Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вченихСторінка6/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міофасціальний больовий синдром - деякі аспекти діагностики та лікування

Панчишин Ольга Богданівна, Боженко Мирослав Ігорович

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Боженко Н.Л.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Кафедра неврології (зав. каф.: д.мед.н., проф. Пшик С.С.)

м. Львів, Україна


 1. Клінічна значимість діашизу в діагностиці гострих порушень мозкового кровообігу

Потапова Катерина Павлівна

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Ілляш Т.І.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра неврології (зав. каф.: д.мед.н., проф. Соколова Л.І)

м. Київ, Україна


 1. Сучасні підходи до діагностики мультифокальної моторної нейропатії

Резніков Юрій Петрович

Науковий керівник: к.мед.н., доцент Довбонос Т.А.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра неврології (зав.каф.: д.мед.н., професор Соколова Л.І.)

м.Київ, Україна


 1. ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЕПІДЕРМОЇДНИХ ПУХЛИН ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Романуха Дмитро Миколайович

Науковий керівник: д.мед.н. А. Г. Сірко

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Кафедра нервових хвороб та нейрохірургії (зав. каф.: д.мед.н., проф. Л. А. Дзяк)

м. Дніпропетровськ, Україна


 1. Особливості клінічної картини першої доби ішемічного інсульту

Савченко Оксана Олександрівна

Науковий керівник: к.м.н., доц. Мельник В.С.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра неврології (зав.каф.: проф.Соколова Л.І.)

м.Київ, Україна


 1. Побічна дія інтерферонів у лікуванні розсіяного склерозу

Совгира Ірина Анатоліївна

Наукові керівники: к.мед.н., доцент Т.А.Довбонос

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра неврології (зав. ка. д.мед.н., професор Л.І. Соколова)

м.Київ, Україна


 1. Показники апоптозу ендотеліоцитів при різних типах перебігу вегетативної дистонії

Тимочко Юрій Дмитрович, Ковтун Олеся Анатоліївна

Науковий керівник: д.мед.н., доц. І.І. Кричун

Буковинський державний медичний університет,

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка (зав. каф.: д.мед.н., проф. В.М. Пашковський)

м. Чернівці, Україна


 1. Особливості клінічної картини першої доби геморагічного інсульту

Хоменко Маргарита Генадіївна

Науковий керівник: к.м.н., доц. Мельник В.С.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра неврології (зав.каф.: проф.Соколова Л.І.)

м.Київ, Україна

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ОНКОЛОГІЯ»

SESSION WORKPLAN

«ONCOLOGY»
Голова журі:

д.м.н., доцент, завідувач кафедри онкології, Р.І. Верещако

Члени журі:

д.м.н., професор, В.Є.Чешук

д.м.н., професор, Г.О. Вакуленко

к.м.н., доцент О.С. Зотов


Секретар:

член СНТ ім. О.А.Киселя, студентка 6 курсу медичного факультету №1 Т.Є. Тарасенко
Chairman of jury:

D.Sc. in Medicine, Head of department of oncology, Roman I. Vereshako

Jury:

D.Sc. in Medicine, Professor, Valeriy E. Cheshuk

D.Sc. in Medicine, Professor Galyna O. Vakulenko

Associate Professor of department of oncology Oleksiy S. Zotov


Secretary:

Member of O.A.Kysil SSS, 6th year student of medical faculty №1 Tetiana E. Tarasenko
Офіційні мови секціїукраїнська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.


УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Применение горького миндаля для лечения экспериментальной аденокарциномы

Бортновская В. С.

Научный руководитель: к.б.н., доц., Т.В. Горбач

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра биохимии (зав.каф.: д. м. н., проф. О.А. Наконечная)

г. Харьков, Украина


 1. Сравнение эффективности разных видов хирургического лечения немелкоклеточного рака лёгкого

Малярчук Е. А.

Научный руководитель: к. мед. н., доц. А.С. Зотов

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Кафедра онкологии (зав. каф.: д. мед. н., доц. Р. И. Верещако)

г. Киев, Украина


 1. Отношение к женскому здоровью в древние времена. Рак шейки матки во время беременности.

Фастовец А. П.

Научный руководитель: к. м. н., доцент Е. Г. Киселева

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Кафедра латинского язика и медицинской терминологии (зав. каф: к. м. н., доц.

Е. Г. Киселева)

г. Киев, Украина

 1. Органосохраняющее лечение начальных форм рака шейки матки

Тарасенко Т. Е.

Научный руководитель: д. мед. н., проф. Г.А. Вакуленко

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Кафедра онкологии (зав. каф.: д. мед. н., доц. Р. И. Верещако)

г. Киев, Украина


 1. Нейросохраняющая радикальная гистерэктомия (РГЭ-C1): оценка динамики функции мочевыделительной системы у больных инфильтративным раком шейки матки

Дерменжи Т. В.

Научный руководитель: д.м.н. В.С. Свинцицкий

Национальный институт рака

г. Киев, Украина
Перерва – 30 хв.

Break – 30 min. 1. Комплексне лікування рецидивного раку яєчника із застосуванням циторедуктивної операції та інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії

Фецич М. Т.

Науковий керівник – к.мед.н., ас. Р.Р. Ярема

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького

Кафедра онкології та медичної радіології ФПДО (зав. каф.: д. мед. н., проф.

Т. Г. Фецич)


 1. Біотерапія як доповнення до традиційної хіміотерапії при лікуванні рецидивуючого раку яєчників

Баляк В.Р.

Науковий керівник: к. м. н., доцент О. С. Зотов

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кафедра онкології (зав. каф.: д. м. н., доц. Р. І. Верещако)

м. Київ, Україна


 1. Нові методи таргетного лікування саркоми Юінга (огляд літератури)

Чепурна А. В.

Науковий керівник: к. м. н., доцент О. С. Зотов

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кафедра онкології (зав. каф.: д. м. н., доц. Р. І. Верещако)

м. Київ, Україна


 1. Післяопераційні ускладнення у хворих на рак прямої кишки на фоні кишкової непрохідності

Фірсова А. В.

Науковий керівник: д.мед.н., Колеснік О.О.

Національний інститут раку

м. Київ, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«АПТЕЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ»

SESSION WORKPLAN

«TECHNOLOGY OF DRUGS AND MANAGEMENT IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY»

Голова журі:

професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри організації та економіки фармації М.Л. Сятиня

доцент, кандидат фармацевтичних наук, завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків Ж.М. ПоловаЧлени журі:

професор, доктор фармацевтичних наук, заслужений працівник охорони здоров’я України Д.С. Волох

доцент, кандидат фармацевтичних наук О.М. ГлущенкоСекретарi:

координатор фармацевтичних дисциплін СНТ iменi О.А. Киселя І.І. Смотрицька
Chairman of jury:

Professor, Doctor of Pharmacy, Head of department of pharmacy organization and economics Michael Syatynya

Docent, Candidate of Pharmacy, Head of department of pharmacy and industrial technology of drugs Zhanna PolovaJury:

Professor, Doctor of Pharmacy, Honorary worker in health care of Ukraine, Dmytro Volokh

Docent, Candidate of Pharmacy Olena GluschenkoSecretaies:

Coordinator of pharmaceutical sciences SSS O.A. Kysil Iryna Smotrytska


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Порівняння обсягу споживання та вартості терапії алергічних захворювань лікарськими препаратами групи глюкокортикостероїдів

Хоменко Світлана Леонідівна

Наукові керівники: к.фарм.н., доц. Шолойко Н.В., д.фарм.н. Попович В.П., к.мед.н., доц.. Голопихо Л.І.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, Україна

 1. Розробка лікарських засобів на основі медичних грибів як перспективний напрямок фармацевтичної технології

Дячук Марина Дмитрівна

Науковий керівник: д.фарм.н., доц. В.П. Попович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, Україна


 1. Аналіз фармацевтичного ринку антинеопластичних препаратів

Тимошенко Анастасія Сергіївна

Науковий керівник: к.фарм.н., доц. Л.А. БуткоНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедраорганізації економіки фармації (зав.каф.: д.фарм.н., проф.

М.Л. Сятиня)

м. Київ, Україна


 1. Сучасні аспекти виготовлення лікарських засобів в аптеках

Крестошина Ганна Петрівна

Наукові керівники: к.фарм.н., доц. Ж.М. Полова

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, Україна
 1. Використання продуктів переробки насіння деяких видів амаранту, як перспективних інгредієнтів лікарських препаратів

Кашпур Андрій Ігорович

Наукові керівники: к.фарм.н., доц. Ж.М. ПоловаНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, Україна


Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.


 1. Використання олії з виду рослин Сitrus Sinensis у складі лікарських засобів

Козачок Юлія Володимирівна

Наукові керівники: к.фарм.н., доц. Ж.М. ПоловаНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, Україна


 1. Маркетинговий аналіз пробіотиків на ринку України

Царенко Надія Миколаївна

Науковий керівник: к.фарм.н., доц. О.М. Глущенко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, Україна
 1. Проблеми раціонального використання лікарських засобів з позиції відповідального самолікування

Піскун Богдан Генадійович

Науковий керівник к.фарм.н., доц. Бутко. Л.А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації та економіки фармації (зав.каф.: д.фарм.н., проф. М.Л. Сятиня)

м. Київ, Україна


 1. Лікувально-профілактичні засоби на основі лікарських грибів як продукт біотехнології

Саханда Іванна Василівна

Науковий керівник: к.фарм.н., ас. Н.О. Козіко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, Україна
 1. Фармакоекономічний метод аналізу – «загальна вартість лікування». Методологія розрахунку

Костюк Ірина Анатоліївна

Науковий керівник: к.фарм.н, доц. Н.В. Шолойко 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра організації та економіки фармації (зав.каф.: д.фарм.н., проф. М.Л. Сятиня) 
м. Київ, Україна 1. Аналіз асортименту гомеопатичних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України

Нагорна Анна Олександрівна

Науковий керівник: к.фарм.н., доц. О.М. Глущенко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра аптечної та промислової технології ліків (зав.каф.: к.фарм.н., доц.

Ж.М. Полова)

м. Київ, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ»

PROGRAM OF SECTION OF

«OTORHINOLARYNGOLOGY»
Голова журі:

д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології О.М. Науменко

Члени журі:

д.м.н., професор кафедри оториноларингології Ю. В Дєєва

д.м.н., професор кафедри оториноларингології Ф.О. Тишко

д.м.н., професор кафедри оториноларингології В.М. Васильєв

к.м.н., доцент кафедри оториноларинголгії В.Л. ДідковськийСекретар:

член СНТ ім. О.А.Киселя, студент 4 курсу медичного факультету №2 Байдецький Я.МChairman of jury:

Oleksandr N. Naymenko M.D., Ph.D., D.Sc., Professor, Head of Department of Otorhinolaryngology

Jury:

Yulia V. Deeva M.D., Ph.D., D.Sc., Professor of Department of Otorhinolaryngology

Fedir O. Tisko M.D., Ph.D., D.Sc., Professor of Department of Otorhinolaryngology

Valeriy M. Vasilyev M.D., Ph.D., D.Sc., Professor of Department of Otorhinolaryngology

Vyacheslav L. Didkovskyi M.D., Associate Professor of Department of OtorhinolaryngologySecretary:

Yaroslav M. Baydetskiy - member of O.A.Kysil SSS, 4th year student of Medical Faculty №2


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
ПРИВІТАЛЬНІ СЛОВА ЗАВІДУЮЧОГО КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ГОЛОВИ ЖУРІ, Д.МЕД.Н., ПРОФЕСОРА

О.М. Науменка
УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Антибактеріальна терапія у хворих на паратонзилярний абсцес умовах стаціонару: фармакоекономічний аналіз

Байдецький Я.М

Науковий керівник д.м.н, професор Науменко О.М

Національний медичний університет імені О.О Богомольця

Кафедра оториноларингології

(зав.каф.-д.м.н.,професор О.М Науменко)

м.Київ Україна
 1. Оцінка методів діагностики і результати аудіометрії у пацієнтів з синдромом Арнольда-кіарі

Бондарчук Я.В. / Y.V. Bondarchuk

Науковий керівник: к.м.н., доцент Дідковський В.Л.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра оториноларингології (зав. каф.: проф. Науменко О.М.)

м. Київ, Україна


 1. Аналіз ефективності методів лікування апное-гипопное сну у дітей

Бусленко Ю. А. /Buslenko Y.

Науковий керівник: к.м.н., доц. Дідковський В. Л.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра оториноларингології

(зав. каф.: д.м.н., проф..О.М. Науменко )

м. Київ, Україна


4. Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике и определении эффективности лечения некоторых заболеваней лор

А.А. Карчинский / A. Karchinskyy

Научный руководитель: д.мед.н., профессор А.С.Журавлёв

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра оториноларингологии

(зав. каф.-д.мед.н., профессор А.С.Журавлёв)

г. Харьков, Украина
 1. Аналіз уражень середнього вуха у військових під час локальних конфліктів у xxi сторіччі.

Кияниця М.А./Kyianytsia M.

Науковий керівник: доц. Дідковський В.Л.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра отоларингології

(зав. каф.: д.м.н., проф.. О.М.Науменко)

м.Київ, Україна
 1. Обґрунтування лікувальної тактики різних форм сфеноїдитів

Лобурець А.В./Loburets A.

Науковий керівник: д.м.н., професор Безшапочний С.Б.

ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”

Кафедра оториноларингології з пропедевтикою хірургічної стоматології

(зав.каф. – д.м.н., професор С.Б.Безшапочний)

м. Полтава, Україна


7. Аналіз застосування ендоскопічної балонної дилятації в якості лікування набутого підскладкового стенозу у дітей

К. В. Матвієнко / K.. Matvienko

Науковий керівник: доц., В.Л. Дидковский

Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця

Кафедра оториноларингології (зав. каф.: проф. А.Н. Науменко

м. Київ, Україна)


 1. Complex treatment of patients with chronic purulent sinusitis

Orlova T.

Supervisor: Associate professor Yashenko M. I.

Kharkov National Medical University

Department of Otorhynolaryngology

(head of dep. - prof,, M. D. Zhuravlev A. S.)

Kharkov, Ukraine


9. Роль биомаркеров в диагностике патологического рефлюкса

Е.А. Юренко / E.Yurenko

Научный руководитель: к.мед.н., доцент В.В. Кизим

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького

Кафедра оториноларингологии УНИПО

(зав.каф.- засл.деятель науки и техники Украины, проф. С.К.Боенко)

г. Донецк , Украина
 1. Діагностика гастроезофагальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) в отоларингології

Звір М.Ю./ M. Zvir

Науковий керівник: доцент А.В.Цимар

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра оториноларингології (зав. каф.: доцент А.В.Цимар)

м. Львів, Україна

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка