Програма навчальної дисципліни теорія І практика масової інформації галузь знань 0201 Культура Напрям підготовки 020105 Документознавство та інформаційна діяльністьСкачати 221.53 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір221.53 Kb.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Галузь знань 0201 Культура


Напрям підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання 


Мета та завдання навчальної дисципліни

«Теорія і практика масової інформації» – нормативний курсом циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, який вивчається студентами спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».Мета та завдання: формування системи теоретичних, емпіричних, методичних знань про природу масової інформації як явища, розкрити засоби, способи, форми масового спілкування, ознайомити з історією науки про масовою інформації, ознайомити з технологіями масового спілкування, показати прийоми і способи творення інформаційних повідомлень, планування та організації різних комунікативних акцій і кампаній, засвоєння досвіду використання комунікаційних технологій, ознайомлення із сучасними українськими прикладами розвитку медіа галузі та проведення медіа досліджень

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:Знати:

 • основні теорії масових комунікацій;

 • історію розвитку медіа досліджень;

 • законодавчу базу регулювання журналістської діяльності в Україні;

 • загальні характеристики аудиторії ЗМІ;

 • особливості, типи і види інформаційних процесів;

Вміти:

 • проводити медіа дослідження;

 • надавати експертні оцінки масово-інформаційному простору сучасної України;

 • кваліфікувати види інформації встановлювати відповідність інформації видовим характеристикам;

 • встановлювати відповідність інформаційної діяльності законам України;

 • визначати цільову аудиторію;

 • аналізувати журналістські матеріали на відповідність професійним стандартам.

 • орієнтуватися у проблематиці громадського мовлення.

Міжпредметні зв’язки з курсами: «Теорія і практика зв’язків з громадськістю», «Теорія і практика комунікацій», «Вступ до соціології», «Методика соціологічних досліджень», «Соціологія громадської думки», «Іміджелогія» та ін.
Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дослідження масової інформації

Тема 1. Вступ до курсу. Масова комунікація як вид комунікації

 1. Предмет вивчення та сутність «Теорії і практики масової інформації».

 2. Масова інформація і масова комунікація у суспільстві.

 3. Комунікативний процес та його елементи (поняття комуніката, комуніканта, засоби спілкування і т.д.).

 4. Визначення масової комунікації. Масова комунікація як вплив, як взаємодія, як об’єднання, як трансмісія, як порозуміння, як обмін значеннями і як складник суспільного процесу. Вертикальна і горизонтальна масова комунікація.

Література: 1, 3, 6, 13, 19, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 38, 41
Тема 2. Моделі масової комунікації (2 год.)

 1. Основні елементи комунікативної моделі. Найпростіша модель комунікації (джерело, повідомлення, отримувач).

 2. Пропагандиська модель Чакотіна (1939);

 3. Модель аналізу комунікативного акту Ласуела (1948);

 4. Модель передачі сигналів Шеннона (1948);

 5. Топологічна модель Левіна (1947), поняття «gate-keeper»;

 6. Модель двоступеневої передачі інформації Каца і Лазерфільда (1955);

 7. Соціологічна модель Рілея (1959);

 8. Модель селекції Вестлі і Макліна (1957);

 9. Модель зворотнього зв’язку Де Фльора (1966);

 10. Аналітична модель Малецке (1963);

 11. Модель спільного досвіду (Шрамм, 1954);

 12. Системна модель Де Фльор (1966);

 13. Суспільно-культурна модель Тудора (1970).

Література: 13, 23, 45, 48
Тема 3. Теорії масової комунікації

 1. Теорії дослідження масової комунікації:

 2. Теорія соціального навчання.

 3. Теорія культивування.

 4. Теорія соціалізації.

 5. Теорія використання і задоволення.

 6. Теорія встановлення «порядку денного».

 7. Когнітивна теорія.

Література: 13, 23, 45, 44, 48
Тема 4. Поняття мас і масової свідомості

 1. Поняття мас.

 2. Стихійний і цілеспрямований процес формування мас.

 3. Маси у теоріях Тарда, Ле Бона, Фрейда, Юнга, Ортегі-і-Гасета.

 4. Поняття масової свідомості. Консервативна і динамічна складові масової свідомості. Рівневість масової свідомості за Я. Любивим.

Література: 42, 48, 54, 59, 60, 64, 63
Тема 5. Масова культура

 1. Взаємозалежність форм комунікації.

 2. Медіа і масова культура.

 3. Риси масової культури.

 4. Маси і еліти. Суспільно-культурні цикли.

 5. Технічні засоби комунікації і культура.

Література: 3, 19, 24, 48, 62, 66
Змістовий модуль 2. Засоби масової комунікації (ЗМК)

Тема 6. Мас-медіа в системі масової комунікації

 1. Комунікація як процес медіації.

 2. Головні проблеми стосунків мас-медіа – суспільство (проблеми влади і суспільної нерівності).

 3. Суспільні зміни і масова комунікація.

 4. Теорія масового суспільства. Мас-медіа в теоріях Маркса, у функціоналістичній та критичній теорії.

 5. Діяльність і організація мас-медіа

 6. Економіка ЗМІ

 7. Внутрішні і зовнішні чинники регуляції діяльності ЗМІ

Література: 14, 33, 34, 44, 45, 48, 55
Тема 7. Види ЗМІ (2 год.)

 1. Систематизація ЗМІ.

 2. Книгодрукування.

 3. Друковані ЗМІ.

 4. Електронні ЗМІ.

 5. Нові медіа.

Література: 2, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 33, 34, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 55
Тема 8. Основи масовокомунікативного впливу. Технології масовокомунікативного впливу

 1. Масова комунікація як вплив.

 2. Емоційний сторона сприйняття ЗМІ.

 3. ЗМІ і чужий емоційний досвід. Емпатія. Ідентифікація.

 4. Дезінформаційні операції. Маніпулюючі і відволікаючі інформаційні операції

Література: 2, 24, 28, 36, 37, 41, 44, 51, 55, 56, 57
Тема 9. Новини. Формування «порядку денного». Цензура

 1. Нав’язування «порядку денного» як одна з теорій масової комунікації.

 2. Поняття новин.

 3. Виробництво теленовин: актуальність, характеристика, менеджмент. Основні інструменти верстки випуску теленовин.

 4. Новини як важливі події. Характерні ознаки важливої події. Основні ознаки важливості події. Другорядні характеристики важливості події.

 5. Маніпуляції з новинами. Наслідки висвітлених новин. Пам’ять про новини.

 6. Цензура. Види цензури. Цензура в Україні.

Література: 5, 7, 13, 22, 30, 39, 44, 46
Тематика практичних занять

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дослідження масової інформації

Тема 1. Вступ до курсу. Масова комунікація як вид комунікації

 1. Предмет вивчення та сутність «Теорії і практики масової інформації».

 2. Масова інформація і масова комунікація у суспільстві.

 3. Комунікативний процес та його елементи (поняття комуніката, комуніканта, засоби спілкування і т.д.).

 4. Визначення масової комунікації. Масова комунікація як вплив, як взаємодія, як об’єднання, як трансмісія, як порозуміння, як обмін значеннями і як складник суспільного процесу. Вертикальна і горизонтальна масова комунікація.

Література: 1, 3, 6, 13, 19, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 38, 41
Тема 2. Моделі масової комунікації (2 год.)

 1. Основні елементи комунікативної моделі. Найпростіша модель комунікації (джерело, повідомлення, отримувач).

 2. Пропагандиська модель Чакотіна (1939);

 3. Модель аналізу комунікативного акту Ласуела (1948);

 4. Модель передачі сигналів Шеннона (1948);

 5. Топологічна модель Левіна (1947), поняття «gate-keeper»;

 6. Модель двоступеневої передачі інформації Каца і Лазерфільда (1955);

 7. Соціологічна модель Рілея (1959);

 8. Модель селекції Вестлі і Макліна (1957);

 9. Модель зворотнього зв’язку Де Фльора (1966);

 10. Аналітична модель Малецке (1963);

 11. Модель спільного досвіду (Шрамм, 1954);

 12. Системна модель Де Фльор (1966);

 13. Суспільно-культурна модель Тудора (1970).

Література: 13, 23, 45, 48
Тема 3. Теорії масової комунікації (2 год.)

 1. Теорії дослідження масової комунікації:

 2. Теорія соціального навчання.

 3. Теорія культивування.

 4. Теорія соціалізації.

 5. Теорія використання і задоволення.

 6. Теорія встановлення «порядку денного».

 7. Когнітивна теорія.

Література: 13, 23, 45, 44, 48
Тема 4. Поняття мас і масової свідомості

 1. Поняття мас.

 2. Стихійний і цілеспрямований процес формування мас.

 3. Маси у теоріях Тарда, Ле Бона, Фрейда, Юнга, Ортегі-і-Гасета.

 4. Поняття масової свідомості. Консервативна і динамічна складові масової свідомості. Рівневість масової свідомості за Я. Любивим.

Література: 42, 48, 54, 59, 60, 64, 63
Тема 5. Масова культура

 1. Взаємозалежність форм комунікації.

 2. Медіа і масова культура.

 3. Риси масової культури.

 4. Маси і еліти. Суспільно-культурні цикли.

 5. Технічні засоби комунікації і культура.

Література: 3, 19, 24, 48, 62, 66
Змістовий модуль 2. Засоби масової комунікації (ЗМК)

Тема 6. Мас-медіа в системі масової комунікації

 1. Комунікація як процес медіації.

 2. Головні проблеми стосунків мас-медіа – суспільство (проблеми влади і суспільної нерівності).

 3. Суспільні зміни і масова комунікація.

 4. Теорія масового суспільства. Мас-медіа в теоріях Маркса, у функціоналістичній та критичній теорії.

 5. Діяльність і організація мас-медіа

 6. Економіка ЗМІ

 7. Внутрішні і зовнішні чинники регуляції діяльності ЗМІ

Література: 14, 33, 34, 44, 45, 48, 55
Тема 7. Види ЗМІ (2 год.)

 1. Систематизація ЗМІ.

 2. Книгодрукування.

 3. Друковані ЗМІ.

 4. Електронні ЗМІ.

 5. Нові медіа.

Література: 2, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 33, 34, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 55
Тема 8. Основи масовокомунікативного впливу. Технології масовокомунікативного впливу

 1. Масова комунікація як вплив.

 2. Емоційний сторона сприйняття ЗМІ.

 3. ЗМІ і чужий емоційний досвід. Емпатія. Ідентифікація.

 4. Дезінформаційні операції. Маніпулюючі і відволікаючі інформаційні операції

Література: 2, 24, 28, 36, 37, 41, 44, 51, 55, 56, 57
Тема 9. Новини. Формування «порядку денного». Цензура

 1. Нав’язування «порядку денного» як одна з теорій масової комунікації.

 2. Поняття новин.

 3. Виробництво теленовин: актуальність, характеристика, менеджмент. Основні інструменти верстки випуску теленовин.

 4. Новини як важливі події. Характерні ознаки важливої події. Основні ознаки важливості події. Другорядні характеристики важливості події.

 5. Маніпуляції з новинами. Наслідки висвітлених новин. Пам’ять про новини.

 6. Цензура. Види цензури. Цензура в Україні.

Література: 5, 7, 13, 22, 30, 39, 44, 46
Структура навчальної дисципліни

з/п


Тема

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичних занять

Самостійна робота
Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи дослідження масової інформації


1.

Вступ до курсу. Масова комунікація як вид комунікації

1616

2.

Моделі масової комунікації

16

2

2

12

3.

Теорії масової комунікації

14
2

12

4.

Поняття мас і масової свідомості

1616

5.

Масова культура

1616
Разом:

78

2

4

72
Змістовий модуль 2.

Засоби масової комунікації (ЗМК)


6.

Мас-медіа в системі масової комунікації

1616

7.

Види ЗМІ

18

2

2

14

8.

Основи масовокомунікативного впливу. Технології масовокомунікативного впливу

1616

9.

Новини. Формування «порядку денного». Цензура

1616
Разом:

66

2

2

62Усього годин:


144

4

6

134


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Моделі масової комунікації

2

2

Теорії масової комунікації

2

3

Види ЗМІ

2
Всього:

6


Самостійна робота

 1. Поняття мас і масової свідомості

 2. Масова культура. Плюси і мінуси масової культури за У. Еко

 3. Типи професійних комунікаторів у процесі передачі масовій інформації

 4. Журналістська етика: порівняння українського та західного досвіду

 5. Традиційна, альтернативна та пострадянська журналістська освіта

 6. Досвід громадського мовлення різних країн світу

 7. Предмет вивчення та сутність дисципліни «Теорії і практики масової інформації».

 8. Масова інформація і масова комунікація у суспільстві.

 9. Комунікативний процес та його елементи (поняття комуніката, комуніканта, засоби спілкування і т.д.).

 10. Визначення масової комунікації. Масова комунікація як вплив, як взаємодія, як об’єднання, як трансмісія, як порозуміння, як обмін значеннями і як складник суспільного процесу. Вертикальна і горизонтальна масова комунікація.

 11. Основні елементи комунікативної моделі. Найпростіша модель комунікації (джерело, повідомлення, отримувач).

 12. Пропагандиська модель Чакотіна (1939);

 13. Модель аналізу комунікативного акту Ласуела (1948);

 14. Модель передачі сигналів Шеннона (1948);

 15. Топологічна модель Левіна (1947), поняття «gate-keeper»;

 16. Модель двоступеневої передачі інформації Каца і Лазерфільда (1955);

 17. Соціологічна модель Рілея (1959);

 18. Модель селекції Вестлі і Макліна (1957);

 19. Модель зворотнього зв’язку Де Фльора (1966);

 20. Аналітична модель Малецке (1963);

 21. Модель спільного досвіду (Шрамм, 1954);

 22. Системна модель Де Фльор (1966);

 23. Суспільно-культурна модель Тудора (1970).

 24. Теорії дослідження масової комунікації:

 25. Теорія соціального навчання.

 26. Теорія культивування.

 27. Теорія соціалізації.

 28. Теорія використання і задоволення.

 29. Теорія встановлення «порядку денного».

 30. Когнітивна теорія.

 31. Стихійний і цілеспрямований процес формування мас.

 32. Маси у теоріях Тарда, Ле Бона, Фрейда, Юнга, Ортегі-і-Гасета.

 33. Консервативна і динамічна складові масової свідомості. Рівневість масової свідомості за Я. Любивим.

 34. Взаємозалежність форм комунікації.

 35. Медіа і масова культура. Риси масової культури.

 36. Маси і еліти. Суспільно-культурні цикли.

 37. Технічні засоби комунікації і культура.

 38. Комунікація як процес медіації.

 39. Головні проблеми стосунків мас-медіа – суспільство (проблеми влади і суспільної нерівності).

 40. Суспільні зміни і масова комунікація.

 41. Теорія масового суспільства. Мас-медіа в теоріях Маркса, у функціоналістичній та критичній теорії.

 42. Діяльність і організація мас-медіа.

 43. Економіка ЗМІ.

 44. Внутрішні і зовнішні чинники регуляції діяльності ЗМІ.

 45. Систематизація ЗМІ.

 46. Книгодрукування. Друковані ЗМІ.

 47. Електронні ЗМІ. Нові медіа.

 48. Масова комунікація як вплив.

 49. Емоційний сторона сприйняття ЗМІ.

 50. ЗМІ і чужий емоційний досвід. Емпатія. Ідентифікація.

 51. Дезінформаційні операції. Маніпулюючі і відволікаючі інформаційні операції.

 52. Нав’язування «порядку денного» як одна з теорій масової комунікації.

 53. Поняття новин.

 54. Виробництво теленовин: актуальність, характеристика, менеджмент. Основні інструменти верстки випуску теленовин.

 55. Новини як важливі події. Характерні ознаки важливої події. Основні ознаки важливості події. Другорядні характеристики важливості події.

 56. Маніпуляції з новинами. Наслідки висвітлених новин. Пам’ять про новини.

 57. Цензура. Види цензури. Цензура в Україні.


Індивідуальні завдання

1. Аналіз новин провідних телеканалів України:

­ якість добору тем для випусків

­ оперативність подачі інформації, актуальність

­ відсоток співвіднесення політичного, культурного та соціального змісту

­ своєчасність

­ можливий вплив і важливість

­ значення

­ присутність

­ конфлікт

­ правдивість: точність (правильне уявлення фактів) і логічна структурність викладу (представлення фактів у логічною формі)

­ відповідність суспільному інтересу

­ повнота / всебічний характер інформації

­ різнобічний характер інформації (включення новин з життя різних суспільних груп, а не тільки цільової аудиторії)

2. Огляд медійної ситуації в країні (на власний вибір) за планом:

- система ЗМІ в країні (кількість ЗМІ, їх видовий та типологічний розподіл, регіональні особливості тощо)

- нормативна модель взаємодії держави та ЗМІ (визначити самостійно, відповідь обґрунтувати)

- стан свободи слова в країні (як основу аналізу можна використати щорічні рейтинги «Репортерів без кордонів»)

Готові матеріали подаються в електронному та друкованому вигляді (Microsoft Word (97-2013); обсяг роботи 7-10 сторінок, формат А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25; поля: усі 20 мм; вирівнювання по ширині.
Методи навчання

Словесний, наочний, практичний, метод проблемного викладання, частково-пошуковий, метод індукції, метод стимулювання інтересу до навчання.

Головна мета проведення самостійної роботи полягає у необхідності більш широкого огляду тематики курсу з використанням різноманітних рекомендованих матеріалів. Важливою складовою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальних робіт. До індивідуальних робіт відносяться презентації, а також такі роботи, які мають на меті надолужити пропущені заняття. Презентації можуть бути мультимедійними, з використанням власних нотаток і просто усними. Особлива увага приділяється знанню першоджерел, вказаних у переліку матеріалів для читання.

Методи контролю

Мета поточного контролю – оцінити ступінь засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та рівень знань студентів з відповідних розділів дисципліни. Контроль здійснюється у формі усного й письмового опитувань, колективних дискусій і обговорень та презентацій. Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці семестру шляхом складання екзамену. До екзамену допускаються студенти, які мають необхідний рівень поточних знань. Підсумковий контроль відбувається у формі письмового екзамену.


Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання та самостійна робота

Підсумковий тест (екзаемн)

СумаТ1

Т2

Інд.зв)

50

100

10

10

30


Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-и бальною шкалою

А

91–100

5 (відмінно)

В

83–90

4 (добре)

С

76–82

D

68–75

3 (задовільно)

Е

61–6720–60

2 (незадоввільно) з можливістю повторного складання

F

0–19

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

 1. Конспект лекцій.

 2. Питання для самостійної роботи студентів.

 3. Варіанти модульних робіт та комплексних контрольних робіт.

 4. Варіанти теоретичних питань самостійного вивчення.

 5. Теоретичні питання для підсумкового контролю.


Перелік питань до самоконтролю

 1. Інформація і комунікація. Масова комунікація і інформація

 2. Комунікативні етапи. Характеристика кожного етапу.

 3. Комунікативний процес. Модель. Елементи.

 4. Риси процесу масової комунікації

 5. ЗМІ. Види, характеристика.

 6. «Вертикальна» і «горизонтальна» масова комунікація.

 7. Поняття маси і масової свідомості

 8. Масова свідомість. Консервативна і динамічна складові. Рівневість МС.

 9. Масова культура

 10. Моделі масової комунікації (охарактеризувати три на вибір)

 11. «Метафори» масовокомунікативного процесу

 12. ЗМІ як суспільна структура. Зовнішні і внутрішні чинники впливу

 13. Економіка мас медіа

 14. Характеристика електронних ЗМІ (радіо, телебачення)

 15. Характеристика друкованих ЗМІ (газети, часописи, альманахи)

 16. Специфіка подачі інформації у друкованих ЗМІ

 17. Специфіка подачі інформації у електронних ЗМІ (телебачення, радіо)

 18. Комунікатори в масовій комунікації

 19. Цензура. Темники

 20. Революція 2.0, культура 2.0, наука 2.0

 21. Новітні ЗМІ. Інтернет. Характеристики

 22. Новітні і традиційні ЗМІ. Подібності і відмінності.

 23. Журналістика і громадянська журналістика

 24. Блоги, підкасти, плейкасти

 25. Новини. Встановлення «порядку денного».

 26. Характеристики «важливості подій». Верстка новин

 27. Масовокомунікативний вплив. Методи викривлення інформації.

 28. Пропагандистська комунікація: структура, функції.

 29. Сучасні технології і методи пропаганди.

 30. Соціологічні дослідження і масова інформація

 31. Етапи досліджень ЗМІ

 32. Теорія соціального навчання

 33. Теорія використання і задоволення

 34. Теорія культивування

 35. Теорія соціалізації

 36. Теорія встановлення порядку денного

 37. Спіраль мовчання

 38. Насилля і мас-медіа

 39. Стереотипи і ЗМІ

 40. Кіно як МІ. Кінематограф в Україні.

 41. Музика як МІ, реклама як МІ, чутки як МІ

 42. Специфіка подачі реклами у друкованих ЗМІ

 43. Специфіка подачі реклами у електронних ЗМІ

 44. Специфіка подачі реклами у метро

 45. PR (Public Relation)

 46. Масова інформація і національна безпека

 47. Інформаційні війни

 48. Медіа реформи у сучасній Україні

 49. Культура конвергенції

 50. «Хомо інтернетікус»


Рекомендована література

Базова:

 1. Алексеев А. Н. Массовая коммуникация как объект социологического исследования // Массовая коммуникация в социалистическом обществе: Сб. ст. / АН СССР. Ин-т социально-экономических проблем и др.; Под ред. А. В. Дмитриева и др. — Л.: Наука, 1979.

 2. Бодрийар Ж. Реквием по масс-медиа – www.gumer.info/bibliotek_Buks

 3. Борев В. Ю., Коваленко А. В. Культура и массовая коммуникация / Отв. ред. А. И. Арнольдов; АН СССР. Ин-т философии. — М.: Наука, 1986

 4. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. – М.: Изд. дом Вильяме", 2004

 5. Влада тьми і темників. Хрестоматія з політичної цензури в Україні. 2001-2004. Упоряд. В. Кіпіані.- Київ, 2005

 6. Дьякова Е., Трахтенберг А. Массовая коммуникация и проблемы конструирования реальности. – Екатеринбург, 1999

 7. Журналістська революція 2004. Події,люди,дискусії. – ред..Н.Лігачова.- Київ, 2005

 8. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародних відносин. – К., 1999.

 9. Зернецька, О. В. Нові засоби масової комунікації. – К.: Знання, 2002. – 435 с

 10. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посіб. – Ч.: ЧДУ, 2003. – 193 с.

 11. Кастельс М. информационная епоха. Экономика, общество и культура. – Москва, 2000

 12. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000

 13. Квіт С. Масові комунікації. – Київ, 2008

 14. Королько В. Паблік Рілейшнз. Наукові основи, методика, практика.-К.: Скарби, 2001

 15. Крол Э Все об Internet: Руководство и кат.; пер. С. М. Тимачева. – Киев: Торг.-издат.бюро BHV, 1995. – 591 с.

 16. Кузьменко О. «Покоління мережі»: творення нової генерації користувачів ЗМК // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативногорозвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів та молодих вчених – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2010

 17. Кузьменко О. Кінематограф як інструмент формування національної ідентичності

 18. Кузьменко О. Сучасні мас-медіа: до питання про музику// Матеріали ІІ Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kulturolog.org.ua/index.php

 19. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід. - К. :К.І.С., 2002

 20. Левченко Л. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації.- http://www.geocities.com/nspilka/libraryą/lewczenko.html

 21. Липпман В. Общественное мнение. – пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, К. В. Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.

 22. Мicьо М., Петрова Н. Правничі засади діяльності ЗМІ в Україні. - Київ, 2002

 23. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації. – Львів, 2010

 24. Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. – М.: Издательський дом «Альпина», 1998

 25. Маклюен М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры. – К.: Эльга, 2004

 26. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека/[Пер. с англ. В. Николаева] – М., Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003

 27. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун.- К.: Либідь, 1997.

 28. Матвієнко В. Соціальні технології. – К. 2001.

 29. Мрочко Л. Теория и практика массовой информации: учебн. Пособие. – М., 2006

 30. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 1999.- 634 с.

 31. Пітерс Дж. Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації. – Київ, 2004

 32. Поликарпова Е. Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе. - www.gumer.info/bibliotek_Buks

 33. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. - Львів.2004;

 34. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М.: "Ресел-бук"; К.: "Ваклер", 2001. – 656с.

 35. Почепцов Г. Информация и дезинформация. –

 36. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – К.: Ваклер – 1999.

 37. Почепцов Г. Теорія комунікацій. - Київ, 1999;

 38. Пуговський М. Блогерські мережі. – Київ – 2006

 39. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революція. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Rein/index.php

 40. Різун В. Теорія масової комунікації. – Київ, 2008

 41. Різун В.В. Маси: Текст лекцій. - К.: Вид. центр "КУ", 2003.

 42. Федорів В. Випуск теленовин:головні інструменти верстки.

 43. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002

 44. Черных А. Мир современных медиа. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 312

 45. Чигринская Л.Ф. Основы Журналистики – www.gumer.info/bibliotek_Buks

 46. Eco U. Apokalitycy I dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej. [tł. P. Salwa]. – Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010. – 536.

 47. Globan-Klas T. Media i komunikowanie masowe. – Warszawa, 2006

 48. Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2007 – 215 s

 49. Studia z teorii komunikowania masowego. Pod red. B. Dobek-Ostrowkiej. – Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. Wrocław, 1999.

Допоміжна:

 1. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление.

 2. Бард А., Зодерквист Я. NETОКРАТИЯ. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. Стокгольмская школа экономики; СПб.; 2005

 3. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материальв, или неписаные правила копирайтинга. – М. АСТ.: Астрель. – 2007

 4. Грушин Б. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования. — М.: Политиздат, 1990.

 5. Доценко Е. Психология манипуляции: феномены, менханизмы, защита. – М.: 2000

 6. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием . - К.,2000

 7. Кассирер Э. Техника современных политических мифов//Вестник Московского Университета. – сер.7, философия. – 1990. - №2.

 8. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. -www.gumer.info/bibliotek_Buks Лебон Г. Психология толп. - М., 1998.

 9. Любивый Я.В. Современное массовое сознание; динамика и тенденции развития. – К., 1993

 10. Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Изд-во Эксмо, 2006

 11. Сивулка Д. Мыло, секс и сигареты / Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой. — СПб: Питер, 2002. — 576 с.: ил. —(Серия «Маркетинг для профессионалов»).

 12. Фрейд З Психология масс и анализ человеческого “Я”// Преступная толпа. -М.,1999

 13. Юнг К. Психолгические толпы. -М.,1999

 14. Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ / Пер. с итал. Е. Костюкович.— М.: Эксмо, 2007.— 592 с

 15. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. - http://lib.rus.ec/b/289456/read.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка