Програма острог 2014 оргкомітет конференції пасічник І. Д. голова оргкомітету, доктор психологічних наук, професор, ректор НауоаСторінка1/5
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ДНІ НАУКИ


18 – 26 березня 2014 р.

XIX наукова

викладацько-студентська конференція

ПРОГРАМА

Острог – 2014

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Пасічник І. Д. – голова оргкомітету, доктор психологічних наук, професор, ректор НаУОА.

Кралюк П. М. – заступник голови оргкомітету, доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи НаУОА.

Каламаж Р. В. – доктор психологічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи НаУОА.

Атаманенко А. Є. – доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин НаУОА.

Глотов О. Л. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналітики НаУОА.

Жуковський В. М. – доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету НаУОА.

Зайцев М. О. – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА.

Мамонтова Н. А. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Попелюшко В. О. – доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Скрипнюк О. В. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін НаУОА.

Трофимович В. В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії імені М. П. Ковальського НаУОА.

Хом’як І. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури НаУОА.

Ковальчук І. В. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Козак Л. В. – кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету НаУОА.

Крайчинська Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Кривицька О. Р. – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету з навчально-наукової роботи НаУОА.

Лідовець Р. А. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА.

Новоселецька С. В. ­– кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету романо-германських мов НаУОА.

Новоселецький О. М. ­– кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА.

Рибак А. І. кандидат політичних наук, доцент, декан факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Топішко І. І. ­– кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

Лебедюк В. ­– кандидат наук з державного управління, ст. викл., завідувач кафедри політології НаУОА.

Шугай М. А. ­– кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Цапін А. О. – директор Наукової бібліотеки НаУОА.

Свинарчук Р. В. – начальник редакційно-видавничого відділу НаУОА.
ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Дата: 26 березня 2014 р.

Початок: 12. 00

Місце проведення: актова зала
Вітання учасників конференції.

Пасічник Ігор Демидович, ректор НаУОА, доктор психологічних наук, професор
Наукові доповіді:
Ставлення Тараса Шевченка до Росії та Польщі.

Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи НаУОА
Чи була революція? Події 2004р. і 2014р. в Україні у порівняльний перспективі.

Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУОА
Економічна оцінка запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні.

Дем'янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
Про роботу секцій на факультетах та в Інституті права імені І. Малиновського.

Доповідають заступники з наукової роботи
Про перспективи наукових досліджень в Національному університеті «Острозька академія».

Доповідає Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи НаУОА
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
18, 19 березня 2014 р.
СЕКЦІЯ

«ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ»
Дата, час: 18 березня, 14:00

Місце проведення: ауд. 39

Формат: круглий стіл
Керівник – Зайцев М. О., професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА

Секретар – Карповець М. В., старший викладач, канд. філос. наук, кафедра культурології та філософії НаУОА
Цивілізаційні основи формування соціокультурного простору ЄС.

Христунова Т. А., студентка групи К-41 НаУОА
Філософські основи постмодерної літератури.

Андрєєва Б. Є., студентка групи К-21 НаУ ОА
Семантика одягу як репрезентанта знаково-символічного простору

національної ідентичності.Алексійчук Г. Ф., студентка групи К-41 НаУОА
Феномен університету в контексті здійснення культурної політики сучасності.

Шевчук Д. М., кандидат філософських наук, докторант Інституту вищої освіти НАПНУ, доцент кафедри культурології та філософії НАУОА
Фотографія як презентація візуального досвіду культури.

Бонка Г. М., студентка групи К-21 НаУ ОА
Село як світ.

Процак С. С., студентка групи К-21 НаУОА
Методологічні настанови пізнання та системи освіти.

Зайцев М. О., доктор філософських наук, професор, зав. кафедри культурології та філософії
Дискурс тілесності у некласичній естетиці.

Карповець М. В., ст. викладач кафедри культурології та філософії НаУОА
Антигерой як протагоніст популярної культури сучасності.

Кузьміч О. В., студентка групи МК-1 НаУОА
Стирання кордонів між масовою та елітарною культурою у теорії Леслі Фідлера.

Маковецька О. О., студентка групи К-41 НаУОА
Іронія та пародія як підривні форми творення культури.

Васильчук В. І., студентка групи К-21 НаУОА
Потік свідомості як метод постмодерної культури.

Кривчук А. А., студент групи МК-1 НаУОА
Підходи до розуміння концепту віртуального.

Демчук М. В., студент групи К-41 НаУОА
Кіберпростір як явище культури.

Стратонова Н. О., старший викладач кафедри філософії НУВГП
Урбаністична мультимедійна утопія як проект ідеального суспільства.

Гриценя О. В., студент групи МК-1 НаУОА
Сучасне мистецтво: до проблеми самовизначення.

Лукащик М. В., студентка групи К-21 НаУОА
Дискурс уяви у літературному фентезі

Мялковський М. М., студент групи К-21 НаУОА
Відношення до феномену смерті в античності.

Пилипчук О. Ю., студентка групи К-21 НаУОА
Специфіка використання психоаналітичної теорії у дослідженнях культури.

Миронович М. А., студентка групи К-21 НаУОА
Методологічні стратегії дослідження повсякдення у сучасній культурології.

Марченко Б. М., студент групи К-31 НаУОА
Діалектика трагічного та комічного в культурі постмодерну.

Пархомчук Є. О., студентка групи К-21 НаУОА
Феномен цитування у культурі постмодернізму.

Мачеброда Н. П., студентка групи К-41 НаУОА
Імітація як феномен постмодерної культури.

Рутік К. С., студентка групи К-41 НаУОА
Підходи до розуміння феномену споживацтва.

Бондарчук Я. Б., студентка групи МК-1 НаУОА
Перформативність як засіб конструювання культурних феноменів.

Тимощук Ю. М., студентка групи МК-1 НаУОА
Споживання та надспоживання: співвідношення понять.

Івичук С. Ю., студентка групи МК-1 НаУОА
СЕКЦІЯ

«ПРАКТИКИ КУЛЬТУРИ»
Дата, час: 18 березня, 14:00

Місце проведення: ауд. 11

Формат: дискусія
Керівник – Янковська Ж.О., доцент, кандидат філологічних наук, кафедра культурології та філософії.

Секретар – Петрушкевич М.С., доцент, кандидат філософських наук, кафедра культурології та філософії НаУОА.
Лінгвостилістичні вектори фольклоризму оповідання Ганни Барвінок «Не було зранку - не буде й достанку».

Янковська Ж. О., доцент, кандидат філологічних наук, кафедра культурології та філософії НаУОА
Вплив жовківської школи живопису на формування волинського барокко.

Бендюк Н. М., студентка групи К-41 НаУ ОА
Порівняльний аналіз ретроспективних течій неоязичництва у сучасному суспільстві.

Борбелюк В. Р., студент групи К-21 НаУОА
Відображення української традиційної культури у кінематографі Довженка.

Вілимець В. Ю., студентка групи К-21 НаУОА
Культурно-громадські організації у Венесуелі 1945-1990 рр.

Кісь Т. І., студентка групи К-21 НаУОА
Символ ока в культурі народів світу.

Рибінський Р. А., студент групи К-21 НаУОА
Вплив мультиплікаційної продукції на сприйняття дітей.

Бондар І. Я., студентка групи МК-1 НаУОА
Походження та символіка давньоруської ікони.
Савсюк О. В., студент групи К-21 НаУОА
Особливості декоративно-прикладного мистецтво в українській кам’яній культовій архітектурі на теренах Америки ХІХ- ХX ст.

Янковська А. С., студентка групи К-21 НаУОА
Культурологічний аналіз українського гіперреалізму (на прикладі творчості Віталія Григор’єва, Володимира Марценюка).

Мічуда Н. В., студентка групи К-21 НаУОА

Культурно-релігійні пам’ятки Шумщини на карті Волині.Цезарук А. Ю., студент групи К-31 НаУОА
Фольклоризм у творчості Ганни Барвінок.

Волківська Ю. В., студентка групи К-31 НаУОА
Карнавал як феномен культури від епохи Відродження до сучасності.

Приступа І. А., студентка групи К-21 НаУОА
Репрезентація чоловічого у християнських духовних ЗМК.

Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії, зав. кафедри гендерних досліджень НаУОА
Семантика одягу як репрезентанта знаково-символічного простору народної ідентичності.

Алексійчук Г. Ф., студентка групи К-41 НаУОА
Феномен татуювання як маркер масової культури.

Шевчук В. М., студентка групи К-41 НаУОА
Дошлюбні стосунки в мусульман та православних християн: компаративний аналіз.

Вінічук Л. Л., магістр культури, ст. лаборант кафедри культурології та філософії НаУОА
Тіло жінки у повсякденності модерну.
Стремедловська О. М., студентка групи К-31 НаУОА
Маргарет Мід: образ дитини як об’єкт культурологічного аналізу.

Оксенюк О. О., студентка групи МК-1 НаУОА
Культура дитинства у радянський період.

Прищепа М. С., студентка групи МК-1 НаУОА
Аналіз маскулінності та фемінності у мультиплікаційній продукції радянського періоду.

Лисовець Н. А., студентка групи К-21 НаУОА
Феномен куртуазної любові у Середньовічній культурі.

Кромська А. В., студентка групи К-31 НаУОА
Вплив бойових мистецтв на формування особистості.

Сильман О. В., студент групи К-21 НаУОА
Віртуальна репрезентація ґендеру в рекламі.

Шкабара М. С.,, студентка групи К-41 НаУОА
Жіночий одяг як маркер соціалізації в плакатній культурі СРСР.

Вращук К. В., студентка групи К-31 НаУОА

СЕКЦІЯ

«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ

СУСПІЛЬНИХ І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Дата, час: 18 березня, 14:00

Місце проведення: ауд

Формат: круглий стіл
Голова Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА.

Секретар Новак Ю. В., старший лаборант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА.
Пошук нових парадигм в історико-релігієзнавчих дослідженнях.

Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Автокефальне духовенство в українському націоналістичному русі 1940-х рр.

Жилюк В. М., канд. іст. наук, доцент Рівненського інституту «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Доброчинність Римо-католицької церкви у сфері освіти на українських землях протягом ХІХ ст.

Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри політології НаУОА
Іслам і Майдан.

Якубович М. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Ресурси християнського телебачення в місіонерській роботі українських церков.

Филипчук С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Реалізація принципів співпраці держави і церкви на прикладі сучасних європейських держав.

Шаправський С. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теологіїНаУОА
Становище Православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст.

Альошина О. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Діяльність інституту уповноважених Рад у справах РПЦ та релігійних культів у Волинській та Рівненській областях (1944-1953 рр.)

Якуніна К. І., викладач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Основні напрямки розвитку релігієзнавчої думки в кінці ХХ ст.

Бойко Р. Ю., кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА.
Проблема главенства апостола Петра у полемічних творах «Апокрисис» та «Антиризис»: порівняльний аналіз.

Бондарчук В. О., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Антропологічні погляди Мелетія Смотрицького (на прикладі праці «Тренос»).

Щепанський В. В., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Джерела вивчення історії церковного життя Житомирщини 1920-х рр.

Бернацький В. Р., аспірант Рівненського державного гуманітарного університету.
Соціально-психологічні аспекти сучасного харизматичного руху.

Шевчук В. М., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Засади розвитку релігійного туризму і паломництва Волинського регіону сучасної України.

Кулініч Н. В., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Медіатизація протестантизму: консервативна та прогресивна позиції.

Данилюк О. В., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Релігійні громади сектантського типу на Волині-Житомирщині у 1920-х рр.: аналіз опублікованих та неопублікованих джерел.

Новак Ю. В., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Холістичні уявлення представників руху New Age (Нью Ейдж).

Цуканова В. А., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Діяльність християнських конфесій в соціальних мережах.

Пархонюк Т. М., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Суспільна та місіонерська діяльність Кароля Войтили.

Артамонова Ю. А., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Історія виникнення та сьогодення Братства імені князів Острозьких.

Данильченко Н. К., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Орден піарів: обставини виникнення, особливості діяльності та основні осередки на Волині XVI-XIX ст.

Застріжна О. Д., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Самітницький шлях спасіння в християнському чернецтві.

Ковальчук І. В., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Досвід функціонування військового капеланства США.

Ковальова Є. Г., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Освітньо-виховна праця Міклашівського сільського училища Острозького Кирило-Мефодіївського братства.

Козарик Т. П., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Відношення сучасної католицької церкви до науки та культури.

Зань В. В., студент 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Концепція «мого тіла» в сучасному філософському дискурсі.

Божич О. О., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Християнська біоетика: спільне та відмінне у підходах до розгляду евтаназії.

Венета М. В., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Літературна цензура католицької Португалії ХХ ст.

Волошин Т. І., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Творці світу у космогонічних міфах давніх скандинавів і слов’ян: спільне і відмінне.

Войтов Б. І., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Політика більшовіків щодо православної церкви у 1917 – 1925 рр.

Гладун С. О., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Філософія віри Мартіна Бубера.

Медведюк І.М., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Місце релігії у законодавстві Європейського Союзу.

Рубець Л. П., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Модерністські тлумачення Корану.

Шевчук Н. В., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА
Сучасний стан та основні тенденції розвитку українського неоязичництва.

Янчевський Д. Р., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА»
Дата, час: 19 березня, 14:00

Місце проведення: ауд. 11

Формат: круглий стіл
Голова Криловець А. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри ураїнської мови і літератури НаУОА.

Секретар Миненко Ю. В., кандидат філологічних наук, старший викладач каедри української мови і літератури НаУОА.
П’єса Якова Мамонтова «Дівчина з арфою»: проблематика, літературний контекст.

Криловець А. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури НаУОА
Сімейна і родинна тематика у поезії Тараса Шевченка 1843-1847 рр.

Миненко Ю.В., старший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА
Образ України у творчості В. Стуса і Т. Шевченка.

Криловець Р. А., викладач кафедри української мови і літератури НаУОА
Рецепція творчості Ліни Костенко в літературознавчій та критичній думці.

Кузьмич Н. М., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.
Філософія культури у поезіях Ліни Костенко.

Ковальчук Т. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Мотив двійника у «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового.

Козак Д.В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Образ бога Перуна та міфологічні символи української державності у творчості Олекси Стефановича.

Мельник О. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Особливості моделювання історичного минулого в творах Петра Кралюка (на прикладі «Діоптри» та «Реліквії»).

Філюк Т. О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Особливості художньої творчості поетів «Острозького культурного осередку кінця ХVI першої половини XVII ст.».

Мартинюк Л. О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Природа жанру мемуаристики як реалістичного відображення національних мотивів, огляд мемуарної дилогії «На білому коні», «На коні вороному» Уласа Самчука.

Максимчук К. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Народнопісенна традиція в поезіях Бориса Олійника.

Горщар О. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Реалістична та символічна смерть героїв як одна з наріжних проблем малої прози Яцкова.

Таргоній Л. О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Образ Петербурга у творчості Т. Шевченка, А. Міцкевича та О. Пушкіна.

Герус Т. студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Націосовська проблематика драматичних поемах Лесі Українки «Про вавилонський полон».

Банзарук М. А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Гендерна проблематика в драмах Володимира Винниченка.

Кісільчук К. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Авторський наратив і точка зору персонажа в новелістиці Г. Косинки.

Ситай М. В., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА


СЕКЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ»
Дата, час: 19 березня, 14:00

Місце проведення: ауд. 38

Формат: доповіді
Голова Мініч Л. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української ови і літератури НаУОА.

Секретар – Максимчук В. В., аспірант, викладач кафедри української мови і літератури НаУОА.
Оказіоналізми – основа синергетики ідіостилю М. Вінграновського.

Мініч Л. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури НаУОА
Прецедентні феномени як мотиватори авторських лексичних новотворів сучасних поетів Рівненщини

Максимчук В. В., аспірант, викладач кафедри української мови і літератури НаОА
Функціональні особливості оказіональної лексики у поетичному тексті Дмитра Павличка.

Шостюк З. В., викладач-стажист кафедри української мови і літератури НаУОА
Емоційно-оцінна й експресивно забарвлена лексика як засіб передачі особливостей розмовного мовлення в україномовних перекладах роману «Дон Кіхот».

Сідляренко Я. І., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА
Символіка та значення кольороназв у друкованих ЗМІ.

Ляхова І. С., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА
Семантика кольороназв у новелах збірки «Сині етюди» Миколи Хвильового.

Воробей Т. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
Концепти жовтого кольору в поетичній творчості Д. Павличка (на основі збірок «Тємниця твого обличчя» і «Золоте ябко»).

Слободзяна І. ., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дiaлeктнa лeксикa в ромaнi Улaсa Сaмчукa «Мaрiя» .

Лустюк О. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Фонографічний рівень роману Марії Матіос «Солодка Даруся».

Думіч І. Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Основні фактори фразеологізації сполук з власними іменами.

Концимал І. С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

Особливості функціонування фразеологізмів із соматичними елементами в індивідуальному стилі Дмитра Павличка.Бойко А. В., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА
Авторські неологізми у поезії Дмитра Павличка.

Каленська Л. В., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА
Неологізми на сторінках сучасних газет.

Киричок Д. Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Семантичні особливості мовотворчості сучасних письменників України.

Лопанчук . Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Діалектна фразеологія у романі Уласа Самчука «Волинь».

Самара І. А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Особливості заголовкових комплексів у друкованих мас-медіа Рівненщини.

Агафонова І. С., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА
Лексико-семантичне поле «Чорнобиль» як стильова домінанта української словотворчості ХХ сторіччя.

Жук І. М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка