Програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка5/8
Дата конвертації24.03.2017
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ІІ. Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

1. Характеристика системи органів державної виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Юридичні гарантії захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Змістовний модуль 2. Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян

Тема 11. Поняття екологічних прав громадян (6 год.)

Лекція 1. Поняття екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадян.

2. Соціально-економічні, політичні та екологічні передумови закріплення екологічних прав громадян. Розвиток наукових досліджень інституту екологічних прав громадян.

3. Об’єктивація екологічних прав громадян. Співвідношення екологічних прав та екологічних інтересів.

4. Структура екологічних прав як суб’єктивних прав особи. Зв’язок змісту екологічних прав громадян з формами їх реалізації.

5. Обов’язки громадян у галузі екології.


Практичне заняття 1. Поняття екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадян.

2. Соціально-економічні, політичні та екологічні передумови закріплення екологічних прав громадян.

3. Співвідношення екологічних прав та екологічних інтересів.

4. Структура екологічних прав як суб’єктивних прав особи.

5. Обов’язки громадян у галузі екології.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадян.

2. Соціально-економічні, політичні та екологічні передумови закріплення екологічних прав громадян.

3. Розвиток наукових досліджень інституту екологічних прав громадян.

4. Об’єктивація екологічних прав громадян. Співвідношення екологічних прав та екологічних інтересів.

5. Структура екологічних прав як суб’єктивних прав особи. Зв’язок змісту екологічних прав громадян з формами їх реалізації.

6. Обов’язки громадян у галузі екології.
Рекомендована література та нормативно-правові акти: 1-15, 19, 22, 36, 45, 63; 1-30.
Тема 12. Місце екологічних прав у системі конституційних прав людини і громадянина (6 год.)

Лекція 1. Місце екологічних прав у системі конституційних прав людини і громадянина (1 год.)


1. Конституційні екологічні права: еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-соціальні, еколого-культурні права.

2. Класифікація екологічних прав людини і громадянина за міжнародно-правовими актами. Громадянські (особисті) екологічні права. Місце екологічних прав у системі прав “третього покоління”.

3. Екологічні права громадян, закріплені на рівні галузевих правових норм права.

4. Екологічні права громадян, закріплені на міжгалузевому рівні.


Практичне заняття 1. Місце екологічних прав у системі конституційних прав людини і громадянина (1 год.)

1. Конституційні екологічні права: еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-соціальні, еколого-культурні права.

2. Класифікація екологічних прав людини і громадянина за міжнародно-правовими актами. Громадянські (особисті) екологічні права. Місце екологічних прав у системі прав “третього покоління”.

3. Екологічні права громадян, закріплені на рівні галузевих правових норм права.

4. Екологічні права громадян, закріплені на міжгалузевому рівні.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Конституційні екологічні права: еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-соціальні, еколого-культурні права.

2. Класифікація екологічних прав людини і громадянина за міжнародно-правовими актами. Громадянські (особисті) екологічні права. Місце екологічних прав у системі прав “третього покоління”.

3. Екологічні права громадян, закріплені на рівні галузевих правових норм права.

4. Екологічні права громадян, закріплені на міжгалузевому рівні.

Рекомендована література: 1-15;19-22, 36-45, 63; 1-216.

Тема 13. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян (5 год.)

Лекція 1. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина.

2. Правовідносини у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян та їх місце в системі екологічних правовідносин.

3. Юридичні факти та юридичні склади як підстави виникнення екологічних прав громадян.

4. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.

5. Звернення громадян до відповідних органів держави з метою сприяння у реалізації та захисту екологічних прав як основна форма їх здійснення.

6. Реалізація регулятивних та охоронних (захисних) правовідносин у сфері екологічних прав громадян.

7. Підстави припинення правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.
Практичне заняття 1. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина.

2. Правовідносини у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян та їх місце в системі екологічних правовідносин.

3. Юридичні факти та юридичні склади як підстави виникнення екологічних прав громадян.

4. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.

5. Звернення громадян до відповідних органів держави з метою сприяння у реалізації та захисту екологічних прав як основна форма їх здійснення.

6. Реалізація регулятивних та охоронних (захисних) правовідносин у сфері екологічних прав громадян.

7. Підстави припинення правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина.

2. Правовідносини у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян та їх місце в системі екологічних правовідносин.

3. Юридичні факти та юридичні склади як підстави виникнення екологічних прав громадян.

4. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.

5. Звернення громадян до відповідних органів держави з метою сприяння у реалізації та захисту екологічних прав як основна форма їх здійснення.

6. Реалізація регулятивних та охоронних (захисних) правовідносин у сфері екологічних прав громадян.

7. Підстави припинення правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян.


Рекомендована література: 34, 41, 50, 70, 94, 95; 1-30.
Тема 14. Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)


1. Поняття та структура гарантій екологічних прав громадян.

2. Юридичний механізм забезпечення екологічних прав громадян у системі гарантій та проблеми його формування.

4. Зв’язок гарантій з елементами структури суб’єктивних екологічних прав.

5. Проблеми змісту суб’єктивного права на екологічну безпеку, на екологічну інформацію, на участь у прийнятті екологічно важливих рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням довкілля.

6. Конкретизація правових норм про екологічні права громадян як засіб їх реалізації.

7. Взаємообумовленість екологічних прав та їх гарантуюче значення при реалізації конкретних прав.

8. Проблеми принципів та функцій гарантій реалізації екологічних прав громадян.

9. Проблеми обмежень екологічних прав.

10. Вплив еколого-правових визначень та термінів на процес реалізації екологічних прав громадян.
Практичне заняття 1. Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та структура гарантій екологічних прав громадян.

2. Юридичний механізм забезпечення екологічних прав громадян та проблеми його формування.

3. Проблеми змісту суб’єктивного права на екологічну безпеку, на екологічну інформацію, на участь у прийнятті екологічно важливих рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням довкілля як основи їх гарантій.

4. Конкретизація правових норм про екологічні права громадян як засіб їх реалізації.

5. Проблеми принципів та функцій гарантій реалізації екологічних прав громадян та їх обмежень.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та структура гарантій екологічних прав громадян.

2. Юридичний механізм забезпечення екологічних прав громадян та проблеми його формування.

3. Гарантуюче значення правових норм, які закріпили екологічні права громадян.

4. Зв’язок гарантій з елементами структури суб’єктивних екологічних прав.

5. Проблеми змісту суб’єктивного права на екологічну безпеку, на екологічну інформацію, на участь у прийнятті екологічно важливих рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням довкілля.

6. Конкретизація правових норм про екологічні права громадян як засіб їх реалізації.

7. Взаємообумовленість екологічних прав та їх гарантуюче значення при реалізації конкретних прав.

8. Проблеми принципів та функцій гарантій реалізації екологічних прав громадян.

9. Проблеми обмежень екологічних прав.

10. Вплив еколого-правових визначень та термінів на процес реалізації екологічних прав громадян.
Рекомендована література: 1-15, 42, 47, 76, 119; 1-216.
Тема 15. Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (4 год.)

Лекція 1. Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (1 год.)

1. Юридичні критерії класифікації гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян.

2. Вплив економічних, політичних, ідеологічних та інших соціальних гарантій на реалізацію екологічних прав громадян.

3. Загально-юридичні гарантії як необхідна передумова здійснення екологічних прав.

4. Спеціально-юридичні гарантії реалізації екологічних прав громадян.

5. Гарантії здійснення екологічних прав громадян.
Практичне заняття 1. Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян (1 год.)

1. Загально-юридичні (політичні, економічні, ідеологічні) гарантії як необхідна передумова здійснення екологічних прав.

2. Спеціально-юридичні гарантії реалізації екологічних прав громадян.

3. Конституційно-державні інститути та їх вплив на процеси реалізації екологічних прав громадян.

4. Гарантії здійснення екологічних прав громадян.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Юридичні критерії класифікації гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян.

2. Вплив економічних, політичних, ідеологічних та інших соціальних гарантій на реалізацію екологічних прав громадян.

3. Загально-юридичні гарантії як необхідна передумова здійснення екологічних прав.

4. Економічні гарантії та їх вплив на подолання екологічних кризових явищ у країні.

5. Політичні гарантії та їх роль у саморегулюванні власної екологічної поведінки суб’єктів.

6. Роль освіти, науки, культури, інформації як ідеологічних гарантій у формуванні еколого-правової свідомості людини і громадянина.

7. Спеціально-юридичні гарантії реалізації екологічних прав громадян.

8. Гарантії здійснення екологічних прав громадян.
Рекомендована література: 1-15, 42, 47, 63, 76, 119; 1-216.

Тема 16. Юридичні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Юридичні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Конституційні та законодавчі засади екологічних прав громадян.

2. Правове регулювання реалізації окремих екологічних прав громадян:

права на екологічну безпеку;

права на участь громадян у прийнятті екологічно важливих рішень;

права на екологічну інформацію;

права на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

права на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

3. Міжнародно-правове регулювання екологічних прав громадян.

4. Проблеми кодифікації правових норм про екологічні права громадян.


Практичне заняття 1. Юридичні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Конституційні та законодавчі засади екологічних прав громадян.

2. Правове регулювання реалізації окремих екологічних прав громадян.

3. Міжнародно-правове регулювання екологічних прав громадян.

4. Проблеми кодифікації правових норм про екологічні права громадян.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Конституційні засади екологічних прав громадян.

2. Законодавчі засади екологічних прав громадян.

3. Підзаконного-пормативні засади екологічних прав громадян.

4. Правове регулювання забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

5. Правове регулювання участі громадян у прийнятті екологічно важливих рішень.

6. Правове регулювання права на екологічну інформацію.

7. Правові аспекти здійснення права загального і спеціального використання природних ресурсів.

8. Правове регулювання права на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

9. Міжнародно-правове регулювання екологічних прав громадян.

10. Проблеми кодифікації правових норм про екологічні права громадян.
Рекомендована література: 1-46, 54-65; 1-216.
Тема 17. Правова організація реалізації екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Правова організація реалізації екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та структура правової організації в системі механізму правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правотворча діяльність та правореалізаційна діяльність у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

3. Діяльність загальних державних органів управління у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

4. Спеціальне державне управління в системі гарантування реалізації екологічних прав громадян та їх повноваження у цій сфері.

5. Самоврядне управління та його роль у механізмі забезпечення екологічних прав громадян.

6. Організація екологічних референдумів та стратегічної екологічної оцінки як засоби забезпечення екологічних прав громадян.

7. Громадське управління як засіб реалізації екологічних прав громадян.

8. Співвідношення функцій управління і контролю в галузі екології із засобами забезпечення екологічних прав громадян.


Практичне заняття 1. Правова організація реалізації екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та структура правової організації в системі механізму правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правотворча діяльність у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

3. Правореалізаційна діяльність та її вплив на сприяння здійснення громадянами екологічних прав.

4. Діяльність загальних державних органів управління у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

5. Спеціальне державне управління в системі гарантування реалізації екологічних прав громадян та їх повноваження у цій сфері.

6. Самоврядне управління та його роль у механізмі забезпечення екологічних прав громадян.

7. Організація екологічних референдумів та стратегічної екологічної оцінки як засоби забезпечення екологічних прав громадян.

8. Громадське управління як засіб реалізації екологічних прав громадян.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та структура правової організації в системі механізму правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правотворча діяльність у сфері забезпечення екологічних прав громадян та парламентський контроль за належним здійсненням екологічних прав.

3. Правореалізаційна діяльність та її вплив на сприяння здійснення громадянами екологічних прав.

4. Забезпечення реалізації права громадян на екологічне звернення.

6. Діяльність загальних державних органів управління у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

7. Спеціальне державне управління в системі гарантування реалізації екологічних прав громадян та їх повноваження у цій сфері.

8. Самоврядне управління та його роль у механізмі забезпечення екологічних прав громадян.

9. Організація екологічних референдумів та стратегічної екологічної оцінки як засоби забезпечення екологічних прав громадян.

10. Громадське управління як засіб реалізації екологічних прав громадян.

11. Співвідношення функцій управління і контролю в галузі екології із засобами забезпечення екологічних прав громадян.
Рекомендована література: 1-47, 56-68, 99-101; 1-216.
Тема 18. Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Роль процесуальних норм у механізмі реалізації екологічних прав громадян.

2. Процедури здійснення окремих суб’єктивних екологічних прав та проблеми їх удосконалення:

порядок вільного доступу до екологічної інформації;

порядок одержання екологічної інформації за інформаційним запитом;

порядок реалізації різних форм права громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.

3. Проблеми порядку реалізації права громадян на екологічну безпеку.

4. Порядок охорони і захисту екологічних прав громадян.
Практичне заняття 1. Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Роль процесуальних норм у механізмі реалізації екологічних прав громадян.

2. Процедури здійснення окремих суб’єктивних екологічних прав та проблеми їх удосконалення:

порядок вільного доступу до екологічної інформації;

порядок одержання екологічної інформації за інформаційним запитом;

порядок реалізації різних форм права громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.

3. Проблеми порядку реалізації права громадян на екологічну безпеку.

4. Процедури здійснення інших екологічних прав громадян.

5. Порядок охорони і захисту екологічних прав громадян.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Роль процесуальних норм у механізмі реалізації екологічних прав громадян.

2. Процедури здійснення суб’єктивних екологічних прав та проблеми їх удосконалення.

3. Правовий порядок вільного доступу до екологічної інформації.

4. Порядок одержання екологічної інформації за інформаційним запитом.

5. Порядок реалізації різних форм права громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.

6. Проблеми порядку реалізації права громадян на екологічну безпеку.

7. Процедури здійснення інших екологічних прав громадян.

8. Порядок охорони і захисту екологічних прав громадян.
Рекомендована література: 1-15, 42, 47, 76, 119; 1-216.
Тема 19. Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян (5 год.)

Лекція 1. Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття та види стимулювання екологічно значимої діяльності та його роль у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правова орієнтація в системі гарантування екологічних прав громадян.

3. Система пільг та заохочень у системі гарантування екологічних прав громадян.

4. Екологічне страхування та екологічний аудит у системі стимулювання екологічно значимої діяльності.

6. Благодійна діяльність та меценатство як засоби забезпечення екологічних прав громадян.
Практичне заняття 1. Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття та види стимулювання екологічно значимої діяльності та його роль у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

2. Правова орієнтація у системі гарантування екологічних прав громадян.

3. Екологічне страхування та екологічний аудит у системі стимулювання екологічно значимої діяльності.

4. Благодійна діяльність та меценатство як засоби забезпечення екологічних прав громадян.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття симулювання екологічно значимої діяльності та його роль у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

2. Види стимулювання у системі забезпечення екологічних прав громадян.

3. Правова орієнтація в системі гарантування екологічних прав громадян.

4. Система пільг та заохочень у системі гарантування екологічних прав громадян.

5. Екологічне страхування та екологічний аудит у системі стимулювання екологічно значимої діяльності.

6. Благодійна діяльність та меценатство як засоби забезпечення екологічних прав громадян.
Рекомендована література: 1-126; 1-216.
Тема 20. Способи захису екологічних прав громадян (4 год.)

Лекція 1. Способи захису екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття захисту в механізмі правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Адміністративний спосіб захисту екологічних прав громадян.

3. Правоохоронний спосіб захисту екологічних прав громадян.

4. Судовий захист екологічних прав громадян судами загальної юрисдикції.

5. Захист екологічних прав громадян у Європейському суді з прав людини.
Практичне заняття 1. Способи захису екологічних прав громадян (1 год.)

1. Поняття захисту в механізмі правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Способи захисту екологічних прав і свобод людини і громадянина.

3. Доюрисдикційний спосіб захисту екологічних прав громадян.

4. Юрисдикційний спосіб захисту екологічних прав громадян.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття захисту в механізмі правового забезпечення екологічних прав громадян.

2. Президент України як гарант екологічних прав і свобод людини і громадянина.

3. Адміністративний спосіб захисту екологічних прав громадян.

4. Правоохоронний спосіб захисту екологічних прав громадян.

5. Захист екологічних прав громадян судами загальної юрисдикції.

6. Захист екологічних прав громадян у Конституційному Суді України.

7. Захист екологічних прав громадян Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

8. Захист екологічних прав громадян у Європейському суді з прав людини.
Рекомендована література: 26, 46, 58, 75-77; 1-12, 212-216.

Тема 21. Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян (8 год.)

Лекція 1. Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття і види відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

2. Позитивна та негативна відповідальність як гарантія належного здійснення громадянами своїх екологічних прав та обов’язків.

3. Проблеми застосування дисциплінарних стягнень за порушення екологічних прав громадян.

4. Проблеми адміністративної відповідальності у сфері реалізації екологічних прав громадян.

5. Проблеми криміналізації порушень у галузі захисту екологічних прав громадян.

6. Майнова та моральна відповідальність за порушення екологічних прав громадян.
Практичне заняття 1. Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян (2 год.)

1. Поняття і види відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

2. Позитивна та негативна відповідальність як гарантія належного здійснення громадянами своїх екологічних прав та обов’язків.

3. Проблеми видів юридичної відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

4. Майнова та моральна відповідальність за порушення екологічних прав громадян.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття і види відповідальності за порушення екологічних прав громадян.

2. Позитивна відповідальність як гарантія належного здійснення громадянами своїх екологічних прав та обов’язків.

3. Негативна відповідальність за порушення норм екологічного законодавства та проблеми їх об’єктивації.

4. Проблеми застосування дисциплінарних стягнень за порушення екологічних прав громадян.

5. Проблеми адміністративної відповідальності у сфері реалізації екологічних прав.

6. Проблеми криміналізації порушень у галузі захисту екологічних прав громадян.

7. Майнова (моральна) відповідальність за порушення екологічних прав громадян.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка