Програма навчальної дисципліни Судові та інші правоохоронні органи України підготовки молодшого спеціалістаСторінка7/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

До тем 9, 10: Органи внутрішніх справ. Служба безпеки України

 • Ануфрієв М.І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України : Наук. – практичний посібник. – Харків.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.

 • Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М., 1989.

 • Гайова Г. Національне центральне бюро Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – С. 131-134.

 • Грошевий Ю. Подальше вдосконалення системи органів кримінальної юстиції України // Вісник Академії прокуратури України. – 2008. – № 5. – С. 32-38.

 • Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави // Право України. – 2006. –№ 4. – С. 127-131.

 • Картавцев В. До питання розбудови і функціонування системи забезпечення національної безпеки України // Право України, 1998, № 1. – С. 14-17.

 • Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. – 2006. – №1. – С.54-57.

 • Лапка О. Соціально-правовий захист працівників міліції // Право України. – 2000. – № 4.- С.17.

 • Мельник І. Реформування служби міліції та особливості застосування нею адміністративного примусу // Право України. – 2005. – № 2. – С.14-17.

 • Мельник П.В. В Інтерполі – ми рівні серед рівних // Іменем закону, 27 жовтня 1995 р.

 • Паніотов Є. Правові й організаційно-тактичні основи взаємодії правоохоронних органів каналами Інтерполу //Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 171-174.

 • Пелих Н. Верховенство права – вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України, 2001. – №4.

 • Пелих Н. Реформування міліції України: окремі проблеми // Право України, 2000, №10. – С.91.

 • Пономаренко Г.О. Функції та повноваження СБУ щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх загроз // Право і безпека. – 2007. – № 62. – С. 80-83.

 • Прилуцький С.В. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 107-114.

 • Родионов К. Интерпол в фас и профиль // Российская юстиция, 1996, № 1. – С.49-51; № 2. – С.52-54.

 • Сахно А. Спецслужба не є закритим, недоступним органом // Урядовий кур’єр, 17 листопада 1998 р. № 220.

 • Темченко В. Психологічні основи теорії та принципи етики працівників міліції // Право України, 2002, №5. – С.26-29.

 • Харченко Н. Удосконалення діяльності міліції в правовій державі // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 13-16.


До теми 11: Органи дізнання та досудового слідства

 • Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб’єкт досудового розслідування // Право України, 2002. – № 4. – С.113-117.

 • Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії / Під ред. З.Д.Смітієнко. – К., 2001.

 • Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка проводить дізнання. – Харків, 2001.

 • Вернидубов І. Органи досудового слідства – суб’єкти публічного кримінального переслідування // Право України. – 2006. – № 12. – С.63-66.

 • Грошевий Ю. Подальше вдосконалення системи органів кримінальної юстиції України // Вісник Академії прокуратури України. – 2008. – № 5. – С. 32-38.

 • Дорофієва Л. М. Дізнання в митних органах України: Монографія. – Харків. – 2006.

 • Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого по профілактиці злочинів // Право України, 2001. – № 12. – С.64.

 • Коржанський М. Литвак О. Причини неефективного слідства // Право України.– 2003. – № 5. – С.128-130.

 • Півненко В. Слідчий комітет: судове чи відомче слідство // Право України. – 2000, №10. – С.57.

 • Прилуцький С.В. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 107-114.

 • Рогатюк І. Порушення та розслідування кримінальних справ слідчим податкової міліції: загальні поняття // Право України. – 2001. – № 12. – С.67.

 • Самардін М. Проблеми слідства залишаються невирішеними // Право України, 1993. – №1.

 • Судове слідство, проблеми і пошуки // Юридичний вісник України, 19-25 листопада 1998 р. – № 47.

 • Шостко О. Про доцільність створення Національної служби розслідування (НСР) в Україні // Юридична України. – 2007. – № 1. – С. 94-99.


До теми 12: Адвокатура в Україні

 • Андреевский В. Классификация и квалификация адвокатских профессий, их взаимодействие с судебной системой // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 155-159.

 • Андрусів В.Г. Співвідношення забезпечення адвокатурою права на захист з наданням правової допомоги // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 126-131

 • Бобрик В., Новосельцев І. Адвокат-іноземець в Україні та адвокат-українець за кордоном: реалії чи перспективи? // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 139-142.

 • Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

 • Гончаренко С.В. Професійні права адвоката: європейський стандарт // Адвокат. – 2002. – № 6. – С.19-22.

 • Гончаренко С.В.Професійні права адвоката й адвокатське самоврядування // Адвокат. – 2007. – № 10. – С. 8-15.

 • Долежан В., Полянський Ю. Перспективи розвитку самоврядування в адвокатурі України // Вісник прокуратури. – 2007. – № 6. – С. 45-51.

 • Жуковська О.Л. Професійні права адвокатів у контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Адвокат. – 2002.- № 6. – С.17-18.

 • Коваленко Т. Актуальні проблеми регулювання дисциплінарної відповідальності адвокатів // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 38-42.

 • Леви А., Папкин А. Нравственные и этические требования к адвокату // Российская юстиция, 2003. – № 3. – С.25-26.

 • Логінова С. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право // Право України, 2000. – № 5. – С.76, 78.

 • Пасенюк О.М. Актуальні проблеми надання правової допомоги і роль адвокатури в Україні // Адвокат, 2002. – № 3 – 4. – С. 5-7.

 • Про адвокатуру відверто. // Адвокат. – 2003. – №1. – С. 22-27.

 • Ромовська З. Закон України "Про адвокатуру" – ремонт чи повна реконструкція? // Право України. – 2000. – № 11. – С.56-58.

 • Святоцька В. Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів: деякі питання // Право України. – 2005. – № 10. – С.87-89.

 • Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. Київ, 1997.

 • Сміх В. Правове становище адвоката під час забезпечення права особи на правову допомогу // Право України . – 2005. – № 10. – С. 60-63.


До теми 13: Нотаріат в Україні

 • Глущенко П.П., Седов А.М. Основы нотариальной деятельности: Учеб. пособие. – Спб. – 1999.

 • Головченко В. Державний нотаріат України: захищає чи порушує права людини і громадянина ? // Юридичний вісник України. 18-24 вересня 1997 р.

 • Єрух А.М., Козьяков Ю.М., Круковес Н.В. Довідник нотаріуса. Випуск 2. – К.: Істина, 2000.

 • Єфіменко Л.В. Правове регулювання нотаріальної діяльності має зазнати змін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 74-79.

 • Комаров В., Баранкова В. Законодавство про нотаріат: очікувані зміни // Право України. – 2003.– № 11. – С.6065.

 • Нотаріальна революція // Юридичний вісник України, 2-8 липня 1998 р. №27.

 • Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 • Феоктистова Т. Нотариус – охранитель юридических интересов // Российская юстиция, 1998, № 5. – С. 31-32.

 • Фурса С. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян // Право України. – 2000.– № 6. – С.100.

 • Черниш В. Незалежний нотаріат – необхідна умова становлення громадського суспільства в Україні // Право України, 2000, № 9. – С.4
  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання:іспит  2. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, уснета письмове опитування, виконання практичних завдань.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка