Програма навчальної дисципліни міжнародне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка8/14
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

6.3. Варіанти контрольних робіт з перевірки знань студентів заочної форми навчання

Методичні рекомендації


Контрольна робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються контрольні роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог: формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм, праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

Питання контрольної роботи повинні бути висвітлені повно, всесторонньо, із складанням плану роботи та обґрунтуванням висновків.Розподіл контрольних робіт проводиться під час установчих занять згідно переліку студентів у журналі академічної групи, тобто номер контрольної роботи повинен відповідати номеру студента у академічному журналі.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПОВИННА БУТИ ЗДАНА НА КАФЕДРУ ЗА МІСЯЦЬ ДО ПОЧАТКУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ.

Варіант № 1

 1. Поняття та визначення міжнародного права.

 2. Громадянство та його значення у міжнародному праві.

Варіант № 2

 1. Сутність та функції міжнародного права.

 2. Способи набуття громадянства. Припинення громадянства.

Варіант № 3

 1. Система міжнародного права.

 2. Правове положення іноземців. Біпатриди та апатриди.

Варіант № 4

 1. Об’єкт та предмет міжнародного права.

 2. Правовий статус біженців та переселенців. Право притулку.

Варіант № 5

 1. Міжнародно-правова норма: поняття та види.

 2. Поняття та види території згідно з міжнародним правом.

Варіант № 6

 1. Поняття та властивості суб’єкту міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність

 2. Юридична природа та склад державної території. Поняття територіального верховенства.

Варіант № 7

 1. Види суб’єктів міжнародного права та їх класифікація.

 2. Види державних кордонів: делімітація, демаркація і редемаркація державних кордонів.

Варіант № 8

 1. Держави – основні (первинні) суб’єкти міжнародного права. Поняття, форми і засоби визнання держав.

 2. Правові основи і засоби формування і зміни державної території: окулярна окупація; ефективна окупація.

Варіант № 9

 1. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй), що борються за національне визволення. Державоподібні утворення.

 2. Міжнародні та багатонаціональні річки. Правовий режим Дунаю.

Варіант № 10

 1. Правовий режим Арктики та Антарктики.

 2. Вторинні суб’єкти міжнародного права.

Варіант № 11

 1. Поняття та види джерел міжнародного права.

 2. Поняття та суб’єкти міжнародного економічного права.

Варіант № 12

 1. Співвідношення міжнародного звичаю і договору.

 2. Джерела міжнародного економічного права.

Варіант № 13

 1. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права.

 2. Принципи міжнародного економічного права.

Варіант № 14

 1. Міжнародні судові рішення та їх значення для формування норм міжнародного права.

 2. Поняття та загальна характеристика міжнародно-правової охорони навколишнього середовища.

Варіант № 15

 1. Вплив на міжнародну правотворчість доктрин міжнародного права.

 2. Принципи міжнародного екологічного права.

Варіант № 16

 1. Поняття та загальна характеристика принципів міжнародного права.

 2. Джерела міжнародного екологічного права.

Варіант № 17

 1. Принцип суверенної рівності держав. Принцип невтручання у внутрішні справи.

 2. Концепція екологічної безпеки: програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП).

Варіант № 18

 1. Принцип незастосування насилля або погрози насиллям. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів.

 2. Поняття, джерела та особливості міжнародного повітряного права.

Варіант № 19

 1. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів.

 2. Основні принципи міжнародного повітряного права.

Варіант № 20

 1. Принцип поваги до прав людини. Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй.

 2. Правовий режим повітряного простору.

Варіант № 21

 1. Принцип міжнародного співробітництва. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

 2. Поняття та джерела міжнародного космічного права.

Варіант № 22

 1. Поняття та особливості права міжнародних договорів.

 2. Об’єкти та суб’єкти міжнародного космічного права.

Варіант № 23

 1. Поняття та види міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці.

 2. Загальні принципи міжнародного космічного права.

Варіант № 24

 1. Суб’єкти міжнародних договорів. Об’єкт і форма міжнародних договорів.

 2. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл.

Варіант № 25

 1. Структура та укладення міжнародного договору (стадії). Порядок набрання договором чинності.

 2. Міжнародно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами.

Варіант № 26

 1. Дія, дійсність та тлумачення міжнародного договору.

 2. Поняття і головні риси сучасного міжнародного морського права.

Варіант № 27

 1. Денонсація міжнародного договору. Анулювання.

 2. Види та класифікація морських просторів.

Варіант № 28

 1. Поновлення дії міжнародного договору. Пролонгація.

 2. Внутрішні та історичні морські води.

Варіант № 29

 1. Поняття і розвиток права міжнародних організацій.

 2. Територіальне море: поняття та історичний розвиток цього інституту. Право мирного проходу.

Варіант № 30

 1. Порядок створення і правосуб’єктність міжнародних організацій та припинення їх існування.

 2. Континентальний шельф: поняття, правовий статус та режим.

Варіант № 31

 1. Прийняття рішень міжнародними організаціями.

 2. Виключна економічна зона: поняття, правовий статус та режим.

Варіант № 32

 1. Підготовка та скликання міжнародних конференцій. Делегати держав та органи конференцій.

 2. Відкрите море: поняття, правовий статус та режим. Принцип свободи відкритого моря.

Варіант № 33

 1. Правила процедури та порядок прийняття рішень, види актів міжнародних конференцій та їх правове значення.

 2. Загальна характеристика та класифікація міжнародних проток та каналів.

Варіант № 34

 1. Історія створення, правова природа та система органів Організації Об’єднаних Націй.

 2. Поняття та джерела міжнародно-правової відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.

Варіант № 35

 1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби.

 2. Підстави, види і форми міжнародно-правової відповідальності. Обставини, що виключають відповідальність держав.

Варіант № 36

 1. Поняття, джерела і система дипломатичного і консульського права.

 2. Поняття та класифікація міжнародних правопорушень. Міжнародні делікти. Міжнародні злочини.

Варіант № 37

 1. Органи зовнішніх зносин: загальна характеристика.

 2. Санкції та контрзаходи. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація.

Варіант № 38

 1. Встановлення дипломатичних відносин і організація дипломатичних представництв. Початок і закінчення дипломатичної місії.

 2. Поняття міжнародного спору.

Варіант № 39

 1. Дипломатичні представництва.

 2. Способи вирішення міжнародних спорів.

Варіант № 40

 1. Поняття, сутність, функції та структура дипломатичних представництв.

 2. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів: безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги та інші.

Варіант № 41

 1. Міжнародно-правове регулювання організації та діяльності консульських установ.

 2. Поняття, джерела та предмет права збройних конфліктів.

Варіант № 42

 1. Постійні представництва і місії постійних спостерігачів при міжнародних організаціях.

 2. Збройні конфлікти та їхня класифікація. Поняття агресії як найтяжчого міжнародного злочину.

Варіант № 43

 1. Торгівельні представництва. Права спеціальних місій.

 2. Початок війни і його правові наслідки. Театр війни.

Варіант № 44

 1. Концепція прав людини та її втілення у міжнародному праві. Поняття та види прав людини.

 2. Учасники збройних конфліктів.

Варіант № 45

 1. Джерела прав людини: основні універсальні міжнародні акти з захисту прав людини.

 2. Заборонені засоби і методи ведення воєнних дій. Закони і звичаї війни.

Варіант № 46

 1. Міжнародний механізм контролю у галузі прав людини. Міжнародні органи із захисту прав людини.

 2. Режим військової окупації та військового полону.

Варіант № 47

 1. Поняття та визначення міжнародного права.

 2. Нейтралітет під час війни.

Варіант № 48

 1. Поняття та види джерел міжнародного права.

 2. Закінчення війни та його правові наслідки.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка