Програма курсу підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом " Оцінка майна в матеріальній формі" Спеціалізації 1, 2, 3, 4, 5, 7 модуль "Загальні питання оцінки"Скачати 73.53 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір73.53 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом

Оцінка майна в матеріальній формі”


Спеціалізації 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7

МОДУЛЬ 1. “Загальні питання оцінки”

Тема. Вступна лекція. Зміни в законодавчій та нормативно-методичній базі по оцінці майна


Вивчення й обговорення новітніх основних нормативних актів, зв'язаних з оцінкою майна і майнових прав, об'єктів у матеріальній формі, у тому числі земельних ділянок (закони і підзаконні акти, національні і міжнародні стандарти оцінки, урядові і відомчі положення і т.п.). Виявлення й інтерпретація проблем і протиріч законодавчої бази. Огляд і ознайомлення слухачів з новими публікаціями, зв'язаними з оціночною діяльністю й оцінкою об'єктів у матеріальній формі.
МОДУЛЬ 2. за спеціалізацією 1.1. “ Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок
та майнових прав на них”

Тема 1. Проблемні питання застосування методів витратного підходу до оцінки земельних поліпшень


Практика застосування витратного підходу до оцінки об'єктів нерухомості. Сутність, алгоритм проведення оцінки, переваги і недоліки витратного підходу. Класифікація й аналіз витрат, зв'язаних зі створенням будівельної продукції, способи визначення витрат, система ціноутворення в будівництві. Теорія і практика складання кошторисної документації й особливості її застосування в оціночній практиці. Види зносу. Розгляд і критичний аналіз різних підходів до визначення фізичного, функціонального, морального й економічного зносів. Оцінка впливу земельного компонента (права користування і права власності) при оцінці вартості об'єктів нерухомості. Експрес-оцінка об'єктів нерухомості і проблеми її визначення і використання. Аналіз найбільш типових помилок в застосуванні методу витратного підходу.

Тема 2. Проблемні питання застосування методів доходного підходу до оцінки земельних поліпшень


Практика застосування доходного підходу до оцінки нерухомості. Сутність, алгоритм проведення оцінки, переваги і недоліки доходного підходу. Основні проблеми доходного підходу до оцінки нерухомості. Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду прогнозування грошових потоків при оцінці нерухомості, визначенні ставки капіталізації і дисконтної ставки. Проблеми аналізу і кількісної оцінки ризиків при використанні доходного підходу. Переваги і недоліки методу кумулятивної побудови дисконтної ставки і шляхи його удосконалювання. Аналіз найбільш типових помилок в застосуванні методу доходного підходу.

Тема 3. Актуальні питання застосування методів порівняльного підходу до оцінки земельних поліпшень


Практика застосування аналогового підходу до оцінки нерухомості. Сутність, алгоритм проведення оцінки, переваги і недоліки аналогового підходу. Маркетинговий аналіз об'єктів нерухомості. Фактори різниці і методи визначення поправок при застосуванні аналогового підходу. Застосування статистичних методів при визначенні поправок і узгодженні результатів. Аналіз найбільш типових помилок в застосуванні методу порівняльного підходу.

Тема 4. Оцінка інвестиційної привабливості нерухомості, оцінка збитків


Розбір специфічних особливостей оцінки об'єктів нерухомості різного призначення (унікальних об'єктів, у тому числі пам'ятників культури, об'єктів незавершеного будівництва, передаточних пристроїв, спеціалізованих об'єктів, об'єктів з обмеженими правами на використання й ін.). Особливості визначення вартості об'єктів нерухомості, відмінної від ринкової (інвестиційна, страхова, ліквідаційна, ліквідації, спеціальна й ін.).

Тема 5. Особливості оцінки нерухомості, що придбавається з залученням іпотечного кредиту. Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва. Актуальні проблеми експертної грошової оцінки земельних ділянок різних категорій та прав користування ними.


Нове в законодавстві та нормативно-методичній базі земельно-оціночної діяльності. Види грошової оцінки. Грошова оцінка сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка земель населених пунктів. Ринок земель та підходи до визначення ринкової вартості об'єктів земельної власності. Методика та порядок експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Тема 6. Аналіз типових помилок в застосуванні методів усіх підходів оцінок


Організаційно-методичні, процедурні і правові питання. Правові основи укладання договорів на проведення оцінки майна, у тому числі об'єктів нерухомості. Взаємодія оцінювача і суб'єкта оціночної діяльності з контролюючими і правоохоронними органами на всіх етапах оціночної діяльності (від підготовки завдання на оцінку і укладення договору до захисту результатів оцінки). Перелік правоустановчих документів при різних ситуаціях оцінки об'єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок. Практика оформлення звітів і результатів оцінки. Аналіз ризиків оцінювача, пов'язаних з оціночною діяльністю. Ризики правової (цивільної і карної) відповідальності, їхнє попередження і запобігання, страхування цивільно-правової відповідальності. Розбір конкретних ситуацій, пов'язаних із захистом прав оцінювача.
МОДУЛЬ 3. за спеціалізацією 1.2. “Оцінка машин і обладнання”

Тема. Практика оцінки машин і обладнання


Особливості машин та обладнання як об'єкта оцінки. Особливості переоцінки машин та обладнання. Практика використання витратного підходу. Відтворення активів: вартість відтворення, вартість заміщення. Оціночні процедури, що застосовуються для їх визначення. Способи оцінки та прийоми, що використовуються для визначення видів зносу машин і обладнання. Область застосування витратного підходу в оцінці машин і обладнання. Переваги і недоліки окремих методів витратного підходу. Використання доходного підходу в практичній діяльності оцінювача. Методи визначення ставок капіталізації і дисконту для оцінки машин і обладнання. Недоліки і переваги методів. Методи прямої та непрямої капіталізації (дисконтування грошових потоків) для оцінки машин і обладнання. Обмеження й область застосування методів прямої та непрямої капіталізації. Особливості застосування доходного підходу для окремих видів машин і обладнання. Особливості застосування порівняльного підходу. Практичні джерела інформації про продаж та інші характеристики подібних об'єктів. Методи порівняльного підходу та алгоритми їх застосування. Особливості відбору об'єктів порівняння. Аналіз і правила коригування цін продажу (пропонування) подібних об'єктів. Переваги і недоліки окремих методів і порядок порівняльного підходу. Особливості застосування порівняльного підходу для окремих видів машин і обладнання. Особливості визначення неринкових видів вартості машин і обладнання. Особливості оцінки промислового обладнання. Оцінка вартості машин і обладнання з метою передачі їх у заставу. Особливості оцінки машин і обладнання з метою їх переоцінки для бухгалтерського обліку.
МОДУЛЬ 4. за спеціалізацією 1.3. “Оцінка колісних транспортних засобів”

Тема. Визначення вартості дорожньо-транспортних засобів


Коло застосування "Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів". Основні поняття "Методики" .Особливості бази оцінки ДТЗ. Особливості проведення технічного огляду ДТЗ. Особливості використання порівняльного підходу при визначенні вартості ДТЗ. Використання затратного підходу при визначенні суми матеріального збитку, заподіяного власнику ДТЗ. Методика розрахунку втрати товарної вартості внаслідок пошкодження ДТЗ.

Особливості використання доходного підходу при оцінці ДТЗ.


МОДУЛЬ 5. за спеціалізацією 1.4. “Оцінка літальних апаратів”

Тема. Особливості оцінки літальних засобів та повітряних суден


Практичні аспекти застосування витратного, доходного та порівняльного підходів при оцінці літальних засобів та повітряних суден. База вартості, яка використовується при оцінці літальних засобів та повітряних суден з метою обліку та використання її результатів в суміжній документації. База вартості, яка використовується при заставі літальних засобів та повітряних суден.

Види зносу. Зміст і аналіз вихідної інформації, яка використовується при оцінці літальних засобів та повітряних суден.

Проблемні питання оцінки літальних засобів та повітряних суден при примусовому продажу.

МОДУЛЬ 6. за спеціалізацією 1.5. “Оцінка судноплавних засобів”

Тема. Особливості оцінки судноплавних засобів


Практичні аспекти застосування витратного, доходного та порівняльного підходів при оцінці судноплавних засобів. База вартості, яка використовується при оцінці судноплавних, засобів з метою обліку та використання її результатів в суміжній документації. База вартості, яка використовується при заставі судноплавних засобів.

Види зносу. Зміст і аналіз вихідної інформації, яка використовується при оцінці судноплавних засобів.

Проблемні питання оцінки судноплавних засобів при примусовому продажу.

МОДУЛЬ 7. за спеціалізацією 1.7.
“Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність” (Оцінка товарів в обороті)Тема. Практичні аспекти оцінки рухомих речей (Оцінка товарів в обороті)

Нормативні акти, методики, інструкції, що здатні допомогти у виконанні ґрунтовної оцінку вартості окремих видів товарів. Огляд державних стандартів, що діють на території України, відносно найбільш поширених товарів, що найчастіше виступають в якості об’єкту оцінки.

Вплив умов зберігання та нормативів, пов’язаних з реалізацією тієї, чи іншої групи товарів на вартість, що визначається незалежним шляхом. Діючи нормативні документи, що регулюють продаж груп товарів.

Правили обов’язкової сертифікації окремих груп товарів. Практика застосування вищезгаданих нормативних документів при виконанні оцінки товарів.

Нормативне забезпечення процесу оцінки сільськогосподарських тварин. Ринок тварин, його інфраструктура. Розрахунок собівартості продукції рослинництва. Ринок сільськогосподарської продукції.

Область застосування методів витратного підходу. Переваги та недоліки різних методів витратного підходу.

Особливості процедури коригування вартості аналога при застосуванні методу парного порівняння продажів.

Практичні аспекти застосування доходного підходу до оцінки вартості рухомих речей. Особливості визначення доходу від використання різних видів рухомих речей. Переваги та недоліки методів доходного підходу.Особливості оцінки рухомих речей. Методики, інструкції та інші нормативно-правові акти з оцінки окремих видів рухомих речей, їх основні положення та особливості застосування.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка