Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вченихСторінка5/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

TROMETHAMINE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND MEDICAL APPLICATION IN ACIDOSIS TREATMENT

Khemio Arnes S.G., Maliuzhenok O.V.

Scientific supervisor: Professor V.O. Kalibabchuk, D.Sc. in Chemistry

National O.O. Bohomolets Medical University

Department of medical and general chemistry

(Head of Department: Professor V.O. Kalibabchuk, D.Sc. in Chem.)

Kiev, Ukraine


Перерва – 30 хв.

Break – 30 min. 1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ХИМИИ

Овчаренко В.Ю. / V. Ovcharenko

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Кафедра медицинской и общей химии

(зав. каф. – д.х.н., профессор В.А. Калибабчук)

г. Киев, Украина 1. ПЕКТИНИ: БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, застосування та добування в домашніх умовах

Дерба М.С., Тукало М.Д., Лисенко Т.А./ Derba M.S. , Tukalo M.D. , Lysenko T.А.

Науковий керівник: викладач хімії вищої категорії М.Д. Тукало.

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Кафедра медичної та загальної хімії

(зав. каф. – д.х.н., професор В.О. Калібабчук)

м. Київ, Україна. 1. благородні метали у стоматології: Сплави на основі Золота

Риченко А. Г., Ралець В., Емерова Е.М. / Rychenko А. G., Ralets V., Emerova E.M.

Науковий керівник: к.х.н., доцент Зайцева Г.М.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Кафедра медичної та загальної хімії

(зав. каф.: д.х.н., проф. Калібабчук В.О.)

м.Київ, Україна
 1. СРІБЛО НА СЛУЖБІ У ЛЮДСТВА

Ліпкан М. / М. Lipkan

Науковий керівник: к.х.н., доцент Зайцева Г.М.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Кафедра медичної та загальної хімії

(зав. каф.: д.х.н., професор Калібабчук В.О.)

м.Київ, Україна
 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ В ОВОЧАХ

Серпутько В.А.1, Токменко І.І.1, Лисенко Т.А.1, Смілянська Т.А.2 /

Serputko V.А.1, Токmenko І.І.1, Lysenko Т.А.1, Smilians'ka Т.А.2

Науковий керівник: к.х.н., старший викладач І.І. Токменко.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Кафедра медичної та загальної хімії

(зав. каф.: д.х.н., професор В.О. Калібабчук)

м. Київ, Україна.


11. ОСНОВНІ КРОКИ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ І РОЗРОБКИ НОВИХ ЛІКІВ

Туркевич Данило

Науковий керівник: доц. Кленіна О.В., асист. Чабан Т.І.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

м. Львів, Україна


ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА»

SESSION WORKPLAN

«THEORETICAL MEDICINE»
Голова журі:

член-кореспондент НАМН України, професор Чайковський Ю.Б.

Члени журі:

професор, Терещенко В. П.

професор Черкасов В.Г.

професор, Михайличенко Б.В.

професор, Кришталь М.В.

доцент Діброва В.А.

доцент, Карвацький І.М.

доцент, Тарасова К.В.


Секретарi:

член СНТ ім. П.А.Згурський, А.А.Джума, В.В.Бігунець,М.Я. Собченко
Chairman of jury:

NAMS corresponding member, Professor Yuri B. Chaikovskyj

Jury:

Professor, Valentina P. Teresenko

Professor, Victor G.Cherkasov

Professor, Boris V. Mihailichenko

Professor, Mykola V. Crystal.

Associate Professor, V.A.Dibrova

Associate Professor, I. M.Karvackiy

Associate Professor, K. V. Tarasova


Secretaies:

Member of O.A.Kysil SSS Peter Zgursky, Ahmad Dzhuma, Viktoriya Bigunets, Maria Sobchenko


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.


УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Глікополімери слизової оболонки шлунка на тлі експерементального гіпотирозу за даними лектиногістохімії

Щур Марта Богданівна

Науковий керівник – проф. Ященко А.М

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра гістології, цитології, ембріології (зав.каф.: проф. Луцик О.Д.)

м. Львів, Україна


 1. Сучасна морфологічна діагностика нейроендокринних пухлин травного тракту

Кривешко Аліна Сергіївна

Науковий керівник – д.мед.н. О.Г.Курик

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Медичний Центр «Універсальна клініка «Оберіг»

(медичний директор - д.мед.н., проф. В.Д.Парій)

м.Київ, Україна
 1. Нодулярна лімфоїдна гіперплазія легень: аналіз випадку

Гут Діана Богданівна

Науковий керівник – к.мед.н. П.В.Кузик

Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини (зав. каф.: д.мед.н., проф. Ю.О.Поспішіль)

м. Львів, Україна


 1. Глікополімери слизової оболонки шлунка на тлі експерементального гіпотирозу за даними лектиногістохімії

Філоненко К.В

Науковий керівник – д. мед.н. О.Г. Курик

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна
 1. Морфологічна діагностика передракових змін слизової оболонки шлунка

Філоненко К.В.

Науковий керівник – д. мед.н. О.Г. Курик

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»,

м. Київ, Україна
6. Вплив етилового алкоголю на показник насильницької смерті населення віком до 30 років у м. Києві в 2007 році

Коломієць А.А.

Науковий керівник – ас. О.А.Федорова

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра судової медицини

м. Київ, Україна


7. Кристалографічне дослідження пацієнтів дитячого віку з нейрохірургічною травмою

Кирилюк О.О.

Науковий керівник - ас. О.А.Федорова

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

м. Київ, Україна

8. Обоснование выводов судебно-медицинского эксперта при установлении причиной смерти острый инфаркт миокарда без гемо перикарда

Минакова С. А.; Губин Н. В.

Научный руководитель - проф. В.А. Ольховский

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра судебной медицины, медицинского правоведения

г.Харьков, Украина


9. Чи винен трамадол?

Обуховська.Д.В.

Науковий керівник - ас. О.А.Федорова

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

м. Київ, Україна
10. Летальний постріл з револьвера під патрон Флобера

Чорній А.Р.

Науковий керівник - к.мед.н.,доц. М.М.Шевчук

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

м.Львів, Україна
11. Вірогідність ускладнень з боку серцево-судинної системи при гострих кровотечах

Руснак С.В.

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Р.С.Вастьянов

Одеський національний медичний університет

Кафедра патологічної фізіології (зав. каф.: д.мед.н., доцент І.В.Савицький)

м. Одеса, Україна12. Особливості динаміки показників периферійної крові за умов стимуляції еритропоезу

Бурега І.Ю.

Науковий керівник: д.мед.н., професор Філімонов В.І.

Запорізький державний медичний університет

Кафедра нормальної фізіології (зав. каф.: д.мед.н., професор Філімонов В.І.)

м. Запоріжжя, Україна


13. Каннабіноїди проти хвороби Альцгеймера

Бігунець В. В.

Науковий керівник: к.м.н. Пашевін Д.О.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра патологічної фізіології (зав. каф.: д.м.н., проф. М.В. Кришталь)

м. Київ, Україна


14. Об’єктивність показника гематокриту при визначенні об’єму крововтрати в умовах бойових дій

Руснак С. В.

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Р.С.Вастьянов

Одеський національний медичний університет

Кафедра фізіології (зав. каф: д.мед.н., проф. О.А.Шандра)

м. Одеса, Україна


15. Порівняння впливу напівсинтетичних статинів та статинів природного походження при застосуванні їх для профілактики розвитку ішемічного інсульту у пацієнтів з гіперхолестеринемією

Снігур Т. С.

Науковий керівник: к.мед.н. І.М.Карвацький

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра фізіології (зав.каф.: к.мед.н. І.М.Карвацький)

м. Київ, Україна


16. Усталость водителей: эффективные методы борьбы и их популяризация

Ромашка С. В.

Научный руководитель: асс. А.И. Крайсвитний

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра физиологии (зав. каф.: д.м.н., академик АМНУ, проф. Казаков В.Н.)

г. Донецк, Украина


17. Структурно-метаболическое состояние клеточных мембран при действии ксенобиотиков

Кучерявченко М. А.

Научный руководитель: Николаева О.В.

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра патологической физиологии (зав.каф.: Николаева О.В.)

г. Харьков, Украина


18. Спадкові хвороби обміну вуглеводів

Дубовик В. Ю.

Науковий керівник – доц.к.пед.н., Н. Погоріла І. О.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра біології

м. Київ, Україна


19. Морфологічна діагностика передракових змін слизивої оболонки шлунка

Філоненко К.В.

Науковий керівник – д. мед.н. О.Г. Курик

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»

м. Київ, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

« НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМЕДИЦИНА»

SESSION WORKPLAN

« NANOBIOTECHNOLOGIES AND NANOMEDICINE»
Голова журі:

член-кореспондент НАН та НАМН України, професор, д.м.н. професор Чекман І.С.

Члени журі:

доцент, к.м.н. Дяченко В.Ю.

доцент, к.м.н. Савченко Н. В.Секретарi:

Ноцек М.С., Сімонов П.В., Прискока А.О., Савченко Д.С.
Chairman of jury:

Corresponding Member of NAN and NAMS of Ukraine, Professor Chekman I.S.

Jury:

Ph.D. Diachenko V.U.

Ph.D. Savchenko N.V.Secretaies:

Notsek M.S., Simonov P.V., Pryskoka A.O., Savchenko D.S.


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Перспективи застосування нанотитану як протипухлинного лікарського засобу

Покотило Оксана Анатоліївна

Науковий керівник: член-кореспондент НАН і НАМН України, д.мед.н., професор І.С. Чекман

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Протианемічна активність наночастинок заліза за умови внутрішньовенного введення щурам

Дорошенко Андрій Михайлович

Наукові керівники: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С. Чекман; д.х.н., проф. З.Р. Ульберг; с.н.с., к.б.н. Т.Г. Грузіна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології

(зав. каф. – член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., професор І.С. Чекман)

Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України

(директор Інституту: д.х.н., проф. З.Р. Ульберг)

м. Київ, Україна
 1. Нанопсихіатрія: нова галузь наномедицини

Мітіна Ольга Леонідівна

Науковий керівник: д.м.н., професор Н.О. Горчакова

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Вплив наночастинок срібла на гематологічні показники щурів при генералізованій інфекції

Прискока Андрій Олегович

Науковий керівник: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Природні наноструктури та наномеханізми у функціонуванні біологічних систем

Дяченко Олександр Ігорович

Науковий керівник: член-кор. НАН та НАМН України, д.м.н., професор І.С. Чекман

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна


 1. Використання нанокілець для адресної доставки ліків

Кармазін Ярослав Омелянович

Науковий керівник: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., професор І.С. Чекман Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна
 1. ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ НАНОМІДІ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИМ МИШАМ

Сімонов Павло Вадимович

Науковий керівник: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., професор І.С. Чекман Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна 1. Протимікробна активність композиту нанодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлоридуд

Гребельник Анна Ігорівна

Науковий керівник: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., професор І.С. Чекман Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна
 1. Деякі сучасні наносистеми доставки лікарських препаратів

Неверовський Артем Валерійович

Науковий керівник: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., професор І.С. Чекман

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра фармакології (зав. каф.: член-кор. НАН і НАМН України, д.м.н., проф. І.С.Чекман)

м. Київ, Україна
ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«НЕВРОЛОГІЯ ТА НЕЙРОХІРУРГІЯ»

SESSION WORKPLAN

«NEUROLOGY AND NEUROSURGERY »
Голова журі:

Завідувач кафедри неврології, професор Л.І. Соколова

Члени журі:

Завідувач кафедри нейрохірургії, професор Цимбалюк В. І.

доцент Троян О. І.

професор Мяловицька О.А.

доцент Марущенко М.О.

професор Черенько Т.М.


Секретарi:

член СНТ ім. О.А.Киселя, О.І.Кащенко
Chairman of jury:

Professor, Head of department of neurology Larisa Sokolova

Jury:

Professor, Head of department of neurosurgery Vitalii Tsumbaliuk

Associate Professor Oleksandr Trojan

Professor Elena Myalovitska

Associate Professor Muroslava Maryshchenko

Professor Tetiana Cherenko


Secretaies:

Member of O.A.Kysil SSS Oleksandra Kashchenko


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 10 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 9 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 10 a.m., all participants must arrive at 9 a.m. for registration and recording of the materials.
УСНІ ДОПОВІДІ 1. Возможности количественной ээг в исследовании нейромедиаторных систем ЦНС при болезни Паркинсона и дисциркуляторной энцефалопатиии с паркинсоническим синдромом

Андронова Мария Александровна

Научный руководитель - д.мед.н., доцент Черний Т.В.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького

Кафедра неврологии и медицинской генетики (зав. каф. д.мед.н., проф. Е.А. Статинова)

г.Донецк, Украина


 1. Клінічна діагностика неврологічних ускладнень при каротидних ендартеректоміях

Боженко Мирослав Ігорович, Панчишин Ольга Богданівна

Науковий керівник: доцент Боженко Н.Л.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра неврології (зав.каф.:д.м.н.,проф. Пшик С.С.)

м. Львів, Україна


 1. Анатомічне обґрунтування оптимального хірургічного доступу до пухлин третього шлуночка головного мозку

Висоцький Артур Олегович

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Троян О.І.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра нейрохірургії (зав. каф.: акад. НАМН України, д.мед.н., проф. Цимбалюк В.І.)

м. Київ, Україна


 1. Особливості зв’язку порушень ходи і вегетативних функцій у пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією

Ковач Вікторія Олегівна, Кучер Іван Володимирович, Кокряцька Вероніка Олександрівна

Наукові керівники: д.мед.н., проф. С.П. Московко, к.мед.н., ас. Г.С.Московко

Вінницький національний медичний університет ім.. М.І.Пирогова

Кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії (зав.каф.: д.мед.н., проф. С.П. Московко)

м. Вінниця, Україна


 1. Дисфункція вегетативної нервової системи у хворих на розсіяний склероз із тривожно-депресивними розладами та шляхи корекції

Ковтун Олеся Анатоліївна, Тимочко Юрій Дмитрович

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Кривецька І.І.

Буковинський державний медичний університет

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав.каф.: д.мед.н., проф. Пашковський В.М.)

м.Чернівці,Україна


 1. Особенности лечения и диагностики абсцессов головного мозга

Лемешов Александр Сергеевич

Научный руководитель: к.мед.н. А.В. Ващенко

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

Кафедра нейрохирургии (зав. каф.: д.мед.н., проф. А.М. Кардаш)

г. Донецк, Украина


 1. Особливості відновлення мовних розладів у хворих з ішемічним інсультом

Мельниченко Оксана Вадимівна

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.І. Ілляш

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра неврології (Зав.каф.:д.мед.н., проф. Л.І. Соколова)

м.Київ, Україна


 1. Постінсультний біль в плечі: епідеміологія, причини та фактори ризику

Моха Інна Миколаївна

Науковий керівник: д.м.н.,проф. Т.М.Черенько

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра неврології (зав. каф.:д.м.н., проф. Л.І.Соколова)

м.Київ, Україна

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка