Програма курсу «Мій Київ» (5- 6 кл.) Пояснювальна запискаСкачати 104.01 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір104.01 Kb.
Ю.С.Комаров,

учитель історії

Києво-Печерського ліцею

«Лідер» № 171 Печерського району


Програма курсу «Мій Київ» (5- 6 кл.)

Пояснювальна записка
Курс «Мій Київ» призначений для вивчення в 5-6 класах загальноосвітніх шкіл міста протягом 35 – 70 год за рахунок інваріантної та варіативної частин навчального плану. Програмою передбачено різні варіанти тематичного планування в залежності від навчального навантаження.

Пропонована програма і відповідні навчальні матеріали (Навчальний посібник, Робочий зошит, Методичні рекомендації) можуть використовуватись також при вивченні відповідного факультативного курсу, організації роботи краєзнавчого гуртка.

Курс побудовано за тематично-хронологічним принципом, що є дещо незвичним для нашої навчальної практики, тому потребує особливої уваги вчителя до організації роботи учнів.

Курс є пропедевтичним в широкому розумінні, що визначає його особливе місце в системі шкільних курсів. Він спрямований не тільки на здобуття учнями початкових знань про різні сфери життя та історії рідного міста, а й на формування широкого спектру навчальних компетентностей, передовсім пов’язаних із аналізом джерел.

Курс побудовано як максимально інтерактивний, тому в ньому передбачено багато різноманітних форм роботи – відвідування музеїв та пам’ятних місць, написання коротких повідомлень, здійснення міні-досліджень і проектів, робота в парах та групах. Свідомо зроблено акцент на залученні до опрацювання курсу членів родин учнів.

Визначення курсу як краєзнавчого і пропедевтичного передбачає особливу увагу не стільки до змістової, скільки до розвивальної його складової. Головним його завданням є активізація пізнавальної діяльності учнів та набуття ними відповідних навчальних компетентностей, формування любові до рідного міста, поваги до його історії та традицій.Бажаємо успіху!

Тема. Зміст навчального матеріалу

Кількість

год (уроків)


Вимоги до рівня підготовки учнів

(навчальні компетентності)35

51

70

Загальні:

  • читати і розуміти різні види текстів (підручник, джерело, думка фахівця(експерта);

  • свідомо користуватись поняттями

  • відповідати на питання -як відтворюючі, так і пошукові); висловлювати та обгрунтовувати власну думку

  • первинні навички аналізу джерел;

  • шукати інформацію з різних жерел;

  • робити найпростіші висновки та узагальнення, користуючись текстом підручника, джерелами та експертними оцінками

  • формулювати і висловлювати власну думку, враження

  • давати аргументовану оцінку висловлюванням інших учнів

  • працювати в парах, малих групах

1

Де ми живемо? Вступ. Загальні відомості про Київ. Місто на карті. Адміністративний поділ.

1

1

2

Засвоїти загальні відомості про місто (локалізація, площа, кількість населення, кількість та назви районів).

Вміти знаходити Київ на картах, знайти та показати на картосхемі свій район.

2

Як виник Київ. Загальні уявлення про час та причини виникнення міста. Літописна легенда та дані науки. Пам’ятки, пов’язані з виникненням Києва.

2

2

4

Засвоїти первинні навички роботи з візуальним та текстовим джерелом; загальні відомості про виникнення Києва

Вміти користуватись словничком, відповідати на питання до джерел, співставляти власні висновки з експертними

3

Київ – місто. Ознаки міста. Що таке столиця. Київ – столиця України.

1

2

2

Засвоїти що таке місто і чим воно відрізняється від інших населених пунктів; ознаки міста, столиці

Вміти користуватись довідкою; визначати ознаки міста, столиці; порівнювати за визначеними ознаками; відшукувати спільне в кількох джерелах

4

Історія міста – історія країни. Основні віхи історії Києва за князівської та литовсько-польської доби, у складі Російської імперії, під час української революції та за радянських часів. Київ – столиця незалежної України.

4

5

6

Засвоїти основні відомості з історії Києва

Вміти співставляти історичні факти, співвідносити факти з історії Києва з історією України

5

Пам’ять про них зберігає місто. Увічнення пам’яті видатних дюдей – причини і способи. Пам’ятники та меморіальні дошки Києва.

1

2

3

Засвоїти як увічнюється пам’ять видатних людей в місті, прізвища видатних державних діячів, митців, учених, чиї імена пов’язані з містом; первинні навички самостійного пошуку довідкових матеріалів

Вміти самостійно відшукувати довідкові матеріали, користуючись різноманітними джерелами, робити коротке повідомлення

6

Софійський собор – символ Києва. Чому Софійський собор може вважатися символом міста. Віхи історії Софії на тлі історії міста. Як і чому змінювався собор і Софійська площа. Необхідність дбайливого ставлення до історико-культурних пам’яток.

2

3

3

Засвоїти основні відомості з історії Софійського собору

Вміти порівнювати зображення пам’ятки різних часів, знаходити спільне та відмінне; співставляти відомості з історії пам’ятки, міста та країни, розуміти їх взаємозв’язок

7

Як зростав Київ. Формування та особливості трьох основних частин міста – Верхнього міста, Подолу та Печерська. Розбудова Києва в 19 та 20 ст. та її особливості. Зростання території міста, його причини. Забудова лівобережжя. Житлові масиви. Перспективи забудови Києва.

3

4

5

Засвоїти загальні відомості про те, як формувалась територія міста, під впливом яких чинників; уявлення про історичні частини міста

Вміти локалізувати на карті, схемі історичні частини міста;

порівнювати зображення місцевості різних часів, знаходити спільне та відмінне;8

Природне середовище Києва. Вплив природного середовища на розвиток міста та його особливості. Взаємозв’язок природного середовища, міста і людини. Особливості рельєфу Києва. Річки Києва та їх доля. Київські гори. Парки столиці. Проблеми міста, пов’язані з природним середовищем. Необхідність дбайливого ставлення до природного середовища.

3

4

5

Засвоїти існування взаємозв’язку між природним середовищем, діяльністю людини та особливостями розвитку міста; особливості природного середовища Києва (рельєф, річки тощо);

Вміти співставляти об’єкт та його зображення, користуючись відомостями з тексту підручника; формулювати проблему та шукати способи її вирішення

9

Цікава прогулянка містом. «Цікавинки» Києва – оригінальні та незвичні пам’ятники.

позакл

1

1

Засвоїти, що в Києві існує багато цікавих незвичних об’єктів, вартих уваги

Вміти описувати об’єкти, висловлювати враження від побаченого

10

Оборонні споруди Києва. Роль укріплень у формуванні історичної території міста. Укріплення Києва. Град Кия, місто Володимира та місто Ярослава, Київська фортеця, КіУР. Віхи героїчної історії міста та пов’язані з нею пам’ятники. Вшанування загиблих. Музей Великої Вітчизняної війни.

2

3

4

Засвоїти зв’язок між оборонними спорудами і розвитком міста; між розвитком техніки (зброї) і оборонними спорудами; що головну роль в обороні міста в усі часи відігравали люди

Вміти співставляти джерела різних видів (текстові та візуальні); впізнавати споруди за описом; відшукувати інформацію про пам’ятки міста, складати їх опис, описувати свої враження

11

Київ ремісничий і промисловий. Місто як ремісничий та промисловий центр. Ремесло в стародавньому Києві. Київська промисловість 19 та 20 ст. Сучасний економічний розвиток міста.

2

3

5

Засвоїти роль ремесла та промисловості в розвитку міста, відмінності ремесла та торгівлі; роль Києва як великого ремісничого та промислового центру,

Вміти описувати побачене, робити аргументовані припущення про призначення того чи іншого предмета, складати розповідь; робити порівняння

12

Київ торговий. Чому люди не можуть обійтися без торгівлі. Зв’язок торгівлі, ремесла та промисловості. Роль Києва як торгового центру та її зміни протягом століть. Ринки, ярмарки, магазини. Контрактовий ярмарок. Хрещатик як торговий центр.

2

2

3

Засвоїти роль торгівлі в розвитку міста, роль Києва як великого торгівельного центру; зв’язок розвитку торгівлі з географічним положенням, розвитком транспорту тощо; існування різних видів торгівлі в місті (ринки, ярмарки, магазини)

Вміти робити порівняння за аналізом джерел; робити найпростіші дослідження, презентувати їх результати

13

Київ підземний і наземний. Комунікації та її роль у житті міста. Водогін та каналізація. Міські служби, їхні завдання та роль. Освітлення. Телефонна мережа. Київський транспорт. Київські мости. Транспортна проблема.

3

4

6

Засвоїти роль міських служб та комунікацій, громадського транспорту в житті міста, основні етапи їх розвитку в Києві; роль мостів в житті міста

Вміти впізнавати предмет(явище) за описом і співвідносити із зображенням; обгрунтовувати свою думку; визначати та формулювати проблему, пропонувати способи її вирішення; визначати переваги і недоліки тих чи інших видів міського транспорту; давати оцінку тому чи іншому явищу; робити найпростіше порівняльне дослідження, користуючись різними джерелами і нформації

14

Ми – кияни! Категорії населення та їх зміни. Категорії населення та історичні частини міста. Чисельність населення Києва, чому вона змінювалась. Національні громади та їхня роль в історії міста. Благодійність. Що треба, щоб вважатись киянином.

3

4

6

Засвоїти, які категорії населення проживали в Києві в різні часи, як і чому змінювалась кількість населення міста; що означає бути киянином; прізвища та справи найвідоміших київських благодійників

Вміти порівнювати зображення різних часів, знаходити спільне в різних джерелах; визначати проблеми, пов’язані з тими чи іншими чинниками; робити найпростіше міні-дослідження (опитування та узагальнення)

15

Як жили кияни. Типи житла в Києві, їх зміна. Садиби, палаци, доходні (прибуткові) будинки. Житлова проблема; комунальні квартири, «хрущовки»; мікрорайони. Побут киян (хатнє начиння, побутові прилади).

3

4

6

Засвоїти які типи житла існували в місті в різні часи, у чому суть житлової пробюлеми та як вона вирішувалась у Києві;

Вміти визначати причини явищ на підставі аналізу джерел; складати опис; висловлювати аргументовані судження, описувати власні враження

16

Шкільна освіта в Києві. Роль освіти в житті людини. Освіта в стародавньому Києві. Братська школа, Києво-Моглянський колегіум. Гімназії. Освіта в 20 ст. Сучасна школа, її здобутки та проблеми.

3

4

5

Засвоїти етапи розвитку шкільної освіти в Києві; чому та як навчали в різних типах навчальних закладів

Вміти порівнювати зміст та умови навчання в різні часи, визначати позитивне та негативне; аналізувати візуальні джерела та визначати їх тему, зміст; провести збір свідчень членів родини

17

Дозвілля киян. Зміни в дозвіллі киян. Театр та кіно в Києві. Київські музеї. Цирк. Київський зоопарк. Спорт у Києві.

1

2

3

Засвоїти які способи проведення дозвілля існували та існують у Києві, як і чому вони змінювались; первинні навички проектної роботи

Вміти описати власні враження та оформити їх у вигляді формалізованого тексту (стаття, репортаж, міні-твір); порівнювати свої враження з враженнями інших;

18

Давній Київ очима художників. Краєвиди і споруди Києва в живописі.

позакл

1

1

Засвоїти, що Київ був і є об’єктом інтересу для митців; первинні навички аналізу твору образотворчого мистецтва

Вміти впізнавати об’єкт, описувати твори образотворчого мистецтва (картини, малюнки), порівнювати сучасний ландшафт із зображеним


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка