Програма навчальної дисципліни порівняльне правознавство опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка1/8
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Порівняльне правознавство

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Форма

навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд.

годин

Курсові роботи

Контрольні

роботи

Самостійна

робота

Всього годин

Кредити

Екзамени

Залік

Денна (ЦГЮ)

4

8

14

24

38

67

105

3,5+

Денна (КЮ)

4

8

12

8

20

40

60

2

-

+

Заочна

4

7, 8

8

4

12

60

72

2,5

+

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами правової карти світу та розкриття взаємовідносин і взаємного впливу між правовими системами сучасності.

Завданням порівняльного правознавства як навчальної дисципліни є формування у студентів наукового світогляду і системи орієнтирів для визначення місця тієї чи іншої правової системи на правовій карті світу; а також накопичення знань про правові системи світу, які безпосередньо або за аналогією можуть бути використані для вирішення нетипових юридичних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  • історію виникнення та науковий статус порівняльного правознавства як науки;

  • основи компаративістичної методології;

  • критерії класифікації правових систем;

  • специфічні риси, систему права та юридичні джерела основних типів правових систем сучасності;

  • особливості гармонізації та уніфікації права, що відбуваються на тлі процесів глобалізації та економічної інтеграції.

вміти:

  • застосовувати методологічний апарат порівняльного правознавства для побудови власних науково обґрунтованих моделей правової карти світу;

  • зіставляти та протиставляти правові системи у межах одного типу правових систем і виявляти риси схожості та відмінності між ними;

  • самостійно опрацьовувати навчальну і наукову літературу, в тому числі інтернет-ресурси з проблем юридичної компаративістики;

  • прогнозувати розвиток запропонованої юридичної ситуації в умовах тієї чи іншої правової системи (типу правових систем).


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна

Виникнення ідей порівняльного правознавства. Поняття порівняльного правознавства. Основні функції порівняльного правознавства. Структура порівняльного правознавства. Місце порівняльного правознавства у системі юриспруденції.Тема 2. Методологічний апарат порівняльного правознавства

Об'єкт порівняльного правознавства. Правова карта світу як головний предмет вивчення порівняльного правознавства. Методологічні принципи порівняльного правознавства. Основні категорії компаративістики. Порівняльно-правовий метод юридичної науки.Тема 3. Типологія правових систем

Поняття правової системи і правової сім’ї. Способи типології правових систем у порівняльному правознавстві. Критерії класифікації правових систем сучасності. Поняття правового стилю. Основні правові сім’ї сучасності. Місце правової системи України серед інших правових систем.Тема 4. Романо-германська правова сім’я

Витоки та формування романо-германської правової сім’ї. Значення середньовічних університетів у формуванні романо-германського права. Школи глосаторів та коментаторів. Особливості романо-германського права. Структура романо-германського права. Джерела романо-германського права. Романська та германська правові групи: загальні риси. Судоустрій у країнах з романо-германською правовою системою.Тема 5. Сім’я загального права. Англійське право

Становлення і розвиток англійського права. Співвідношення загального права і права справедливості. Експансія і географія розповсюдження загального права. Основні риси загального права. Структура англійського загального права. Матеріальне і процесуальне право. Джерела англійського права та їх співвідношення. Англійська судова система.Тема 6. Сім’я загального права. Правова система США

Формування північноамериканського права. Співвідношення правових систем штатів та федеральної правової системи. Поняття правової системи США. Загальне право і законодавство у правовій системі США. Джерела права США. Кодифікація і систематизація законодавства США. Сучасні тенденції розвитку американського права. Судова система США.Тема 7. Правові системи змішаного типу.

Становлення і географічні межі скандинавської правової сім’ї. Уніфікація і гармонізація скандинавського законодавства. Особливості правових систем північної сім’ї права. Особливості латиноамериканських правових систем. Розвиток латиноамериканського інтегративного права.Тема 8. Релігійний тип правових систем

Загальні риси релігійних правових систем. Канонічна правова система. Особливості ісламського права. Специфічні риси іудейського права. Класичне індуське право: релігійно-філософська основа і джерела.Тема 9. Традиційний тип права та далекосхідна правова сім’я

Поняття і головні ознаки традиційного (звичаєвого) права. Еволюція африканського звичаєвого права. Структура африканського звичаєвого права. Загальна характеристика далекосхідного права. Давньокитайське право як основа далекосхідного права. Специфіка правової системи Японії.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка