Програма навчальної дисципліни міжнародне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка14/14
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

11.4. Допоміжна література:


 1. Barabash Y. International human rights standards: the problems of their implementation in Ukrain // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 12-15.;

 2. Brockova К., Mraz S. Multilateral trade rules and environmental protection = Багатосторонні торговельні правила та захист навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 182-191.;

 3. Obolenska T.Y., Tsygankova T.M., Chuzhykov V.I. Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach / Поліструктурна модель екологічної політики ЄС: економічні підходи // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – Р. 203-209

 4. Piszko R. Role of custom in the formation of the directives of law interpretation / Роль звичаїв та принципів в тлумаченні законів // Юридична наука. – 2014. – № 8. – C.22-30

 5. Абдуллаев М.О правомерности ограничения прав человека во время черезвычайного положения: материальные гарантии // Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 86-92.;

 6. Абу Хеджлех Мухаммед. Особливості внутрідержавного правового регулювання міжнародних зобов’язань // Право України. – 2001. – № 9. – С. 92-95;

 7. Аверочкіна Т.В. Сучасний стан здійснення суверенітету державами в морських просторах // Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності:фахове видання. – 2012. – № 5. – С. 113-121;

 8. Авраменко И.М. Международное морское право: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РКонсульт, 2003;

 9. Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву. М.: МЗ ПРЕСС, 2002;

 10. Акуленко В. Співробітництво держав СНД у сфері правонаступництва, збереження і повернення культурних цінностей // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 194-209;

 11. Алексеенко О. Охрана биологического разнообразия: международно-правовое регулирование // Международное публичное и частное право – 2007 – № 4 – С. 22-24;

 12. Алехнович С. К вопросу об изменении подходов к теории и практике национальной безопасности // Международное публичное и частное право – 2007 – № 4 – С. 25-28;

 13. Аль Бакур Мохаммад. Юридичний зміст і напрями розвитку міжнародного правового принципу рівноправності держав // Право України. – 1999. – № 2. – С. 110;

 14. Аль Ш.Д. Концептуальные основы понятия расовой дискриминации в международном праве // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 432-440

 15. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. – 2000. – № 9. – С. 116;

 16. Анакіна Т. Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 4. – С. 123-132;

 17. Андрейченко С. Електичний підхід до розуміння концепту «вина держави» у міжнародному праві // Право України. – 2015. – № 11. – С. 126-133.;

 18. Андрейченко С.С. Атрибуція державі протиправної поведінки судових органів з метою встановлення міжнародної відповідальності // Наукові праці НУ ОЮА. – 2015. – Том XV. – С. 257-268;

 19. Андрейченко С.С. Поняття «ставлення у вину» (imputability) та «присвоєння» (attribvtion) у міжнародному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 167-172

 20. Андрієвська О.В. Зарубіжний досвід конституційно-правового регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 67-70.;

 21. Антипенко В.Ф. Міжнародна кримінологія: досвід досліджень тероризму. – О., 2011. – 320 с.;

 22. Антонов С. Шляхи імплементації Статуту Міжнародного кримінального суду в законодавство України // Право України. – 2015. – № 8. – С. 144-149.;

 23. Антонович М. Відповідальність держави та особи в міжнародному праві // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 2. – С. 21-28;

 24. Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.;

 25. Антонюк Л. Омбудсмен: вітчизняний досвід і практика Європейського Союзу // Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 190-201.;

 26. Антошина Н. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку ХІХ – початку ХХстоліття: монографія / За наук. ред. А.І. Дмитрієва. – Одеса: Фенікс, 2011. – 192 с.;

 27. Анцелевич Г. «Академік Вернадський» – антарктична науково-дослідна станція України (міжнародно-правові аспекти статусу та діяльності) // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 221-230;

 28. Анцелевич Г. Международно-правовое положение Антарктики // Український часопис міжнародного права. – 2001. – № 1. – С. 25-36;

 29. Анцелевич Г.А. Международное морское право. – Т. 1. – К, 2010. – 380 с.; Т. 2. – К., 2010. – 232 с.;

 30. Анцупова Т. Принцип minimis non curat praetor у діяльності Європейського суду з прав людини // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – C. 101-109;

 31. Арар О.М. Палестино-израильский мирный процесс и создание палестинской автономии в свете соглашений «Осло 1» // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 303-306

 32. Асланов С.А. Ендогенні та екзогенні механізми стабілізації етнополітичної ситуації в Україні: міжнародно-правові санкції // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 362-369

 33. Ахтирська Н.М. Європейські стандарти щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 12. – С. 138-143

 34. Ахтирська Н.М. Міжнародне співробітництво під час визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 214-220

 35. Бабін Б.В. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації: монографія / За заг. ред. М.О. Баймуратова. – Одеса: Фенікс, 2012. – 454 с.;

 36. Бабін Б.В. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації: монографія. – Одеса: Фенікс, 2012. – 454 с.;

 37. Бавіна О. Міжнародне гуманітарне право: ідея, що перемагає // Юридичний вісник. – 2002. – № 26. – С. 12;

 38. Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 84-91.;

 39. Базов О. Практика Європейського суду з прав людини та національне судочинство // Право України. – 2014. – № 4. – С. 228-234;

 40. Баймуратов М.А., Досковский В.Г. Международно-правовой режим континентального шельфа: Монография. – Одеса: Юридическая литература, 2001. – 72 с.;

 41. Балагура О.В., Стельникова І.Ю. Основні напрями державно-правового регулювання міжетнічних відносин у зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 13-17

 42. Баранівський В.Ф. До проблеми сучасного розуміння поняття «злочини проти навколишнього природного середовища» // Юридична наука. – 2015. – № 6. – С. 41-48.;

 43. Баранівський В.Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу // Юридична наука. – 2015. – № 8. – С. 68-78.;

 44. Бардіна О. О. Проблематика принципу спільної, але диференційованої відповідальності держав за зміну клімату // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 367-371;

 45. Батырь В. Международно-правовая регламентация применения средств ведения вооруженной борьбы в международных вооруженных конфликтах // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 63-75;

 46. Бевз В. Міжнародне право та міжнародне приватне право: поняття, розмежування та визначення відповідної термінології // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 4 – С. 7-12;

 47. Бедрій М. Народ і право: взаємообумовленість і взаємозв’язок // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 281-287;

 48. Безбородов Ю. Універсалізація та локалізація міжнародно-правового регулювання в умовах глобалізації // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 22-27;

 49. Безрученко В. Україна та Придністров’я: час дій // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 128-138;

 50. Белалова Б.Ш. К вопросу о кодификации норм международно-правовой ответственности государств // Вестник МГУ. СЕР.11, ПРАВО – 2000. – № 4. – С. 90-99;

 51. Бем М. В. Эволюция концепции геноцида Р. Лемкина // Российский юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 36-41;

 52. Бенч Н.В. Аберація права в Україні // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 60-75

 53. Бєлєвцева В. Міжнародно-правові інструменти у сфері прикордонного співробітництва // Вісник Академії правових наук України – 2007 – № 3 – С. 168-173;

 54. Бєлова Г. Інституційні та процесуальні проблеми пов’язані з приєднанням Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 28-33;

 55. Битяк Ю., Яковюк І. Права і свободи людини в умовах глобалізації // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 80-93;

 56. Білляр К.Л. Зміцнення контрольних функцій Міжнародної морської організації (ІМО) шляхом запровадження схеми аудиту виконання зобов’язань державою-членом ІМО // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 420-431

 57. Білляр К.П. Типологія інструментів, що приймаються міжнародною морською організаціює (ІМО) // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 357-361.;

 58. Білозьоров Є.В. Національне та міжнародне право: порівняльно-правовий вимір // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 328-330;

 59. Білоцький С. Міжнародно-правові проблеми іноземної військової присутності // Міжнародне право: науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – № 1. – С. 83-92;

 60. Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект: монографія / За наук. ред. О.В. Задорожнього. – К.: Промені, 2010. – 270 с.;

 61. Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в південно-східній Європі. Міжнародно-правовий аспект: монографія. – К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 270 с.;

 62. Блансевич Ю. Деякі аспекти історичного розвитку інституту відповідальності за міжнародні правопорушення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 59;

 63. Блищенко И.П., Дория Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. – 2-е изд. доп. – М.: Издательство МНИМП, 1999. – 472 с.;

 64. Бобокал О. До питання про конституційно-правовий статус іноземців в Україні // Часопис Київського університету права – 2007 – № 3 – С. 88-91;

 65. Бобровник С. Структурна характеристика правового конфлікту // Право України. – 2015. – № 1. – С. 93-98

 66. Богуцький П. Тероризм як антиправова соціальна практика // Право України. – 2015. – № 9. – С. 90-96.;

 67. Борець М. Правові засади міжнародного співробітництва України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму // Право України. – 2014. – № 9. – С. 214-220

 68. Босий В.П. До питання удосконалення законодавчого визначення поняття «біженець» у контексті європейської інтеграції України // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 408-420

 69. Босий В.П. Особливості набуття біженцями громадянства України // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 87-90

 70. Бохан А.В. Науковий концепт екологічної безпеки в міжнародних економічних відносинах // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 78-83

 71. Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку: монографія / За наук. ред. А.І. Дмитрієва. – Одеса: Фенікс, 2011. – 248 с.;

 72. Броневицька О.М. Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 135-141;

 73. Брылёв А.А. Международные соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. – Одесса: Феникс, 2013. – 244 с.;

 74. Бурлак В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту й заохочення прав людини // Часопис Київського університету права – 2007 – № 3 – С. 187-192;

 75. Бурлак О. Правова природа Принципів щодо статусу національних установ 1991 р. (Паризькі принципи 1991 р.) // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 147-158;

 76. Бусол К. Захист культурної спадщини у різних галузях міжнародного права // Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 155-158;

 77. Буткевич В. Виклики міжнародному праву в умовах глобалізації світу // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 12-50;

 78. Буткевич О. Генезис науки історії міжнародного права // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 268-285;

 79. Буткевич О. Становлення міжнародно-правових поглядів у стародавній період // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 2. – С. 33-42;

 80. Вайцеховська О. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 207-213

 81. Васильченко О.П. Сутність принципу забезпечення рівності прав і свобод національних меншин // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 79-83

 82. Васянович О.А. Вплив міжнародного права на національну правову систему Японії // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 331-334.;

 83. Ведель И. А. Некоторые вопросы о мерах и средствах дипломатической защиты // Российский юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 42-46;

 84. Верле Г. Принципы международного уголовного права: учеб. – Одесса, 2011. – 910 с.;

 85. Вишняков О.К. Наднаціональність як правовий феномен // Наукові праці НУ ОЮА. – 2014. – Том XIV. – С. 119-124;

 86. Вільчак Я. Особливості договорів, що укладаються спеціалізованими економічними установами ООН // Часопис Київського університету права – 2007 – № 4 – С. 196-201;

 87. Вінсент А.Д. До питання про свободу совісті і релігії: стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України. – 2015. – № 2. – С. 81-97

 88. Влялько І. Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз положень щодо створення зони вільної торгівлі // Віче. – 2013. – № 22. – С. 9-11;

 89. Вовк Т. Взаємодія міжнародного договору та звичаю в доктрині англосаксонської системи права // Право України. – 2014. – № 12. – С. 206-215

 90. Вовк Т.В. Тлумачення та застосування міжнародних договорів національними судами США // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 173-180

 91. Воронцова И. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 56-57;

 92. Высоцкий А.Ф., Цемко В.Г. Черноморско-Азовский бассейн: правовые вопросы использования пространств, ресурсов. – К.: Наук. думка, 1991;

 93. Гайдабрус Т.М. Міжнародні протоки: питання класифікації // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 368-372;

 94. Гайдулін О.О. Тлумачення звичаєвих норм: нормативістський та історичний аналіз // Часопис Хмельницького університету управління та права: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 4. – С. 22-27;

 95. Галкін І.Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 285-287

 96. Галус О.О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 115-122

 97. Гамбаров Г.Д. Международно-правовые основы борьбы с финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере ФАТФ) // Юридична наука. – 2015. – № 3. – С. 159-163

 98. Гачкевич А.О. Основні права та обов’язки держав: концепція Л. Ейрліха // Проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Випуск 2. – С. 54-66;

 99. Герасимчук Н. Міжнародно-правові питання формування і розширення функцій міжнародних інституцій // Публічне право. – 2014. – № 3. – С. 199-205

 100. Гетьман А.П., Лозо В.И. Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза и Украины: монографія. – Х.: Право, 2014. – 280 с.;

 101. Голіна В., Колодяжний М. Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 92-100.;

 102. Гонда В. Энергетическая безопасность и ее обeспeчeниe в Европейском Союзе // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 25-32

 103. Горбатенко В.П., Стоєцький С.В., Матвійчук Л.О. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 306-313

 104. Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації // Право України. – 2014. – № 9. – С. 147-154

 105. Гордієнко Т. Відносини іноземного інвестування в межах співвідношення міжнародного та внутрідержавного права // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 261-268

 106. Горн Н. Права людини: філософське обгрунтування та юридичний вимір // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 13-32;

 107. Горобець Н.Г. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні: організаційно-правові аспект // Держава і право. – Вип. 70. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 226-241.;

 108. Грачова В. Підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання глобальної антитерористичної боротьби на основі конфліктологічної парадигми // Право України. – 2015. – № 1. – С. 171-179

 109. Грачова В. Універсальний міжнародний стандарт кримінально-правової боротьби з тероризмом у контексті її ефективності // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 75-81

 110. Грачова В.В. Роль Ради Безпеки ООН та Генеральної Асамблеї ООН у забезпеченні міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 359-364

 111. Гречанінов В. Миротворчість. Перспективні підходи в умовах сучасних криз та «гуманітарних операцій» // Віче. – 2001. – № 3. – С. 100;

 112. Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 17-23.;

 113. Грицун О.О. Питання міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 312-317

 114. Громівчук І. Міжнародна кримінологія тероризму: стан і перспективи захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 121-128;

 115. Гудима Д. Принцип екстериторіальності у практиці Європейського суду з прав людини // Право України. – 2015. – № 2. – С. 113-127

 116. Гулич О.І. Напрями вдосконалення механізмів регулювання екологічного стану атмосферного повітря транскордонного регіону в контексті євроінтеграційних процесів України // Регіональна економіка. – 2015. – № 4 (78). – С. 73-80.;

 117. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248 с.;

 118. Давид Э. Принципы вооруженных конфликтов. – М.: МККК, 2000;

 119. Давлетгільдєєв Р. Стосовно питання про підходи до фрагментації міжнародного права // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 15-21;

 120. Данильченко Т. Правотворчість як ефективний засіб міжнародно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 7 – С. 108-110;

 121. Дегтярев Д. А. Использование математических методов и моделей в международном праве // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2013. – № 6. – С. 59-72;

 122. Дегтярьова С.В. Міжнародно-правові основи митного контролю в Україні // Юридична наука. – 2015. – № 3. – С. 28-35

 123. Действия НАТО в Югославии: независимая международно-правовая оценка. // Российский ежегодник международного права. – СПб, 2001. – С. 372-379;

 124. Денисов В. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 51-66;

 125. Денисов В., Савчук К. Наука міжнародного права в Україні у XIX – першій половині XX століття: історія становлення та розвитку // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 258-267;

 126. Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии). Пер. с анг. – М. «Права человека», 1997. – 640 с.;

 127. Джунь В. До питання про право народу на постання проти деспотизму // Право України. – 2014. – № 11. – С. 145-153

 128. Діковська І. Вплив угод сторін на вибір правових норм, що регулюють міжнародні договірні зобов’язання // Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2012. – № 4. – С. 201-209;

 129. Дмитриченко І. Азовське море і Керченська протока: становлення правового режиму та делімітація морських кордонів // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 231-241;

 130. Дмитриченко І. Застосування принципу справедливості в міжнародному праві при розмежуванні морських просторів // Український часопис міжнародного права. – 2001. – № 1. – С. 37-43;

 131. Дмитриченко І.В. Делімітація морських просторів України з сусідніми прибережними державами (питання теорії і практики) // Международное морское право и Черноморский регион: Материалы семинара. Специальный выпуск научно-аналитического журнала «Митна справа». – Одесса, ОНЮА, 2001 г. – С. 133-143;

 132. Дмитрієв А. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів в історії міжнародного права // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 123-125;

 133. До питання про правовий статус консула // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 90-93;

 134. Добрянський С. Роль Хартії основних прав Європейського Союзу в юридичному гарантуванні прав і свобод людини // Право України. – 2015. – № 10. – С. 67-78.;

 135. Добрянський С. Юридичне гарантування дотримання прав людини інституціями Європейського Союзу: перспективи удосконалення // Право України. – 2015. – № 2. – С. 151-162

 136. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / За ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2012. – 432 с.;

 137. Дотан Ш. Судова практика в Європейському суді з прав людини // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 58-83;

 138. Дудар С.К. Європейська правова інтеграція: характеристика основних моделей // Юридична наука. – 2015. – № 5. – С. 162-172

 139. Європейський С. Хартія основних прав Європейського Союзу // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 294 -304;

 140. Забара І. Розвиток науки міжнародного інформаційного права українськими юристами-міжнародниками // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 173 -189;

 141. Заворотченко Т.М. Гарантії реалізації конституційних політичних прав і свобод людини и громадянина в Україні // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 95-99

 142. Задорожний О.В. Становлення та нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 231-248

 143. Задорожній О. Агресія Російської Федерації проти України й основні принципи міжнародного права // Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 233-241.;

 144. Задорожній О. Міжнародно-правові проблеми українсько-російських відносин // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 106-127;

 145. Задорожній О.В. Міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів у Європі та агресія Російської Федерації проти України // Наукові праці НУ ОЮА. – 2014. – Том XIV. – С. 42-69;

 146. Задорожній О.В. Правомірні підстави зміни належності державної території за сучасним міжнародним правом і анексії Криму Російською Федерацією // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 384-394

 147. Задорожня Г. Доктрина про правовий статус глави держави в період Нового часу: паралелі з сучасністю // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 7. – С. 56-61;

 148. Задоя К. П. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів // Адвокат. – 2014. – № 3. – С. 21-27;

 149. Заккароні Д. Вплив приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на структуру судових органів в Європі // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 34-50;

 150. Зелинская Н.А. Политические преступления в системе международной преступности – Одесса: Фенікс, 2003;

 151. Зимовець Р. Дві концепції суспільного договору і специфіка правової моралі // Філософська думка. – 2015. – № 1. – С. 101-115

 152. Исполинов А. С. Эволюция практики суда Европейского Союза в сфере прав человека (1952-2009) // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2013. – № 4. – С. 80-97;

 153. Исупов М. В. Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав человека в рамках процесса фрагментации международного права // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 43-48;

 154. Іванець І. Розвиток Європейського суду з прав людини як частини міжнародної системи захисту прав людини // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 106-109;

 155. Іванов В.М. Нюрнберзький процес: історичне та правове значення (до 70-річчя Міжнародного військового трибуналу) // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 24-28.;

 156. Іванова А.В. Імплементація як засіб реалізації норм міжнародного права у національному законодавстві // Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності:фахове видання. – 2012. – № 3. – С. 117-123;

 157. Кабанець Н.І. Логічна основа інтерпретації поняття суспільного договору // Юридична наука. – 2015. – № 5. – С. 7-15

 158. Калмиков Т. Тематичні напрями діяльності комісара з прав людини Ради Європи // Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 207-210.;

 159. Калугин В.Ю. Механизм имплементации международного гуманитарного права. – Мн.: Светоч, 2003;

 160. Кампо В. Конституціоналізація зовнішніх відносин України: євроінтеграційний аспект // Вісник Конституційного Суду України – 2007 – № 6 – С. 50-61;

 161. Каплун В.В. Конвенція Ріо як синергетичний інструментарій сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Екологічний вісник. – 2014. – № 5. – С. 12-14

 162. Караман І. Рішення Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію в Чорному морі // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 242-250;

 163. Караман И. Решение Международного Суда в деле о морской делимитации в Черном море (Румыния против Украины): перевод и комментарий. – Одесса: Фенікс, 2012. – 214 с.;

 164. Карпенко М.І. Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень // Юридична наука. – 2015. – № 8. – С. 88-98.;

 165. Карпенко М.І., Коковін Д.І. Дослідження поняття та умов екстрадиції шляхом аналізу міжнародного законодавства // Юридична наука. – 2016. – № 4. – С. 184-195;

 166. Каченовський Д. Про сучасний стан міжнародного правознавства: доповіді, прочитані на засіданнях Лондонського юридичного товариства (21 червня 1856 року та 5 травня 1862 року) // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 201-226;

 167. Кемпбелл Т. Права людини: демократичний шлях // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 33-50;

 168. Київець О. Чи потрібне прокурору міжнародне право? // Право України. – 2015. – № 6. – С. 33-37.;

 169. Кишко Є.О. Відповідальність за шкоду, спричинену космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 274-277.;

 170. Кістанова Я. Митний Союз Європейського Союзу: проблеми функціонування та перспективи розвитку // Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 187-194;

 171. Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права // Право України – 2008 – № 1 – С. 30-34;

 172. Клюєва Є. Правові засади функціонування міжнародних транспортних коридорів // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 18-20

 173. Коваленко С. Види і форми міжнародно-правової відповідальності міжнародних організацій // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 113-120;

 174. Коваль В. Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства в адміністративних справах про їх видворення за межі України // Право України. – 2016. – № 3. – С. 269-276.;

 175. Ковлер А. Індивід як суб’єкт міжнародного права (повернення до дискусії) // Міжнародне право: науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – № 1. – С. 27-50;

 176. Ковригина М. Обеспечение прав национальных меньшинств в демократическом государстве // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 2-4;

 177. Кожара Л., Лесюк В. Міжнародно-правові аспекти участі делегацій Верховної Ради України в європейських парламентських установах // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 67-77;

 178. Кожеуров Я. Диференціація міжнародної відповідальності // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 35-42;

 179. Коломієць Г.М. Ризик-менеджмент як фактор сталого розвитку світової економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 43-49

 180. Колосова В.П., Іванова І.М. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 33-47

 181. Кононенко В. Правотворчість судової практики // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 226-233;

 182. Кононенко В. П. Використання автономних засобів для забезпечення права на необхідну оборону в контексті міжнародного права // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 10. – С. 42-46;

 183. Кононенко В. П. Становление международного судебного процесса // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 21-25;

 184. Корецкий В.М. Декларация прав и обязанностей государств – К., 1962;

 185. Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. / АН УССР. Ин-т государства и права; Редкол. В.Н. Денисов (гл. ред ) и др. – К.: Наукова думка, 1989;

 186. Корнякова Т. Інститут прокурора Міжнародного кримінального суду: принципи організації діяльності та функціональні повноваження // Право України. – 2015. – № 10. – С. 171-180.;

 187. Корольов С.С. Правове визначення нейтралітету як засобу реалізації міжнародної політики держави // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 498-502;

 188. Короткий Т. Імплементація в Україні міжнародно-правових норм у галузі охорони морського середовища // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 210-220;

 189. Короткий Т. Міжнародні конвенції про цивільну відповідальність за забруднення із суден у міжнародному механізмі охорони морського середовища // Право України. – 2013. – № 7. – С. 129-144;

 190. Короткий Т. Теоретико-методологічне дослідження міжнародно-правового прогнозування (у сфері охорони морського середовища від забруднення) // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 85-99;

 191. Короткий Т.Р., Позолотин Л.А., Торский В.Г. Сборник резолюций Международной морской организации по предотвращению загрязнения окружающей среды: сб. док. – Одеса: Фенікс, 2012. – 214 с.;

 192. Коруц У. З. Принцип правової визначеності як елемент права на справедливий судовий розгляд у контексті практики Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 395-399;

 193. Коршенко А. В. Міжнародно-правові стандарти права особи на правову допомогу та їх співвідношення з національними стандартами // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 375-378;

 194. Коршун В.Ф. Інститут адміністративно-територіального устрою України: теоретичні засади формування та становлення до проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 106-109

 195. Косарева В. Регулирование миграционных процессов как функция современного государства // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 297-303

 196. Косінов С. Види контролю в демократичній державі // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3. – С. 40-47.;

 197. Косінов С. Міжнародний контроль як засіб забезпечення внутрішньодержавної демократії // Право України. – 2015. – № 5. – С. 139-148

 198. Космическое законодательство стран мира. Тематическое собрание. Т. 1. Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / Отв. ред. М.Р. Малышева, Ю.С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2001. – 448 с.;

 199. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. – М.: Издательство ПРИОР, 2002;

 200. Костенко Н.И. Судопроизводство международного уголовного суда – основа международного уголовного процесса // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 64-70;

 201. Костенко О. Верховенство права чи моралі? Проблема футурології // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 173-178

 202. Костюк О.М. Методологія дослідження нормативного тлумачення // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 54-58

 203. Костюченко Я. Процедурні аспекти заснування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом // Право України. – 2016. – № 4. – С. 28-34.;

 204. Котляр О.І. Надання міжнародного захисту від імені біженців – ключове завдання УВКБ ООН // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 329-332.;

 205. Котляр О.І. Право біженців на довгострокове рішення // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 338-340.;

 206. Кравців В.С., Жук П.В. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні // Регіональна економіка. – 2015. – № 4 (78). – С. 66-72.;

 207. Кравченко Т.А. Національна система індикаторів сталого розвитку як важливий інструмент провадження державної політики у сфері реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 257-265

 208. Красиков Д.В., Липкина Н.Н. Методологическая модель разрешения коллизий международно-правовых и внутригосударственных норм о правах человека // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 28-33

 209. Красіков Д. «Прихована роль» норм міжнародного права в регулюванні компетенції Європейського суду з прав людини // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 43-51;

 210. Кресін О.В. Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 352 -357

 211. Кресіна І.О., Коваленко А.А. Ситуативні механізми протидії сепаратизму в Україні: політико-правовий аналіз // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 291-299

 212. Кретова І. Тлумачення положень про права людини Страсбурзьким судом: основні принципи та доктрини // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 4. – С. 165-175

 213. Крупчан О. Інституціонально-правові засади функціонування Митного союзу та Єдиного економічного простору // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2013. – № 12. – С. 4-10;

 214. Кубієвич С.П. Етапи формування та особливості врегулювання спорів у рамках організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 292-295

 215. Кузьменко Л. Р. Анализ концепции международного права катастроф сквозь призму фрагментации // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 37-42;

 216. Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях: правова теорія і практика. – К.: Видавничий дім «Промені», 2007. – 304 с.;

 217. Куляница А.И., Коломиец О.В. Парадигмы информациологической безопасности цивилизации. // Проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Випуск 2. – С. 127-140;

 218. Кулько А. Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє. – К.: Видавництво «Фенікс», 2011. – 272 с.;

 219. Курдюков Г., Кешнер М. Односторонні санкції: щодо питання їх правомірності у світлі розвитку сучасного міжнародного права // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 74-84;

 220. Куцевич М.П. Окремі проблеми застосування міжнародно-правових норм у кримінальному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 12. – С. 83-88;

 221. Кучер О. Б. Стадія затвердження попередньо пред’явлених обвинувачень у практичній діяльності Міжнародного кримінального суду // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 379-382;

 222. Кучер О.Б. Еволюція статусу потерпілих у міжнародному кримінальному праві: від міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії до міжнародного кримінального суду // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 364-367

 223. Лабунська А. В. Правовідносини Міжнародного валютного фонду з Організацією Об’єднаних Націй // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 382-386;

 224. Лазутін Л. Роздуми про право міжнародної безпеки // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 28-34;

 225. Лемак В. Основні права людини як джерело права: постановка питання // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 73-79;

 226. Лемак В., Попович Т. Державний режим як теоретико-правова категорія (поняття, критерії для видової класифікації) // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 177-182

 227. Лепетюк О.В. Роль рекомендацій Європейської Комісії як актів «м’якого» права у контексті забезпечення дотримання третіми державами мінімальних стандартів належного управління у сфері оподаткування // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 333-337.;

 228. Лисик В.М. Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на формування звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 340-345;

 229. Лисик В.М. Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві: монографія. – Одеса: Фенікс, 2012. – 208 с.;

 230. Литвиненко К. О. Міжнародно-правова оцінка пакту Молотова-Ріббентропа // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 404-407;

 231. Литвиненко К.О. Суверенітет розуму: тенденції сучасного міжнародного права // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 398-402

 232. Лук’янов Д. Ісламське віровчення і цінність прав людини: можливість співіснування // Право України. – 2015. – № 2. – С. 73-80

 233. Лук’янов Д. В. Права людини в релігійних правових системах // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 30 -34;

 234. Лук’янов О.Л. Співробітництво миротворчих місій Організації Об’єднаннях Націй: участь України // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 392-395;

 235. Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 79-87;

 236. Ляхівненко С. М. Участь України в реалізації міжнародних правових стандартів у сфері захисту прав людини // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 403-406;

 237. Ляшенко Н.А. Предмет рішень Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 374-378.;

 238. Львова Є.О. Розвиток правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах глобалізації // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 128-140

 239. Макаренко О. Проблемні аспекти визначення та реалізації міжнародної екологічної відповідальності // Публічне право. – 2014. – № 3. – С. 100-107

 240. Макаруха З. Гармонізація процесуального права притулку в рамках ЄС // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 215-225;

 241. Малишева Н. Проблеми демілітаризації космічного простору: міжнародно-правовий аспект // Право України. – 2014. – № 5. – С. 189-202;

 242. Малишева Ю.В. Проблема ефективності застосування санкцій Ради Безпеки ООН до країн-порушників режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 367-372

 243. Маллакурбанов А.А., Шариев М.М., Бабошина Е.В. Федерализм и федерация в исторической ретроспективе и современное видение перспективы // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 18-23

 244. Манько М.В. Цивільне населення та безпосередня участь у воєнних діях // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 376-382;

 245. Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. – К.: Наукова думка, 1993. – 162 с.;

 246. Мацькевич М.М. Свиридюк Н. П. Трансформація як ознака розвитку українського права: форми прояву та методи досліджень // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 6. – С. 108-115;

 247. Медведева М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища. – К.: Видавництво «Фенікс», 2012. – 484 с.;

 248. Медвецька О. Проблеми імплементації актів міжнародного й європейського законодавства про корупційні злочини // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12. – С. 66-71

 249. Международное пиратство: актуальные вопросы становления глобальной системы противодействия: монография / М.А. Баймуратов, А.В. Потапчук. – М.: ТрансЛит, 2011. – 236 с.;

 250. Международное право, применяемое к вооруженным конфликтам на море // Юридический вестник. – 2002. – № 32. – С. 12;

 251. Международный трибунал по морскому праву и международное право // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 39-45;

 252. Мельник В.П. Міжнародні договори України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 12. – С. 139-144;

 253. Мельник С.А. Односторонние акты государств в современном международном праве: монография. – Одесса: Фенікс, 2011. – 336 с.;

 254. Мельничук О. Особливості правової охорони спадщини ЮНЕСКО в Україні // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 184-193;

 255. Мережко А. Психологическая теория международного права (публичного и частного): монография. – Одеса: Фенікс, 2012. – 244 с.;

 256. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2001;

 257. Мицик В. Інституційний механізм європейської системи захисту прав людини // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 157-168;

 258. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту: підручник. – К.: Промені, 2010. – 722 с.;

 259. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми захисту: підручник для ВУЗів. – К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 722 с.;

 260. Міжнародна економіка: навчальний посібник. / За заг. ред. С.М. Макухи. – X.: Право, 2012. – 192 с.;

 261. Міжнародна інформація: навчальний посібник. / М.П. Требін, І.О. Поліщук, Н.П. Осипова та ін. За редакцією М.П. Требіна. – X.: Право, 2014. – 336 с.;

 262. Молдован А. Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 71-74

 263. Моца А. Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2012. – № 12. – С. 117-122;

 264. Мраз С., Пителева К. Принуждение международного права в рамках системы разрешения споров ВТО // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 51-60.;

 265. Муравйов В. Зона вільної торгівлі як основа економічної інтеграції України у Європейському Союзі // Право України. – 2016. – № 4. – С. 9-21.;

 266. Муравский В.А. О различии между источником и формой права // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 63-80

 267. Муртіщева А. Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 138-146.;

 268. Мусієнко С.В. Значення проекту «Східне партнерство» для країн-учасниць // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 120-130

 269. Мушак Н.Б. Спільна політика Європейського Союзу щодо надання захисту громадянам третіх країн // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 346-349.;

 270. Наумова О.С. Гармонізація кримінально-правової охорони волі особи з міжнародними зобов’язаннями України // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 316-319.;

 271. Невідомий В.І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 72-82

 272. Невмержицька Н.О. Деякі аспекти уніфікації як одного із способів правової інтеграції в європейський простір // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 58-61

 273. Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 192 с.;

 274. Нефёдов Б. От прав и свобод человека к статусу человека: необходимость изменения концептуальных подходов // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 11-16;

 275. Нігреєва О.О. Концепція безгромадянства de facto у міжнародному праві // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова: Правознавство. – 2012. – Том 17. – Вип. 7. – С. 41-48;

 276. Нігреєва О.О. Суверенітет як обов’язок: нове розуміння концепту // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 409-413;

 277. Нікітін Ю.В. Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу // Юридична наука. – 2015. – № 2. – С. 141-147

 278. Ніколюк Д.А. Функції держави: еволюція сучасного розуміння // Держава і право. – Вип. 68. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 86-98.;

 279. Ноговіцина Ю.О. Міжнародно-правові аспекти правонаступництва України / Під наук. ред. О. В. Задорожнього. – К.: Промені, 2006. – 352 с.;

 280. Овлащенко А. Международное морское право и формирование морской политики Европейского Союза: проблемы взаимодействия // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 50-55;

 281. Огорілко Ю. До питання розмежування приватноправових та публічно-правових відносин // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 340-344

 282. Огурцов О.П. Законодавчі основи конституційно-правового статусу осіб без громадянства в Україні // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 122-127

 283. Оксамитний В. Міждержавні правові системи як реальність сучасного світу // Порівняльне правознавство. – 2013. – № 1-2. – С. 286-299;

 284. Олійник С.М. Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 272-278

 285. Оніщенко Н. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права: наукові реалії сьогодення // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 1. – С. 29-36

 286. Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. До питання про дослідження сутності інституту юридичної відповідальності // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 3-9

 287. Опанасюк Н. А. Захист прав українських туристів за межами України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 4. – С. 100-108;

 288. Опришко В. Міжнародне економічне право: концепції та поняття // Право України. – 2012. – № 9. – С. 407-415;

 289. Організаційно-правові засади функціонування зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917-1929 рр.): монографія / І.Ю. Стрєльникова. – Х.: Право, 2012. – 200 с.;

 290. Осадчий А. Юрисдикція судів з розгляду публічно-правових спорів // Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 101-106;

 291. Осядла М.В. Правове відображення свободи в основних концепціях праворозуміння // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 65-70

 292. Отрош В.М. Поняття громадянства в міжнародному праві та особливості його набуття і втрати у державах і мальтійському ордені // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 321-324

 293. Отрош В.М. Правовий зв’язок Суверенного Мальтійського Ордену зі Святим Престолом // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 378-382.;

 294. Отрош М. І. Конкордати як політико-юридичні інструменти та історичні форми їх укладення // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 369-372;

 295. Отрош М.І. До питання щодо статусу католицької церкви в міжнародному праві // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 296-299

 296. Павленко А.В. Правові засади функціонування Євроюсту та перспективи створення європейської прокуратури // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 452-461

 297. Павлишин О. Права людини та методологія їх дослідження крізь призму семіотико-правового підходу // Право України. – 2015. – № 2. – С. 46-51

 298. Панкевич О. Право людини на свободу: православна та католицька інтерпретація // Право України. – 2015. – № 2. – С. 64-72

 299. Панфілова Ю. М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану: монографія / За наук. ред. Г.О. Анцелевича. – Одеса: Фенікс, 2012. – 216 с.;

 300. Панченко П.Є. Міжнародно-правова та внутрішньоправова регламентація проведення міжнародної миротворчої діяльності // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 361-366.;

 301. Пархоменко Н. Взаємодія міжнародного, європейського та національного права: теоретичні засади // Право України. – 2014. – № 5. – С. 52-61;

 302. Пашковський М. Короткий Т. Одеська школа міжнародного права (сучасність) // Міжнародне право: науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – № 1. – С. 140-160;

 303. Підгородинська А.В. Перспективи взаємодії України з міжнародним кримінальним судом: процесуальний аспект // Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності:фахове видання. – 2012. – № 3. – С. 107-116;

 304. Плавич В.П. Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміжними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та законотворчий процеси // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 11-16

 305. Плавич С. Правовий механізм взаємодії норм міжнародного та національного права // Часопис Київського університету права – 2006 – № 4 – С. 42-26;

 306. Погребняк С. Загальні принципи права як джерело права // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 14-25;

 307. Подорожна Т. Інтеграція положень права ЄС в правопорядок України: модернізація окремих інститутів вітчизняного права // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 35-40

 308. Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 134-139

 309. Поляничко А.О. Принципи права: сучасний загальнотеоретичний погляд // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 3. – С. 55-60

 310. Попко Є.В. Правове регулювання відносин України з Радою Європи // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 441-451

 311. Поповичук В.О. Визначення категорії «злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 320-322.;

 312. Порядок звернення із заявою до Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 5. – С. 40-45;

 313. Права человека и вооруженные конфликты / Отв. Ред. Проф. В.А. Карташкин. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 384 с.;

 314. Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище. / Под ред. Черкеса М.Е., Погребного С.А. – Одесса: Феникс, 2002. – 162 с.;

 315. Практичний курс тлумачення правових актів: навчальний посібник для суддів і кандидатів на посади суддів. / І.Л. Самсін, В.Г. Ротань, А.Г. Ярема та ін. За редакцією І.Л. Самсіна. – X.: Право, 2014. – 488 с.;

 316. Прилуцький С. Міжнародний суд в історії цивілізаційного розвитку людства: правова природа та шлях еволюції // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 107-124;

 317. Проценко І. Правові проблеми співробітництва України з Митним союзом Євразійського економічного співтовариства // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 98-105;

 318. Рабінович П. Основоположні права людини: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження та викладання // Право України. – 2015. – № 2. – С. 9-23

 319. Рабінович П. Права людини: критерій «цивілістичності» (за матеріалами практики Страсбурзького суду) // Вісник Академії правових наук України – 2007 – № 4 – С. 19-29;

 320. Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи наук національного і міжнародного права // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 163-167;

 321. Рабінович П. М. Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 1. – С. 40-48;

 322. Рабінович П. М. Конституційне забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: можливості ефективізації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 5. – С. 68-78;

 323. Рабінович П., Венецька О. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, класифікація // Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2012. – № 4. – С. 18-28;

 324. Рабінович П., Гарасимів О. Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 1. – С. 16-28

 325. Рабінович П., Гарасимів О. Практика Страсбурзького суду у справах проти України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини // Право України. – 2015. – № 2. – С. 128-139

 326. Рабінович П., Цебенко С. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 7-16.;

 327. Рабінович С., Панкевич О. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України ) // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3. – С. 7-20.;

 328. Рабцевич О. Влияние решений Европейского суда по правам человека на деятельность международных уголовных трибуналов // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 36-39;

 329. Раданович Н. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) // Право України. – 2015. – № 2. – С. 52-63

 330. Радзівілл О. А. «Jus gentium» – право народів чи право родів? // Юридична наука. – 2013. – № 12. – С. 91-104;

 331. Радзівілл О. А. Права людини як основа публічного порядку в діяльності європейських регіональних установ // Юридична наука. – 2014. – № 7. – С. 136-151;

 332. Регулювання делімітації континентального шельфу // Право України. – 2001. – № 7. – С. 106-109;

 333. Резнік Г. Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України // Юридична Україна. – 2015. – № 4-5. – С. 72-77.;

 334. Репешко П.І. Найманство: монографія. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 372 с.;

 335. Речицький В. Права людини в Україні: критичний погляд на досягнуте // Право України. – 2015. – № 10. – С. 79-86.;

 336. Ржевська В. Позаблоковий статус України: міжнародно-правові аспекти // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 78-86;

 337. Розумюк В.М. Нацистська доктрина зовнішньої політики // Проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Випуск 6. – С. 297-310;

 338. Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море (правовые основы и практика). – М.: ТрансЛит, 2013. – 336 с.;

 339. Ромінский Є.В. До проблеми співвідношення міжнародних і міжкнязівських договорів (Х-ХІV ст.) // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 52-55

 340. Савчук К.О. Поняття та зміст принципів міжнародного права у працях Всеволода Пійовича Даневського // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 354-357.;

 341. Савчук К.О., Мельничук О.І. Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 341-347

 342. Савчук К.О., Мельничук О.І. Перспективи захисту інтересів України в міжнародному суді ООН у зв’язку з агресією з боку Російської Федерації // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 281-284

 343. Сажиенко Н. В. Международное зравоохранительное право как проявление дифференциации и расширения сферы охвата международного права // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 13-20;

 344. Сажієнко Н. Імплементація в Україні положень Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну 2003 р. // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 159-170;

 345. Салміна Я. Науково-теоретичні та законодавчі засади поняття континентального шельфу // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2012. – № 12. – С. 97-103;

 346. Салміна Я. Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі України // Юридична Україна. – 2014. – № 5. – С. 60-66;

 347. Самойленко Є. Співвідношення поняття «міжнародна ріка» з суміжними категоріями міжнародного права // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 8. – С. 152-155;

 348. Сафонова О. Ю. Україна в міжнародно-правовому регулюванні вирішення торговельних спорів у СОТ // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 407-410;

 349. Святун О. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 139-145;

 350. Севастьянова Н.І. Системні проблеми національного законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 12. – С. 5-15

 351. Селезньов В. Правова природа і межі уніфікації європейського права з прав людини // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 51-57;

 352. Семеняка В.В. Актуальні проблеми міжнародно-правової охорони космічного простору від техногенного засмічення // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 344-347.;

 353. Ситар І.М. Діалектичний зв’язок між акультурацією, глобалізацією та інтеграцією в праві // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 337-342

 354. Скомороха В. Окремі питання імплементації норм міжнародного права і конституційна юрисдикція України // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 1. – С. 6-11;

 355. Скрильник О.О. Особливості відповідальності в сучасному міжнародному праві // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 351-355

 356. Скринька Д.В. Право світової організації торгівлі: підручник. – К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 338 с.;

 357. Скрипнюк О. Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (частина перша) // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 6-12;

 358. Скрипнюк О. Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 5-11;

 359. Скрипнюк О. Моделі реалізації принципу народного суверенітету в умовах демократії: питання теорії // Право України. – 2015. – № 10. – С. 189-196.;

 360. Скрипнюк О. Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні // Юридична Україна. – 2015. – № 7-8. – С. 22-28.;

 361. Скрипнюк О. Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 18-26;

 362. Смбатян А. С. Конфликт юрисдикций органов международного правосудия как отрицание их взаимосвязей // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 26-36;

 363. Смбатян А. С. Эволюция международного правопорядка: универсализация или фрагментация? // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2013. – № 6. – С. 48-58;

 364. Смирнова К. Концепція «м’якого» права (soft law) в Європейському Союзі // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 329-336;

 365. Смирнова Е. С. Конституционно-правовой статус иностранцев в ракурсе международно-правовых стандартов: история и современные тенденции // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 10. – С. 56-61;

 366. Сокуренко В.В. Порівняльно-правовий аналіз міжнародного досвіду правового регулювання сферою оборони Естонії та України // Юридична наука. – 2015. – № 5. – С. 46-51

 367. Софінська І.Д. Ефект консюмеризму в концепції громадянства // Держава і право. – Вип. 71. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – С. 203-214.;

 368. Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. С. Власюк, Я. Б. Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський // Фінанси України. – 2013. – № 11. – С. 7-22;

 369. Стасюк С. Імплементація міжнародного гуманітарного права до національного законодавства України // Право України – 2008 – № 1 – С. 143-148;

 370. Стахєєва-Боговик О. Апроксимація права України у сфері транскордонної неспроможності до стандартів ЄС // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 258-293

 371. Стрєльцова О. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: передумови, проблеми і перспективи // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 87-97;

 372. Суржинський М. І. Поняття громадянства та конституційне регулювання його основних засад у пострадянських державах (порівняльний аналіз) // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 93-97;

 373. Суржинський М.І. Правове регулювання набуття громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 140-147

 374. Суржинський М.І. Правове регулювання припинення громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 90-94.;

 375. Сыроед Т.Л. Криминализация Международным уголовным судом ответственности за совершение агрессии // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 904-909;

 376. Табушка С. Розвиток захисту прав людини в межах правової системи Єропейського Союзу // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 129-138;

 377. Талалай Д. Деякі аспекти надзвичайних правових режимів як правової форми забезпечення національної безпеки держави // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 41-48.;

 378. Тарахонич Т.І. Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 28-31

 379. Тарахонич Т.І. Принцип рівності в системі загальних принципів права // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 43-46

 380. Тарнавська А. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 211-218

 381. Татаріко О.Г., Ємельянова Ж.Л., Ільєнко Т.В. Формування агросфери України за принципами Конвенцій Ріо // Екологічний вісник. – 2014. – № 4. – С. 26-28

 382. Тимченко Г. Практика Європейського суду з прав людини в аспекті реалізації принципу верховенства права // Право України. – 2014. – № 5. – С. 203-212;

 383. Тимченко Л. Кононенко В. Проблеми делімітації морських просторів України: неофіційний переклад // Міжнародне право: науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – № 1. – С. 234-251;

 384. Тимченко Л. Справедливість як категорія міжнародного права // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 67-73;

 385. Тимченко Л.Д. Правопреемство государств: опыт конца ХХ века. – Харьков, 1999;

 386. Тимченко Л.Д. Шпицберген: история и современность. Международно-правовой аспект. – Харьков, 1992;

 387. Тімашов В.О. Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні // Наукові праці НУ ОЮА. – 2015. – Том XV. – С. 276-284;

 388. Тітко Е. В. Імплементація міжнародно-правових стандартів Ради Європи у сфері свободи вираження поглядів у внутрішнє право України // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 411-415;

 389. Тіунов О. Правові стандарти як засіб регулювання міжнародних та внутрішньодержавних відносин // Міжнародне право: науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – № 1. – С. 10-26;

 390. Тополь Ю. О. Джерело та форма права: поняття, зміст, проблема співвідношення // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 1. – С. 145-151;

 391. Трачук П. Суб’єкт федерації як інститут публічної влади // Часопис Київського університету права – 2006 – № 4 – С. 83-86;

 392. Третьякова В. Г. Про міжнародно-правові засади забезпечення пріоритетності захисту біоетичних прав людини // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 363-367;

 393. Триньова Я. Jus naturale – біоетика – neo jus naturale: еволюція природного права // Юридична Україна. – 2014. – № 8. – С. 14-20;

 394. Трофімов С.А. Правове регулювання антитерористичної діяльності в Україні: монографія. – X.: Право, 2012. – 240 с.;

 395. Трояновський О. Проблема дійсності міжнародного договору, укладеного в порушення норм внутрішнього права // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 139-146;

 396. Трояновський О.В., Чайковський Ю.В., Якубовська Н.О. Міжнародне право: екзаменаційний довідник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 246 с.;

 397. Тюріна Н. Фрагментація міжнародного права у контексті «права Світової торгівлі» // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 52-59;

 398. Фалалєєва Л.Г. Система захисту прав людини в інтеграційному правопорядку ЄС: еволюція підходів // Адвокат. – 2014. – № 9. – С. 35-40

 399. Фединець Р. Глобальні економічні проблеми сучасності і міжнародне економічне право // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 160-166.;

 400. Федоров А. Ф. Морское право / сост. Т. В. Аверочкина, Е. В. Додин, С. А. Кузнецов. – О.: Фенікс, 2008. – 332 с.;

 401. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата. / Р.Дж. Фельтхэм; Пер. с англ. В.Е. Улаховича. – 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001;

 402. Філіпов А. В. Компаративний підхід до проблеми юридичного визначення піратства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 230-236;

 403. Фулей Т. Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику України: підходи та виміри // Право України. – 2015. – № 2. – С. 98-112

 404. Хабачиров М. Л. О современных средствах ведения военных действий: статус оружия на новых физических принципах // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 77-85;

 405. Харчук О. Визначення природи та змісту спеціальних принципів міжнародного економічного права // Часопис Київського університету права – 2006 – № 3 – С. 164-171;

 406. Харчук О.О., Озерова К.О. Економічні санкції як засіб відновлення міжнародної законності // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 300-303

 407. Хлобистов Є.В. Імплементація положень Конвенції Ріо в національну політику сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності // Екологічний вісник. – 2014. – № 5. – С. 9-11

 408. Хмельова І. Є. Визнання та імунітет держав у міжнародному праві // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 410-413;

 409. Христова Г. Доктрина «R2P»: зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 42-52;

 410. Христова Г. Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 4. – С. 25-36

 411. Хроновскі Н. Формування єдиного європейського стандарту прав людини: приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 14-27;

 412. Царенко С.І., Царенко О.М. Інститут прикордонного режиму у зарубіжних державах // Університетські наукові записки. – 2014. – № 4. – С. 147-154

 413. Цыбаков Д. Л. Политико-правовые аспекты противодействия милитаризации международной политики в ХХІ столетии // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 10. – С. 61-65;

 414. Чалий О. За велінням часу. Проблеми правонаступництва в сучасному міжнародному праві.// Політика і час. – 1995. – № 7. – С. 45-48;

 415. Чаплюк О.І. Тенденція розвитку національної та міжнародної правотворчості: реалії сучасності // Держава і право. – Вип. 58. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 43-49.;

 416. Ченкова Н. Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації // Право України. – 2014. – № 11. – С. 259-268

 417. Чипко М. Некоторые вопросы международно-правового регулировання использования возобновляемых источников энергии: Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и Киотский протокол // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 8. – С. 8-12

 418. Чорна Ю. Роль «м’якого права» міжнародних організацій на сучасному етапі розвитку конкурсного права в Україні // Право України. – 2014. – № 6. – С. 230-239;

 419. Чорний Р.Л. Теоретико-прикладні проблеми визначення поняття суспільно небезпечних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України // Університетські наукові записки. – 2014. – № 4. – С. 178-185

 420. Чуваков О.А. К вопросу о видах преступлений против основ национальной безопасности Украины // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 304-308.;

 421. Чувакова А.М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / Под ред. Ю.Н. Оборотова. – Одесса: Фенікс, 2009. – 112 с.;

 422. Шайхутдинова Г.Р. К вопросу о правоотношении государственного иммунитета и его субъектах // Правовая политика и правовая жизнь: Академический и вузовский юридический научный журнал. – 2012. – № 4. – С. 119-123;

 423. Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретико-правовий і конституційний аспекти) // Право України. – 2015. – № 2. – С. 24-45

 424. Шаповал В.Д. Міжнародні стандарти регламентації права громадян на правову допомогу // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 352-357.;

 425. Шатфутдинова Г. Принцип гибкости в практике Европейских сообществ и Европейского Союза // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 27-33;

 426. Шебаніц Д.М. Історико-правові передумови формування ідеї міжнародного співробітництва // Держава і право. – Вип. 58. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С.18-24.;

 427. Шевченко О.О. Плебсологічний філософсько-правовий вимір державотворчих процесів за участі нації // Держава і право. – Вип. 68. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 16-28.;

 428. Шереметьєва О. Деякі аспекти парадигми формування видів міжнародних повітряних правовідносин у сучасних умовах // Юридична Україна. – 2014. – № 3. – С. 77-82;

 429. Шершенева Е. А. Фрагментация международного права на примере коллизионных проблем трансграничных отношений алиментирования // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 49-55;

 430. Шестаков В. Захист іноземних інвестицій в Україні: теорія та практика // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 21-24

 431. Шлюндт Н.Ю. Конкордат в механизме международно-правового регулирования // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 137-144

 432. Шмелева М.В. Роль международно-правовой политики в области обеспечения глобальной экологической безопасности // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 24-27

 433. Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин // Право України. – 2010. – № 12. – С. 186-192;

 434. Штань М.В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 71-77.;

 435. Штучний В.В. Правові основи безпеки дипломатичних представництв як орієнтира зовнішньополітичної діяльності держави // Юридична наука. – 2015. – № 8. – С. 55-61.;

 436. Шугуров М. Международное право прав человека: проблема доктринального консенсуса // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 5-11;

 437. Шукюров Т. Некоторые вопросы формы возмещения ущерба, причиненного физическим лицам в ходе вооруженного конфликта // Держава і право. – Вип. 71. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – С. 475-482.;

 438. Щербанюк О. Народний суверенітет у формуванні конституційно-правової зовнішньої та внутрішньої політики держави // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 43-50;

 439. Щокін Ю. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісник Академії правових наук України – 2007 – № 3 – С. 158-162;

 440. Яковенко А.В. Прогрессивное развитие международного космического права: Актуальные проблемы. – М.: Международные отношения, 1999. – 168 с.;

 441. Яковюк І. Європейська Рада: еволюція правового статусу // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 3. – С. 53-61

 442. Яковюк І. Особливості впливу наднаціональної організації на державний суверенітет країн-кандидатів та країн-сусідів (на прикладі Європейського Союзу) // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 3. – С. 19-31;

 443. Ярова А.О. Правова природа аварійного випадку в міжнародному морському праві: поняття, класифікація // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 395-408;

 444. Яценюк О. Защита женщин и детей в международном гуманитарном праве // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 16-20.12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Сайти державних органів влади та місцевого самоврядування і міжнародних установ:


Верховна Рада України (офіційний портал) – http://iportal.rada.gov.ua/

Верховний Суд України (інформаційний сервер) – http://www.scourt.gov.ua/

Вища кваліфікаційна комісія суддів України – http://vkksu.gov.ua/

Вища рада юстиції (офіційний сайт) – http://www.vru.gov.ua/

Вищий адміністративний суд України (офіційний веб-сайт) – http://www.vasu.gov.ua/

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ – http://sc.gov.ua/

Громадянське суспільство и влада (урядовий веб-сайт) – http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article

Європейський суд з прав людини (офіційний веб-портал) – http://www.echr.coe.int/echr/

Єдиний державний реєстр судових рішень – http://reyestr.court.gov.ua/

Конституційний Суд України (офіційний веб-сайт) – http://www.ccu.gov.ua/uk/index

Миколаївська міська рада – http://www.gorsovet.mk.ua/home.ua

Миколаївська обласна державна адміністрація – http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/

Національна академія наук України (головний портал) – http://www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx

Національна академія правових наук України – http://www.aprnu.kharkiv.org/

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – http://www.niss.gov.ua

Нормативні акти Миколаївської міської ради та виконкому – http://ngik.gorsovet.mk.ua/

Президент України (офіційне інтернет-представництво) – http://www.president.gov.ua/

Судова влада (офіційний веб-портал) – http://www.court.gov.ua/

Урядовий портал (єдиний веб-портал органів виконавчої влади України) – http://www.kmu.gov.ua/control/

Організація Об’єднаних Націй – http://www.un.org/ru/


Електронні бібліотечні та наукові ресурси:


Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info

Библиотека Михаила Грачева – http://grachev62.narod.ru

Библиотека юриста – http://www.lawbook.by.ru

Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия ПРАВО – http://www.unn.ru/?file=vestniki_journals&codes=99990195

Вестник Оренбургского государственного университета – http://www.osu.ru/doc/1037/lang/0

Вестник Самарского государственного университета – http://vestnik.ssu.samara.ru/gum/vestnikgum.html

Вестник Ставропольского Государственного Университета – http://vestnik.stavsu.ru/Index.html

Голос України (газета Верховної Ради України) – http://www.golos.com.ua/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека – http://window.edu.ru

Журнал «Логос» – http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm

Журнал «Правоведение. Известия ВУЗов» – http://www.jurisprudence-media.ru

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України – http://www.idpnan.in.ua/

Классика Российского Права (фотокопии дореволюцион-ных юридических изданий, Свода Законов) – http://civil.consultant.ru

Конференция ЮрКлуба – http://forum.yurclub.ru

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина – http://msal.ru/

Национальная юридическая энциклопедия – http://determiner.ru

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua

Офіційний вісник України – http://ovu.com.ua/

Российское право в Интернете – http://rli.consultant.ru

Русский гуманитарный интернет-университет – http://www.vusnet.ru

Сибирский юридический вестник – http://law.isu.ru/ru/science/vestnik/archive.html

Урядовий кур’єр (газета центральних органів виконавчої влади) – http://ukurier.gov.ua/uk/

Экономико-правовая библиотека – http://www.vuzlib.net

Электронная библиотека юридической литературы – http://pravoznavec.com.ua

Ювенальная юстиция в России – http://www.juvenilejustice.ru

Юридическая Россия – Образовательный правовой портал – http://law.edu.ruЮридична газета – http://www.yur-gazeta.com

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка