Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вченихСторінка8/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

10. Формування педагогічної компетентності у вивченні основ економічних теорій в медицині в період реформування медицини у Вінницькій області

Марчук Іванна Анатоліївна

Науковий керівник: д.м.н., проф.. Черкасов С.В.

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Кафедра філософії та суспільних наук (зав. каф.: д.м.н., проф.. Черкасов С.В.)

м.Вінниця, Україна
11. СТИГМАТИЗАЦІЯ В НАСЛІДОК ПАРЕЗУ ЛИЦЬОВОГО НЕРВА

Миронюк Святослав Петрович

Науковий керівник: викл.О.В.Романюк

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

(зав.каф.філософії та соціології: професор І.В.Васильєва)

м. Київ, Україна
12. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО УТРИМАНСТВА В ГРУПІ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Ніколаєнко Софія Ігорівна

Науковий керівник: к. філос. н. Качан К. Є.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кафедра філософії та соціології (зав. каф.: д. філос. н. Васильєва І. В.)

м. Київ, Україна

«СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
SESSION WORKPLAN

« SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE ORGANIZATION »
Голова журі:

д.м.н., професор, завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини Т.С. Грузєва

Члени журі:

д.і.н., професор кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини Ф.Я. Ступак

к.м.н., професор кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини Л.І. Галієнко

к.м.н., доцент кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини В.Б. Замкевич

к.м.н., доцент кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини Н.В. Гречішкіна

к.м.н., доцент кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини О.Г. Назарова


Секретар:

член СНТ ім. О.А. Киселя, студентка 5 курсу медичного факультету №1 Федоренко Яна Сергіївна
Chairman of jury:

D.Sc. in Medicine, Professor, Head of department of health care organization and social medicine Tetiana S. Gruzeva

Jury:

D.Sc. in History, Professor of department of health care organization and social medicine Fedor Ya. Stupak

Professor of department of health care organization and social medicine Ludmila I. Galienko

Associate Professor of department of health care organization and social medicine Victoria B. Zamkevych

Associate Professor of department of health care organization and social medicine Natalia V. Hrechishkina

Associate Professor of department of health care organization and social medicine Oksana G. Nazarova


Secretary:

Member of O.A. Kysil SSS, 5th year student of medical faculty №1 Yana Fedorenko


Офіційні мови секціїукраїнська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

Сучасні обрії студентської науки на кафедрі організації охорони здоров’я та соціальної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Голова журі, д.м.н., професор, завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини Т.С. Грузєва, член журі к.м.н., професор кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини Л.І. Галієнко

УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Актуальні проблеми реалізації профілактичної стратегії в первинній ланці охорони здоров’я

Мохаммад Аріана

Науковий керівник: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна
 1. Сучасні медико-соціальні аспекти проблеми інсульту в Україні та світі

Федоренко Я.С.

Науковий керівник: к.м.н., проф. Л.І. Галієнко

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна
 1. Актуальні проблеми сучасної медицини ‒ інформованість населення про доцільність формування здорового способу життя

Ольшанська А.В.

Науковий керівник: д.м.н., проф. В.І. Клименко

Запорізький державний медичний університет

Кафедра охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи (зав. каф.: д.м.н., проф. В.І. Клименко)

м. Запоріжжя, Україна


 1. Місце проживання як детермінанта успішності навчання студента-медика

Бронецький І.В.

Наукові керівники: д.м.н., проф. О.З. Децик, к.м.н., доц. І.В. Стовбан

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я і медичного правознавства (зав.каф.: д.м.н., проф. О.З. Децик)

м. Івано-Франківськ, Україна


 1. Дослідження впливу обмежень на якість життя пацієнтів із захворюванням на рак легенів

Бережна А.В.

Науковий керівник: проф. В.А. Огнєв

Харківський національний медичний університет

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я

(зав.каф.: проф. В.А. Огнєв)

м. Харків, Україна
 1. О.В. Корчак-Чепурківськийдиректор санітарного департаменту Міністерства народного здоров'я і опікування (1918)

Антонюк О .Я.

Науковий керівник: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна


Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.


 1. Дитячий травматизм як актуальна соціально-медична проблема в Україні та Європейських країнах

Голубенко О. О.

Науковий керівник: к.м.н., проф. Л.І. Галієнко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна
 1. Паліативна допомога в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення

Резніков Ю. П.

Науковий керівник: к.м.н., проф. Л.І. Галієнко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна

 1. Організація охорони здоров’я в Європі: стан, проблеми, перспективи

Масад Сафациан

Науковий керівник: к.м.н., проф. Л.І. Галієнко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна
 1. Біотероризм як загроза громадському та індивідуальному здоров’ю в ХХІ столітті

Шинкарук С. І.

Науковий керівник: к.м.н., доц. С.М. Зоріна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна
 1. Соціально-медичні аспекти боротьби з алкоголізмом в Україні: погляд в історію

Колгін В.О.

Науковий керівник: д.і.н., проф. Ф.Я. Ступак

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, Україна


СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ


 1. Туберкульоз в Україні: оцінка проблеми

Аль-Машадані Фахад Маулуд

Науковий керівник: к.м.н., ас. С.Є. Головчанська

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини

(зав. каф.: д.м.н., проф. Т.С. Грузєва)

м. Київ, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«СТОМАТОЛОГІЯ»

SESSION WORKPLAN

«STOMATOLOGY»Голова журі:

завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д.м.н., професор

В.П. НеспрядькоЧлени журі:

д.м.н., професор кафедри терапевтичної стоматології А.В.Борисенко

д.м.н., професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Л.О.Хоменко

д.м.н., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії В.О. Маланчук

д.м.н., професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології П.С. Фліс

д.м.н., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Л.В. Харьков

д.м.н., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Л.М. Яковенко

д.м.н., професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Н.В.Біденко

к.м.н., доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку І.Л. Чехова

к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології Ю.В. Клитинський

д.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології П.В. Куц

к.м.н., доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології І.Л.Скрипник

к.м.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Л.Ф.Сідельнікова

к.м.н., доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань О.І.Остапко

к.м.н., доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії О.С.ВоловарСекретарi:

секретар СНТ ім. О.А.Киселя, студентка 5 курсу стоматологічного факультету О.А.Ракітенко, член СНТ ім. О.А.Киселя, студентка 5 курсу стоматологічного факультету А.Ю. РомановаChairman of jury:

Head of the department of prosthetic dentistry,

prof. V.P.NespriadkoJury:

Head of the department of therapeutic dentistry,

prof. A.V. Borysenko

Head of the department of children therapeutic dentistry,

prof. L.A. Homenko

Head of the department of maxillo-facial surgery,

prof. V.A. Malanchyk,

Head of the department of orthodontia,

prof. P.S. Flis

Head of the department of surgical dentistry and maxilla-facial surgery of children, L.V.Kharkov

department of surgical dentistry and maxilla-facial surgery of children,

professor L.M.Yakovenko

department of children therapeutic dentistry,

professor N.V. Bidenko

department of surgical dentistry and maxilla-facial surgery of children,

associate professor I.L. Chekhova

department of prosthetic dentistry,

associate professor U.V. Klytinskiy

department of prosthetic dentistry,

associate professor P.V. Kuts

department of orthodontia,

associate professor I.L. Skrypnyk

department of therapeutic dentistry ,

associate professor L.F. Sidelnikova

department of children therapeutic dentistry,

associate professor E.I. Ostapko

department of maxillo-facial surgery,

associate professor O.S. Volovar


Secretaies:

Secretary of O.A.Kysil SSS, 5th year student of stomatological faculty Oksana A. Rakitenko, member of O.A.Kysil SSS, 5th year student of stomatological faculty Anna U. Romanova

Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.

УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Temporomandibular disorders: Complications of diagnostics

Jaber Waleed

Supervisors: Prof. Rybalov O.V., as.prof. Ivanytska O.S.

Higher educational establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”

Chair of surgical stomatology and maxillofacial surgery with plastic and reconstructive surgery of head and neck

(Head of Department: Prof., d.m.n. Avetikov D.)

Poltava, Ukraine

 1. Морфология трещин эмали

Гензицька Е.С.

Научный руководитель - д.мед., проф. Ярова С.П.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра общей стоматологии УНИПО

(зав.каф. - д.мед., проф. Ярова С.П.)

г. Донецк, Украина
 1. Методики проведення верхньої рітідектомії, в залежності від антропометричних ознак

Гутник Анна Анатоліївна

Науковий керівник:д.м.н., проф.Аветіков Д.С.

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»,

кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

м. Полтава, Україна


 1. Сіалоендоскопія - новий метод у діагностиці захворювань великих слинних залоз

Кушнір Богдан Васильович

Науковий керівник : к.мед.н., доцент А.В. Копчак, к.мед.н, доцент В.Л.Дідковський

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

(зав.каф.: д.мед.н.,проф.В.О.Маланчук )

м.Київ,Україна
 1. Морфологічна характеристика післяопераційних шкірних рубців щурів у залежності від використання шовного матеріалу

Лоза Христина Олегівна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Д.С. Аветіков

Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

(зав. каф.: д.мед.н., проф. Д.С. Аветіков)

м. Полтава, Україна


 1. Концепції мінімально інвазивного препарування в дитячій терапевтичній стоматології

Майбородіна Діана Дмитрівна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Біденко Н.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

(зав.каф.: проф. Хоменко Л.А.)

м.Київ, Україна
 1. Проведення розрізів в соскоподібній ділянці в залежності від форми голови

Стебловський Дмитро Валерійович

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Д.С.Аветіков

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї (зав. каф.: д.мед.н., проф. Д.С.Аветіков)

м. Полтава, Україна


 1. Контактні пункти бічних сегментів зубних рядів у різні періоди тимчасового прикусу

Татченко Алла Олегівна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Н.В. Біденко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

(зав. каф.: д.мед.н., проф. Л.О. Хоменко)

м. Київ, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

« ФАРМАКОЛОГІЯ»

SESSION WORKPLAN

« PHARMACOLOGY»

Голова журі:

професор, д.м.н. Горчакова Н.О.

Члени журі:

доцент, к.м.н. Борзенко І.О.

доцент, к.м.н. Кава Т.В.Секретарi:

Пузиренко А.М., Ноцек М.С., Дорошенко А.М., Покотило О.А.
Chairman of jury:

Professor Gorchakova N.O.

Jury:

Ph.D. Borzenko I.O.

Ph.D. Kava T.V.Secretaies:

Puzyrenko A.M., Notsek M.S., Doroshenko A.M., Pokotylo O.A.


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Фармакодинаміка вемурафемібу при меланомі шкіри

Монашненко Владислав Ігорович

Науковий керівник: д.м.н., проф. Горчакова Н.О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна 1. Альтернативные методы лечения заболеваний, вызванных антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов

Микитюк Анна Вікторівна

Науковий керівник: ас. Прискока А.О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Вплив розповсюджуваної депресії правої та лівої півкуль на показники tail suspension test у мишей

Бондаренко Олена Володимирівна

Науковий керівник: д.м.н., проф. Л.О. Громов

ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України»

Відділ нейрофармакології (зав. відділу - д.м.н., проф. Л.О. Громов)

м. Київ, Україна


 1. Фармакологічні аспекти сумісності ліків і молокопродуктів

Костецький Назарій Юрійович

Науковий керівник: к.м.н., доцент кафедри фармакології О.В. Шумейко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна
 1. Стан глутатіонової системи головного мозку пренатально алкоголізованих щурів на фоні курсового призначення цереброкурина та

Стеценко Володимир Олександрович

Научные руководители: д.б.н., проф. Беленичев И.Ф., к.м.н., асс. Соколик Е.П.

Запорожский государственный медицинский университет

Кафедра фармакологии и медицинской рецептуры

(зав. каф.: д.б.н., проф. Беленичев И.Ф.)

г. Запорожье, Украина
 1. Фармакологія Гептралу (S-аденозил-L-метіоніну)

Павлов Костянтин Володимирович

Науковий керівник: к.м.н., доц. В.В.Бабак

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Залізо (ІІ) комплекси з гетероциклічними лігандами: стабільність, синтез та спектральні характеристики

Пристинська Катерина Євгенівна

Науковий керівник: к.х.н., старший викладач І.І. Токменко.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Кафедра медичної та загальної хімії

(зав. каф. – д.х.н., професор В.О. Калібабчук)

м. Київ, Україна.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка