Програма навчальної дисципліни земельне право України опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр ЛекціїСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Земельне право України

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

Всього ауд.

Курсові роботи

Контрольні

Самостійна

Всього годин

Кредити

Екзамени

Залік

Денна, КЮ

2

3

14

16

30

-

-

46

76

3

+

-

Денна, КЮ

3

5

10

10

20

-


-

54

74

2

+

-

Денна, КЮ

4

7

12

24

36

-

-

84

120

4

+

-

Заочна, КЮ, ЦГЮ

3

6

2

0

2

 -

 -

32

34

 1

-

 

Заочна, КЮ, ЦГЮ

4

7

4

2

6

-

-

32

38

1

+
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами чинного земельного законодавства, ознайомлення із науковими працями з земельного права і надання майбутнім фахівцям-правознавцям необхідної суми знань щодо застосування положень земельного законодавства в їхній практичній діяльності.

Завданням земельного права як навчальної дисципліни є формування у студентів відповідної правосвідомості, вміння застосовувати отриманні знання на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • історію становлення і розвитку земельного права в Україні;

 • особливості набуття та реалізації прав на землю;

 • особливості обмежень та обтяжень прав на землю;

 • особливості використання і охорони земель кожної категорії.

вміти:

 • робити аналіз нормативно-правових актів, які регулюють дане коло суспільних відносин;

 • розуміти механізм діяльності органів і установ які здійснюють управління і контроль в земельній сфері;

 • вміти знайти і визначити недоліки і переваги, які існують в земельному законодавстві;

 • вміти характеризувати особливості охорони та використання земель всіх категорій.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи і система земельного права

 1. Поняття земельного права як галузі права.

 2. Предмет і метод земельного права.

 3. Розмежування понять «земля» і «земельна ділянка».

 4. Принципи земельного права.

 5. Система земельного права.

Тема 2. Джерела земельного права

 1. Поняття джерел земельного права і особливості їх класифікації.

 2. Конституція як джерело земельного права.

 3. Закони як джерела земельного права.

 4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права.

Тема 3. Земельні правовідносини

 1. Земельно-правові норми, їх особливості та види.

 2. Поняття та особливості земельних правовідносин

 3. Класифікація земельних правовідносин.

 4. Структура земельних правовідносин

 5. Суб'єкти, об'єкти, зміст земельних правовідносин.

Тема 4. Право власності на землю

 1. Поняття та зміст права власності на землю.

 2. Об’єкти та суб’єкти права власності на землю.

 3. Форми права власності на землю.

 4. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

Тема 5. Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки

 1. Приватизація земельних ділянок.

 2. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами.

 3. Припинення права приватної власності.

 4. Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання.

Тема 6. Право на земельну частку пай.

 1. Загальна характеристика законодавства у сфері паювання земель.

 2. Поняття та порядок паювання.

 3. Юридична природа права на земельну ділянку (пай).

 4. Суб'єкт права на земельну частку (пай).

 5. Порядок виділення земельних часток (паїв)

Тема 7. Право землекористування

 1. Поняття права землекористування.

 2. Класифікація правових титулів землекористування.

 3. Окремі титули права землекористування: право постійного користування землею; право оренди земельної ділянки.

 4. Право концесіонера на земельну ділянку.

 5. Права та обов’язки землекористувачів

Тема 8. Обмеження та обтяження прав на землю.

 1. Поняття обмежень та обтяжень прав на землю.

 2. Загальна характеристика обмежень прав на землю.

 3. Загальна характеристика обтяжень прав на землю.

 4. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю.

Тема 9. Правове регулювання оренди земельних ділянок.

 1. Поняття та ознаки оренди.

 2. Об'єкти та суб'єкти оренди землі.

 3. Поняття та умови договору оренди землі

 4. Орендна плата за землю та її форми.

Тема 10. Припинення прав на землю

 1. Загальна характеристика підстав припинення прав на землю.

 2. Підстави припинення прав власності на землю

 3. Підстави припинення прав користування земельною ділянкою

 4. Способи припинення прав власності на землю та права користування земельною ділянкою

Тема 11. Управління у галузі використання та охорони земель.

 1. Загальна характеристика управління у сфері використання та охорони земель: поняття, види, правове регулювання.

 2. Функції управління у сфері використання та охорони земель.

 3. Система органів державного управління у свері використання та охорони земель

Тема 12. Юридична відповідальність за земельні правопорушення

 1. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

 2. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення.

 3. Кримінальна відповідальність за злочини в галузі земельних відносин.

 4. Майнова відповідальність за порушення земельного законодавства.

 5. Земельно-правова відповідальність.

Тема 13. Захист прав на землю. Вирішення земельних спорів

 1. Поняття та види гарантій прав на землю.

 2. Способи захисту прав на землю

 3. Вирішення земельних спорів органами державної влади.

 4. Судовий порядок вирішення земельних спорів

Тема 14. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів

 1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

 2. Основні особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

Тема 15. Правовий режим населених пунктів

 1. Поняття та склад земель населених пунктів.

 2. Особливості правового режиму земель населених пунктів.

 3. Правовий режим поселень за межами населених пунктів.

Тема 16. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного значення, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення.

 1. Поняття, склад та особливості правового режиму земель ПЗФ та іншого природоохоронного призначення.

 2. Поняття, склад та особливості правового режиму земель рекреаційного призначення.

Тема 17. Правовий режим земель оздоровчого, історико-культурного призначення

 1. Поняття, склад та особливості правового режиму земель оздоровчого призначення

 2. Поняття, склад та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

Тема 18. Правовий режим земель лісогосподарського призначення та водного фонду

 1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення.

 2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення.

 3. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення.

Тема 19. Правовий режим земель а водного фонду

 1. Поняття та склад земель водного фонду

 2. Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду.

 3. Правові форми використання земель водного фонду.

Тема 20. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 2. Правовий режим земель промисловості.

 3. Правовий режим земель транспорту.

 4. Правовий режим земель зв’язку.

 5. Правовий режим земель енергетики.

 6. Правовий режим земель оборони.

 7. Правовий режим земель «іншого призначення».  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка