Програма навчальної дисципліни Судові та інші правоохоронні органи України підготовки молодшого спеціалістаСторінка6/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

V. Додаткова спеціальна література до окремих тем курсу.


До теми 1: Предмет, основні поняття і система курсу "Судові та правоохоронні органи України"

 • Бондаренко І. Правоохоронні органи України та їх функції // Право України. – 2005. – № 7. – С. 53-56.

 • Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 12. – С. 3-5.

 • Кардаш В.М. Правоохоронна діяльність: поняття, особливості та функції // Держава і право. – К.,1999. –Вип..3:Юридичні і політичні науки.- С.238-243.

 • Куліш А.М. Сутність та ознаки правоохоронної діяльності // Право і безпека. – 2005. – № 4'2. – С. 80-82.

 • Куліш А.М. Щодо визначення поняття "правоохоронні органи" // Право і безпека. – 2005. – № 4'5. – С. 90-93.

 • Лихова С. Про визначення поняття "правоохоронні органи" // Радянське право. – 1984. – № 11. – С.74-76.

 • Мартинюк Р. Принцип спеціалізації суддів: вітчизняний та світовий досвід // Право України. – 2008. – № 9. – С. 26-30.

 • Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України. – 2008. – № 3. – С. 80-84.

 • Назаров І.В. Органи судової влади України. влади // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №10 – С.913.

 • Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України. –2003. – № 9. – С.121-124.

 • Онопенко Н.В. Правоохоронні функції держави Україна. – К.;Варта, 2003.

 • Півненко В. Правоохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С.39-45.

 • Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодействие // Государство и право. – 2000. – № 1. – С.5-11.

 • Сірий М.І. Реформи правоохоронних органів у Європі й Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – 8. – С. 24-30.

 • Скомороха В. Окремі питання поділу влади, визначення державної та судової влади, незалежності судової влади // Вісник Конституційного суду України. – 2000. – № 1.

 • Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів // Право України. – 1999. – № 5. – С. 18-22.

 • Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. – № 1. – С.15-18.

 • Фиолевский О.Ф. Судебная власть и правоохранительная система Украины: Учеб. Пособие.Донецк, 2003.

 • Хоцький М. Новий проект Концепції судово-правової реформи // Право України. – 2000. – № 1. – С. 38-43

 • Чернушенко А.В. Судова влада і судова система України // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 9-23.

 • Шкуля Т.О. Правоохоронні органи в механізмі держави України. Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / К., 2004. – 18 с.

 • Штогун С.Г. Реформування судової влади в сучасних умовах. // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 8. – С.33-36.

 • Штогун С. Функції та повноваження судової влади // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 88-92.


До теми 2: Конституційний суд України

 • Бакірова І.О. Конституційне звернення та конституційна скарга: переваги та недоліки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 1. – С. 93-102.

 • Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах. // Право України. – 2002. – № 8. – С. 37-41.

 • Васильєв Г.А. Конституційний Суд України: деякі проблемні питання захисту прав людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 62-73.

 • Євграфова Є.П. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. – 2001. – № 10.

 • Конституційний Суд України: правові засади, рішення, висновки та ухвали / За ред. І.А.Тимченка. – К.: 1999.

 • Кордун А. Правовая природа актов Конституционного Суда Украины // Юридическая практика. – 1998. – 16-30 ноября – № 22.

 • Костицький М. Правове регулювання конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 4. – С. 18-20.

 • Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. – 1999. – № 2. – С. 3-9.

 • Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна. – 2003. – № 1. – С. 26-32.

 • Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 5. – С. 8-17.

 • Скомороха В Деякі питання конституційного провадження // Право України. – 1998. – № 9. – С. 5-9.

 • Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 8 -13.

 • Скомороха В.Є. Конституційний Суд України – п’ять років діяльності // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 4.

 • Скомороха В., Пшеничний І. Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 1. – С. – 51-63.

 • Скомороха В.Є. Проблеми судової влади в юрисдикції Конституційного Суду України: досвід, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 46-61.

 • Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. – № 2.

 • Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. – 2000. – № 2. – С.6 – 9.

 • Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине. – К., 2001.

 • Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4. – С.38

 • Тимченко I. Принцип гласності – один із фундаментальних принципів діяльності Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 6. – С. 3-6.

 • Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 52.

 • Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – № 2. – С. 45-48.

 • Шемчушенко Ю., Погорілко В. Проблеми функцій Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С.54-56.


До теми 3: Суди загальної юрисдикції в Україні

 • Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової реформи // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 1.– С.16-24 (початок).

 • Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової реформи //Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – №2. –С.18-26 (закінчення).

 • Бринцев В.Д. Судове управління на регіональному рівні // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 27-29.

 • Бринцев О. Щодо критеріїв спеціалізації судів в аспекті реформування судової системи України // Право України. – 2006. – № 7. – С. 7-10.

 • Ємельянова І.І. "Мала судова реформа", ї досягнення і недоліки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – № 4. – С. 57-67.

 • Карпечкін П. Система судів загальної юрисдикції: поняття, структура, функції // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 56-64.

 • Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. – № 12. – С. 20-23.

 • Копиленко О.Л., Гончаренко В.Д., Зайчук О.В. Становлення і розвиток Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 2 -11.

 • Костенко О. Актуальні проблеми реформування судової системи в Україні // Юридичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 77-79.

 • Куйбіда Р.О. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 9. – С. 82-91.

 • Маляренко В.Т. Новий етап в історії Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 12 – 19.

 • Осетинський А. Утвердження авторитету суду в контексті судової реформи // Право України. – 2006. – № 4. – С. 3-10.

 • Пасенюк О.М. Україна: вітчизняна модель адміністративної юстиції // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 33-37.

 • Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції // Право України. – 2003. – № 1. – С. 11-13.

 • Притика Д. Діяльність господарських судів України в умовах судової реформи // Право України. – 2002. – № 12. – С.4-9.

 • Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. – 2005. – № 9, № 37.

 • Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С.62-69.

 • Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретикопрактичні проблеми // Право України. – 2006. – № 10. – С. 3-9.

 • Сердюк В.В. Реформування військових судів: порівняльні аспекти і пропозиції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 24-27.

 • Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" в контексті судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 2-5.

 • Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. – С. 3- 6.

 • Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. – № 1. – С.15-18.

 • Ткачук О. Військові суди України як складова частина судів загальної юрисдикції // Право України. – 2006. – № 4. – С. 117-119.

 • Федейко І.М. Загальні тенденції реформування судоустрою та статусу суддів відповідно до європейських стандартів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 152-154.

 • Чернушенко А.В. Судова влада і судова система України // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 9-23.

 • Шицький І. Деякі питання визначення принципів побудови і функціонування місцевих господарських судів України // Право України. – 2005. – № 1. – С. 10-16.

 • Штогун С.Г. Військові суди: за і проти // Урядовий кур’єр. – 1.07.2004. – № 121. – С. 16.

 • Штогун С.Г. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України. – 2006. – № 7. – С. 10-14.


До теми 4: Конституційні засади (принципи) судочинства

 • Бринцев В., Захаренко О. Електронно-технічне забезпечення діяльності судової влади // Право України. – 2000. – № 4.

 • Бринцев В. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі // Право України. – 1995. – № 7. – С. 23-25.

 • Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. – № 4. – С. 124-127.

 • Григор’єва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 4. – С. 5-9.

 • Кононенко В.І. Неупередженість суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 56-59.

 • Костіна Л. Принцип використання мови у кримінальному судочинстві: поняття і сутність // Право України. – 2006. – № 4. – С. 71-74.

 • Леоненко М. Правові питання визначення принципу національної мови в кримінальному судочинстві // Право України. – 1999. – № 4. – С. 66-67,78.

 • Маляренко В. Позитиви і негативи суду присяжних // Право України. – 2000. – № 3. – С .3.

 • Маляренко В.Т. До питання про участь представників народу у здійсненні кримінального правосуддя // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №6. – С. 38-40.

 • Маляренко В.Т. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами як одна з основних конституційних засад кримінального судочинства // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 26.

 • Маляренко В.Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 1. – С. 40-44.

 • Маляренко В.Т. Про недоторканність житла та іншого володіння особи як засаду кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 9. – С. 2-14.

 • Маляренко В.Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 7. – С. 2-12.

 • Нечипорук С. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ // Право України. – 2003. – № 11. – С. 82-85.

 • Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочинства // Право України. – 1997. – № 8.

 • Савенко М. Незалежність судді Конституційного суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1.

 • Селіванов А. Реформування конституційних засад організації судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 7. – С. 14-15.

 • Стефанюк В., Богданов Л., Попов Ю. Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу // Право України. – 2002. – № 4. – С. 12-16.

 • Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 20-23.


До теми 5: Правовий і соціальний статус суддів

 • Азарт’ян Б.П. Про стан захисту працівників суду та безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 34-36.

 • Ахтирська Н. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2006. – № 3-4. – С. 15-17.

 • Бабій І. Незалежність судової влади в особі судді – запорука демократичної держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 160-162.

 • Бойко В.Ф. Суддя як центральна фігура в судовій реформі // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 2-5.

 • Бринцев В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів // Право України. – 2001. – № 1. – С. 55-60.

 • Василюк С., Косило А. Зарубіжний досвід притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності // Право України. – 2006. – №2. – С. 131-134.

 • Виноградова Л.Є. Дискусійні питання відповідальності суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 7. – С. 45-47.

 • Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при підготовці професійних суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 32-37.

 • Городовенко В.В. Незалежність суддів і моральні засади суддівської професії // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 42-43.

 • Городовенко В. Порядок призначення і обрання суддів на посаду як гарантія незалежності суддів // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 43-48.

 • Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 118-121.

 • Завальнюк В. Підвищення професійної кваліфікації суддів // Юридичний вісник. – 2007. – № 1. – С. 36-38.

 • Кармазін Ю.М. Атестаційно-дисциплінарна практика в судах України // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 5. – С.42.

 • Кодекс професійної етики судді. Затверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 5. – С. 24-25.

 • Куйбіда Р.О. Проблеми юридичної відповідальності суддів // Адвокат. – 2005. – № 8. – С. 11-14.

 • Мартинюк Р. Принцип спеціалізації суддів: вітчизняний та світовий досвід // Право України. – 2008. – № 9. – С. 26-30.

 • Москвич Л.М.,Подкопаєв С.В.,Прилуцький С.В. Статус судді: питання теорії та практики – Харків, ВД "Інжек", 2004.

 • Подкопаєв С.В. Правова природа кваліфікаційних комісій суддів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 4. – С. 79-83.

 • Прилуцький С.В. Незмінюваність суддів – питання теорії і практики // Право України. – 2003. – № 8. – С. 48-51.

 • Прилуцький С.В. Присяга судді: стара категорія – новий правовий зміст // Право України. – 2001. – № 6. – С. 102-106.

 • Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади // Право України. – 2003. – № 2. – С. 12-16.

 • Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 82-83.

 • Савенко М. Статус судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 2. – С. 54.

 • Самсін І.Л. Кваліфікаційні комісії суддів: курс на реформування // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 9. – С. 6-10.

 • Самсін І.Л. Незалежність судової влади та інститут дисциплінарної відповідальності суддів в Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 9. – С. 2-7.

 • Селіванов А., Фесенко Є. Професійні знання суддів – гарантія забезпечення справедливого правосуддя // Право України. – 2000. – № 7. – С. 84.

 • Селиванов А.О. Вдосконалення механізму дисциплінарної відповідальності суддів та його науково-практичне осмислення // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 4. – С. 44-47.

 • Селіванов М.П. Проблемні питання формування суддівського корпусу та можливі шляхи їх вирішення // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 2. – С. 5-9.

 • Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2006. – № 1-2. – С. 32-39.

 • Федейко І.М. Загальні тенденції реформування судоустрою та статусу суддів відповідно до європейських стандартів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 152-154.

 • Штогун С.Г. Проблеми правових гарантій незалежності суддів в Україні // Право України. – 2003. – № 3. – С. 42-45.


До теми 6: Органи суддівського самоврядування. Вища рада юстиції України

 • Бойко В.Ф. "...Здійснюється глибока реформа всієї судової системи і судочинства" // Вісник Верховного Суду України. 2001 р. - №6. - С.5-7.

 • Бородін М., Луспеник Д. Роль і значення органів суддівського самоврядування у становленні незалежної судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 3. – С. 19-22.

 • Бринцев В.Д. Судове управління на регіональному рівні // Вісник Верховного Суду України. 2001р. №5. - С.27-29.

 • Гончаренко О. Вища рада юстиції: питання статусу і повноважень // Право України. – 2006. – № 2. – С. 17-20.

 • Гончаренко О. Правові підстави оскарження рішень Вищої ради юстиції // Право України. – 2005. – № 3. – С. 86-90.

 • Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 118-121.

 • Євдокимов В. Якість суддівського корпусу - авторитет вітчизняної Феміди II Юридичний Вісник України, 1-7 лютого 2001р. - С.6.

 • Косарєв В.І. Суддівське самоврядування: проблеми і перспективи // Вісник Верховного Суду України – 2004. – № 6. – С. 46-48.

 • Кривенко В.В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою системою України // Вісник Верховного Суду України – 2005. – № 4. – С. 4-8.

 • Назаров І. Новий етап на шляху розвитку суддівського самоврядування в Україні // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 83-86.

 • Назаров І. Підстави та порядок припинення повноважень члена Вищої ради юстиції // Право України. – 2006. – № 12. – С. 79-82.

 • Нор В.Т. Судова реформа в Україні: мета, надбання, прорахунки, перспектива. Вісник Львівського університету. Сер. юридична. – Вип. 31. – 1994. – С. 36-44.

 • Халюк С.О. Актуальні проблеми функціонування Вищої ради юстиції України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 10. – С. 99-105.

 • Штогун С.Г. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів // Право України. – 2004. – № 6. – С. 18-20.

 • Штогун С.Г. Суддівське самоврядування: з їзди проходять – проблеми залишаються // Адвокат. – 2007. – № 7. – С. 3-6.


До теми 7: Організаційне забезпечення судової влади: ДСАУ, ВККСУ, ВШСУ. Органи юстиції в Україні

 • Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України. – 2000. – № 8. – С.38.

 • Заєць А.П. Роль Міністерства юстиції України у законотворчій діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 21-36.

 • Лавринович О.В. Оптимізація діяльності Міністерства юстиції України в умовах суспільно-економічних перетворень: стан, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 5 -20.

 • Станік С. На сторожі захисту прав і свобод людини // Юридичний вісник України, 1-7 лютого 2001 р., №5. – С. 1, 4, 5.

 • Станік С. Реформування органів юстиції – нагальна потреба сьогодення // Право України. – 1999. – № 8. – С. 3-7.

 • Стефанюк В.С. Державна судова адміністрація – ще один крок до незалежності судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №5. – С.2-5.

 • Стичинський Б. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини // Юридичний вісник України. – 2001. – № 8. – С. 1, 6.

 • Стрижак А.А. Державна судова адміністрація України як орган організаційного забезпечення діяльності судової системи // Вісник Верховного Суду України – 2005. – № 11. – С. 44-47.

 • Федькович О. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя // Право України. – 2005. – № 6. – С. 12-15.

 • Хливнюк А. Державна судова адміністрація України: завдання та повноваження // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С.100-105.

 • Шупеня М., Кузь О., Бачук Б. Шляхи удосконалення діяльності державної виконавчої служби // Право України. – 2005. – № 5. – С. 36-39.


До теми 8: Прокуратура в Україні

 • Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян // Право України. – 2000. – № 7. – С. 46.

 • Ворсінов Г. Становлення прокуратури незалежної України // Право України. – 1997. – №1. – С. 22-25.

 • Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період // Право України. – 1998. – № 1. – С. 7-10.

 • Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. – 1998. – С. 27-31.

 • Вернидубов І., Сапунков В. Чиї інтереси захищає прокурор // Голос України – 9 червня 1998 р. – № 107.

 • Війтів Ю. Органи військової прокуратури визначилися як самостійний особливий вид правоохоронної системи // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5. – С. 9-13.

 • Голомша М. Минуле, сьогодення та майбутнє органів військової прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5. – С. 3-8.

 • Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2007. – № 1. – С. 88-90.

 • Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. – 1997. – № 6. – С. 43-46.

 • Захаров Є. "Круглий стіл" з проблем реформування конституційного статусу прокуратури // Право Украіни.- 2005. - № 4. – С. 138-139.

 • Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової діяльності: його проблеми // Право України. – 2000. – № 1. – С. 82-83.

 • Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса. – 2002.

 • Косюта М.В. Прокуратура України: Навчальний посібник. – Одеса. – 2003.

 • Косюта М. Функції прокуратури за законодавством країн пострадянського простору: порівняльно-правовий аналіз // Право України. – 2003. – № 5. – С. 80-84.

 • Косюта М., Долежан В. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України "Про прокуратуру" // Право України. – 2006. – № 3. – С. 59-62.

 • Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду // Право України. – 1998. – № 1. – С. 88-90.

 • Мичко М., Голова Н. Про основні принципи організації прокуратури // Право України. – 2000. – № 12. – С. 74.

 • Медведько О. Реформування органів прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2006. – № 10. – С. 51-53.

 • Мінюков П. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчими. Право України. 1999. №1. – С.111-115.

 • Мичко М. До питання про загальнонаглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – № 4. – С. 50-51.

 • Мычко Н. Понятие, значение и общая характеристика основных принципов организации и деятельности прокуратуры. Юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 94-98.

 • Попович Є. Щодо визначення мети і завдань органів прокуратури // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С. 21-23.

 • Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України. – 2001. – № 1. – С. 6-7.

 • Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів / За ред. проф. Нора В.Т. – К.: Атіка, 2004.

 • Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України // Право України. – 2003.- № 2. – С. 57-59.

 • Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період) // Право України. – 1997. – № 5. – С. 29-34.

 • Руденко М., Главговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. 1997. – № 11. – С. 59-63.

 • Семененко В. Підстави та форми представництва органами прокуратури інтересів держави і громадян у судах // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 58-61.

 • Середа Г. Чи потрібен нагляд за додержанням і застосуванням законів? // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 23-28.

 • Сіренко В. Права прокурора у світлі нової Конституції України // Право України. 1997.- № 1. – С. 72-110.

 • Субботін Е., Черв’якова О. Від загального нагляду – до представництва інтересів громадян та держави в суді (етапи трансформування загальнонаглядової функції прокуратури) // Право України. – 1998. – № 5. – С. 63-65.

 • Субботін С., О.Черв’якова, І. Марочкін. Представницька функція прокурора // Право України. – 1997. – № 11. – С. 63-65.

 • Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України. – 2000. – № 6. – С.10.

 • Тарунич С. Становлення і розвиток прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава. . – 2005. – № 9. – С. 39-41.

 • Шевчук П. Роль прокурора у захисті прав людини // Право України. – 1997. – № 3. – С. 36-41.

 • Шумський П. Завдання органів прокуратури, що випливають з положень нової Конституції України // Право України. – 1997. – № 1. – С. 53.

 • Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. – № 1. – С. 24-28.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка