Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених



Сторінка9/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Моноклональні антитіла як лікарські препарати

Панченко Володимир Володимирович

Науковий керівник: к.м.н., доц. Борзенко І.О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Натрій-уретичний пептид у лікуванні серцевої недостатності

Каленюк Максим Степанович

Науковий керівник: к.м.н., доц. В.В. Бабак

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Застосування габапентину в лікуванні дискогенних больових синдромів

Цимбалюк Ярослав Віталійович

Науковий керівник: д.мед.н., професор Н.О. Горчакова

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«АБДОМІНАЛЬНА І ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ»
SESSION WORKPLAN

« ABDOMINAL AND GENERAL SURGERY»





Голова журі:

д. м. н., професор, в. о. завідувача кафедри хірургії №1 Пойда. О. І.

Члени журі:

д. м. н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії №1 Дронов О. І.

д. м. н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 Безродний Б. Г.

д. м. н., професор, завідувач загальної кафедри хірургії №2 Іоффе О.Ю.

д. м. н., професор, завідувачу кафедри хірургії №3 Фомін П. Д.

д. м. н., професор, завідувач кафедри хірургії №4 Мішалов В. Г.

д. м. н., професор, завідувач кафедри урології Пасєчнік С. П.

д. м. н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії

Бур’янов О. А.

д. м. н., професор кафедри хірургії №1 Захараш М. П.

д. м. н., доцент кафедри хірургії №1 Мальцев В. М.





Секретарi:

члени СНТ ім. О.А.Киселя: Лащенко М. В., Сайко М. А.,

Куценко Ю. А., Захарук Є. М.






Chairman of jury:

Professor Alexander Poyda

Jury:

Professor Alexey Dronov

Profesor Boris Bezrodnyi

Profesor Alexander Ioffe

Profesor Peter Fomin

Profesor Vladimir Mishalov

Profesor Sergey Pasyechnikov

Profesor Alexander Buryanov

Profesor Michael Zakharash

Associate Professor of department of surgery №1 Vitaly Maltsev



Secretaies:

Member of O.A.Kysil SSS Michael Lashchenko, Michael Saiko,

Kutsenko Yura, Zakharuk Eugene.




Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.


УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Метод внутрішньоартеріальної емболізації при лікуванні кровотеч в шлунково- кишковому тракті

Сайко Михайло Андрійович

Науковий керівник: доцент, к.мед.н. Maльцев В. М.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра хірургії № 1 (зав. каф.: д.мед.н., проф. Пойда О. І.)

м. Київ, Україна


 1. Ненатяжні методи герніопластики при лікуванні пахових гриж

Кононенко Ігор Євгенійович

Науковий керівник: к.мед.н., асистент Захарчук А.В.

Запорізький державний медичний університет

Кафедра факультетської хірургії

(зав.каф .: д.мед.н., проф. В.Н. Клименко)

 м. Запоріжжя, Україна




 1. Клінічний випадок гострої тонкокишкової непрохідності на грунті обтурації просвіту жовчним конкрементом

Топольницька Ольга Іванівна

Науковий керівник: ас. Савченко А. А.

Львівський національний медичний університет ім.Д.Галицького

Кафедра хірургії 2 (зав. каф.: д.мед.н., проф.Кобза І.І)

м. Львів,Україна


 1. Використання протизлукового гелю при накладанні тонкокишкових анастомозів на тлі злукового процесу в експерименті

Голінко Вікторія Миколаївна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Мішалов В.Г.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра хірургії №4

(зав. каф. – д.мед.н., проф. Мішалов В.Г.)

м. Київ, Україна




 1. Поєднання синдрому меллорі-вейсса з іншою гострою хірургічною патологією

Пруднікова Оксана Борисівна

Науковий керівник: академік НАМН України, професор Фомін П.Д.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра хірургії №3

(зав. каф.: акад. НАМН України, проф. П.Д. Фомін)

м. Київ, Україна




 1. Пластичні методи закриття ран в комлексі лікування гнійних захворювань кисті

Тертишний Владислав Олександрович

Науковий керівник: доц. Ягнюк А. І

Харківський національний медичний університет

Кафедра хірургії №3

(зав.каф.: чл.-корр. НАМНУ, проф. В.І. Лупальцов)

м. Харків, Україна




 1. Економічні аспекти лікування гострого панкреатиту

Халак Світозар Миколайович

Науковий керівник: к.м.н., доц. А.І. Коваль

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра хірургії №2 (зав. каф.: д.мед.н., проф. І.І. Кобза)

м. Львів, Україна


 1. Однорядний вузловий і безперервний шов при формуванні ентеро-ентеро анастомозів «кінець в кінець» в експерименті

Куценко Юрій Андрійович

Науковий керівник: к. мед. н., доцент С.В. Дорошенко

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

(зав. каф.: д.м.н., професор Черняк А.В.)

м. Київ, Україна




 1. Аналіз ускладнень при естетичній ринопластиці

Погосян Наріне Карапетівна

Науковий керівник: д.мед.н., професор Храпач В.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра загальної хірургії №4

(зав. каф. - д.мед.н, професор В.Г.Мішалов)

м.Київ, Україна




 1. Анатомічне підгрунтя залозистого птозу молочних залоз та принципи його корекції при мастопексії

Пересунько Катерина Юріївна

Науковий керівник:д.м.н., проф. В.В. Храпач

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра хірургії №4

(зав.каф.: д.м.н., проф. В.Г.Мішалов)

м.Київ, Україна




 1. Хвороба каролі як рідкісна патологія внутрішньопечінкових жовчних ходів

Любченко Анна Сергіївна

Науковий керівник: доц. В. М. Мальцев

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра хірургії №1 (в.о. зав. каф.: професор Пойда О.І.)

м. Київ, Україна

Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.


 1. Виконання декомпресійних ендобіліарних втручань у хворих на гострий холецистит

Лащенко Михайло Володимирович

Науковий керівник:

к.мед.н., асистент кафедри хірургії №1 Стельмах А.І

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра хірургії №1 (в.о. зав. каф.: д.мед.н., проф. Пойда О.І.)

м.Київ, Україна





 1. Вплив компенсації цукрового діабету 2 типу на тривалість лікування хворих із синдромом діабетичної стопи невро-ішемічної форми

Приступюк Максим Олександрович

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Б.Г. Безродний

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра хірургії №2 (зав. каф.: д.мед.н., проф. Б.Г. Безродний)

м. Київ, Україна


 1. Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму в невідкладній хірургії

Попандопало Олександра Олександрівна

Науковий керівник: доц., к.м.н. Дорошенко С.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

(зав. каф.: д.мед.н, проф. В.А. Черняк)

м. Київ, Україна




 1. Порівняльна характеристика частоти виникнень ускладнень при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози малоінвазивними методами.

Ловигін Георгій Олександрович

Науковий керівник: к.м.н., доц. О.Д. Нікітін

Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця

Кафедра урології (зав. Каф .: д.м.н., проф. С.П. Пасічників)

м. Київ, Україна


 1. Особливості порушень сперматогенезу у хворих з хронічним бактеріальним уретропростатитом

Чалій Андрій Сергійович

Науковий керівник: к. мед. н., доцент О.Д. Нікітін

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра урології (зав. каф.: д. мед. н., професор С.П. Пасєчніков)

м. Київ, Україна


 1. Хірургічне лікування інфекції судинних протезів

Сорока Ірина Тарасівна

Науковий керівник: проф. Федоренко В. П.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Кафедра хірургії №2 (зав. каф. – проф. І. І. Кобза)

м. Львів, Україна




 1. Комплекси консервативного лікування хронічної серцевої недостатності

Якушев Андрій Врлодимирович

Науковий керівник: к.м.н. Габриєлян А.В.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова

відділ кардіохірургії та трансплантації серця

(зав. відділом, к.м.н. Габриєлян А.В.)

м. Київ, Україна




 1. Вивчення токсичного впливу продуктів біокоррозії модифікованого магнієвого сплаву мл-10 на організм лабораторних щурів

Ніколаєв Михайло Вікторович

Науковий керівник: к.м.н., доц., Чорний В.М.

Запорізький державний медичний університет

Кафедра травматології та ортопедії

(зав. каф .: д.мед.н. проф. Головаха М.Л.)

м. Запоріжжя, Україна





 1. Мониторинг восстановительного периода после реконструктивных операций на переднем отделе стопы по поводу hallux valgus

Кондрашова Ірина Анатоліївна

Науковий керівник: д.м.н., проф. А.Е. Лоскутов

ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України »

Кафедра ортопедії і травматології

зав. каф .: д.м.н., проф. А.Е. Лоскутов)

м. Дніпропетровськ, Україна


21. Принципи систематизації та особливості визначення «проблемних» ран

Іванішин Оксана

Науковий керівник: к.мед.н., доц. А.С.Барвінська

Львівський національний університет імені Данила Галицького

Кафедра загальної хірургії (зав. каф.: д.мед.н., проф. В.П.Андрющенко)



м. Львів, Україна



1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка