Програма навчальної дисципліни порівняльне правознавство опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка6/8
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Теми рефератів:


 1. Історія розвитку порівняльного правознавства.

 2. Компаративістика дожовтневого періоду.

 3. Розвиток порівняльного правознавства за радянських часів.

 4. Сучасні українські та російські порівняльно-правові дослідження.

 5. Значення порівняльного правознавства для професійної підготовки юристів.

 6. Рівні правових систем: національний, регіональний і міжнародний.

 7. Об'єкт порівняльного правознавства.

 8. Поняття правової карти світу.

 9. Методологічні принципи порівняльного правознавства.

 10. Категоріальний апарат компаративістики.

 11. Порівняльно-правовий метод юридичної науки.

 12. Поняття правової системи, типу правових систем і правової сім’ї.

 13. Способи типології правових систем у порівняльному правознавстві.

 14. Багаторівнева класифікація правових систем.

 15. Витоки та формування романо-германської правової сім’ї.

 16. Особливості романо-германського права.

 17. Структура романо-германського права.

 18. Джерела романо-германського права.

 19. Романська та германська правові групи: загальні риси та відмінності.

 20. Судоустрій у країнах з романо-германською правовою системою.

 21. Змішаний тип правових систем.

 22. Особливості правових систем північної сім’ї права.

 23. Уніфікація і гармонізація скандинавського законодавства.

 24. Система і джерела скандинавського права.

 25. Судова система у скандинавських країнах.

 26. Особливості латиноамериканських правових систем.

 27. Структура і джерела латиноамериканського права.

 28. Становлення і розвиток англійського права.

 29. Основні риси загального права.

 30. Структура англійського загального права.

 31. Джерела англійського права та їх співвідношення.

 32. Англійська судова система.

 33. Судова система США.

 34. Загальне право і законодавство у правовій системі США.

 35. Джерела права США.

 36. Поняття правової системи США.

 37. Поняття церковного права.

 38. Концепція симфонії влад.

 39. Система і джерела церковного права.

 40. Структура мусульманського права.

 41. Джерела ісламського права.

 42. Мусульманські концепції держави і прав людини.

 43. Принципи іудейського права.

 44. Джерела іудейського права.

 45. Релігійно-філософська основа індуського права.

 46. Індуське право і правова система Індії.

 47. Поняття традиційного (звичаєвого) права.

 48. Звичаєвоправова основа сучасного африканського права.

 49. Кодекси звичаєвого права.

 50. Загальна характеристика далекосхідного права.

 51. Роль права у китайській культурі.

 52. Правова система КНР.

 53. Система і джерела сучасного китайського права.

 54. Особливості японського права.

 55. Структура і джерела японського права.

 56. Проблеми інтеграції України до наднаціональних утворень.

 57. Класифікація держав, що утворилися на пострадянському просторі.

 58. Євразійська правова сім’я.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


Основними методами навчання є:

 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота;

 • індивідуальні та групові консультації.

Основними формами контролю є поточний, проміжний та семестровий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

На залік виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство».


Питання до заліку:


 1. Поняття і функції порівняльного правознавства.

 2. Структура порівняльного правознавства.

 3. Об’єкт і предмет порівняльного правознавства.

 4. Методологічні принципи порівняльного правознавства.

 5. Порівняльно-правовий метод юридичної науки.

 6. Поняття правової системи і правової сім’ї.

 7. Правовий стиль: поняття і складові.

 8. Критерії класифікації правових систем сучасності.

 9. Рівні правових систем: національний, регіональний і міжнародний.

 10. Структура романо-германського права.

 11. Джерела романо-германського права.

 12. Особливості латиноамериканських правових систем.

 13. Джерела латиноамериканського права.

 14. Розвиток латиноамериканського інтегративного права.

 15. Основні риси загального права.

 16. Структура англійського загального права.

 17. Становлення і розвиток англійського права.

 18. Співвідношення загального права і права справедливості.

 19. Джерела англійського права та їх співвідношення.

 20. Англійська судова система.

 21. Поняття і особливості правової системи США.

 22. Джерела права США.

 23. Систематизація законодавства у США.

 24. Уніфікація і гармонізація скандинавського законодавства.

 25. Особливості правових систем північної сім’ї права.

 26. Судова система у скандинавських країнах.

 27. Особливості латиноамериканських правових систем.

 28. Структура і джерела латиноамериканського права.

 29. Розвиток латиноамериканського інтегративного права.

 30. Загальні риси релігійних правових систем.

 31. Канонічне право як особлива правова система.

 32. Особливості ісламського права.

 33. Основні риси іудейського права.

 34. Релігійно-філософська основа та джерела індуського права.

 35. Поняття традиційного (звичаєвого) права.

 36. Загальна характеристика далекосхідного права.1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка