Програма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вченихСторінка2/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЛЕКЦІЯ
Славетна терапевтична школа академіка Вадима Миколайовича Іванова:

сторінки історії та сьогодення

Голова журі,

завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, д.мед.н., професор

Свінціцький Анатолій Станіславович

ВСТУПНА ДОПОВІДЬ
База знань «eMPendium: внутрішні хвороби»: нові можливості для професійного розвитку лікарів терапевтичного профілю

Свінціцький Ігор Анатолійович

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра внутрішньої медицини №3 (зав. каф.: д.мед.н., проф. А.С.Свінціцький)

м. Київ, УкраїнаУСНІ ДОПОВІДІ


 1. Взаємозв'язок між H. pylori та алергічними захворюваннями

Левченко Анастасія Романівна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. С.М.Ткач

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра внутрішньої медицини №1 (зав. каф.: д.мед.н., проф. В.Г.Пєрєдєрій)

м. Київ, Україна


 1. Позастравохідні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Турчин Анна Ігорівна

Науковий керівник: к.мед.н., доц. І.В.Красюк

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

(зав. каф.: д.мед.н., проф. В.О.Мойсеєнко)

м. Київ, Україна
 1. Сучасні тенденції науково-медичного пошуку розв’язання проблем гепатології (за матеріалами науково-практичних форумів Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки 2014 року)

Динник Наталія Вікторівна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. А.С.Свінціцький

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра внутрішньої медицини №3 (зав. каф.: д.мед.н., проф. А.С.Свінціцький)

м. Київ, Україна


 1. Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд

Лукіянчук Віталій Андрійович

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Ю.В.Чичула

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра внутрішньої медицини №1 (зав. каф.: д.мед.н., проф. В.Г.Пєрєдєрій)

м. Київ, Україна 1. Роль кишкової мікробіоти в неспецифічних запальних захворюваннях кишечнику. Перспективи застосування трансплантації мікробіоти калу

Шумейко Олександр Олександрович

Наукові керівники к.мед.н., ас. К.С.Пучков 


Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра внутрішньої медицини №1 (зав. каф.: д.мед.н., проф. В.Г.Пєрєдєрій)

м. Київ, Україна


 1. Паління як основний фактор ризику хронічного обструктивного захворювання легень. Поширеність та частота за даними опитування

Черепій Наталія Вікторівна

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Л.В.Распутіна

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини (зав. каф.: д.мед.н., проф. Ю.М.Мостовий)

м. Вінниця, Україна


 1. Встановлення зв’язку між частотою загострень хронічного обструктивного захворювання легень та дисфункцією скелетних м’язів, якістю життя

Побережець Віталій Леонідович

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Г.В.Демчук

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини (зав. каф.: д.мед.н., проф. Ю.М.Мостовой)

м. Вінниця, Україна


 1. Характеристика ультрасонографії нирок у хворих на ішемічну хворобу нирок (атеросклеротична артеріальна гіпертензія)

Воробель Володимира Володимирівна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Л.О.Зуб

Буковинський державний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини (зав. каф.: д.мед.н., проф. О.І.Федів)

м. Чернівці, Україна


 1. Гіперурекімія як фактор кардіоваскулярного ризику у хворих на хронічну хворобу нирок

Петрова Анна Сергіївна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. В.О.Мойсеєнко

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

(зав. каф.: д.мед.н., проф. В.О.Мойсеєнко)

м. Київ, Україна
 1. Особливості складу сечі у хворих на цукровий діабет

Чорна Наталія Станіславівна

Науковий керівник: к.мед.н., доц. О.М.Приступюк

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра ендокринології (зав. каф.: д.мед.н., проф. П.М.Боднар)

м. Київ, Україна


 1. Механізми ефективності мультипробіотиків у комплексному лікуванні цукрового діабету

Гуменюк Любов Іванівна

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Г.П.Михальчишин

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра ендокринології (зав. каф.: д.мед.н., проф. П.М.Боднар)

м. Київ, Україна


 1. Динаміка активності аутоімунної офтальмопатії, що асоційована з гіпертиреозом, при комбінованому застосуванні пульс-терапії метилпреднізолоном і плазмаферезу

Коваленко Ганна Олегівна

Науковий керівник: к.мед.н. О.І.Черноброва

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Кафедра ендокринології (зав. каф.: д.мед.н., проф. М.В.Власенко)

м. Вінниця, Україна

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ
Деякі можливості спіральної комп’ютерної томографії у діагностиці туберкульом легень

Нечипуренко Катерина Олександрівна

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.Б.Нечипуренко

Донецький національний медичний університет імені М.Горького

Кафедра внутрішньої медицини №2 (зав. каф.: д.мед.н., проф. А.Е.Дорофєєв)

м. Донецьк, Україна
ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»

SESSION WORKPLAN

«HYGIENE AND ECOLOGY»Голова журі:

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат державної премії України, завідувач кафедри гігієни та екології В.Г. Бардов

Члени журі:

д.м.н., професор, лауреат державної премії України, завідувач кафедри гігієни харчування С.Т. Омельчук

к.м.н., доцент Н.В. Велика

к.п.н., доцент І.О. Погоріла


Секретарi:

член СНТ ім. О.А.Киселя, студентка 5 курсу медичного факультету №1 Фатеме Хассанзаде Гасабех
Chairman of jury:

Corresponding Member of NAMS of Ukraine, D.Sc. in Medicine, Professor, laureate of State Prize of Ukraine, Head of department of hygiene and ecology Vasyl G. Bardov

Jury:

D.Sc. in Medicine, Professor, laureate of State Prize of Ukraine, Head of department of hygiene and food Serhiy T. Omelchuk

Associate Professor of department of hygiene and food Nataliya V. Velika

Associate Professor of department of medical biology Irina O. Pogorila


Secretaries:

Member of O.A. Kysil SSS, 5th year student of medical faculty №1 Fatemeh Hassanzadeh Ghasabeh


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the sectionUkrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

Історичний шлях та сучасність кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Голова жюри,член-кореспондент НАМН України, д.м.н., профессор, завідувач кафедри гігієни та екології В.Г. Бардов

УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Етiологiя та профілактика аборту

Мішина К.М..

Науковий курівник – к.мед.н., доц. Н.В. Велика; к.мед.н., доц. Т.І. Аністратенко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра гігієни харчування (зав. каф.: д.мед.н., проф. С.Т. Омельчук)

м. Київ, Україна


 1. Оцінка адаптаційно-резервних можливостей учнів початкової школи в динаміці уроків фізичного виховання та плавання

Кондратюк О.С.

Науковий керівник: д.мед.н. проф. С.І. Гаркавий

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків

(зав. каф.: д.мед.н. проф. С.І. Гаркавий)

м. Київ, Україна
 1. Синтетична їжа як нова гігієнічна проблема

Неверовський А.В.

Науковий курівник – член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. В.Г. Бардов

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра гігієни та екології (зав. каф.: член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. В.Г. Бардов)

м. Київ, Україна


 1. Особливості накопичення Цезію-137їстивними грибами лісів в умовах Волинського полісся

Єсип Н.В.

Науковий керівник: к.б.н., доц. О.С. Музиченко, к.мед.н., доц. М.І. Бойко

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра гігієни та екології (зав.каф.: член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. В.Г. Бардов)

м. Київ, Україна


 1. Вітаміни у профілактиці онкологічних захворювань

Совгира І.А.

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Н.В. Велика; к.мед.н., доц. Т.І. Аністратенко

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра гігієни харчування (зав.каф.: д.мед.н., проф. С.Т. Омельчук)

м.Київ, Україна 1. Отруйні рослини України

Мельницька Г.М.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. І.О. Погоріла


Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра біології (зав.каф.: д.біол.н., проф. О.В. Романенко)

м.Київ, Україна


 1. Якість водопровідної питної води за результатами анкетного опитування населення

Липовецька О.Б.

Науковий керівник: д.мед.н. проф. В.О. Прокопов

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМНУ»

Лабораторія гігієни водопостачання та охорони водоймищ

(зав.лаб.: д.мед.н., проф. В.О. Прокопов)

м. Київ, Україна
 1. Екологічні наслідки ведення воєнних дій на південному сході україни

Пінчук Ю.Ю.

Науковий керівник: к.мед.н., доц. М.І. Бойко

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра гігієни та екології (зав.каф.: член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. В.Г. Бардов)

м. Київ, Україна


 1. Гігієнічна оцінка забруднення повітряного середовища плавальних басейнів при навчально-виховних закладах хлороформом

Бурлака А.І.

Науковий керівник: д.мед.н. проф. С.І. Гаркавий

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків

(зав. каф.: д.мед.н. проф. С.І. Гаркавий)

м. Київ, Україна
 1. Хвороби цивілізації – реальна загроза для майбутніх поколінь

Потапова К.П.

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Н.В. Мережкіна

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра гігієни та екології (зав.каф.: член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. В.Г. Бардов)

м. Київ, Україна

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ»

SESSION WORKPLAN

«DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY»Голова журі:

доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України,

головний спеціаліст МОЗ України, завідувач кафедри дерматології та венерології В. І. СтепаненкоЧлени журі:

професор, доктор медичних наук С. Г. Свирид

доцент, кандидат медичних наук К. В. КоляденкоСекретарi:

член СНТ ім. О. А. Киселя, І. Р. Лещенко
Chairman of jury:

Professor, Head of department of dermatology and venereology, doctor of medical sciences, Honored Doctor of Ukraine Stepanenko Viktor Ivanovych

Jury:

Professor of the Department, Doctor of Medical Sciences Sergiy G. Svyryd

Associate Professor of the Department, Candidate of Medical Sciences Katerina V. KoliadnkoSecretaies:

Member of O.A.Kysil SSS Iryna Leshchenko


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.

УСНІ ДОПОВІДІ

 1. Роль дермальних фібробластів в регенеративній медицині

Небор Іванна, Шумейко Олександр

Науковий керівник: к.м.н., доцент К. В. Коляденко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра дерматології та венерології (зав. каф. : д.м.н., професор В.І. Степаненко )

м. Київ , Україна


 1. Відношення українців та іноземців до засмагання під прямим сонячним промінням та у солярії

Лещенко Ірина

Науковий керівник: к.м.н., доцент К. В. Коляденко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра дерматології та венерології (зав. каф.: д.м.н., професор В.І. Степаненко )

м. Київ , Україна


 1. Сучасні методи лікування меланоми

Скуб Анастасія

Науковий керівник: к.м.н., доцент К. В. Коляденко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра дерматології та венерології (зав. каф.: д.м.н., професор В.І. Степаненко )

м. Київ , Україна


 1. Шкірні прояви цирозу печінки (літературний огляд)

Сподаренко Марина

Науковий керівник: к.м.н., доцент К. В. Коляденко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра дерматології та венерології (зав. каф. : д.м.н., професор В.І. Степаненко )

м. Київ , Україна


 1. Частота дерматологічних проявів серед людей з алергічними захворюваннями

Вовк Наталія

Науковий керівник: к.м.н., доцент К. В. Коляденко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра дерматології та венерології (зав. каф.: д.м.н., професор В.І. Степаненко )

м. Київ , Україна
6. Імпланти в естетичній медицині – що ми знаємо насправді. Перші результати клінічного дослідження

Туркевич Марта Олександрівна

Науковий керівник: к.м.н., доц. О.Ю. Туркевич

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології

(зав. каф.: д.мед.н., проф. О.Н. Надашкевич)

м. Львів, УкраїнаПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ»

SESSION WORKPLAN

«PAEDIATRIC SURGERY»
Голова журі:

професор, завідувач кафедри дитячої хірургії А.Ф. Левицький

Члени журі:

професор, академік, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат державної премії України Д.Ю. Кривченя
професор В.П. Притула

професор О.Г. Дубровін
доцент Руденко Є.О
доцент Бензар І.М.

доцент Даньшин Т.І.Секретарi:

Семенів С. Я., Мамедов Р. В.
Chairman of jury:

Professor, Head of department of paediatric surgery Anatoliy Levitskij

Jury:

Professor, Academician, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine Danilo Krivchenya

Professor Vasyl Prytula

Professor Olexandr Dubrovin

Assistant Professor, department of paediatric surgery Evgeniy Rudenko

Assistant Professor, department of paediatric surgery Irina Benzar

Assistant Professor, department of paediatric surgery Timur Danshyn


Secretaies:

Solomia Semeniv, Rashad Mamedov


Офіційні мови секції – українська, російська; регламент усної доповіді – 7 хв.

Official languages of the section – Ukrainian, Russian; time limit of the oral report – 7 min.
Увага! Робота секції починається о 9 годині, всім учасникам необхідно прибути до місця проведення секції о 8 годині для реєстрації і запису матеріалів.

Attention! Activity at section starts at 9 a.m., all participants must arrive at 8 a.m. for registration and recording of the materials.
ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

Історичний шлях та сучасність кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Голова журі, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії А.Ф. Левицький
УСНІ ДОПОВІДІ


 1. Лапароскопічна корекція пахвинних гриж у дітей

Бабійчук Галина Генадіївна

Науковий керівник: к.мед.н О.О. Курташ

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії

(зав. каф.: професор О.Д. Фофанов)

м. Івано-Франківськ; Україна
 1. ХВОРОБА ПАЙРА, ЯК ОДНА ІЗ ПРИЧИН ХРОНІЧНИХ ЗАКРЕПІВ У ДІТЕЙ

Вишпінський Ярослав Ігорович

Науковий керівник: професор В.П. Притула

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра дитячої хірургії

(зав. каф. : професор А.Ф. Левицький)

м.Київ; Україна
 1. СУЧАСНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ЛИШОНОГОСТІ ПО МЕТОДУ ПОНСЕТІ У ДІТЕЙ

Голубенко Олексій Олексійович

Науковий керівник: к.мед.н., О.В. Карабенюк

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра дитячої хірургії

(зав. каф. : професор А.Ф. Левицький)

м.Київ; Україна
 1. ЗМІНИ ІМУННОГО СТАТУСУ У ЩУРІВ З ДОПЕЧІНКОВОЮ ФОРМОЮ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ДИНАМІЦІ ТА ПІСЛЯ ІМУНОКОРЕКЦІЇ ВОБЕНЗИМОМ ТА ПОЛІОКСИДОНІЄМ

Джума Крістіна Ахмадівна

Науковий керівник: професор В.П. Притула

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Кафедра дитячої хірургії

(зав. каф. : професор А.Ф. Левицький)

м.Київ; Україна
 1. ДІГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ГЕМАНГІОМ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

Дідичук Вадим Віталійович

Науковий керівник: проф. Д.Ю. Кривченя

Національтний медичний університет імені О.О.Богомольця,

Кафедра дитячої хірургії (зав. каф.: д.мед.н., проф. А. В. Левицький)

м.Київ, Україна
Перерва – 30 хв.

Break – 30 min.


 1. ЛІКУВАННЯ ЕХІНОКОКОВИХ КІСТ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ У СКЛАДНИХ АНАТОМІЧИХ ДІЛЯНКАХ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

Зябловський Євгеній Вячеславович, Бабляк Дмитро Євгенійович

Науковий керівник: професор О.Г. Дубровін

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячої хірургії

(зав. каф.: професор А.Ф. Левицький)

м. Київ; Україна
 1. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ БРАХІОЦЕФАЛЬНОГО КОМПРЕСІЙНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ

Семенів Соломія Ярославівна

Науковий керівник: д.мед.н., професор Д.Ю. Кривченя

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра дитячої хірургії

(зав. каф. – д.мед.н., професор А.Ф. Левицький)

м. Київ; Україна1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка