Програма виховної роботи "У сузір’ї стати зіркою"Скачати 162.55 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір162.55 Kb.


Програма виховної роботи “У сузір’ї стати зіркою”
Автор: Олена Лисенко,

вчитель Яготинської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3


Пояснювальна записка

Реформування сучасної освіти, реалізація ідей гуманістичної педагогіки зумовили необхідність створення нових виховних проектів. Серйозна деформація в ціннісних орієнтаціях молоді, падіння моральності вимагає залучення учнів до активної співпраці.

Виховання гармонійно розвиненої особистості – гідного громадянина незалежної України є кінцевою метою виховної роботи класного керівника з учнівським колективом за Програмою “У сузір’ї стати зіркою ”. Кожна дитина може бути успішною у житті, стати яскравою “зіркою”, досягти значного успіху.

Програмою передбачено реалізацію таких основних завдань:


 • створення системи цілеспрямованого вивчення особистості учня на основі комплексної діагностики;

 • залучення вихованців до колективних, групових, індивідуальних форм виховної роботи;

 • корекція та контроль процесу практичної діяльності особистості, що визначається активною життєвою позицією дитини, її адаптованістю, цілеспрямованістю до морального самовдосконалення;

 • формування гармонійної особистості, патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації; соціально активної, гуманістично спрямованої особистості, яка здатна будувати демократичну Україну; духовної, моральної, художньо-естетичної культури, високих патріотичних почуттів; національної самосвідомості;

В основу Програми покладаються принципи:

 • гуманізації та демократизації виховного процесу;

 • реалізації особистісно-орієнтованого підходу, діяльнісного та компетентісного підходів до організації роботи з дітьми;

 • педагогічної доцільності та спрямованості;

 • єдності зусиль сім’ї, школи та громадськості;

 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу;

 • наступності та системності;

 • природовідповідності;

 • єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;

 • зв’язку виховання з життям;

 • забезпечення активної позиції учнів у житті і колективній діяльності.

Основними групами методів виховного впливу є:

 • методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

 • методи формування суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій, тренінги, дебати, рольові ігри); методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

 • методи контролю та аналізу ефективності виховання (моніторинг, анкетування, спостереження).

Важливим завданням виховної роботи є моральне виховання, завданням якого є формування 4 груп якостей особистості: когнітивних, афективних, вольових, формування рис цілісного характеру, які тісно взаємопов’язані.

Розкриємо їх зміст.Когнітивні якості:

 • розмірковування про те, чого і як необхідно досягти;

 • аналіз свого життєвого досвіду, результатів власних дій для кращого розуміння характеру ситуацій, з якими доводиться мати справу;

 • передбачення, які ґрунтуються на особистих вироблених моральних якостях і критеріях, на соціальних нормах.

Афективні якості, пов’язані з почуттями, які виявляються у таких діях особистості:

 • емоційна налаштованість;

 • установка на продуктивне використання позитивних і негативних емоцій;

 • перетворення почуття напруги, яке виникає у процесі зіткнення з поставленим завданням, у стимул для його максимально швидкого вирішення.

Вольові якості:

 • мобілізація енергії, наполегливості, волі;

 • тривалі вольові зусилля.

Таким чином формується цілісний характер дитини, в якому відображаються загальнолюдські цінності: гуманність, патріотизм, доброчинність, щирість, порядність, відповідальність, правдивість, справедливість, відвертість, ввічливість, чуйність.

Програмою передбачено всебічне вивчення дітей, діагностика і проектування становлення особистості; реалізація особистісно-орієнтованого підходу шляхом створення можливостей для самовиховання; координація діяльності вчителів, які працюють з учнями класу, з метою досягнення єдності у створенні простору для самореалізації дитини, взаємодії сім’ї та громадськості; робота з батьками з метою підвищення їх педагогічної культури.

Програма розрахована для учнів 5-11 класів на сім років і має таку структуру: напрями виховної роботи, основні завдання, орієнтовні форми виховної роботи.

Для кожної вікової групи учнів у Програмі вказані завдання виховної роботи і шляхи їх здійснення. Залежно від віку дітей та особливостей розвитку кожної дитини, форми реалізації завдань можуть змінюватися з метою успішного формування гармонійної особистості дитини.За результатами реалізації програми учням будуть властиві такі риси, якості, здібності, ознаки, характеристики:

 • гнучкість адаптування у мінливих життєвих ситуаціях;

 • самостійність та критичність мислення;

 • уміння бачити та формувати проблему;

 • знаходження раціональних шляхів вирішення завдань;

 • творчість мислення та генерування нових ідей;

 • грамотність у роботі з інформацією;

 • комунікабельність та контактність;

 • уміння працювати в колективі;

 • здатність до самовиховання, самооцінки та самоконтролю.

Зміст Програмип/п


Напрями

виховної


роботи

Основні завдання

Орієнтовні форми

та тематика виховних справ1.

2.

Формування

колективу

Формування

громадянської

свідомості
5 клас


 • Вивчення індивідуальних. і психологічних особливостей кожної дитини.

 • Визначення лідерів класу.

 • Налагодження роботи органів учнівського самоврядування.

 • Формування в учнів уміння спілкуватися.

6 клас


 • Вивчення змін, які відбулися у розвитку кожної особистості і колективу.

 • Чергування творчих доручень: створення активу класу.

 • Формування згуртованості, вміння відстоювати свою думку.

7 клас


 • Діагностика та моніторинг рівня життєвої активності вихованців

 • Згуртування класного колективу навколо активу.

 • Формування цілеспрямованості учнівського колективу в досягненні спільної мети.

8 клас

 • Вивчення акцентуації характеру

учнів класу.

 • Формування міжособистісних

взаємин та ціннісно-орієнтаційної

єдності в колективі. • Досягнення високого рівня самоствердження.

9 клас


 • Здійснення моніторингу рівня життєвої активності учнів.

 • Забезпечити умови для самовизначення та самореалізації кожного члена класного колективу

10 клас


 • Виховання відповідальності кожного за весь колектив.

 • Підтримка високого рівня

самовизначення колективу, його згуртованості і емоційності.

11 клас


 • Виховання відповідальності

кожної особистості за весь

колектив. • Підтримка високого рівня

самовизначення колективу, його згуртованості і емоційності.

 • Вивчення професійної спрямованості учнів.

5 клас


Батьківщини.
6 клас

 • Виховання патріотичних почуттів,

усвідомлення своєї етнічної спільності на основі поваги національних традицій.
7 клас

 • Виховання громадянської свідомості на основі історичного досвіду українського народу.

8 клас


 • Формування національної свідомості учнів, принциповості.

9 клас


 • Формування національної

свідомості.

 • Вивчення державної мови,

піднесення її престижу.

10 клас


 • Утвердження почуття громадянського обов’язку, гідності.

 • Формування основ гендерної

культури.

 • Виховання взаємин хлопців і дівчат.

11 клас


 • Виховання гідного громадянина незалежної України.

 • Поглиблення гендерної культури.

 • Виховання взаємин хлопців і дівчат.
 • Діагностика рівнів соціального, духовного, фізичного і

психічного розвитку.

 • Бесіда “Я – маленька частинка цілого”.

 • Самопрезентація “Моє місце в колективі”.

 • Рольова гра “Чарівний стілець”.

 • Розробка законів життя класу.

 • Участь у конкурсі “Свято квітів”.

 • Екскурсії рідним містом “Сторінками історії”.

 • Спільна робота на шкільній ділянці і в класному приміщенні – операція “Ми – господарі”.

 • Година спілкування “Лідер чи спостерігач?”.

 • Рольова гра “Я так думаю…”.

 • Участь у конкурсі “Свято квітів”.

 • Колективне ігрове спілкування “Чарівний стілець”.

 • Операція “Затишок”(робота на шкільній ділянці і в класному приміщенні)
 • Тренінгові заняття “Що вагоміше – “моє” чи “наше”?”

 • Участь у конкурсі “Свято квітів”.

 • Операція “Зелений куточок”(робота на шкільній ділянці і в класному

Приміщенні).

 • Екскурсія (до Ботанічного саду міста Києва) “Разом відкриємо прекрасне”. • Анкетування по визначенню акцентуації характерів учнів.

 • Диспут “Всі разом – це чудовий колектив, окремо кожен – індивідуальність”.

 • Година спілкування “Лиш у дружбі пізнаєш себе”.

 • Екскурсія до міста Канева “Тобі, великий Кобзарю, вклоняємося низько”.

 • Операція “Прекрасне поруч”.

 • Участь у конкурсі “Свято квітів”.
 • Диспут “Чия думка вагоміша: всього колективу чи одного учня?”

 • Круглий стіл “Ти не один”.

 • Операція “Школа – твій дім”.

 • Участь у конкурсі “Свято квітів”. • Тренінгові заняття “Хто сильніший – я чи колектив?”

 • Круглий стіл “Я = МИ”.

 • Година спілкування “Ми тільки перші, щоб не затівали – всі за одного і один за всіх”.

 • Операція “Створи прекрасне навколо себе”.

 • Участь у конкурсі “Свято квітів”. • Тренінгове заняття “Я впливаю на колектив чи він на мене?”

 • Диспут “Чи повинен колектив відповідати за кожного з нас?”

 • Круглий стіл “Сучасний світ і адаптованість у ньому”.

 • Участь у конкурсі “Свято квітів”.

 • Операція “Після себе – добру згадку”. • Бесіда “Державні символи України”.

 • Година спілкування “Яготин – моя мала Батьківщина”.

 • Урок мужності “Живемо, поки пам’ятаємо”.

 • Бесіда “Десять заповідей людяності”.

 • Акція “Милосердя”.
 • Круглий стіл “Національні традиції рідного краю”.

 • Урок мужності “Живемо, поки пам’ятаємо”.

 • Екскурсія до музею Яготинського району “Добраничівська стоянка”.

 • Акція “Милосердя”.
 • Гра-екскурсія “Стежки в минуле українського народу”.

 • Урок мужності до Дня міста “Роки ідуть, а пам’ять у серці – назавжди!”

 • Екскурсія до музею під відкритим небом до міста Переяслава

“Славні сторінки нашої історії”.

 • Акція “Милосердя”.
 • Година спілкування “Краса народу – її мова”.

 • Вахта пам’яті до Дня Перемоги.

 • Урок пам’яті “Трагедія і біль Чорнобиля”.

 • Диспут “Чи завжди правда є спасінням?”

 • Екскурсія «Про їхній подвиг пам’ятаємо…» (до музею Великої Вітчизняної війни міста Києва).

 • Акція “Милосердя”.
 • Діагностика громадянських якостей учнів.

 • Година спілкування “Громадянські цінності”.

 • Круглий стіл “Наша мова – мов криниця”.

 • Зустріч з місцевим письменником Іваном Царинним.

 • Вахта пам’яті до Дня Перемоги.

 • Диспут “Яким я потрібен своїй державі?”

 • Акція “Милосердя”.
 • Розроблення пам’ятки молодого громадянина України.

 • Години спілкування: “Жити, щоб пам’ятати”, “Жити для людей. Твоя активна життєва позиція”.

 • Диспут “Добро чи зло – що переможе?”

 • Круглий стіл “Сучасний світ і гендерна рівновага”.

 • Акція “Милосердя”. • Диспут “Чи я живу за законами пам’ятки молодого громадянина України?”

 • Година спілкування “Чи хочу я мирні бачити сни?”

 • Круглий стіл “Я – громадянин!”

 • Тренінгові заняття “Чи маю в житті я вибір? ”

 • Тренінгові заняття “Партнерство в родині. На шляху до гендерного паритету”.

 • Акція “Милосердя”.3.


Превентивне

виховання

5 клас


 • Попередження відхилень у поведінці.

6 клас


 • Стимулювання до здорового способу життя.

7 клас


 • Закладення основ правової культури.

8 клас


 • Зміцнення основ правової культури.

 • Формування стійкості проти шкідливих звичок.

9 клас


 • Формування правової культури.

 • Вироблення стійкості до негативних впливів соціального оточення.

10 клас

 • Створення позитивної соціальної орієнтації учнів.

 • Запобігання створенню умов для прояву у вихованців “гедоністичного ризику”.

11 клас


 • Формування імунітету до негативних впливів соціального оточення.

 • Профілактика “гедоністичного ризику”.

 • Вивчення Статуту школи.

 • Бесіда “Мої права та обов’язки”.

 • Анкетування “Шкідливі звички – які вони?”

 • Година спілкування “Чому звичка називається шкідливою?”
 • Година спілкування “Моє здоров’я в моїх руках”.

 • Диспут “Чи всі звички шкідливі?”

 • Рольова гра “Скажемо «НІ» шкідливим звичкам!”
 • Тренінгові заняття “Я маю права…”

 • Рольова гра “Суд над цигаркою”.

 • Диспут “Вчинки і відповідальність”. • Круглий стіл “Я і закон”.

 • Конкурс агітбригад “Ми за здоровий спосіб життя”.

 • Тренінги по попередженню шкідливих звичок.

 • Година спілкування “Права дитини в моїй державі”.
 • Круглий стіл “Я і сучасний світ”.

 • Година спілкування “Конвенція ООН про права дитини”.

 • Диспут “Вчинок і відповідальність”.

 • Брейн-ринг “Ми – правознавці!”

 • Тренінг “Чи здатний я здолати шкідливу звичку?”

 • Круглий стіл “Я досягну успіху без куріння!”
 • Зустріч з представниками правоохоронних органів

 • “Вчинки і відповідальність”.

 • Диспут “Чи важко боротися з шкідливими звичками?”

 • Тренінгові заняття “Конфлікт і його вирішення”.

 • Круглий стіл “Я контролюю емоції”.

 • Тренінгове заняття “Я досягну успіху без куріння”. • Анонімне дослідження “Які шкідливі звички притаманні мені?”

 • Зустріч з представниками відділу кримінальної міліції «Про незаконний обіг наркотичних засобів».

 • Лекція “Падіння моралі: наслідки”.

 • Конференція “Не знати – не означає не відповідати”.

 • Тренінгове заняття “Свідомий вибір моделей просоціальної поведінки”.

 • Година спілкування “В житті немає глухих кутів” (профілактика суїциду).

4.


Сприяння


творчому

розвитку


особистості

5 клас


 • Формування художньо-естетичних смаків, пізнавальних інтересів.

 • Залучення учнів до гурткової роботи.

6 клас


 • Формування художньо-естетичних смаків, пізнавальних інтересів,

глибокого інтелекту.

 • Залучення до гурткової роботи.

7 клас

 • Формування художньо-естетичних смаків, пізнавальних інтересів, глибокого інтелекту.

 • Залучення до гурткової роботи.

8 клас

9 клас


 • Розвиток пізнавальних інтересів, розширення естетичних смаків.

 • Розвиток здатності до самоаналізу, самооцінки.

 • Формування “Я – концепції”.

10 клас


 • Сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку учнів.

 • Виховання почуття прекрасного.

 • Боротьба з его-потягами.

 • Розвиток потреби у самовдосконаленні.

11 клас


 • Сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку учнів.

 • Виховання почуття прекрасного.

 • Боротьба з его-потягами.

 • Виховання потреби до самовдосконалення.
 • Вивчення дозвілля учнів та структури його використання.

 • Рольова гра “Я не такий, як всі”.

 • Випуски тематичних газет і плакатів.

 • Участь у конкурсах художньої самодіяльності.

 • Екскурсія до картинної Галереї міста “К. Білокур та творчість місцевих художників”.
 • Вивчення дозвілля вихованців.

 • Тренінг “Моя візитна картка”.

 • Зустріч з місцевим письменником Іваном Кирієм.

 • Подорож парком рідного міста “У пошуках прекрасного”.

 • Випуски тематичних газет і плакатів.

 • Участь у конкурсах художньої самодіяльності.

 • Колективне ігрове спілкування “Чарівний стілець”. • Вивчення дозвілля вихованців.

 • Брейн-ринг “Прекрасне поруч”.

 • Зустріч « Любов Галалюк – людина і поетеса».

 • Заочна екскурсія вулицями міста “Як би я змінив своє місто”.

 • Випуски тематичних газет і плакатів.

 • Участь у конкурсах художньої самодіяльності.
 • Презентація “Прекрасне в моєму житті”.

 • Рольова гра “Мій імідж”.

 • Диспут “Чи повноцінне життя без творів мистецтва?”

 • Відвідування вистави театру юного глядача в місті Києві.

 • Випуск тематичних стінгазет і плакатів.

 • Участь у конкурсах художньої самодіяльності і КВК.
 • Колективна творча справа “Світ моїх захоплень”.

 • Ситуативне моделювання “Мій життєвий проект”.

 • Тренінгове заняття “Спробуй в калюжі побачити зорі”.

 • Випуск тематичних стінгазет і плакатів.

 • Участь у конкурсах художньої самодіяльності.

 • КВК «Я є я».
 • Диспут “Від “Я” фізичного до “Я” особистісного”.

 • Тренінгові заняття “Хочеш бути щасливим – будь ним”.

 • Година спілкування “Прекрасне живе поруч з нами”.

 • Відвідування театрів міста Києва «Київ театральний».

 • Година спілкування “Що таке его?”

 • Турнір знавців літератури.

 • Випуск тематичних стінгазет і плакатів.

 • Участь у конкурсах художньої самодіяльності і КВК.
 • Круглий стіл “Я – творець свого щастя”.

 • Самопрезентації: «Карта мого життя», “Я можу створити прекрасне”.

 • Диспут “Особа і особистість”.

 • Свято талантів “Не тільки на небі є зорі”.

 • Година спілкування “Причини его-проявів та боротьба з ними”.

 • Випуск тематичних стінгазет і плакатів.

 • Участь у конкурсах художньої самодіяльності і КВК.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка