Програма навчальної дисципліни Судові та інші правоохоронні органи України підготовки молодшого спеціалістаСторінка2/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

V. Додаткова спеціальна література до окремих тем курсу.


До теми 1: Предмет, основні поняття і система курсу "Судові та правоохоронні органи України"

 • Бондаренко І. Правоохоронні органи України та їх функції // Право України. – 2005. – № 7. – С. 53-56.

 • Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 12. – С. 3-5.

 • Кардаш В.М. Правоохоронна діяльність: поняття, особливості та функції // Держава і право. – К.,1999. –Вип..3:Юридичні і політичні науки.- С.238-243.

 • Куліш А.М. Сутність та ознаки правоохоронної діяльності // Право і безпека. – 2005. – № 4'2. – С. 80-82.

 • Куліш А.М. Щодо визначення поняття "правоохоронні органи" // Право і безпека. – 2005. – № 4'5. – С. 90-93.

 • Лихова С. Про визначення поняття "правоохоронні органи" // Радянське право. – 1984. – № 11. – С.74-76.

 • Мартинюк Р. Принцип спеціалізації суддів: вітчизняний та світовий досвід // Право України. – 2008. – № 9. – С. 26-30.

 • Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України. – 2008. – № 3. – С. 80-84.

 • Назаров І.В. Органи судової влади України. влади // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №10 – С.913.

 • Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України. –2003. – № 9. – С.121-124.

 • Онопенко Н.В. Правоохоронні функції держави Україна. – К.;Варта, 2003.

 • Півненко В. Правоохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С.39-45.

 • Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодействие // Государство и право. – 2000. – № 1. – С.5-11.

 • Сірий М.І. Реформи правоохоронних органів у Європі й Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – 8. – С. 24-30.

 • Скомороха В. Окремі питання поділу влади, визначення державної та судової влади, незалежності судової влади // Вісник Конституційного суду України. – 2000. – № 1.

 • Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів // Право України. – 1999. – № 5. – С. 18-22.

 • Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. – № 1. – С.15-18.

 • Фиолевский О.Ф. Судебная власть и правоохранительная система Украины: Учеб. Пособие.Донецк, 2003.

 • Хоцький М. Новий проект Концепції судово-правової реформи // Право України. – 2000. – № 1. – С. 38-43

 • Чернушенко А.В. Судова влада і судова система України // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 9-23.

 • Шкуля Т.О. Правоохоронні органи в механізмі держави України. Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / К., 2004. – 18 с.

 • Штогун С.Г. Реформування судової влади в сучасних умовах. // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 8. – С.33-36.

 • Штогун С. Функції та повноваження судової влади // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 88-92.


До теми 2: Конституційний суд України

 • Бакірова І.О. Конституційне звернення та конституційна скарга: переваги та недоліки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 1. – С. 93-102.

 • Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах. // Право України. – 2002. – № 8. – С. 37-41.

 • Васильєв Г.А. Конституційний Суд України: деякі проблемні питання захисту прав людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 62-73.

 • Євграфова Є.П. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. – 2001. – № 10.

 • Конституційний Суд України: правові засади, рішення, висновки та ухвали / За ред. І.А.Тимченка. – К.: 1999.

 • Кордун А. Правовая природа актов Конституционного Суда Украины // Юридическая практика. – 1998. – 16-30 ноября – № 22.

 • Костицький М. Правове регулювання конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 4. – С. 18-20.

 • Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. – 1999. – № 2. – С. 3-9.

 • Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна. – 2003. – № 1. – С. 26-32.

 • Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 5. – С. 8-17.

 • Скомороха В Деякі питання конституційного провадження // Право України. – 1998. – № 9. – С. 5-9.

 • Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 8 -13.

 • Скомороха В.Є. Конституційний Суд України – п’ять років діяльності // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 4.

 • Скомороха В., Пшеничний І. Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 1. – С. – 51-63.

 • Скомороха В.Є. Проблеми судової влади в юрисдикції Конституційного Суду України: досвід, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 46-61.

 • Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. – № 2.

 • Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. – 2000. – № 2. – С.6 – 9.

 • Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине. – К., 2001.

 • Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4. – С.38

 • Тимченко I. Принцип гласності – один із фундаментальних принципів діяльності Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 6. – С. 3-6.

 • Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 52.

 • Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – № 2. – С. 45-48.

 • Шемчушенко Ю., Погорілко В. Проблеми функцій Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С.54-56.


До теми 3: Суди загальної юрисдикції в Україні

 • Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової реформи // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 1.– С.16-24 (початок).

 • Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової реформи //Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – №2. –С.18-26 (закінчення).

 • Бринцев В.Д. Судове управління на регіональному рівні // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 27-29.

 • Бринцев О. Щодо критеріїв спеціалізації судів в аспекті реформування судової системи України // Право України. – 2006. – № 7. – С. 7-10.

 • Ємельянова І.І. "Мала судова реформа", ї досягнення і недоліки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – № 4. – С. 57-67.

 • Карпечкін П. Система судів загальної юрисдикції: поняття, структура, функції // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 56-64.

 • Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. – № 12. – С. 20-23.

 • Копиленко О.Л., Гончаренко В.Д., Зайчук О.В. Становлення і розвиток Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 2 -11.

 • Костенко О. Актуальні проблеми реформування судової системи в Україні // Юридичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 77-79.

 • Куйбіда Р.О. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 9. – С. 82-91.

 • Маляренко В.Т. Новий етап в історії Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 12 – 19.

 • Осетинський А. Утвердження авторитету суду в контексті судової реформи // Право України. – 2006. – № 4. – С. 3-10.

 • Пасенюк О.М. Україна: вітчизняна модель адміністративної юстиції // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 33-37.

 • Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції // Право України. – 2003. – № 1. – С. 11-13.

 • Притика Д. Діяльність господарських судів України в умовах судової реформи // Право України. – 2002. – № 12. – С.4-9.

 • Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. – 2005. – № 9, № 37.

 • Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С.62-69.

 • Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретикопрактичні проблеми // Право України. – 2006. – № 10. – С. 3-9.

 • Сердюк В.В. Реформування військових судів: порівняльні аспекти і пропозиції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 24-27.

 • Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" в контексті судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 2-5.

 • Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. – С. 3- 6.

 • Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. – № 1. – С.15-18.

 • Ткачук О. Військові суди України як складова частина судів загальної юрисдикції // Право України. – 2006. – № 4. – С. 117-119.

 • Федейко І.М. Загальні тенденції реформування судоустрою та статусу суддів відповідно до європейських стандартів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 152-154.

 • Чернушенко А.В. Судова влада і судова система України // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 9-23.

 • Шицький І. Деякі питання визначення принципів побудови і функціонування місцевих господарських судів України // Право України. – 2005. – № 1. – С. 10-16.

 • Штогун С.Г. Військові суди: за і проти // Урядовий кур’єр. – 1.07.2004. – № 121. – С. 16.

 • Штогун С.Г. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України. – 2006. – № 7. – С. 10-14.


До теми 4: Конституційні засади (принципи) судочинства

 • Бринцев В., Захаренко О. Електронно-технічне забезпечення діяльності судової влади // Право України. – 2000. – № 4.

 • Бринцев В. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі // Право України. – 1995. – № 7. – С. 23-25.

 • Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. – № 4. – С. 124-127.

 • Григор’єва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 4. – С. 5-9.

 • Кононенко В.І. Неупередженість суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 56-59.

 • Костіна Л. Принцип використання мови у кримінальному судочинстві: поняття і сутність // Право України. – 2006. – № 4. – С. 71-74.

 • Леоненко М. Правові питання визначення принципу національної мови в кримінальному судочинстві // Право України. – 1999. – № 4. – С. 66-67,78.

 • Маляренко В. Позитиви і негативи суду присяжних // Право України. – 2000. – № 3. – С .3.

 • Маляренко В.Т. До питання про участь представників народу у здійсненні кримінального правосуддя // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №6. – С. 38-40.

 • Маляренко В.Т. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами як одна з основних конституційних засад кримінального судочинства // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 26.

 • Маляренко В.Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 1. – С. 40-44.

 • Маляренко В.Т. Про недоторканність житла та іншого володіння особи як засаду кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 9. – С. 2-14.

 • Маляренко В.Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 7. – С. 2-12.

 • Нечипорук С. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ // Право України. – 2003. – № 11. – С. 82-85.

 • Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочинства // Право України. – 1997. – № 8.

 • Савенко М. Незалежність судді Конституційного суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1.

 • Селіванов А. Реформування конституційних засад організації судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 7. – С. 14-15.

 • Стефанюк В., Богданов Л., Попов Ю. Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу // Право України. – 2002. – № 4. – С. 12-16.

 • Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 20-23.


До теми 5: Правовий і соціальний статус суддів

 • Азарт’ян Б.П. Про стан захисту працівників суду та безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 34-36.

 • Ахтирська Н. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2006. – № 3-4. – С. 15-17.

 • Бабій І. Незалежність судової влади в особі судді – запорука демократичної держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 160-162.

 • Бойко В.Ф. Суддя як центральна фігура в судовій реформі // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 2-5.

 • Бринцев В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів // Право України. – 2001. – № 1. – С. 55-60.

 • Василюк С., Косило А. Зарубіжний досвід притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності // Право України. – 2006. – №2. – С. 131-134.

 • Виноградова Л.Є. Дискусійні питання відповідальності суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 7. – С. 45-47.

 • Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при підготовці професійних суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 32-37.

 • Городовенко В.В. Незалежність суддів і моральні засади суддівської професії // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 42-43.

 • Городовенко В. Порядок призначення і обрання суддів на посаду як гарантія незалежності суддів // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 43-48.

 • Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 118-121.

 • Завальнюк В. Підвищення професійної кваліфікації суддів // Юридичний вісник. – 2007. – № 1. – С. 36-38.

 • Кармазін Ю.М. Атестаційно-дисциплінарна практика в судах України // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 5. – С.42.

 • Кодекс професійної етики судді. Затверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 5. – С. 24-25.

 • Куйбіда Р.О. Проблеми юридичної відповідальності суддів // Адвокат. – 2005. – № 8. – С. 11-14.

 • Мартинюк Р. Принцип спеціалізації суддів: вітчизняний та світовий досвід // Право України. – 2008. – № 9. – С. 26-30.

 • Москвич Л.М.,Подкопаєв С.В.,Прилуцький С.В. Статус судді: питання теорії та практики – Харків, ВД "Інжек", 2004.

 • Подкопаєв С.В. Правова природа кваліфікаційних комісій суддів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 4. – С. 79-83.

 • Прилуцький С.В. Незмінюваність суддів – питання теорії і практики // Право України. – 2003. – № 8. – С. 48-51.

 • Прилуцький С.В. Присяга судді: стара категорія – новий правовий зміст // Право України. – 2001. – № 6. – С. 102-106.

 • Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади // Право України. – 2003. – № 2. – С. 12-16.

 • Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 82-83.

 • Савенко М. Статус судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 2. – С. 54.

 • Самсін І.Л. Кваліфікаційні комісії суддів: курс на реформування // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 9. – С. 6-10.

 • Самсін І.Л. Незалежність судової влади та інститут дисциплінарної відповідальності суддів в Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 9. – С. 2-7.

 • Селіванов А., Фесенко Є. Професійні знання суддів – гарантія забезпечення справедливого правосуддя // Право України. – 2000. – № 7. – С. 84.

 • Селиванов А.О. Вдосконалення механізму дисциплінарної відповідальності суддів та його науково-практичне осмислення // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 4. – С. 44-47.

 • Селіванов М.П. Проблемні питання формування суддівського корпусу та можливі шляхи їх вирішення // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 2. – С. 5-9.

 • Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2006. – № 1-2. – С. 32-39.

 • Федейко І.М. Загальні тенденції реформування судоустрою та статусу суддів відповідно до європейських стандартів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 152-154.

 • Штогун С.Г. Проблеми правових гарантій незалежності суддів в Україні // Право України. – 2003. – № 3. – С. 42-45.


До теми 6: Органи суддівського самоврядування. Вища рада юстиції України

 • Бойко В.Ф. "...Здійснюється глибока реформа всієї судової системи і судочинства" // Вісник Верховного Суду України. 2001 р. - №6. - С.5-7.

 • Бородін М., Луспеник Д. Роль і значення органів суддівського самоврядування у становленні незалежної судової влади в Україні // Право України. – 2003. – № 3. – С. 19-22.

 • Бринцев В.Д. Судове управління на регіональному рівні // Вісник Верховного Суду України. 2001р. №5. - С.27-29.

 • Гончаренко О. Вища рада юстиції: питання статусу і повноважень // Право України. – 2006. – № 2. – С. 17-20.

 • Гончаренко О. Правові підстави оскарження рішень Вищої ради юстиції // Право України. – 2005. – № 3. – С. 86-90.

 • Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 118-121.

 • Євдокимов В. Якість суддівського корпусу - авторитет вітчизняної Феміди II Юридичний Вісник України, 1-7 лютого 2001р. - С.6.

 • Косарєв В.І. Суддівське самоврядування: проблеми і перспективи // Вісник Верховного Суду України – 2004. – № 6. – С. 46-48.

 • Кривенко В.В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою системою України // Вісник Верховного Суду України – 2005. – № 4. – С. 4-8.

 • Назаров І. Новий етап на шляху розвитку суддівського самоврядування в Україні // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 83-86.

 • Назаров І. Підстави та порядок припинення повноважень члена Вищої ради юстиції // Право України. – 2006. – № 12. – С. 79-82.

 • Нор В.Т. Судова реформа в Україні: мета, надбання, прорахунки, перспектива. Вісник Львівського університету. Сер. юридична. – Вип. 31. – 1994. – С. 36-44.

 • Халюк С.О. Актуальні проблеми функціонування Вищої ради юстиції України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 10. – С. 99-105.

 • Штогун С.Г. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів // Право України. – 2004. – № 6. – С. 18-20.

 • Штогун С.Г. Суддівське самоврядування: з їзди проходять – проблеми залишаються // Адвокат. – 2007. – № 7. – С. 3-6.


До теми 7: Організаційне забезпечення судової влади: ДСАУ, ВККСУ, ВШСУ. Органи юстиції в Україні

 • Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України. – 2000. – № 8. – С.38.

 • Заєць А.П. Роль Міністерства юстиції України у законотворчій діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 21-36.

 • Лавринович О.В. Оптимізація діяльності Міністерства юстиції України в умовах суспільно-економічних перетворень: стан, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 5 -20.

 • Станік С. На сторожі захисту прав і свобод людини // Юридичний вісник України, 1-7 лютого 2001 р., №5. – С. 1, 4, 5.

 • Станік С. Реформування органів юстиції – нагальна потреба сьогодення // Право України. – 1999. – № 8. – С. 3-7.

 • Стефанюк В.С. Державна судова адміністрація – ще один крок до незалежності судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №5. – С.2-5.

 • Стичинський Б. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини // Юридичний вісник України. – 2001. – № 8. – С. 1, 6.

 • Стрижак А.А. Державна судова адміністрація України як орган організаційного забезпечення діяльності судової системи // Вісник Верховного Суду України – 2005. – № 11. – С. 44-47.

 • Федькович О. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя // Право України. – 2005. – № 6. – С. 12-15.

 • Хливнюк А. Державна судова адміністрація України: завдання та повноваження // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С.100-105.

 • Шупеня М., Кузь О., Бачук Б. Шляхи удосконалення діяльності державної виконавчої служби // Право України. – 2005. – № 5. – С. 36-39.


До теми 8: Прокуратура в Україні

 • Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян // Право України. – 2000. – № 7. – С. 46.

 • Ворсінов Г. Становлення прокуратури незалежної України // Право України. – 1997. – №1. – С. 22-25.

 • Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період // Право України. – 1998. – № 1. – С. 7-10.

 • Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. – 1998. – С. 27-31.

 • Вернидубов І., Сапунков В. Чиї інтереси захищає прокурор // Голос України – 9 червня 1998 р. – № 107.

 • Війтів Ю. Органи військової прокуратури визначилися як самостійний особливий вид правоохоронної системи // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5. – С. 9-13.

 • Голомша М. Минуле, сьогодення та майбутнє органів військової прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5. – С. 3-8.

 • Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2007. – № 1. – С. 88-90.

 • Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. – 1997. – № 6. – С. 43-46.

 • Захаров Є. "Круглий стіл" з проблем реформування конституційного статусу прокуратури // Право Украіни.- 2005. - № 4. – С. 138-139.

 • Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової діяльності: його проблеми // Право України. – 2000. – № 1. – С. 82-83.

 • Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса. – 2002.

 • Косюта М.В. Прокуратура України: Навчальний посібник. – Одеса. – 2003.

 • Косюта М. Функції прокуратури за законодавством країн пострадянського простору: порівняльно-правовий аналіз // Право України. – 2003. – № 5. – С. 80-84.

 • Косюта М., Долежан В. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України "Про прокуратуру" // Право України. – 2006. – № 3. – С. 59-62.

 • Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду // Право України. – 1998. – № 1. – С. 88-90.

 • Мичко М., Голова Н. Про основні принципи організації прокуратури // Право України. – 2000. – № 12. – С. 74.

 • Медведько О. Реформування органів прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2006. – № 10. – С. 51-53.

 • Мінюков П. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчими. Право України. 1999. №1. – С.111-115.

 • Мичко М. До питання про загальнонаглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – № 4. – С. 50-51.

 • Мычко Н. Понятие, значение и общая характеристика основных принципов организации и деятельности прокуратуры. Юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 94-98.

 • Попович Є. Щодо визначення мети і завдань органів прокуратури // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С. 21-23.

 • Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України. – 2001. – № 1. – С. 6-7.

 • Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів / За ред. проф. Нора В.Т. – К.: Атіка, 2004.

 • Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України // Право України. – 2003.- № 2. – С. 57-59.

 • Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період) // Право України. – 1997. – № 5. – С. 29-34.

 • Руденко М., Главговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. 1997. – № 11. – С. 59-63.

 • Семененко В. Підстави та форми представництва органами прокуратури інтересів держави і громадян у судах // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 58-61.

 • Середа Г. Чи потрібен нагляд за додержанням і застосуванням законів? // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 23-28.

 • Сіренко В. Права прокурора у світлі нової Конституції України // Право України. 1997.- № 1. – С. 72-110.

 • Субботін Е., Черв’якова О. Від загального нагляду – до представництва інтересів громадян та держави в суді (етапи трансформування загальнонаглядової функції прокуратури) // Право України. – 1998. – № 5. – С. 63-65.

 • Субботін С., О.Черв’якова, І. Марочкін. Представницька функція прокурора // Право України. – 1997. – № 11. – С. 63-65.

 • Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України. – 2000. – № 6. – С.10.

 • Тарунич С. Становлення і розвиток прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава. . – 2005. – № 9. – С. 39-41.

 • Шевчук П. Роль прокурора у захисті прав людини // Право України. – 1997. – № 3. – С. 36-41.

 • Шумський П. Завдання органів прокуратури, що випливають з положень нової Конституції України // Право України. – 1997. – № 1. – С. 53.

 • Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. – № 1. – С. 24-28.


До тем 9, 10: Органи внутрішніх справ. Служба безпеки України

 • Ануфрієв М.І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України : Наук. – практичний посібник. – Харків.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.

 • Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М., 1989.

 • Гайова Г. Національне центральне бюро Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – С. 131-134.

 • Грошевий Ю. Подальше вдосконалення системи органів кримінальної юстиції України // Вісник Академії прокуратури України. – 2008. – № 5. – С. 32-38.

 • Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави // Право України. – 2006. –№ 4. – С. 127-131.

 • Картавцев В. До питання розбудови і функціонування системи забезпечення національної безпеки України // Право України, 1998, № 1. – С. 14-17.

 • Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. – 2006. – №1. – С.54-57.

 • Лапка О. Соціально-правовий захист працівників міліції // Право України. – 2000. – № 4.- С.17.

 • Мельник І. Реформування служби міліції та особливості застосування нею адміністративного примусу // Право України. – 2005. – № 2. – С.14-17.

 • Мельник П.В. В Інтерполі – ми рівні серед рівних // Іменем закону, 27 жовтня 1995 р.

 • Паніотов Є. Правові й організаційно-тактичні основи взаємодії правоохоронних органів каналами Інтерполу //Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 171-174.

 • Пелих Н. Верховенство права – вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України, 2001. – №4.

 • Пелих Н. Реформування міліції України: окремі проблеми // Право України, 2000, №10. – С.91.

 • Пономаренко Г.О. Функції та повноваження СБУ щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх загроз // Право і безпека. – 2007. – № 62. – С. 80-83.

 • Прилуцький С.В. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 107-114.

 • Родионов К. Интерпол в фас и профиль // Российская юстиция, 1996, № 1. – С.49-51; № 2. – С.52-54.

 • Сахно А. Спецслужба не є закритим, недоступним органом // Урядовий кур’єр, 17 листопада 1998 р. № 220.

 • Темченко В. Психологічні основи теорії та принципи етики працівників міліції // Право України, 2002, №5. – С.26-29.

 • Харченко Н. Удосконалення діяльності міліції в правовій державі // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 13-16.


До теми 11: Органи дізнання та досудового слідства

 • Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб’єкт досудового розслідування // Право України, 2002. – № 4. – С.113-117.

 • Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії / Під ред. З.Д.Смітієнко. – К., 2001.

 • Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка проводить дізнання. – Харків, 2001.

 • Вернидубов І. Органи досудового слідства – суб’єкти публічного кримінального переслідування // Право України. – 2006. – № 12. – С.63-66.

 • Грошевий Ю. Подальше вдосконалення системи органів кримінальної юстиції України // Вісник Академії прокуратури України. – 2008. – № 5. – С. 32-38.

 • Дорофієва Л. М. Дізнання в митних органах України: Монографія. – Харків. – 2006.

 • Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого по профілактиці злочинів // Право України, 2001. – № 12. – С.64.

 • Коржанський М. Литвак О. Причини неефективного слідства // Право України.– 2003. – № 5. – С.128-130.

 • Півненко В. Слідчий комітет: судове чи відомче слідство // Право України. – 2000, №10. – С.57.

 • Прилуцький С.В. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 107-114.

 • Рогатюк І. Порушення та розслідування кримінальних справ слідчим податкової міліції: загальні поняття // Право України. – 2001. – № 12. – С.67.

 • Самардін М. Проблеми слідства залишаються невирішеними // Право України, 1993. – №1.

 • Судове слідство, проблеми і пошуки // Юридичний вісник України, 19-25 листопада 1998 р. – № 47.

 • Шостко О. Про доцільність створення Національної служби розслідування (НСР) в Україні // Юридична України. – 2007. – № 1. – С. 94-99.


До теми 12: Адвокатура в Україні

 • Андреевский В. Классификация и квалификация адвокатских профессий, их взаимодействие с судебной системой // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 155-159.

 • Андрусів В.Г. Співвідношення забезпечення адвокатурою права на захист з наданням правової допомоги // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 126-131

 • Бобрик В., Новосельцев І. Адвокат-іноземець в Україні та адвокат-українець за кордоном: реалії чи перспективи? // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 139-142.

 • Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

 • Гончаренко С.В. Професійні права адвоката: європейський стандарт // Адвокат. – 2002. – № 6. – С.19-22.

 • Гончаренко С.В.Професійні права адвоката й адвокатське самоврядування // Адвокат. – 2007. – № 10. – С. 8-15.

 • Долежан В., Полянський Ю. Перспективи розвитку самоврядування в адвокатурі України // Вісник прокуратури. – 2007. – № 6. – С. 45-51.

 • Жуковська О.Л. Професійні права адвокатів у контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Адвокат. – 2002.- № 6. – С.17-18.

 • Коваленко Т. Актуальні проблеми регулювання дисциплінарної відповідальності адвокатів // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 38-42.

 • Леви А., Папкин А. Нравственные и этические требования к адвокату // Российская юстиция, 2003. – № 3. – С.25-26.

 • Логінова С. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право // Право України, 2000. – № 5. – С.76, 78.

 • Пасенюк О.М. Актуальні проблеми надання правової допомоги і роль адвокатури в Україні // Адвокат, 2002. – № 3 – 4. – С. 5-7.

 • Про адвокатуру відверто. // Адвокат. – 2003. – №1. – С. 22-27.

 • Ромовська З. Закон України "Про адвокатуру" – ремонт чи повна реконструкція? // Право України. – 2000. – № 11. – С.56-58.

 • Святоцька В. Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів: деякі питання // Право України. – 2005. – № 10. – С.87-89.

 • Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. Київ, 1997.

 • Сміх В. Правове становище адвоката під час забезпечення права особи на правову допомогу // Право України . – 2005. – № 10. – С. 60-63.


До теми 13: Нотаріат в Україні

 • Глущенко П.П., Седов А.М. Основы нотариальной деятельности: Учеб. пособие. – Спб. – 1999.

 • Головченко В. Державний нотаріат України: захищає чи порушує права людини і громадянина ? // Юридичний вісник України. 18-24 вересня 1997 р.

 • Єрух А.М., Козьяков Ю.М., Круковес Н.В. Довідник нотаріуса. Випуск 2. – К.: Істина, 2000.

 • Єфіменко Л.В. Правове регулювання нотаріальної діяльності має зазнати змін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 1. – С. 74-79.

 • Комаров В., Баранкова В. Законодавство про нотаріат: очікувані зміни // Право України. – 2003.– № 11. – С.6065.

 • Нотаріальна революція // Юридичний вісник України, 2-8 липня 1998 р. №27.

 • Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 • Феоктистова Т. Нотариус – охранитель юридических интересов // Российская юстиция, 1998, № 5. – С. 31-32.

 • Фурса С. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян // Право України. – 2000.– № 6. – С.100.

 • Черниш В. Незалежний нотаріат – необхідна умова становлення громадського суспільства в Україні // Право України, 2000, № 9. – С.4.
Базова

 1. Цивільне право України. Загальна частина. За ред. Дзери О.В. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

 2. Цивільне право України. Особлива частина. За ред. Дзери О.В. - К.: Юрінком Інтер,2010.

 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. Коссака В.М. – К.: Істина, 2008.


Законодавство:

 1. Конституція України.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Господарський кодекс України.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 5. Кримінальний кодекс України.

 6. Господарський процесуальний кодекс України.

 7. Цивільний процесуальний кодекс України.

 8. Кодекс адміністративного судочинства України.

 9. Закон України Про економічну самостійність України.

 10. Закон України «Про нотаріат».

 11. Закон України Про ціни і ціноутворення.

 12. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність.

 13. Закон України Про дію міжнародних договорів на території України.

 14. Закон України Про інвестиційну діяльність.

 15. Закон України Про заставу.
  16. Закон України Про аудиторську діяльність.

 16. Закон України Про захист прав споживачі.

 17. Закон України Про оренду державного і комунального майна.

 18. Закон України Про поставку продукції для державних потреб.

 19. Закон України Про режим іноземного інвестування.

 20. Закон України Про лізинг.

 21. Закон України Про концесії.

 22. Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди.

 23. Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

 24. Закон України Про страхування.

 25. Закон України Про інноваційну діяльність.

 26. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 27. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг.

 28. Закон України Про електронний цифровий підпис.

 29. Закон України Про іпотеку.

 30. Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю.

 31. Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати.

 32. Закон України Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 33. Закон України Про міжнародні договори України.

 34. Закон України Про транспортно-експедиторську діяльність.

 35. Указ Президента України: від 14 вересня 2000р. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу.

 36. Указ Президента України: від 18 листопада 2003р. Про заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі.

 37. Указ Президента України: від 26 листопада 2003р. Про поліпшення організації законопроектної діяльності.

 38. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 серпня 1995р. № 629 Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів.

 39. Постанова Кабінету Міністрів України: від 31 березня 1999р. № 507 Про Затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних.

 40. Постанова Кабінету Міністрів України: від 11 грудня 1999р. № 2293 Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію.

 41. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 грудня 2003р. № 1891 Про затвердження Методики оцінки майна.

 42. Постанова Кабінету Міністрів України: від 26 травня 2004р. № 671 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів.

 43. Постанова Кабінету Міністрів України: від 3 березня 2005р. № 119 Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції.


Допоміжна

 1. Абрамова В. Характеристика нерухомості, що може бути предметом іпотеки // Право України. – 2007. - №6.

 2. Банасевич І. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво, господарство, право. – 2006. - № 8

 3. Безклубий І. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання// Право України. – 2004. - №4.

 4. Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиці // Право України. – 2007. - №5.

 5. Беляневич О. ―Публічний порядок‖ як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №1.

 6. Беляневич О. Договори приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №3.

 7. Беляневич О. Питання недійсності умов договору приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2005. - №1.

 8. Беляневич О. Тлумачення договорів// Вісник господарського судочинства. – 2001. - №2.

 9. Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства.- 2002.-№2.- с. 187-196.

 10. Бєліков О. Забезпечення виконання зобов’язань, як обов’язкова умова виконання господарських договорів. - // Юридичний журнал : Правове видання. - 2007. - № 3.

 11. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство, право. – 2006. - № 4

 12. Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // Право України. – 2007. - №11.

 13. Богач Е. Оцінка істотності (необхідності та достатності) деяких умова цивільно-правового договору// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №1.

 14. Боднар Т. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія, К.: Юрінком Інтер, 2005.- 272с.

 15. Боднар Т. Зміни в суб’єктному складі договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7.

 16. Боднар Т. Погашення договірного зобов’язання як спосіб його припинення// Юридична Україна. – 2004. - №3.

 17. Боднар Т. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві Україні// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2.

 18. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №6.

 19. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2005. - №3.

 20. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2004. - №12.

 21. Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України. – 2008. - №11. 22.Виговський О. Сторони договору застави цінних паперів// Право України. – 2004. - №2. 23.Витрянский В. Общие положения о договорах // Хозяйство и право. –1995. - №12.

 22. Витрянский В. Понятия и стороны обязательства. Исполнение обязательств // Хозяйство и право. -1995. -№8.

 23. Гелевей О. Способи визначення розміру неустойки // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.

 24. Гриджук Д. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.-К.: Оріяни, 2002.- 324с.

 25. Грущинський І. Роль договору у формуванні підприємницьких відносин// Право України. – 2000. - №2.

 26. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані право чини: регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. - №6.

 27. Дмитрієва Ю. визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. - №9.

 28. Достдар Р. Рецепція права та правові традиції у сучасному спадковому праві України // Право України. – 2007. - №5.

 29. Духно И., Ивакин В. Понятие и виды юридической ответственности// Государство и право. – 2004. - №4.

 30. Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав // Право України. – 2011. - №5.

 31. Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору// Право України. – 2001. - №1.

 32. Колинтирська М. Виконання договору поставки продукції для державних потреб як основа належного функціонування України // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів.- Івано- Франківськ, 2003.-с.122-126.

 33. Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність із міжнародними нормами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003р.).- Львів.- 267-268.

 34. Коссак В.М. Проблеми зміни і припинення господарських договорів // Проблеми вдосконалення господарського законодавства Україні: тези виступів учасників ―Круглого столу ‖ (17- 18 квітня 2001р., м.. Київ). – с.83- 85.

 35. Коссак В.М. Співвідношення категорій ―розірвання‖ та припинення‖ договірних зобов’язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.-№2.-с.34-36.

 36. Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) // Право України. – 2007. - №5.

 37. Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинне збудоване нерухоме майно // Право України. – 2011. - №5.

 38. Кравченко К. Правові аспекти компенсації моральної (немайнової) шкоди// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - №2.

 39. Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства. - // Юридична Україна : Правовий часопис. - 2007. - № 7.

 40. Красько И. Смешанный договор. Условия действительности и недействительности// Підприємництво, господарство і право. – 1998. - №5.

 41. Кривобок С. Договір управління підприємством. - // Право України. – 2007. - №3

 42. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Право України. – 2004. - №9.

 43. Крижна В.Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №4.

 44. Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України. – 2008. - №3. 47.Левандовський Ю. Виконання договірних зобов’язань в умовах ринкової економіки// Вісник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. - №1.

 45. Лехкар О. Правова природа договору приєднання // Право України. – 2007. - №8.

 46. Лідовець Р. Форма змішаних договорів// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7.

 47. Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України. – 2009. - №8.

 48. Луць В.В. Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку // Юридичний вісник. - 2009. - №2.

 49. Луць В.В. Окремі види договірних зобов`язань. -Львів. -1992.

 50. Лютікова П. Поняття та види договорів про надання інформаційних послуг // Право України. – 2008. - №7.

 51. Мілаш В. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7.

 52. Мосейчук Р. Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №3.

 53. Олюха В. Суб’єкти публічного договору// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8.

 54. Онищук М., Сухоруков О. Уніфікація договірного права в контексті загальних тенденцій розвитку світової економіки// Право України. – 2005.- №2.

 55. Отраднова О. Поняття і функції неустойки: історія та сучасність// Право України. – 2001. - №8.

 56. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду// Право України. – 2004.- №8.

 57. Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №4.

 58. Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зов’язань// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №3.

 59. Полешко А. «Круглий стіл» з проблем застосування Цивільного кодексу України // Право України. – 2007. - №6.

 60. Прилуцький Р. Поняття джерел цивільного права України: потрібні нові підходи // Право України. – 2008. - №12.

 61. Притика Д. Договорное право. Общая часть: Комментарий.- Севастополь: Ин-т юридических исследований, 2002.- 880с.

 62. Ройтберг М. Обеспечение функций договорных обязательств в условиях рынка// Підприємництво, господарство і право. – 2000. - №10.

 63. Скакун Ю. Історія розвитку законодавства про попередній договір // Право України. – 2007. - №10.

 64. Слободянюк С. Особливості державної реєстрації об’єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках // Право України. – 2011. - №5.

 65. Спасибо-Фатєєва Н. Нікчемні правочини та їх наслідки// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2.

 66. Спасибо-Фатєєва Н. Проблеми відповідальності юридичних осіб// Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №9.

 67. Тімуш І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти)// Право України. – 2004. - №1.

 68. Цікало В. Свобода укладення договору та її межі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 34. –Львів, 1999.

 69. Шаповалова О. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільної відповідальності// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №3.

 70. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі// Право України. – 2005. - №3. 3.
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання:іспит


 2. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, уснета письмове опитування, виконання практичних завдань.Судові та правоохоронні органи. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки "Право", спеціальністю "Право". – Львів :Праничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 27с.

Розробник: Суховерська Зіновія Зеновіївна, викладач

Робоча програма затверджена на засіданні циклової(предметної) комісії з

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Голова циклової комісії


_______________________ ()

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20__ р.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка