»

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗА ЗМІНОЮ ПОТЕНЦІАЛУ
  Рябухін О.В., група ОХП-10д


Науковий керівник д.т.н., доц Архипов О.Г.

Технологічний інститут СНУ ім.В.Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛІ ASTM A333 Grade 6 ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДКОГО АМІАКУ
  Близнюк Д.Т. ст. гр. ОХП-29Д


Науковий керівник д.т.н., доц Архипов О.Г.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МАСТИЛА ДЛЯ ГАРЯЧОГО ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТИСКОМ
  Черемисінова А.О., Стеба В.К


Науковий керівник проф. Сорока П.Г.

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м.Дніпропетровськ

 1. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  Гура Д.В.


Научный руководитель доц. Опарин С.А.

ГВУЗ«Украинский государственный химико-технологический университет»

 1. ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ
  Гриднева Т.В., Гура Д.В., Белая А.А.


Научный руководитель проф. П.И. Сорока

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»
Науковий напрям Технічні науки. Секція 2 (ауд. № 216НК)

Голова: Єлісєєв Петро Йосипович, к.т.н., доцент, декан факультету прикладної механіки

Співголова: Ананьєв М.В., аспірант

Секретар: Думич Я.Б. студент гр.КИ-28дм

 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПУЛЬПЫ С УЧЕТОМ ЕЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
  Радионов В.М.


Научный руководитель проф.В.С. Моркун

Криворожский национальный университет

 1. РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Цвіркун Л.О.


ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 1. ПРОГРАМУВАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В МІКРОКОНТРОЛЕРАХ AVR
  Тагієв С. В.  гр. ПІ–11–1,


Науковий керівник доц. Кардашук В. С.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Технологічний інститут СНУ ім.В.Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ЭФФЕКТ ХОЛЛА В МЕТАЛЛАХ И ПОЛУПРОВОДНИКАХ
  Кузьменко Е. Ю. гр. КИ-11д


Научный руководитель д.т.н., доц. Татарченко Г.О.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ І КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  Калашніков В.Ю., група ОХП-10д


Науковий керівник Карпюк Л.В.

Технологічний інститут СНУ ім.В.Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ АПЕРІОДИЧНОГО ОБ’ЄКТУ КЕРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРАКТЕРНИХ ТОЧОК
  Ананьєв М.В.


Науковий керівник доц.. Целіщев О.Б.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ СХЕМ С МК
  Думыч Я.Б. ст.гр.КИ-28дм


Научный руководитель доц. Горбатюк С.А.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. СТАНДАРТ IPv6: ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
  Думыч Я.Б. ст.гр. КИ-28дм


Научный руководитель Хиль Л.Г., ст. препод. каф. КИ

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. РОЗМІЩЕННЯ МОДУЛІВ ДРУГОГО РІВНЯ В ГЕРМЕТИЧНОМУ БЛОЦІ РЕА
  Панаїт В.В. гр.РЕА-29ад


Науковий керівник Ганжа С.М.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА КУСКОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЕ
  Цвиркун С. Л.


Научный руководитель доц. Тиханский М.П.

Государственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет»

 1. ВИКОРИСТАННЯ РІШЕНЬ ПРИ РОЗРОБЦІ WEB-ДОДАТКІВ
  Панаїт В.В. гр.РЕА-29ад


Науковий керівник Ганжа С.М.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ІСПИТУ
  Заболотний Я.П. гр.РЕА-29ад


Наукові керівники Ганжа С.М., Мілоцький В.В.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ
  Заболотний Я.П. гр.РЕА-29ад


Наукові керівники Ганжа С.М., Мілоцький В.В.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ОПТИМАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРИ РОБОТІ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ
  Рубашка А.В. гр.РЕА-29ад


Науковий керівник Ганжа С.М.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
  Рубашка А.В. гр.РЕА-29ад


Науковий керівник Ганжа С.М.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. НОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ДРОБИЛЬНО-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ
  Маринич И.А.


Научный руководитель проф.Назаренко В.М.

Криворожский национальный университет
Науковий напрям Економічні науки (ауд. 203 ЛК)

Голова: Іванова Катерина Вікторівна, к.е.н., старший викладач каф. економіки підприємства

Секретар: Кулєшова В.І.. студентка гр.. ЕП- 29д

 1. К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
  Шевченко О. В., гр. ЭП-28д


Научный руководитель Браславская Е.В., ст. преподаватель

Технологический институт ВНУ им. В.Даля (г.Северодонецк)
РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Ілляшевич С.О.,

Науковий керівник проф. Беззубко Л.В.Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка

 1. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  Ніколенко Є.М., гр. ХТ-29д


Науковий керівник Пчелинська Г.В., ст. викладач

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ЭВОЛЮЦИЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
  Бобылева Л.В. гр. МАД-09-1


Научный руководитель Беззубко Б.И., асистент

Донецкий государственный университет управления

 1. МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ
  Белянская А.В., гр.. ЭП-16а


Научный руководитель проф. Беззубко Л.В.

Донбасcкая национальная академія строительства и архитектуры

 1. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
  Ізюмська А.В., гр. ЕП-29д


Науковий керівник Соколова Г.Б., асистент.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
 1. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ
  Грінчук К.С., гр. ЕП-29д


Науковий керівник доц. Бродський О.Л., Соколова Г.Б., асистент

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
  Загородня Л.А, гр. ЕП-16а


Науковий керівник проф. Беззубко Л.В.

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РУШІЙНИХ СИЛ НА ЗАГАЛЬНУ СИТУАЦІЮ В ГАЛУЗІ
  Новікова Ю. С.


Науковий керівник доц. Шевцова Г. З.

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ЛИНИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Кулешова В. И.


Научный руководитель доц. Петешова Т. А.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ЕВРОРЕГИОНЫ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
  Ушакова А.А., гр. ЭП-11Д


Научный руководитель Бугаёва И.Н., ст. преподаватель

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)

 1. ІНВЕСТИЦІЇ В ХІМІЧНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН
  Кісєльова А. К., ЕП – 29д


Науковий керівник Жук О. І., асистент

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПРЕДПРИЯТИЯХ)
  Лохман Ю.П. стдентка гр.ЭП-10д


Научный руководитель доц. Овечкина Е.А.

Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка