Програма навчальної дисципліни кримінальне право /особлива частина/ Галузь знань 0304 Право Напрям підготовки 030401 ПравознавствоСторінка6/9
Дата конвертації05.05.2017
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 25-26. — Ст.131.


 • Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна: Постанова Пленуму Верховного суду України №7 від 25 вересня 1981 року // Постанови Пленуму ВСУ.— К., 1996.— С. 76.

 • Хохлова І.В., Шем’яков О.П. Кримінальне право зарубіжних країн: В питаннях і відповідях. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 256 с.

 • Усатий Г.О. Кримінально-правовий компроміс. — К.: Атіка, 2001. — 128 с.

 • Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України. — К.: Атіка, 2003. — 144 с.

  Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

  1. Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері використання обчислювальних машин, їх систем та мереж

  2. Кваліфікація незаконного втручання в роботу ЕОМ, їх систем та мереж

  3. Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею способом шахрайства чи зловживання службовим становищем

  4. Кваліфікація порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем

  Література:

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 30.— Ст. 141.
  2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 25-26. — Ст.131.


  3. Тихий В.П. Стадії вчинення злочину. — Х.: НЮАУ, 1996.

  4. Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголов­ному праву. — Харьков, 1988. — 160 с.

  5. Селецький С.І. Кримінальне право України: Особлива частина. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 504 с.

  6. Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: курс лекцій. — К.: Вид. Паливода А.В., 2006. — 636 с.


  Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

  1. Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері службової діяльності

  2. Умисні злочини пов’язані із зловживанням владою, службовим становищем, їх перевищенням, службовими підробленнями

  3. Кваліфікація злочинів пов’язаних з хабарництвом

  4. Кваліфікація службової недбалості

  Література:

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 30.— Ст. 141.
  2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 25-26. — Ст.131.


  3. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 26 грудня 2003 року // Вісник ВСУ. — 2004. — № 2. — С. 7-9.

  4. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26 квітня 2002 року // Вісник ВСУ. — 2002. — № 3. — С. 9-16.

  5. Волженкин Б.В. Квалификация взяточничества. — Л., 1984. — 100с.

  6. Кримінальне право України /За ред. П. Матишевського.— К.: Юрінком Інтер, 1997.— 396 с.


  Тема 19. Злочини проти правосуддя

  1. Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти правосуддя

  2. Кваліфікація злочинів, що негативно впливають на здійснення дізнання, досудового слідства, прокурорського нагляду і суду

  3. Кваліфікація злочинів, що негативно впливають на життя, здоров’я, безпеку суддів, народних засідателів та їх майна

  4. Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти забезпечення і реалізації права особи на захист

  5. Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти життя, здоров’я захисника чи представника або їх майна

  6. Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти виконання вироків і судових рішень

  Література:

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 30.— Ст. 141.
  2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 25-26. — Ст.131.


  3. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року // Вісник ВСУ. — 2003. — № 6. — С. 14-20.

  4. Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації: Монографія. — К.: Істина, 2005. — 164 с.

  5. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. — М., 1957. — 364 с.

  6. Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: курс лекцій. — К.: Вид. Паливода А.В., 2006. — 636 с.


  Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

  1. Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти встановленого порядку несення військової служби

  2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

  3. Злочини проти порядку проходження військової служби

  4. Злочини проти порядку користуванням військовим майном і експлуатації військової техніки

  5. Злочини проти порядку несення різних видів військової служби

  6. Злочини проти порядку збереження військової таємниці

  7. Військові службові злочини

  8. Злочини проти порядку ведення бойових дій та законного використання символіки

  Література:

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 30.— Ст. 141.
  2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 25-26. — Ст.131.


  3. Воробей П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлен­ня у вину. — К., 1996.

  4. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. — Вол­гоград, 1976. — 56 с.

  5. Кримінальне право України. Особлива частина. Підруч. / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — К.-Х.: Юрінком Інтер — Право, 2003. — 476 с.


  Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

  1. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

  2. Кваліфікація злочинів проти миру

  3. Кваліфікація злочинів проти безпеки людства

  4. Кваліфікація злочинів проти міжнародного правопорядку

  Література:

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 30.— Ст. 141.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка