Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вченихСторінка3/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сучасні підходи при хірургічному лікуванні кіст селезінки у дітей

Мамедов Рашад Васифович

Науковий керівник: к.мед.н., В.В. Яременко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячої хірургії(зав. каф.: професор А.Ф. Левицький)

м. Київ; Україна
 1. ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ АПЛАЗІЇ КУПОЛА ДІАФРАГМИ

Шульжик Ігор Іванович

Науковий керівник: д.мед.н., професор Д.Ю. Кривченя

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячої хірургії

(зав. каф. – д.мед.н., професор А.Ф. Левицький)

м. Київ; Україна


ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

« ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ»

SESSION WORKPLAN

«GENERAL AND MEDICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY»

Голова журі:

Співголова:


декан медико-психологічного факультету, завідувач кафедри загальної та медичної психології та педагогіки, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.Д. Максименко

завідувач кафедри психіатрії та наркології, доктор медичних наук, професор О.К. НапрєєнкоЧлени журі:

доктор медичних наук, професор Н.О. Дзеружинська

кандидат психологічних наук, доцент М.М. Філоненко

кандидат медичних наук, доцент П.Ю. Дупленко

кандидат психологічних наук, доцент Н.А. Тертична

кандидат психологічних наук, доцент І.А. Коваль

кандидат психологічних наук, доцент К.С. Максименко

кандидат психологічних наук, доцент Н.М. Панасенко

кандидат медичних наук, доцент Н.П. ОтрощенкоСекретарi:

член СНТ ім. О.А.Киселя, радник відділення медико-психологічних дисциплін Д.О. Ассонов, член СНТ ім. О.А. Киселя Л.А. Пивовар
Chairman of jury:

Co-Chairman of jury:

D.Sc. in Psychology, Professor, Academician of the National Academy of Pedagogical Science, Head of department of general and medical psychology and pedagogic Sergiy D. Maximenko

Doctor of Medicine, Professor Olexandr K. NapreenkoJury:

Doctor of Medicine, Professor Nataliya O. Dzeuzhynska

Candidate of Psychological Science Myroslava M. Filonenko

Candidate of Medicine Pavlo Y. Duplenko

Candidate of Psychological Science Nadiya A. Tertychna

Candidate of Psychological Science Irina A. Koval

Candidate of Psychological Science Kseniya S. Maksymenko

Candidate of Psychological Science Nataliya M. Panasenko

Candidate of Medicine Nataliya P. OtroshchenkoSecretaies:

Members of O.A.Kysil SSS Assonov Dmytro, Pivovar Lesya


Офіційні мови секціїукраїнська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

Вітальне та вступне слово від голови журі: д.пс.н., професора, академіка НАПНУ, завідувача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки С.Д. Максименко
УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Необхідність курсу когнітивної психології для програми навчання медичного психолога

Ассонов Дмитро Олексійович

Науковий керівник: к.психол.н., доцент Н.М. Панасенко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки (зав.каф.: д.психол.н., професор С.Д. Максименко)

м. Київ, Україна


 1. Діагностичні особливості емоційних розладів у вагітних і гінекологічних хворих

Голота Іванна Петрівна, Тимошенко Вікторія Анатоліївна

Науковий керівник : асистент І.Л. Лук’янович

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра психіатрії (зав.каф.: д.мед.н., професор С.В. Римша)

м. Вінниця, Україна
 1. Оглядове дослідження проблеми психокорекції хворих на панічний розлад

Горохівська Анастасія В’ячеславівна

Науковий керівник: к.пс.н., доцент І. А. Коваль

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра загальної та медичної психології та педагогіки (зав. каф.: д.психол.н., професор С.Д. Максименко)

м. Київ, Україна
 1. Синдром професійного вигорання у спеціалістів сфери інформаційних технологій (IT)

Дудніченко Наталія Сергіївна

Науковий керівник: к.мед.н, доцент П.Ю. Дупленко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра психіатрії та наркології (зав.каф.: д.мед.н., професор О.К. Напрєєнко)

м. Київ, Україна
 1. Вивчення рівня комп’ютерної залежності серед студентів

Михайлець Поліна Олександрівна

Науковий керівник: д.мед.н., професор Н.О.Дзеружинська

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра психіатрії та наркології (зав.каф.: д.мед.н., професор Напрєєнко О.К.)

м. Київ, Україна


 1. Вивчення характерологічних особливостей особистості пацієнтів із аутоімунними захворюваннями та їх психотерапевтичний супровід

Мойсік Галина Миколаївна

Науковий керівник: Трачук Л.Є.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра загальної та медичної психології та педагогіки (зав.каф.: д.психол.н., професор С.Д. Максименко)

м. Київ, Україна


 1. Вплив когнітивних порушень на якість життя хворих на шизофренію

Павленко Катерина Юріївна

Науковий керівник: д.мед.н., професор Н.О. Дзеружинська

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра психіатрії та наркології (зав.каф.: д.мед.н., професор О.К. Напрєєнко)

м. Київ, Україна


 1. Дослідження поінформованості школярів та студентів в зпсш та у питаннях статевої культури

Влох Софія Ростиславівна

Науковий керівник: д.мед.н., професор Р.І.Білобривка

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра психіатрії, психології та сексології (зав.каф.: д.мед.н., проф. Р.І.Білобривка)

м. Львів, Україна


 1. Прогнозування розвитку розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину

Завгородня Наталія Ігорівна

Науковий керівник:д.мед.н., професор Г.М.Кожина

Харківський національний медичний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (зав.каф.: д.мед.н., проф.


В.І. Пономарьов)

м. Харків, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«Інфекційні хвороби, мікробіологія та вірусологія»

SESSION WORKPLAN

« INFECTIOUS DISEASES,

MICROBIOLOGY AND VIROLOGY»
Голова журі:

професор, завідувач кафедрою інфекційних хвороб О.А. Голубовська


Члени журі:

професор, зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб С.О. Крамарьов

професор, В.Г. Войцеховський

професор А.В. Шкурба

професор А.І. Курченко

доцент І.А. Анастасій

доцент В.В. Бобир
Секретарi:

член СНТ ім. О.А.Киселя І.М. Новак

Chairman of jury:

Professor, Head of department of infectious diseases Olga Golubovska


Jury:

Professor, Head of department of pediatric infectious diseases Sergiy Kramariov

Professor Valeriy Voytsehovskiy

Professor Andriy Shkurba

Professor Andriy Kurchenko

Associate Professor of department of infectious diseases Igor Anastasiy

Associate Professor of department of microbiology, virology and immunology Vitaliy Bobir
Secretaies:

Member of O.A.Kysil SSS Igor NovakОфіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.

Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Деякі особливості перебігу пандемії грипу А (H1N1) 2009 року на території України

Водяник А.А., Діброва Ю.В.

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

д. мед. н., професор Терещенко В. П.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра патологічної анатомії

(зав.каф. – д.мед.н., проф. Терещенко В. П.)

м. Київ, Україна


 1. Церебральний токсоплазмоз у пацієнтів, не інфікованих ВІЛ

Гладкий М.Ю., Петруха Х.Ю.

Науковий керівник: к. мед. н., асистент А.М. Задорожний

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра інфекційних хвороб

(зав. каф.: д.мед.н., професор О.М. Зінчук)

м. Львів, Україна
 1. Антибактеріальні властивості агави та товстянки як сукулентних рослин

Ковалевська Є. А.

Наукові керівники: к.п.н., доцент І.О. Погоріла;

зав. відділу мікробіології КПДЮ М. О. Карєва

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра біології (зав.каф.:д.б.н.,проф., член-кор. НАН України О.В. Романенко)

м. Київ, Україна
 1. Антагоністична дія деяких біологічних препаратів до клінічних штамів, виділених від хворих на гострі кишкові інфекції

Маховська К.І.
Науковий керівник: д. мед .н., проф. Г. М. Коваль

Ужгородський національний університет

Кафедра мікробіології, імунології, вірусології, з курсом інфекційних хвороб

(зав. каф.: д. мед. н., професор Г.М. Коваль)


м.Ужгород, Україна 1. Міжнародна співпраця для подолання небезпечних інфекційних захворювань на прикладі спалаху лихоманки Ебола

Новак І.М.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Голубовська О.А.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра інфекційних хвороб

(зав.каф. – д.мед.н., проф. Голубовська О.А.)

м. Київ, Україна
 1. Ефективність немедикаментозної терапії мікозів, спричинених candida albicans, виділених з ротової порожнини

Панас М.А., Тимчук І.В.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. О.П. Корнійчук

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра мікробіології ( зав. каф.: д.мед.н., проф. О.П. Корнійчук)

м. Львів, Україна


 1. Проблема вірусних гепатитів В і С серед міських мешканців Вінницької області

Струц С.В.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Л.В. Мороз

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра інфекційних хвороб (зав. каф.: д.мед.н., проф. Л.В. Мороз)

м. Вінниця, Україна
8. Алгоритм ведення хворих на хгс в умовах реформи системи охорони здоров’я в україні

Сович Христина Петрівна

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Д.Є. Телегін

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра інфекційних хвороб (зав. каф.: д.мед.н., проф. О.М. Зінчук)

м. Львів, Україна
9. Маски вірусних менінгітів

Шамрай А.В., Акименко М.Д., Анастасій І.А.

Науковий керівник: проф., д.м.н. Голубовська О.А.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра інфекційних хвороб (зав.каф.: проф., д.м.н. Голубовська О.А.)

Україна, м. Київ
10. Вплив імунізації БСА на функціональний стан органів вепродуктивної системи у самок мишей

Литвиненко Аліна Петрівна

Науковий керівник: д.біол.н., проф. Янчій Р.І.

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

Відділ імунофізіології (зав. від.: д.біол.н., проф. Р.І. Янчій)

м. Київ, Україна
11. Особливості гуморальної ланки системи імунітету у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень з супутнім дисбактеріозом кишечнику

Лесь Юлія Сергіївна

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Г.Д. Коваль

Буковинський державний медичний університет

Кафедра клінічної імунології та алергології

(зав.каф. д.мед.н., проф.Пашковська Н.В.)

м. Чернівці, Україна


12. Особливості перебігу інфекційних захворювань з синдромом екзантеми у дітей в Україні в сучасних умовах

Умахі I.Г.

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Виговська О.В

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Кафедра дитячих інфекційних хвороб (зав.каф.: д.мед.н., проф. С.О.Крамарьов)

м. Київ, Україна

Стендові доповіді


 1. Інтерфероновий та цитокіновий статус при кору у дітей

Колінько Т., Пилипенко О.

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Виговська О. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячих інфекційних хвороб (зав. каф.: д.мед.н., проф.С.О. Крамарьов)

м. Київ, Україна


 1. Мікробіологічне обґрунтування застосування бактеріофагів у медицині на сучасному етапі

Костюк Б.А., Третяк В.В.

Науковий керівник: д.б.н., проф. А.В.Руденко

ДУ «Інститут урології НАМН України»

Лабораторія мікробіології та вірусології (зав. лаб.:д.б.н., проф. А.В.Руденко)

м. Київ, Україна


 1. Особливості клінічного перебігу вітряної віспи у дітей в сучасних умовах

Надворська Ю., Шашкіна А., Умахі I.Г.

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Виговська О.В

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Кафедра дитячих інфекційних хвороб (зав.каф.: д.мед.н., проф. С.О.Крамарьов)

м. Київ, Україна


 1. Інтерфероновий та цитокіновий статус при вітряній віспі у дітей

Пилипенко О., Колінько Т.

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Виговська О. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячих інфекційних хвороб (зав. каф.: д.мед.н., проф.С.О. Крамарьов)

м. Київ, Україна


 1. Стан системи інтерферону при інфекційному мононуклеозі Епштейна-Барр вірусної етіології у дітей у гострому періоді захворювання

Шашкіна А., Надворська Ю.

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Виговська О.В

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця

Кафедра дитячих інфекційних хвороб (зав.каф.: д.мед.н., проф. С.О.Крамарьов)

м. Київ, Україна

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«КАРДІОЛОГІЯ ТА РЕВМАТОЛОГІЯ»

SESSION WORKPLAN

«CARDIOLOGY AND RHEUMATOLOGY
Голова журі:

член-кор. НАМН України, д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Амосова Катерина Миколаївна

Члени журі:

д.мед.н., професор завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 В.О. Мойсеєнко

д.мед.н., професор завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 В.Г.Лизогуб

д.мед.н., професор Л.Ф.Конопльова

д.мед.н., професор В.Є.Кондратюк

д. мед. н., професор І.А.Палієнко

к.мед.н., доцент В.Н.Крамарьова

к.мед.н., доцент О.М.Плєнова


Секретар:

член СНТ ім. О.А.Киселя, студент 5 курсу медичного факультету №1 Д.А.Мазур
Chairman of jury:

Corresponding member in NAMS of Ukraine, D.Sc in Medicine, Professor, Honorary Scientist and Technician of Ukraine, laureate of State Prize of Ukraine Amosova M. Kateryna

Jury:

D.Sc. in Medicine, Professor, Head of department of propaedeutics internal medicine №2 Valentyna O. Moyseyenko

D.Sc. in Medicine, Professor of department of Internal medicine №4

Victor G. Lyzogub

D.Sc. in Medicine, Professor Lidia F. Konopleva

D.Sc. in Medicine, Professor Vitaliy E. Kondratiuk

D.Sc. in Medicine, Professor Igor A. Palienko

Associate Professor, PhD Victoria N. Kramareva

Associate Professor, PhD Olga M. PlenovaSecretary:

Member of O.A.Kysil SSS, 5th year student of medical faculty №1 Danylo A. Mazur


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 10 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 9 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 10 a.m., all participants must arrive at 9 a.m. for registration and recording of the materials.

УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Зміни жирнокислотного спектру фосфоліпідів мембран еритроцитів крові як один з можливих маркерів прогнозування подальшого перебігу ішемічної хвороби серця з фібриляцією передсердь

Меркулова І.О., Богдан В.В., Завальська Т.В

Науковий керівник: д.мед.н., проф. В.Г.Лизогуб

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра внутрішньої медицини №4

(зав. каф.: д.мед.н., проф. В.Г.Лизогуб)

м. Київ, Україна
 1. Особливості перебігу інфаркту міокарда в умовах коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень

Ващук А.І.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Л.В. Распутіна

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

(зав.каф.: д.мед.н., проф. Ю.М. Мостовий)

м. Вінниця, Україна
 1. Особливості діагностики хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з панкреато-біліарною патологією

Третяк І.М., Приходько Н.П.

Науковий керівник: проф. Кулішов С.К.

ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”

Кафедра внутрішньої медицини №1

(зав.каф.: д.мед.н., проф. І.М. Скрипник)

м. Полтава, Україна
 1. Белімумаб: новітній перпарат для лікування системного червоного вовчака

Гаврюшенко Г.С.

Науковий керівник: к.мед.н., ст.н.с. Дзерович Н.І.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату

(кер. відд.: д.мед.н., проф. Поворознюк В.В.)

м. Київ, Україна
 1. ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ НЕ-Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА

Пилипенко О.С., Алтуніна Н.В.

Науковий керівник: к.мед.н., асистент Н.В. Алтуніна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра внутрішньої медицини № 4

(зав. каф.: д.мед.н., проф. В.Г. Лизогуб)

м. Київ, Україна
 1. Застосування ентеросорбції в гіполіпідемічній терапії хворих на ІХС із супутнім цукровим діабетом 2-го типу.

В.Ю.Совінська

Науковий керівник: к.мед.н, доц. Каушанська О.В.

Буковинський державний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професій-них хвороб,

(зав. каф., д. мед. н., проф. Хухліна О.С)

м.Чернівці, Україна.
 1. Оцінка ефективності та доцільності застосування тромболітичної терапії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда

Цисаренко А.Д.

Науковий керівник: к.м.н. Кармазіна О.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

(д.м.н., професор Мойсеєнко В. О.)

м. Київ, Україна1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка