Програма навчальної дисципліни " догматичне богослов’Я" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’яСкачати 142.2 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір142.2 Kb.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДОГМАТИЧНЕ БОГОСЛОВ’Я”


    1. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки


Спеціальність 8.02030103 Богослов’я

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання 


Вступ

Предмет "Догматичне богослів’я" вчить, що Бог є Першопричина, чи Причина буття світу. Вчення про творення Богом світу становить не лише початок в ученні про Бога в з’явленні Його творінням, але й чільний, центральний пункт у всьому християнському богослів’ї.

Давніми отцями й вчителями Церкви вчення про Творця світу було розглянуто з усіх важливих та істотних його сторін. Отці і вчителі Церкви показали, що світ, створений всемогутнім і премудрим Богом, не з необхідності, не в процесі саморозвитку, а лише через акт Своєї всемогутньої волі, з Своєї благості викликавши з небуття творіння.

Отже, вникаючи у смисл догмату про творіння Боже, ми повинні зробити для себе висновок, що усі творіння Божі прекрасні. Навчімося ж любити це прекрасне, як справу рук нашого Господа. Але любити так, аби через творіння не забувати Творця, розглядаючи красу видиму, дужче і дужче підноситися нам до споглядання невидимої, найвищої краси Божої і до неї прикладатися усією своєю душею, і в ній знаходити для себе істинне блаженство.

Ця навчальна програма розрахована для студентів Київської Православної Богословської Академії.

На семінарах не обов’язково детально розглядати всі запропоновані питання, а в першу чергу, ті які були неповно висвітлено у лекціях.


Навчально-тематичний план дисципліни

№ пп


ТемиКількість годин


Лекції

Семінари

Всього

Тема 1.

Основи вчення про Бога-творця світу.

1

1

2

1.1.

Лекція 1. Вчення про Бога-Творця світу. Розкриття догмату про Бога-Творця світу в творах святих отців.

Тема 2.

Особливості вчень про походження та організацію світу.


1


1


2

2.1.

Лекція 2. Історичне значення розповіді Мойсея про походження та організацію світу.
2.2.

Лекція 5. Друга розповідь Мойсея про походження світу, її значення .
Тема 3.

Ангелологія.

1

1

2

3.1.

Лекція 6. Етимологія терміну “ангеологія”.


3.2.

Лекція 7. Дійсність буття духовного світу по вченню Одкровення.

3.3.

Лекція 8. Час походження безтілесних духів.


Тема 4.

Антропологія християнського вчення.

1

1

2

4.1.

Лекція 9. Християнська антропологія. Вчення про Бога-Творця людини.
4.2.

Лекція 10. Призначення і природа людини, її побудова.
4.3.

Лекція 11. Образ і подоба Божа в людині.


Тема 5.

Основи вчення про Промисел Божий.

1

1

2

5.1.

Лекція 12. Вчення про Бога – Промислителя світу.


5.2.

Лекція 13. Дійсність Промислу Божого.


5.3.

Лекція 14. Предмети та дії Божественного Промислу.

Тема 6.

Сотеріологія.

1

1

2

6.1.

Лекція 15. Поняття про спасіння. Сотеріологія і триєдинство Божества.
6.2.

Лекція 16. Христологічний догмат.


6.3.

Лекція 17. Христологічний аспект еклезіології і сотеріології.

Всього:


5


5


10

План (тематика) лекційних занять

Тема 1. Основи вчення про Бога-творця світу

Лекція 1. Вчення про Бога-Творця світу. Розкриття догмату про Бога-Творця світу в творах святих отців

Одкровення Старого Заповіту про Причину творення світу. Думка Мойсея про Бога – Творця світу. Висловлювання Йови про світові творіння. Книга притч про створення світу. Розкриття догмату про Бога-Творця світу у творах св. Отців і вчителів Церкви.


Лекція 2. Поняття про тварне життя

Мета створення світу Богом. Пояснення православною Церквою способу створення світу. Пояснення св. Отців і вчителів Церкви створення світу з нічого.


Лекція 3. Бог – творець і божественні ідеї

Логоси тварного буття. Всесвіт відповідно до Божественного задуму. Головна спонука створення Богом світу. Головна мета творення світу Богом.


Тема 2. Особливості вчень про походження та організацію світу

Лекція 4. Історичне значення розповіді Мойсея

про походження та організацію світу

Розповідь Мойсея про створення світу. Підстави доказів ствердження історичності розповіді Мойсея про створення світу.


Лекція 5. Друга розповідь Мойсея

про походження світу, її значення

Суть і смисл Мойсеєвої розповіді про походження перших людей, Адама і Єви. Чому ми цю розповідь називаємо другою розповіддю про походження світу? Історичність Мойсеєвої розповіді. Святі отці про творіння першої людини.


Тема 3. Ангелологія

Лекція 6. Етимологія терміну “ангеологія”

Етимологія слова „ангел”. Наука „ангелологія”. Природа ангелів, її відмінність від природи людини.Лекція 7. Дійсність буття духовного світу

по вченню Одкровення

Догматичне вчення про ангелів. Святе Письмо, Новий Заповіт, книга Одкровення про ангелів.


Лекція 8. Час походження безтілесних духів

Час створення безтілесних духів. Створення духовного світу. Святе Письмо про духовний світ.


Тема 4. Антропологія християнського вчення

Лекція 9. Християнська антропологія. Вчення про Бога-Творця людини

Складові частини християнського вчення про людину. Святі отці Церкви про створення людини.


Лекція 10. Призначення і природа людини, її побудова

Призначення людини відносно Бога, відносно самого себе, відносно навколишнього оточення (природи, живих істот). Залежність образу буття світу, його стану від духовно-морального стану людини.


Лекція 11. Образ і подоба Божа в людині

„Образ Божий” в людині, „подоба Божа” в людині. Зв’язок між цими поняттями. Твори св. Отців про характерні риси понять „образ Божий” і „подоба Божа”.


Тема 5. Основи вчення про Промисел Божий

Лекція 12. Вчення про Бога – Промислителя світу

Православна Церква про „Промисел Божий”. Лжевчення про Промисел Божий та їх помилки.


Лекція 13. Дійсність Промислу Божого

Святе Письмо про дійсність Промислу Божого. Лжевчення про відсутність Промислу Божого.


Лекція 14. Предмети та дії Божественного Промислу

Загальний і частковий Промисел Божий, зв’язок між ними. Спростування хибних поглядів про відсутність часткового Промислу божого. Природний і надприродний Промисел.


Тема 6. Православна сотеріологія

Лекція 15. Поняття про спасіння.

Сотеріологія і триєдинство Божества

Суть вчення про Божественні Особи. Святі отці-каппадокійці про триєдність божества. Розвиток православного вчення про Одноістотність та Нероздільність Пресвятої Тройці.


Лекція 16. Христологічний догмат

Аспекти христологічного догмату. Відмінність між вченням Православної Церкви та протестантів про христологічний догмат.


Лекція 17. Христологічний аспект еклезіології і сотеріології

Еклезіологічна свідомість сучасного християнина. Місце і призначення в Церкві Двох Осіб Пресвятої Трійці, Сина і Духа Святого, місце Христа в Церкві. Христологічний аспект Церкви. Благодать в пневматологічному аспекті.


Плани семінарських занять

Семінар 1. Загальна характеристика про Бога-Творця в Святому Писанні.

1. Одкровення про Бога-Творця в Святому Писанні Старого Завіту.

2. Одкровення про Бога-Творця в Святому Писанні Нового Завіту.

Література до семінару 1:

Базова: 1-2,5-6,11-13.

Додаткова: 1,7,9,12.
Семінар 2. Божественне розуміння поняття “творіння”.

1. Побудження та мета творіння.

2. Творіння: час і вічність.

3. Творіння: космічний порядок.Література до семінару 2:

Базова: 3-4,7-8,10.

Додаткова: 2,5,10,17.
Семінар 3. Загальна характеристика вчення про творіння світу.

1. Вчення про історичність розповіді про творіння світу отців і вчителів церкви.

2. Вчення Одкровення про відповідність істини про творіння світу за властивостями Єства Божого.

Література до семінару 3:

Базова: 2,4,8,10,12,13,14.

Додаткова: 4,5,10,15,17.
Семінар 4. Засвоєння розумом істини творення світу.

1. Міркування розуму про умовність і змінність видимого буття.

2. Міркування розуму про доцільність в світі.

3. Міркування розуму про всемогутність Бога в творінні світу.Література до семінару 4:

Базова: 18, 13, 12.

Додаткова: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16.
Семінар 5. Походження та природа ангелів.

1. Мета творення ангелів.

2. Природа ангелів.

3. Небесна ієрархія.Література до семінару 5:

Базова:1-3,5,7.

Додаткова:4,5,10,16,17.
Семінар 6. Моральна та духовна природа ангелів.

1. Моральний стан добрих ангелів і їх блаженство.

2. Служіння ангелів.

3. Падіння злих духів.

4. Природа злих духів, їх число і ступені.

Література до семінару 6:

Базова: 3,4,17,9,11-12.

Додаткова: 2,3,5,9,10,17.
Семінар 7. Основи святоотецького вчення про людину: історико-антропологічний аспект.

1. Святоотецьке вчення про людину в донікейський період.

2. Святоотецьке вчення про людину в період великих догматичних сперечень.

3. Святоотецьке вчення про людину: антропологія пустині.

4.Святоотецьке вчення про людину: антропологія містиків; ареопагітики.

5. Святоотецьке вчення про людину: антропологія богословських синтезів.Література до семінару 7:

Базова: 18, 10, 13, 19.

Додаткова: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 17.
Семінар 8. Сутність поняття дух, душа і тіло в людській особистості.

1. Дух, душа, тіло і їх взаємодія в людській особистості.

2. Аналіз думок про походження душ.

3. Стан людини до гріхопадіння.Література до семінару 8:

Базова: 4, 6, 7, 9

Додаткова: 2,13, 14, 16
Семінар 9. Поняття про гріх та гріхопадіння.

1. Першородний гріх.

2. Проблема зла.

3. Наслідки гріхопадіння.

4. Перехід гріха на весь людський рід.

Література до семінару 9:

Базова: 1, 2, 3, 8, 9, 10.

Додаткова: 4, 5, 6, 11, 12, 14.
Семінар 10. Основні складові поняття Промисел Божий.

1. Природний і надприродний Промисел.

2. Промислительні дії Божі по відношенню до ангелів і злих духів

Література до семінару 10:

Базова:1, 2, 8, 10

Додаткова:1, 12,14,15.

Семінар 11. Основні напрямки та складові вчення про Промисел Божий.

1. Вчення про Бога-Промислителя людини до і після гріхопадіння.

2. Ангели як знаряддя Промислу Божого про світ взагалі і про людину.

3. Значення Старого завіту.Література до семінару 11:

Базова: 18, 19.Додаткова: 2, 6, 8, 10, 15, 17.
Література навчального курсу

Базова література

 1. Святе Писання Старого Нового Завіту (повний переклад, здійснений за оригінальними єврейським, арамейськими та грецькими текстами). – К.: Українське Біблійне Товариство, 1992. – 1070+352с.

 2. Августин, св. Сповідь. – К.:Основи, 1996.

 3. Василій Великий, архиєп. Творения. – Ч.І.: Беседы на Шестоднев. – Репр. с изд., 1990г. – М.: Паломник, 1993.

 4. Григорий Богослов, свят. Собрание творений. – Т.1. – Загорск: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994.

 5. Григорій Назианзин, св. Поучительные слова. – Ч.І – М.., 1798.

 6. Григорий Нисский, св. Творения. – Ч.ІІ. – М., 1861.

 7. Григорий Палама, св. Три творения, доселе не бывшие изданными. – Новгород, 1895.

 8. Григорий Палама, св. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – М.: Канон, 1995.

 9. Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана Затворника Вышенского. Дополнение. – Т.1. – М.: Паломник, 1998.

 10. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. – Репр. с изд. 1913г. – М., 1992.

 11. Иоанн Златоуст. Избранные творения: Толкование на святого Матфея Евангелиста. – Кн.1. – М.: Посад, 1993.

 12. Ириней, еп. Лионский, св. Сочинения. – М., 1997.

 13. Исаак Сирин, преп. Новооткрытые тексты. Пер. иером. Иллариона (Алфеева) // Альфа и Омега. - №3. – М., 1997.

 14. Макарий Великий, преп. Духовные беседы, послания и слова. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2002ю

 15. Максим исповедник, преп. Вопросоответы к Фалласию // Альфа и Омега. - №3. – М., 1997.

 16. Сочинения св. Иустина философа и мученика. – М., 1864.

 17. Творение Оригена, учителя Александрийскаго, в русском переводе. – Казань, 1899.

 18. Тертуллиан К.С.Ф. Творения Тертуллиана, христианского писателя в конце второго и в начале третьяго века / Пер. С. Корнеева. – Ч.1. – СПб., 1847.

 19. Феодорит, еп. Кирский, блаж. Творения. – Ч.2. – Загорск: Троице-Сергиева лавра, 1905.

Додаткова література

 1. Несмелов В. Догматическая система св. Григория Нисскаго. – Казань, 1887.

 2. Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. – Новосибирск: Благовест, 1993.

 3. Сильвестр (Малованский), архим. Учение церкви в первые три века христианства. – К., 19872.

 4. Тайлор Е. Антропология. – СПб., 1882.

 5. К. Скворцев. Философия отцов и учителей Церкви. Киев, 2003.

 6. Игумен Илларион (Алфеев). Жизнь и учение св. Григория Богослова.

 7. Иерей Олег Давыденков. Догматическое богословие. Москва, 1997.

 8. Прот. Н. Малиновский Очерк православного догматического богословия, 2002.

 9. В.Д. Сарычев. Конспект лекций по догматическому богословию.

 10. Митр. Макарий. Православное догматическое богословие. – М., 1999.

 11. Игумен Илларион (Алфеев). Таинство веры. – Клин, 2000.

 12. Прот. Иоанн Меендорф. Введение в святоотеческое богословие. – Клин, 2001.

 13. Х. Яннарас. Вера Церкви. – М.,1992.

 14. Прот. М. Помазанский. Православное догматическое богословие.

 15. Конспект по догматическому богословию. – М., 1993.

 16. Архимандрит Алипий, архимандрит Исайя. Догматическое богословие. курс лекций. – Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2000.

 17. Прот. В. Вепрук. Догматичне богослів’я. – Чернівці, 2002.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

До теми № 1: Основи вчення про Бога-творця світу.

1. Вчення про Бога-Творця світу в творах святих отців.

2. Православна Церква про створення світу.

3. Логоси тварного буття.До теми № 2: Особливості вчень про походження та організацію світу.

1. Мойсей про походження світу.

2. Святі отці про творіння першої людини.

До теми № 3: Ангелологія.

1. Природа ангелів, її відмінність від природи людини.

2. Святе Письмо про духовний світ.

До теми №4: Антропологія християнського вчення.

1. Призначення людини відносно Бога.

2. „Образ Божий” в людині.

До теми №5: Основи вчення про Промисел Божий.


 1. Святе Письмо про дійсність Промислу Божого.

2. Природний і надприродний Промисел.

До теми №6: Православна сотеріологія.

1. Суть вчення про Божественні Особи. 1. Аспекти христологічного догмату.

3. Православна Церква про христологічний догмат.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка