Програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти iii-iy рівнів акредитаціїСторінка2/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3

органiзму, синдромах

16. 1 Патологiя органа зору при iнфекцiйних захворюваннях,

гельмiнтозах

16. 2 Патологiя органа зору при захворюваннях сердцево-судинноi

системи

16. 3 Змiни органа зору при ендокрiнних хворобах

16. 4 Зміни органу зору при захворюваннях головного мозку

16. 5 Змiни органа зору при деяких синдромах

Курс N 17

Охорона зору дiтей та пiдлiткiв

17. 1 Основнi причини зниження зору та слiпоти в дитячому вiцi

17. 2 Захворювання очей, при яких дiти пiдлягають діспансерному нагляду. Основи дiагностики та профiлактичного лiкування цих

захворювань

17. 3 Органiзацiя офтальмологiчноi допомоги слабовидячим та слiпим дiтям

Курс N 18Лiкарсько-трудова експертиза при захворювання та пошкодження органа зору.  Професiйнi захворювання органа зору

18.1 Лiкарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях органа зору.

18. 2 Професiйнi пошкодження органа зору

Суміжні дисціпліни

Курс № 19Проблеми СНІДУ в офтальмології.

19.1 Роль ретровірусів у патології людини, етіологія, патогенез,

епідеміологія та принципи лабораторної діагностики СНІДУ.


  1. Захист лікаря-офтальмолога від професійного ураження СНІДом.

Курс № 20Медицина катастроф.

  1. Організація медичної допомоги при катастрофах.

Курс № 21

Елементи практичної психології в офтальмології.

  1. Психологія ведення бесід в роботі лікаря-офтальмолога.

  2. Психологія досягнення прихільності і довіри офтальмологічного хворого.

  3. Психологія поведінки лікаря у конфліктних ситуаціях.

Курс № 22

Невідкладні стани.

  1. Електротравма.

  2. Анафілактичний шок.

  3. Реанімаційні засоби при невідкладних станах.

  4. Тимчасова зупинка зовнішніх кровотеч.

Практична лікарська діяльність на базі стажування

Курс № 23

Трансплантологія

Навчальний план практичної лікарської діяльності

лікарів-інтернів за спеціальністю “Офтальмологія” на базі

стажування (заочна частина інтернатури)

Тривалість 10 місяців (1560 годин)

Місце стажування

Час

1.

2.


Робота в стаціонарі бази стажування

 1. Робота в офтальмологічному відділенні

 2. Робота в дитячому офтальмологічному відділенні

Робота в офтальмологічному кабінеті поліклініки

З них при спеціалізованих кабінетів:

Антиглаукомний кабінет

Кабінет охорони зору дітей


5 міс


2 міс
3 міс
0,5 міс

1 міс

УЧБОВИЙ ПЛАН

1 циклу навчання на кафедрі офтальмологія

(6 місяців, 936 годин)Код

Назва розділу

Всього годин

Лекції

Практзанят.

Се-мі- на-ри

Конт-роль знань

Підгот. та прове-дення наук.-практ. кон- фер

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.

3.


4.

5.
6.


7.
8.
9.
10.
11.

12.


13.

14.


15.
16.

17.
18.

Організація офтальмоло-гічної служби на Україні

Розвиток, нормальна ана-томія та гістологія органа зору

Фізіологія огана зору. Ме-

тоди дослідження зорових функцій.

Рефракція та акомодація.

Клінічні методи дослід-ження.

Захворювання допоміж-них органів ока та орбіти.

Захворювання рогівки та склери.

Захворювання судинної оболонки.

Захворювання сітківки та скловидного тіла.

Захворювання криштали-ка

Нейроофтальмологія.

Глаукома.

Пошкодження органу зору

Косоокість.

Методи лікування в офтальмології.

Офтальмологічні симпто-ми при загальних захво-рюваннях організму, син-дроми.

Охорона зору дітей та підлітків.

Лікарсько-трудова екс-пертиза при захворюван-нях та пошкодженнях органу зору.

АТЕСТАЦІЯ
4
44

72

88136
46
64
70
62
62
50

68

5046

24
22


16
6


6


2
-

4

44
4
4
2
4
4
2

4

22

-
-

-
-

--
26

44

62108
22
38
42
38
36
28

48

2820

12
14


8
4

-


-
8

6

88
6
6
6
6
6
6

8

64

2
4

2
-

-


-
6

6

66
6
6
6
6
6
6

6

66

-
-

-
-

6


-
2

2

22
2
2
2
2
2
2

2

22

2
2

-
-

-
ВСЬОГО ГОДИН


826

42

578

92

84

30


ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ№ з/п

Назва теми

Всього годин

Лекції

Се- мі- на- ри

Практ.занят.

Самост. заняття під керів. виклад.

1.
2.
3.

4.
5.


6.
7.
8.

Сучасна ранева хвороба і

вогнепальна рана

Травматична хвороба і травма-тичний шок

Інфекційні ускладнення ран

Опікова хвороба і опіковий шок.

Синдром тривалого розчавлю-вання

Пошкодження і поранення внутрішніх органів.

Пошкодження кінцівок, мінно-вибухові поранення.

Кваліфікована і спеціалізована хірургічна допомога


6
4
6

2
2
8


4
4

-
-
-

-
-
-


-
2

2
-
2

-
-
2


-
2

-
2
2

2
2
2


2
-

4
2
2

-
-
4


2
-
ВСЬОГО

36

2

8

12

14

СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ

на 1 циклі навчання інтернатури за фахом “Офтальмологія”

1. Етика і деонтологія в професійній діяльності лікаря 6 годин.

2. Медична психологія 12 годин

3. Особливо небезпечні інфекції 12 годин

4. Проблеми СНІДу та вірусні гепатіти 8 годин

5. Радіаційна медицина 6 годин

6. Військово-медична підготовка 10 годин

7. Клінічна імунологія 6 годин

8. Опікова хвороба 8 годин

9.Трансплантологія 6 годин


ВСЬОГО 74 години

ПРИМІРНИЙ

план лекцій для лікарів-інтернів 1 циклу навчання за

фахом “Офтальмологія”з/п


Код курсу,

розділу


Назва теми

Кільк.

годин


1

2

3

4

1.

2.
3.


4.

5.

6.


7.
1

1.1-1.6

3.1-3.2
4.1-4.3


4.4

5.2-5.5


5.6
6.1,6.3
2

Організація офтальмологічної служби на Україні. Питання етики та деонтології в професійній діяльності лікаря-офтальмолога.

Фізіологія органа зору. Методи дослідження зорових функцій.

Клінічна рефракція ока. Види, методи дослідження.

Динамічна рефракція та акомодація

Гоніоскопія, ехобіометрія, діафаноскопія

Методи дослідження очного тиску та гідродинаміки ока

Захворювання повік, захворювання конюнктиви

3


2

4
2
2

2

2

2


4

8.
9.
10.
11.

12.


13.

14.
15.

16.
17.

18.


19.

1


6.5, 5.9

6.7-6.8


7.1-7.2
7.2
8.1

5.3, 9.1-9.6


9.2,9.5

10.2-10.4


10.5

11.1-11.5


12.2-12.7

12.9-12.10


13.2.1


13.2.2

13.3-13.4

2


Захворювання сльозних органів, захворювання орбіти

Захворювання рогової оболонки та склери, симптоматика

Консервативне та хірургічне лікування захворювань рогівки

Запальні захворювання судинного тракту ока, етіологія, патогенез, класифікація, загальна симптоматика

Захворювання сітківки, симптоматика, діагностика, відшарування сітківки, діагностика, лікування

Дистрофічні захворювання сітківки, класифіка-ція, патогенез, діагностика, лікування, гострі порушення кровообігу в судинах сітківки, діагностика, лікування

Катаракта, патогенез, діагностика, клініка, лікування

Методи корекції афакії. Інтраокулярна корекція.

Захворювання зорового нерва. Застійний диск зорового нерва, діагностика

Клініка глаукоми. Класифікація первинної глаукоми. Діагностика первинної глаукоми.

Методи та загальні принципи гіпотензивної терапії. Хірургічне лікування первинної глаукоми

Вторинна глаукома, патогенез, клініка, діагнос-

тика, лікування.Гострий приступ глаукоми. Клініка, діагностика, лікування.

Контузії очного яблука, опіки, проникаючі поранення, діагностика, лікування.

Рентген-діагностика сторонніх тіл ока.

3


2
2
2
2

2

22

2

2


2

2


2

420.


14.3-14.6


Співдружня косоокість, патогенез, діагностика

Лікування співдружньої косоокості. Паралітична косоокість, діагностика2


ВСЬОГО ГОДИН 42

ПРИМІРНИЙ

тематичний план семінарів для лікарів-інтернів 1 циклу

навчання за фахом “Офтальмологія”

з/п


Код курсу, розділу

Назва теми

Кільк.годин

1.
2.

3.

4.5.

2.1
3.1

4.1


4.4

5.2


Розвиток, нормальна анатомія та гістологія органа зору

Фізіологія органа зору

Клінічна рефракція ока та її розвиток

Методи корекції аметропій

Методи дослідження органа зору. Гоніоскопія


8
6

4

48

6.
7.

8.

9.10.

11.


12.
13.

14.


15.
16.

17.


18.

19.


20.

21.
22.6.5
6.7

7.3


8.1

9.2


9.7

10.2-10.3


11.1

11.4


12.1-12.3
12.10

13.1


13.2

14.3-14.5

15.1-15.3

16.1-16.5


17.1-17.3

Захворювання сльозних органів та сльозовивідних шляхів

Захворювання орбіти

Захворювання рогової оболонки

Запальні захворювання судинного тракту ока, етіологія, патогенез, класифікація, загальна симптоматика

Дистрофії сітківки

Діабетична ретинопатія

Катаракти уроджені та набуті, їх патогенез, діагностика, клініка, принципи лікування

Запальні захворювання зорового нерва

Застійний диск зорового нерва

Основні типи глаукоми та гіпертензій ока. Класифікація первинної глаукоми

Лікування гострого приступу глаукоми

Пошкодження орбіти та додатків ока

Пошкодження очного яблука

Співдружня косоокість

Методи лікування в офтальмології

Офтальмологічні симптоми при загальних захворюваннях організму, синдроми

Охорона зору дітей та підлітків


4
2

6

64

2

6


4

2

6


2

2

44

2

4


2

ВСЬОГО ГОДИН

92Код

Назва розділу

Конт-роль знань

Підг. та проведен. наук.практ конф.

1

2

3

4

5

1.
2.

3.


2.
3.

4.


Розвиток, нормальна анатомія та гістологія органа зору

Фізіологія органа зору

Рефракція та акомодація


6
6

6


2
2

2


4.

5.
6.

7.

8.
9.10.

11.


12.

13.


14.

15.


5.

6.
7.

8.

9.
10.11.

12.


13.

14.


15.

16.


Клінічні методи дослідження

Захворювання допоміжних органів ока та орбіти

Захворювання рогівки та склери

Захворювання судинної оболонки

Захворювання сітківки та скловидного тіла

Захворювання кришталика

Нейроофтальмологія

Глаукома


Пошкодження органа зору

Косоокість

Методи лікування в офтальмології

Офтальмологічні симптоми при загальних захворюваннях організму, синдроми

АТЕСТАЦІЯ


6

6
6


6

6
6


6

6

66

-

-6

2

2
2


2

2
2


2

2

22

2

2


ВСЬОГО ГОДИН

84

30

ПРИМІРНИЙ

тематичний план практичних занять для лікарів-інтернів 1 циклу

навчання за фахом “Офтальмологія”з/п


Код курсу, розділу

Назва темиКільк.годин

1

2

3

4

1.

2.

3.4.

5.


2.1

2.3


2.4

3.1


3.2.1

Філо- та онтогенез органа зору

Очне яблуко та його будова

Допоміжний та захисний апарати ока

Фізіологія органа зору

Дослідження центрального зору


4

12

1010

10


6.

7.

8.9.

10.


11.

12.


13.
14.

15.
16.

17.

18.


19.

20.


21.
22.

23.


24.

25.


26.
27.

28.


29.

30.


31.

32.
3.2.2

3.2.3


3.2.4

3.2.5


4.2

4.2


4.3

4.4
4.5

4.6
5.1

5.2


5.3

5.4


5.5

5.6
5.7

6.1

6.2


6.3-6.4

6.5-6.6


5.9

6.7


6.8

7.1


7.2

7.2.1


7.2.1Дослідження периферичного зору

Дослідження кольоросприйняття

Дослідження світлосприйняття

Бінокулярний зір. Дослідження бінокулярного зору.

Клінічна рефракція ока та її розвиток

Геометрична оптика.

Методи дослідження рефракції.

Динамічна рефракція та акомодація. Методи дослідження.

Правила та методи корекції аметропій

Міопія. Лікування, профілактика, диспансерний нагляд.

Біомікроскопія

Гоніоскопія.

Офтальмоскопія.

Діафаноскопія.

Ультразвукове дослідження.

Методи дослідження очного тиску та гідродинаміки ока.

Рентгенологічні методи діагностики.

Патологія повік.

Пухлини повік.

Захворювання конюнктиви

Захворювання сльозних органів та сльозовивідних шляхів.

Захворювання орбіти

Пухлини орбіти

Захворювання склери.

Захворювання рогової оболонки, симптоматика.

Кератити екзогенні, ендогенні.

Повзуча виразка рогової оболонки, невідкладна

допомога.10

4

46

6

422

8
14

8

38

436

2

614

8

62

6

4


2

2

22

4

4

33.

34.
35.

36.

37.
38.


39.
40.
41.

42.


43.

44.


45.
46.
47.
48.

49.


50.

51.


52.

53.
7.2.1

7.2.1
7.2.1

7.2.1

7.2.2
7.2.2


7.2.2.
8.1
8.1

8.1


8.1.

8.2


8.2
8.2.
8.2.
8.3

9.1


9.2.

9.2


9.2.

9.4.
Герпетичні кератити.

Туберкульозно-алергічний та гематогенний туберкульозний кератити.

Паренхіматозний кератит.

Нейропаралітичний кератит.

Дистрофії рогової оболонки. Епітеліально-ендотелі-альна дистрофія рогової оболонки. Кератомаляція.

Аномалії розмірів та форми рогової оболонки. Кератоконус, клініка, діагностика, лікування.

Наслідки захворювань рогової оболонки. Принципи хірургічного лікування.

Передній увеїт (ірит, іридоцикліт). Клініка, діагнос-тика, лікування, невідкладна допомога.

Ускладнення іридоциклітів.

Задній увеїт (хоріоідит), периферичний увеїт.

Особливості клінічного перебігу увеїтів у дітей.

Синдром Фукса.

Есенціальна мезодермальна дистрофія райдужної оболонки.

Синдром глаукомоциклітичних кризів, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

Псевдоексфоліативний синдром, патогенез, клініка, лікування.

Пухлини увеального тракту.

Запальні процеси в сітківці (хвороба Ілса, цент-ральний серозний хоріоретиніт, юкстапапілярний хоріоретиніт Ієнсена, проліферуючий ретиніт).

Склеротичні дистрофії жовтої плями.

Сімейні наслідувані дистрофії жовтої плями.

Тапеторетинальні дистрофії, пігментна дистрофія.

Патогенез, діагностика, лікування та профілактика

відшарування сітківки.4

2
2


2

6
4


6
6
6

6

44

2
4
4


6

4

42

4

6

54.
55.

56.


57.
58.

59.


60.
61.

62.
63.


64.

65.


66.

67.


68.

69.
70.

71.
72.

73.


74.

9.5.
9.6.

9.7.


10.1
10.2

10.3.


10.4.
10.5.

10.6.
11.1.


11.1

11.2.


11.4.

11.5.


11.6

12.1-12.3.

12.2

12.4
12.6.12.7.

12.8.


Гостра непроходимість центральної артерії сітківки. Гостра непроходимість центральної вени сітківки.

Захворювання скловидного тіла (деструкція, гемофтальм, відшарування, колапс та ін.). Методи лікування захворювань скловидного тіла.

Діабетична ретинопатія.

Вроджені аномалії форми та положення кришталика.

Катаракти урождені та набуті.Клініка, діагностика.

Загальні принципи оперативної техніки в хірургії катаракт, операційні та післяопераційні ускладнення.

Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віках.

Методи корекції після екстракції катаракти.

Набухаюча катаракта, етіологія, патогенез, клініка, диференційний діагноз, лікування.

Запальні захворювання зорового нерва. Ретробульбарні невріти.

Оптико-хіазмальний арахноідит.

Ішемічна оптикопатія.

Застійний диск зорового нерва.

Атрофії зорового нерва

Пухлини сітківки та зорового нерва.

Класифікація первинної глаукоми. Етіологія та патогенез первинної глаукоми.

Клініка глаукоми.

Діагностика первинної глаукоми. Спеціальні методи дослідження хворих глаукомою.

Консервативне лікування первинної глаукоми

Хірургічне лікування первинної глаукоми.

Активне виявлення та рання діагностика глаукоми.


4
8

6

6


8

8


4
6

4
6
4

4

4

64

8
6


10
8

8

4


75.
76.


77.

78.


79.

80.


81.

82.


83.

84.
85.

86.

87.


88.

89.


90.

91.


92.
93.

94.12.10
12.11.


13.1.

13.1.


13.2.

13.4


14.2.

14.3.


14.6.

14.7.
15.1.

15.1

15.1


15.1.

15.2.


16.2.

16.3.


16.4.
16.5

16.5.
Диспансерний нагляд хворих глаукомою.

Гострий приступ глаукоми. Лікування гострого приступу глаукоми.

Вроджена та підліткова глаукома. Глаукома дитячого віку.

Пошкодження орбіти.

Пошкодження додатків ока, хірургічна обробка ран

Непроникаючі поранення очного яблука. Лікування.

Опіки ока. Невідкладна допомога.

Гетерофорія.

Співдружня косоокість, діагностика, лікування.

Паралітична косоокість.

Ністагм, етіологія, діагностика, принципи лікування.

Медикаментозна терапія в офтальмології.

Антибіотики та сульфаніламідні препарати.

Підконюнктивальні інєкції

Ретробульбарні та парабульбарні інєкції.

Фізичні методи лікування очних захворювань.

Зміни в сітківці та зоровому нерві при гіпертонічній хворобі та атеросклерозі, захворюваннях нирок та токсікозах вагітності, при хворобах крові.

Зміни органа зору при інфекційних хворобах.

Зміни органа зору при запальних та судинних захворюваннях головного мозку.

Зміни органа зору при деяких синдромах (хвороба Такаясу, синдром Гренблада-Страндберга, нейро-фіброматоз Реклінгаузена, хвороби Бера, Фогта- Каянаги-Харада та ін.)

Синдроми, що включають зміни з боку судинного тракту ока (хвороба Бехчета, Бехтерева-

Штрюмпеля -Марі, синдром Стілла, хвороба Беньє-2
2
6

8

8

64

10

42
4

2

22

2

42

2
2

4

95.


96.

17.1-17.2


18.1-18.2

Бека-Шаумана).

Захворювання дітей, при яких діти підлягають диспансерному нагляду. Основи профілактики, діагностики та лікування цих захворювань.

Лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях органа зору


8

4

ВСЬОГО ГОДИН

578

УЧБОВИЙ ПЛАН

II циклу навчання на кафедрі офтальмології (6 місяців, 936 годин)

Код

Назва розділу

Кільк. годин

Лек-ції

Практ.занят.

Се-мі-на-ри

Комп.контрзнань

1

2

3

4

5

6

7

2.
3.
4.

6.
7.


8.
9.
10.

11.


12.

13.


14.

15.Розвиток, нормальна анатомія та гістологія органа зору

Методи дослідження функцій органа зору

Рефракція та акомодація

Захворювання допоміжних органів ока та орбіти

Захворювання склери та рогової оболонки

Захворювання судинної оболонки

Захворювання сітківки та скловидного тіла

Захворювання кришталика

Нейроофтальмологія

Глаукома


Пошкодження органа зору

Косоокість

Методи лікування в офтальмології.


26
42
88

68
62

72

94
8264

88

8448

18


-
-
10

4
2
2

4

2

26

6

4-

16
38
58

48
46


52

68
58

46

62

5832

18


6
-
14

10
8


12

16
16

10

14

146

-


4
4
6

6
6
6

6
6

6

66

6

-16.
17.

18.


Офтальмологічні симптоми при загальних захворюваннях

Охорона зору дітей та підлітків

Лікарсько-трудова експертиза

АТЕСТАЦІЯ40
16

14

124
-

-

-24
10

8

-6
6

6

-6
-

-

12


ВСЬОГО ГОДИН

922

46

646

144

86

ПРИМІРНИЙ

тематичний план лекцій для лікарів-інтернів ІІ циклу навчання за

фахом “Офтальмологія”


з/п


Код курсу

Назва теми

Кільк.годин

1

2

3

4

1.
2.

3.

4.5.

6.

7.8.
9.

4.5
4.5

4.6


4.6

4.7


6.1

6.2


7.2
8.1-

8.2


Правила і методи корекції аномалій рефракції окулярами

Показання і протипоказання до контактних лінз.

Короткозорість. Клініка, діагностика, ускладнення.

Хірургічні методи лікування короткозорості.

Астигматизм. Діагностика. Корекція.

Пластичні операції на повіках.

Лікування доброякісних та злоякісних пухлин повік.

Захворювання рогової оболонки. Принципи хірургічного лікування.

Запальні захворювання увеального тракту ока,

дистрофії ціліарного тіла, клініка, діагностика, лікування.2
2

2

22

2

22
2


10.

9.7

Діабетична ретинопатія, діагностика, лікування.

2

11.

12.
13.


14.

15.
16.

17.
18.

19.


20.

21.
22.9.6

10.2-10.4

11.1, 11.2

12.3


12.4
12.6

13.1
13.2

13.2

14.1


16.1
16.4Захворювання скловидного тіла

Загальні принципи оперативної техніки в сучасній хірургії катаракти. Інтраокулярна корекція.

Методи лікування захворювань зорового нерва
Вроджена та підліткова глаукома

Рання діагностика відкритокутової та закритоугольної глауком. Гіпертензія.

Принципи лікування різних форм глаукоми.

Пошкодження додатків ока (поранення повік, сльозопровідних шляхів, хірургічна обробка ран)

Проникаючі поранення ока, невідкладна допомога, хірургічні втручання при проникаючих пораненнях ока.

Ускладнення проникаючих поранень ока (травма-тична катаракта, гнойний іридоцикліт, ендофталь-міт, симпатичне запалення), принципи лікування.

Порушення бінокулярного зору та методи лікування.

Патологія органа зору при інфекційних захворюваннях, гельмінтозах.

Зміни органа зору при захворюваннях головного мозку.


2

2
2
2

2
2

2
2


2

4

2


2ВСЬОГО ГОДИН

46

ПРИМІРНИЙ

тематичний план семінарів для лікарів-інтернів ІІ циклу

навчання за фахом “Офтальмологія”№ з/п

Код курсу

Назва теми

Кільк.годин

1.
2.

3.

4.5.

6.

7.8.

9.

10.


11.

12.


13.
14.

15.
16.


17.

18.
19.

20.
21.

22.


23.
24.

2.1
4.2

4.4


4.5

4.5


4.6

6.1


6.2

6.3


6.3
6.5

7.2


7.2
7.2

8.1
8.2


8.3

9.4
9.2

9.5
9.6

10.3


10.2-10.3

10.5


Розвиток, нормальна анатомія та гістологія органа зору

Клінічна рефракція ока та її розвиток.

Механізм акомодації, її призначення.

Контактна корекція.

Методи оптичної корекції.

Короткозорість, клініка, лікування, корекція.

Патологія повік.

Пухлини повік.

Захворювання конюнктиви.

Алергічні конюнктивіти: фактори, які їх викли-кають, клінічні форми. Хронічні конюнктивіти.

Захворювання сльозних органів.

Захворювання рогової оболонки.

Герпетичні кератити, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

Дистрофічні захворювання рогівки.

Запальні захворювання судинної оболонки. Туберкульоз, токсоплазмоз органа зору.

Дисфункція циліарного тіла, синдром Фукса, клініка, діагностика.

Лікування пухлин увеального тракту.

Відшарування сітківки. Патогенез, діагностика, лікування та профілактика.

Сімейні наслідувані дистрофії жовтої плями.

Гострі порушення кровообігу в сітківці. Клініка, лікування.

Захворювання скловидного тіла.

Захворювання кришталика.

Катаракти уроджені та набуті, їх патогенез, діагностика, клініка, принципи лікування

Корекція після екстракції катаракти (інтраокулярна6

2

24

2

42

2

2


2

2

2


4

2

4


4

4
4


4
4

4

64

корекція, контактна корекція).

6

25.

26.


27.

28.


29.

30.


31.

32.


33.
34.

35.


36.
37.

11.1

11.2


11.3

11.5


12.2

12.4


12.4 12.10
13.1

13.3
14.5

16.3

17.3
18.1Запальні захворювання зорових нервів.

Ішемічні оптикопатії.

Інтоксикаційні ураження зорового нерву.

Атрофії зорового нерву.

Клініка глаукоми. Диск оптичного нерву при глаукомі. Патогенез та характер порушень оптичних функцій при глаукомі.

Спеціальні методи дослідження хворих на глаукому: тонометрія, компресійно-тонометричні проби, тонографія, гоніоскопія.

Рання діагностика відкритокутової та закритокутової глауком. Диференційний діагноз гострого приступу глаукоми.

Пошкодження органа зору.

Опіки ока. Термічні опіки. Хімічні опіки, невідкладна допомога.

Лікування співдружньої косоокості (амбліопії, ортоптичні вправи, диплоптичні вправи, стереоскопічні вправи та ін.).

Цукровий діабет: патогенез офтальмологічних симптомів (блефарити, ячмені, іридоцикліти, катаракти, глаукоми).

Дитячі офтальмологічні заклади. Санітарно-просвітна робота з охорони зору дітей.

Особливості експертизи працездатності при деяких захворюваннях ока.


4

2

22

6


4

4

86
6

6

6


6
ВСЬОГО ГОДИН

144

ПРИМІРНИЙ

тематичний план практичних занять для лікарів-інтернів ІІ циклу

навчання за фахом “Офтальмологія”
№ з/п

Код курсу

Назва теми

Кільк.годин

1

2

3

4

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.
13.

14.
15.

16.

17.


18.
19.

20.


21.
22.
23.

24.


25.

26.


27.

2.3

2.4


3.2.1

3.2.2


3.2.3

3.2.4


3.2.5

4.4


4.5

4.6


6.1

6.3, 6.5


6.3

6.3
6.5

7.2

7.2


7.2.2
8.1

8.2


8.3
8.3
9.1

9.2


9.3

9.4


9.5

Очне яблуко та його будова

Допоміжний та захисний апарати ока

Дослідження центрального зору.

Дослідження периферичного зору

Дослідження кольоросприйняття

Дослідження світлосприйняття

Бінокулярний зір. Дослідження бінокулярного зору.

Механізм акомодації, її дослідження

Контактна корекція зору

Хірургічні методи лікування короткозорості

Захворювання нервово-мязового апарату повік

Лікування доброякісних та злоякісних пухлин конюнктиви

Вірусні захворювання конюнктиви

Хронічні конюнктивіти: етиологія, клініка, методи лікування.

Пухлини сльозних органів.

Дистрофії рогової оболонки.

Кератоконус, клініка, лікування.

Наслідки захворювань рогової оболонки. Принципи хірургічного лікування.

Запальні захворювання увеального тракту (синдроми

Дисфункції циліарного тіла.

Доброякісні пухлини райдужки, циліарного тіла та хоріоідеї

Злоякісні пухлини райдужки, циліарного тіла та хоріоідеї.

Запальні процеси сітківки.

Тапеторетинальні дистрофії, пігментна дистрофія.

Ангіоматоз сітківки, клініка, перебіг, лікування.

Відшарування сітківки, клініка, лікування.

Гостра непроходимість центральної вени сітківки, її гілочок, клініка, діагностика, ускладнення, лікування, прогноз, показання до лазерної коагуляції.


10

6

88

8

68

18

2218

12

1010
10

6

1614

16
16

16

10

14


12

8

812

8


28

9.6

Вроджені аномалії скловидного тіла.

8

29.

30.


31.

32.
33.


34.

35.


36.

37.


38.

39.


40.

41.


42.

43.
44.

45.

46.


47.

48.


49.
50.

51.
52.

53.


9.7

10.1


10.3

10.5
10.6


11.5

11.6


12.2

12.5


12.6

12.7


12.7

13.1


13.2

13.3
13.4

13.4

14.3


14.6

15.2


16.2
16.3

16.3
17.2

18.1


Діабетична ретинопатія, клініка, лікування.

Вроджені аномалії кришталика.

Принципи хірургічного лікування катаракт.

Оптична корекція афакії (окулярна корекція, ІОЛ, контактна корекція).

Набухаюча катаракта, етіологія, патогенез, клініка, лікування.

Зміни зорового нерву при інтоксикаціях.

Злоякісні пухлини зорового нерву.

Клініка первинної глаукоми.

Гіпертензія ока та початкова глаукома.

Методи та загальні принципи гіпотензивної терапії.

Хірургічне лікування відкритокутової глаукоми, закритокутової глаукоми та гострого приступу глаукоми.

Лікування глаукоми дитячого віку.

Пошкодження додатків ока, хірургічна обробка ран.

Проникаючі поранення ока.

Діагностика сторонніх тіл всередині ока, сідероз, халькоз.

Термічні опіки, лікування.

Хімічні опіки, лікування.

Співдружня косоокість, діагностика, лікування.

Паралітична косоокість.

Можливості і принципи терапії хвороб органа зору

Зміни органа зору при пороках серця, хронічній серцевій недостатності та ін.судинних хворобах.

Зміни органа зору при ендокринних хворобах.

Цукровий діабет (блефарити, ячмені, іридоцикліти, катаракта, глаукома).

Захворювання очей, при яких діти підлягають диспансерному нагляду. Основи профілактики та діагностики.

Особливості експертизи працездатності при деяких захворюваннях ока


12

12

1816
12
20

26

128

16

188

8

1212
12

14

1616

18


8
8

8
10

8
ВСЬОГО ГОДИН

646

СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ

на ІІ циклі навчання інтернатури за фахом “Офтальмологія”


1. Медицина катастроф 6 годин

2. Клінічна фармакологія 6 годин

3. Фтізіатрія 2 години
ВСЬОГО ГОДИН 14 годин

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка