Програма навчальної дисципліни міжнародне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка9/14
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Теми рефератів за темами лекційних занять:

Тема 1. Поняття та особливості міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права

Міжнародне право: поняття, сутність та функції

Становлення та розвиток міжнародного права.

Об’єкт та предмет міжнародного права.

Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

Нормотворчість у міжнародному праві.Тема 2. Суб’єкти міжнародного права

Поняття та основні види суб’єктів міжнародного права.

Види суб’єктів міжнародного права та їх класифікація.

Держави – основні суб’єкти міжнародного права.

Міжнародна правосуб’єктність народів (націй), що борються за національне визволення.

Специфіка міжнародних організацій як суб’єктів міжнародного права.

Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.

Тема 3. Джерела міжнародного права

Поняття і характеристика норм міжнародного права.

Поняття та види джерел міжнародного права.

Поняття загальних принципів права jus cogens.

Вплив на міжнародну правотворчість доктрин міжнародного права.

Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права.Тема 4. Загальні принципи міжнародного права

Поняття та загальна характеристика принципів міжнародного права.

Класифікація принципів міжнародного права.

Загальні принципи міжнародного права.

Галузеві принципи основних інститутів міжнародного права.

Тема 5. Право міжнародних договорів

Право міжнародних договорів: поняття та особливості.

Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці.

Порядок укладення міжнародного договору.

Дія, дійсність та тлумачення міжнародного договору.

Припинення дії міжнародного договору.Тема 6. Міжнародні організації та конференції

Поняття і класифікація міжнародних організацій та конференцій

Правосуб’єктність міжнародних організацій.

Історія створення та правова природа Організації Об’єднаних Націй.

Система органів ООН.

Тема 7. Дипломатичне та консульське право

Поняття дипломатії та дипломатичної служби.

Дипломатичне та консульське право: поняття, джерела і система.

Органи зовнішніх зносин: загальна характеристика.

Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення.

Дипломатичний корпус: структура та персонал дипломатичних представництв.Тема 8. Права людини та міжнародне право

Концепція прав людини та її втілення у міжнародному праві.

Поняття, види та загальна характеристика прав людини.

Джерела прав людини: основні універсальні міжнародні акти з захисту прав людини.

Міжнародний механізм контролю та захисту у галузі прав людини.

Тема 9. Міжнародно-правові питання громадянства

Громадянство та його значення у міжнародному праві.

Способи надбання та припинення громадянства.

Правовий статус біпатридів та апатридів.

Правове положення іноземців.

Правовий статус біженців та переселенців.Тема 10. Територія у міжнародному праві

Поняття та види території згідно з міжнародним правом.

Поняття, статус та склад державної території за міжнародним правом.

Поняття, види та порядок встановлення державних кордонів.

Поняття, види та статус міжнародної території.

Правовий статус міжнародних та багатонаціональних річок.

Правовий режим Арктики та Антарктики.

Тема 11. Міжнародне морське право

Поняття і головні риси сучасного міжнародного морського права.

Поняття та класифікація морських просторів.

Правовий режим морських просторів, що відносяться до території держави.

Відкрите море: поняття, правовий статус та режим.

Загальна характеристика та класифікація міжнародних проток та каналів.

Правовий режим Чорноморських проток.

Правовий статус торговельних суден і військових кораблів у морських просторах.Тема 12. Міжнародне повітряне та космічне право

Поняття та джерела міжнародного повітряного права.

Основні принципи міжнародного повітряного права.

Правовий режим повітряного простору.

Відповідальність у міжнародному повітряному праві.

Поняття та джерела міжнародного космічного права.

Об’єкти та суб’єкти міжнародного космічного права.

Загальні принципи міжнародного космічного права.

Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл.

Тема 13. Міжнародне економічне право

Поняття, джерела та суб’єкти міжнародного економічного права.

Принципи міжнародного економічного права.

Міжнародно-правове регулювання співробітництва в окремих галузях міжнародних економічних відносин.Тема 14. Міжнародне екологічне право

Поняття, джерела та загальна характеристика міжнародно-правової охорони навколишнього середовища.

Принципи міжнародного екологічного права.

Концепція екологічної безпеки: програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП).Тема 15. Відповідальність у міжнародному праві

Поняття, суб’єкти та підстави міжнародно-правової відповідальності.

Поняття та класифікація міжнародних правопорушень.

Види і форми міжнародної відповідальності держав.

Матеріальна відповідальність: поняття та санкції.

Політична відповідальність: поняття та санкції.Тема 16. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

Поняття та класифікація міжнародних спорів.

Способи вирішення міжнародних спорів.

Правовий зміст принципу мирного вирішення міжнародного спору.Тема 17. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів (міжнародне гуманітарне право)

Поняття, джерела та предмет права збройних конфліктів.

Поняття та класифікація збройних конфліктів.

Початок війни та його правові наслідки.

Правовий статус учасників збройних конфліктів.

Засоби та методи ведення воєнних дій.

Закони і звичаї війни.

Захист цивільного населення під час збройного конфлікту.

Закінчення війни та його правові наслідки.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка