Програма підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіСкачати 277.06 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір277.06 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту сімї та дітей

_____________________Р.С. Колбаса

24.12.2013 № 4508/0/205-13/57
ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

щодо виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг

та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)


І. Загальні положення

Програма підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – працівники центрів СССДМ) має на меті підвищити їх професійну компетентність, а також допомогти розширити міжсекторні та міжвідомчі зв’язки, спрямовані на виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб).

Програма складається з семи модулів, що розкривають ряд актуальних теоретичних та практичних питань щодо виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах., надання їм адресних соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), обліку та звітності роботи, а також зміст соціальних послуг та критеріїв якості соціального супроводу на основі проблемно-орієнтованого і компетентнісного підходів до соціальної роботи.

Навчальна програма сприятиме в отриманні працівникам центрів СССДМ теоретичних знань стосовно законодавчих аспектів здійснення соціальної роботи з сім'ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах, раннього виявлення таких сімей (осіб), діагностування факторів ризику і оцінки їх потреб у соціальних послугах, змісту соціальних послуг, залежно від причин, що обумовили складні життєві обставини, здійснення соціального супроводу сімей (осіб), організації взаємодії субєктів соціального супроводу сімей (осіб).

Працівники центрів СССДМ зможуть оволодіти уміннями працювати з сім’єю (особою) під час здійснення візиту; виявляти складні життєві обставини сім’ї (особи) на ранній стадії; здійснювати оцінку проблем і потреб сім’ї, здійснювати обстеження матеріально-побутових умов та оцінку потреб у наданні соціальних послуг сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах; планувати і вести випадки; складати соціальну сітку в роботі з сім’єю (особою); здійснювати оцінку якості соціального супроводу; налагоджувати співпрацю із суб’єктами соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах; отримають навички ведення документів, що використовуються у процесі організації та здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Теоретичні знання та практичні навички, яких набудуть працівники центрів СССДМ під час навчань, дозволять їм ефективно здійснювати соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до критеріїв якості соціального супроводу таких сімей, надавати соціальні послуги відповідно до проблем сім’ї (особи) до взяття під соціальний супровід .

Програма підвищення кваліфікації працівників центрів СССДМ розрахована на 72 години, з них лекційні заняття –32 години, практичні заняття –18 годин, самостійна робота – 14 годин, підсумковий контроль – 8 годин.За результатами підсумкового контролю учасники програми підвищення кваліфікації отримують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

ІІ. Тематичний план

Розподіл навчального часу за модулями

п/п


Назва модулів і тем:

Всього

Види занять:

лекції

практичні заняття

самостійна робота

підсумковий контроль

I

Вступ. Законодавчі аспекти здійснення соціальної роботи з сім'ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах.

4
2

2
II

Модуль 1. Загальна характеристика сімей (осіб) яким надаються соціальні послуги спеціалістами центру СССДМ.

7

4
2

1
1. Категорії сімей (осіб) з якими працюють спеціалісти центрів СССДМ та планування роботи з ними.
2

2. Складні життєві обставини: сутність і характеристики. Система роботи з сім'єю. Безпека працівників центрів СССДМ при відвідуванні сімей
2
2Підсумковий контроль.

1

III

Модуль 2. Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

7

4
2

1
1. Проблеми раннього виявлення сімей (осіб).
2
22. Технології виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
2

Підсумковий контроль.

1

IV

Модуль 3. Оцінка потреб сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

13

6

4

2

1
1. Оцінювання як процес, його складові. Загальна характеристика різних видів оцінки.
2
22. Оцінка потреб у наданні соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах.
2

2


3. Здійснення обстеження матеріально-побутових умов сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
2

2


Підсумковий контроль.

1

V

Модуль 4. Надання соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах.

20

8

8

2

2
1. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з інвалідністю.
2

2. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з насильством у сім'ї.
2

3. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин.
1

2


4. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з бездоглядністю.
1

2


5. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з відбуванням покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяттям під варту одного з членів сім’ї (особи) та схильністю до правопорушень.
1

2


6. Аналіз інших причин, що обумовлюють складні життєві обставини.
1

2

2Підсумковий контроль.

2

VI

Модуль 5. Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

9

6
2

1
1. Планування соціального супроводу.
2

2. Соціальна сітка в роботі з сім'єю (особою).
2
23. Критерії оцінки якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
2

Підсумковий контроль.

1

VII

Модуль 6. Взаємодія суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

5

41
1. Соціальна мережа організацій.
2

2. Міжвідомча співпраця, взаємодія – умова ефективності соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
2

Підсумковий контроль.

1

VIII

Модуль 7. Документування процесу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

7
4

2

1
1. Облік роботи з сім'ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах, методика їх заповнення.2


2. Статистична звітність про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями (особами).2

2Підсумковий контроль.

1
Всього

72

32

18

14

8

ІІІ. Зміст програми

Вступ. Законодавчі аспекти здійснення соціальної роботи з сім'ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Нормативно-правова база України у здійсненні захисту дитини, соціальної підтримки сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб). Основа взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.Література:

 1. Конституція України.

 2. Цивільний та Сімейний кодекси України.

 3. Закони України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, „Про охорону дитинства”, „Про попередження насильства в сім’ї, „Про державну допомогу сім`ям з дітьми”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про соціальні послуги”, „Про органи та служби в справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”.

 4. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)” від 21.11.2013 № 896.

 5. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” від 21.11.2013 № 895.

 6. Наказ Мінсоцполітики „Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати” від 03.09.2012  № 537 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 р. за № 1614/21926).


Модуль 1. Загальна характеристика сімей (осіб), яким надаються соціальні послуги спеціалістами центру СССДМ.

Тема 1. Категорії сімей (осіб) з якими працюють спеціалісти центрів СССДМ та планування роботи з ними.

Становище сімей в Україні.

Категорії сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Характеристика обставин, які сім'я (особа) не можуть самостійно подолати або мінімізувати їх негативний вплив. Потенційні отримувачі соціальних послуг.

Карта функцій сім'ї та планування роботи. Функціональність і дисфункціональність сім'ї. Сценарій розвитку дисфункціональних сімей (осіб). Робота з дисфункціональними сім'ями.Тема 2. Складні життєві обставини: сутність і характеристики. Система роботи з сім'єю. Безпека працівників центрів СССДМ при відвідуванні сімей.

Складні життєві обставини: сутність і характеристики. Криза як деструктивний процес у розвитку сім’ї. Визначенні факторів, що спричиняють невиконання батьками батьківських обов'язків, ризиків щодо здійснення насильства над дитиною та її втечі з дому. Вивчення виховного потенціалу батьків.Підсумковий контроль.

Література:

 1. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)” від 21.11.2013 р. № 896.

 2. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” від 21.11.2013 р. № 895.

 3. Постанова КМУ „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866.

 4. Соціальна педагогіка: теорія і технології. Підручник/За ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 316 с.


Модуль 2. Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Тема 1. Проблеми раннього виявлення сімей (осіб).

Створення системи роботи із сім'єю. Принципи підходу до сім'ї в залежності від її категорії. Основні завдання фахівця із соціальної роботи. Визначення ключової проблеми сім'ї шляхом вивчення потреб у наданні соціальних послуг. Деякі принципи втручання: сім'я чи дитина?

Алгоритм роботи фахівця із соціальної роботи з сім'ями (особами). Відвідування сім'ї. Побудова конструктивних стосунків, зменшення опору сім’ї, налагодження стосунків співробітництва між родиною та фахівцем із соціальної роботи.

Навички комунікації та побудова діалогу з потенційними отримувачами соціальних послуг. Виникнення екстреної ситуації. Помилки у роботі з сім'єю (особою). Готовність сім'ї (особи) вирішувати свої проблеми.Тема 2. Технології виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Проблеми раннього виявлення. Основні причини потрапляння у складні життєві обставини. Ознаки дисфункциональной сім'ї. Насильство над дитиною (особою), жорстоке поводження з нею. Відмова від дитини. Неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини. Вразливі сім'ї. Система соціальної підтримки сім'ї (особи) – оцінка потреб у наданні соціальних послуг, обстеження матеріально-побутових умов, визначення методів соціальної роботи. Сім'я в процесі змін.Підсумковий контроль.

Література:

 1. Кочубей А., Умарова Н. Визит в семью, или Практика работы с семьями. Научно-методическое пособие. Часть 1 – Донецк: ООО „ПД „Донеччина”, 2013. – 128 с.

 2. Кочубей А., Умарова Н. Азбука семьи, или Практика работы с семьями. Научно-методическое пособие. Часть 2 – Донецк: ООО „ПД „Донеччина”, 2013. – 176 с.

 3. Методичні рекомендації для фахівців із соціальної роботи щодо здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний супровід) з сім'ями, дітьми та молоддю: наказ Мінсоцполітики від 05.09.2013 № 557.

 4. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посіб. – К., 2002. – 132 с.


Модуль 3. Оцінка потреб сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Тема 1. Оцінювання як процес, його складові. Загальна характеристика різних видів оцінки.

Оцінка потреб як інструмент для надання адресних соціальних послуг. Мета та завдання оцінки потреб. Принципи оцінки потреб у наданні соціальних послуг. Визначення індивідуальних потреб. Організація процесу збору, узагальнення та аналізу інформації щодо стану та життєвих обставин об'єкту соціальних послуг з метою визначення обсягу і змісту соціальних послуг, їх впливу на процес подолання складних життєвих обставин.Тема 2. Оцінка потреб сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Процедура проведення оцінки потреб та її документування. Залучення до проведення оцінки потреб сім’ї (особи) у наданні соціальних послуг та обстеження її матеріально-побутових умов суб’єктів, що надають соціальні послуги, та суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

Оцінка потреб дитини як ключовий етап соціального супроводу.

Складання індивідуального плану надання послуги соціального супроводу.Тема 3. Здійснення обстеження матеріально-побутових умов сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Місце проживання. Джерела доходів та невикористані можливості його отримання. Майно, яке перебуває у власності, володінні, користуванні. Стан житлового приміщення та умови проживання. Форма акту обстеження її матеріально-побутових умов. Заповнення форм акту обстеження її матеріально-побутових умов.Підсумковий контроль.

Література:

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ

 2. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В. С. — К. : Істина, 2002. – 304 с.

 3. Цивільний кодекс України.

 4. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов. Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. – 776 с.

 5. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навначально-методичний комплекс / Авт.-упоряд.: О.В.Безпалько, З.П. Кияниця та ін. / За заг. ред. І.Д. Звєрєва, Ж.В. Петрочко. – К.: Наук.світ, 2007. – 528 с.

 6. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: Методичний посібник / Авт.-упоряд. Кіяниця З.П., Кузьмінський В.О., Петрочко Ж.В. та ін. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Держсоцслужба, 2007. – 142 с.

 7. Соціальний супровід сімей, що опинились в складних життєвих обставинах. Метод. посіб. / І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, Ж. В. Петрочко та ін. – К.: ДЦССДМ, 2006. – 84 с.


Модуль 4. Надання соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Тема 1. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з інвалідністю.

Характеристика сім'ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з інвалідністю. Види та зміст соціальних послуг, які надаються сім'ї, дитині, особі, які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з інвалідністю під час здійснення соціального супроводу.

Формулювання цілей та визначення необхідних дій для їх досягнення, відповідно до оцінки потреб. Активізація внутрішніх ресурсів з метою подальшого возз’єднання родини.

Питання призначення соціальних допомог та пільгового забезпечення. Механізм забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.Література:

 1. Конвенція про права інвалідів.

 2. Указ Президента України від 1 червня 2013 року № 312 „Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей”.

 3. Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

 4. Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

 5. Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи / За ред. Семигіної Т.В. – К.: Гурт, 2005.

Тема 2. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з насильством у сім'ї.

Характеристика сім'ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з насильством у сім'ї. Види та зміст соціальних послуг, які надаються сім'ї (особі), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з насильством у сім'ї під час здійснення соціального супроводу. Корекційні програми.Література:

 1. Конвенція про захист прав людини.

 2. Конвенція про права дитини.

 3. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 173-2).

 5. Кримінальний Кодекс України.

 6. Закон України „Про попередження насильства в сім'ї”.

 7. Збірка інформаційних матеріалів та нормативно - правових актів з питань попередження насильства в сім'ї, зокрема над дітьми/ Уклад. Журавель Т.В. - К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2005.- 88с.

 8. Методичні рекомендації для фахівців із соціальної роботи щодо здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний супровід) з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.09.2013 № 557.

 9. Сімейні групові наради як метод розв'язання конфліктних ситуацій: Методичні матеріали для тренера/ Упоряд.: Т.П. Авельцева, Н.В. Зимівець, О.А. Калібаба, В.П. Лютий. – К.: Науковий світ, 2003. – 86с.

 10. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім'ї; Міжнародний досвід та рекомендації для України. /Наук. ред. О. Кочемировська/ Заг. ред. С. Павлиш. Запоріжжя, 2011.

Тема 3. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин.

Характеристика сім'ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин. Види та зміст соціальних послуг, які надаються сім'ї (особі), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин під час здійснення соціального супроводу.Література:

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року” від 28.08.2013 № 735-р.

 2. Методичні рекомендації для фахівців із соціальної роботи щодо здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний супровід) з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.09.2013 № 557

 3. Медико­социологические аспекты характеристики токсикоманий у лиц подросткового и молодого возраста / С.И. Табачников, Е.Н. Харченко, Г.А. Приб и др. // Архів психіатрії. — 2011. — Т. 17, № 3(66). — С. 61­66.

 4. Профілактика наркоманії у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі: Довідник для соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, батьків / Лазоренко Б.П., Баришполець О.Т., Максимова Н.Ю., Пінчук І.М., Стрільців О.М., Хаїрова С.І. / За ред. Б.П. Лазоренка. — К.: Держсоцслужба, 2005. — 300 с.

Тема 4. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з бездоглядністю.

Характеристика сім'ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з бездоглядністю. Види та зміст соціальних послуг, які надаються сім'ї (особі), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з бездоглядністю під час здійснення соціального супроводу.

Підстави для взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах: проживання у сім'ї, в якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею, або реальна загроза його вчинення, залучення дитини до найгірших форм дитячої праці, систематичне залишення дитиною місця постійного проживання.

Література:


 1. Розпорядження КМУ „Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року” від 27.05.2013. № 419-р.

 2. Школа для батьків/ В. Бондаровська, К. Бабенко та ін. - ТОВ «Батіскаф», ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост - Прим» – К.:2003.– 320с.

 3. Максимович О.М., Постовий В.Г. Особливості виховання дітей із розлучених сімей: Навчально - методичний посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – 140с.

Тема 5. Зміст соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з відбуванням покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяттям під варту одного з членів сім’ї (особи) та схильністю до правопорушень.

Характеристика сім'ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з відбуванням покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяттям під варту одного з членів сім’ї (особи) та схильністю до правопорушень. Види та зміст соціальних послуг, які надаються сім'ї (особі), які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних з відбуванням покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяттям під варту одного з членів сім’ї (особи) та схильністю до правопорушень під час здійснення соціального супроводу.Література:

1. Закони України „Про попереднє ув'язнення, „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.

3. Наказ Мінсоцполітики, МВС МОЗ, Мінюст „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб” від 07.11.2011 № 429/831/769/3279/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 р. за №1441/20179).

3. Наказ Мінюст, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МОЗ, МВС „Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 28.03. 2012 № 478/5/180/375/212/258 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 р. за № 487/20800).


Тема 6. Аналіз інших причин, що обумовлюють складні життєві обставини.

Відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї (особи); відсутність житла, призначеного та придатного для проживання; спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (особа) частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті; відібрання у батьків дитини без позбавлення батьківських прав; стихійне лихо; дискримінація осіб та/або груп осіб.

Потенційні отримувачі соціальних послуг: одинока матір (батько); діти, розлучені із сім’єю, які не є громадянами України і заявили про намір звернутися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем; батьки, які подали заяву про розлучення або перебувають у процесі розлучення; батьки - трудові мігранти; опікуни (піклувальники) дітей, розлучених із сім’єю; діти, які перебувають в інтернатних закладах або оформляються до них; жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини.

Підсумковий контроль.

Література:


 1. Беца О. соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі/соціальна політика і соціальна робота. 2002. – № 2.

 2. Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: Сфера, 2003.


Модуль 5. Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Тема 1. Планування ведення випадку.

Особливості державної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зміст та нормативно-правова основа соціального супроводу. Організаційно-методичні основи соціального супроводу. Планування роботи над випадком в ході здійснення соціального супроводу. Загальна схема планування (стратегія змін, позитивна динаміка випадку, закриття випадку). Формулювання мети спільно з сім'єю (особою). Помилки при формулюванні мети. Індивідуальний план соціального супроводу потенційного отримувача соціальних послуг. План супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах. Робота комісії з питань захисту прав дитини. Строк здійснення соціального супроводу. Виконання плану соціального супроводу.Тема 2. Соціальна сітка в роботі з сім'єю (особою).

Соціальне оточення сім'ї (особи). Спрямованість соціального оточення. Позитивне соціальне оточення. Системи підтримки сім'ї (особи). Форми соціальної підтримки. Характеристика соціальної сітки: близькість до сім'ї, частота контактів, щільність і секторність. Наочна карта соціальної сітки. Стратегії поліпшення ефективності соціальної сітки. Загальна характеристика соціальної сітки сім'ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах. Помилки в роботі з розвитку соціальної сітки сім'ї. Формування соціальної сітки. Досвід здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинахТема 3. Критерії оцінки якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Етичні норми роботи соціального працівника. Критерії якості соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах. Оцінка якості соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний супровід) з сім'ями, дітьми та молоддю фахівців із соціальної роботи. Ефективність роботи з сім'єю. Рівні оцінки ефективності роботи. Компоненти ефективності роботи з сім'єю (особою).Підсумковий контроль.

Література:

 1. Методичні рекомендації для фахівців із соціальної роботи щодо здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний супровід) з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.09.2013 № 557.

 2. Кочубей А., Умарова Н. Визит в семью, или Практика работы с семьями. Научно-методическое пособие. Часть 1. – Донецк: ООО „ПД „Донеччина”, 2013. – 128 с.

 3. Кочубей А., Умарова Н. Азбука семьи, или Практика работы с семьями. Научно-методическое пособие. Часть 2 – Донецк: ООО „ПД „Донеччина”, 2013. – 176 с.

 4. Управление случаем в социальных службах и при междисциплинарном взаимодействии в решении проблем детства. – М.: Полиграф-сервис, 2005. – 112 с.


Модуль 6. Взаємодія суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Тема 1. Соціальна мережа організацій.

Залучення соціальної мережі сім’ї до здійснення соціального супроводу. Моделі співробітництва та співпраці. Партнерство та взаємодія між організаціями. Послуга „направлення”. Державне замовлення соціальних послуг.Тема 2. Міжвідомча співпраця, взаємодія умова ефективності соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Роль міжвідомчої співпраці у забезпеченні ефективності соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Механізм взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги, та суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю. Функції суб’єктів при роботі з потенційними отримувачами соціальних послуг: особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дитиною, що виховується в сім’ї, у якій існує ризик позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав з підстав, визначених Сімейним кодексом України; особою (у тому числі дитиною), яка постраждала від торгівлі людьми; особою, яка відбула покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і звільняється з установ виконання покарань; особою, засудженою до покарання без позбавлення волі; особою, хворою на соціально небезпечні хвороби, а також у стані загострення алкогольної або наркотичної залежності; особою, хворою на ВІЛ-інфекцію, та наркозалежною особою, які виявили намір взяти участь у програмах ресоціалізації; сім’єю з ВІЛ-інфікованою дитиною; жінкою, яка має намір відмовитися від дитини; сім’єю, в якій одному або кільком членам установлено інвалідність; особою працездатного віку, яка залишилася без роботи; непрацездатною одинокою особою похилого віку; дитиною, розлученою із сім’єю, яка не є громадянином України і заявила про намір звернутися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту.Підсумковий контроль.

Література:

 1. Постанова КМУ „Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги” від 14.11.2012 № 1039.

 2. Управление случаем в социальных службах и при междисциплинарном взаимодействии в решении проблем детства. – М.: Полиграф-сервич, 200. – 112 с.

 3. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навначально-методичний комплекс / Авт.- упоряд.: О.В.Безпалько, З.П. Кияниця та ін. / За заг. ред. І.Д. Звєрєва, Ж.В. Петрочко. – К.: Наук. світ, 2007. – 528 с.

 4. Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч. посібник \ За ред. Т.В.Семигіної. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 214 с.


Модуль 7. Документування процесу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Тема 1. Облік роботи з сім'ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах, методика їх заповнення.

Повідомлення про сім’ї з дітьми, що можуть потрапити у складні життєві обставини, або сім’ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

Повідомлення про дитину, що виховується в сім’ї, у якій існує ризик позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав з підстав, визначених Сімейним кодексом України;

Індивідуальний план соціального супроводу потенційного отримувача соціальних послуг;

Акт оцінки потреб у наданні соціальних послуг сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах;

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах;

Направлення сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах до іншого суб’єкта (перенаправлення коли питання не належить до компетенції);

План супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах;

Особова справа сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах;

Картка обліку роботи із сім’єю (особою) під час здійснення соціального супроводу;

Звіт за результатами соціального супроводу сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах;

Журнали до форм обліку роботи.Тема 2. Статистична звітність про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями (особами).

Досягнення результатів у здійсненні соціальної роботи з сім’ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до критеріїв якості соціального супроводу.Підсумковий контроль.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка