Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"Сторінка4/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

До теми 7

УКРАЇНА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

(1921-1939 рр.)
1 Яка українська етнічна територія належала до складу Чехословаччини за Сен-Жерменським договором 1919 р.?

а) Східна Галичина; б) Закарпаття;

в) Північна Буковина; г) Холмщина.
2 Голодомор в УСРР стався у:

а) 1929-1930 рр.; а) 1931-1932 рр.;

в) 1932-1933 рр.; г) 1933-1934 рр.
3 Східна Галичина і Волинь у міжвоєнний період належали до складу:

А) Польщі; Б) Румунії; В) Угорщини; Г) УСРР.


4 Кордони між УСРР і Польщею, встановлені згідно з Ризьким мирним договором існували протягом:

а) жовтня 1920 р. – вересня 1939 р.;

б) березня 1921 р. – вересня 1939 р.;

в) березня 1921 р. – червня 1941 р.;

г) вересня 1939 р. – червня 1941 р.
5 Що таке комнезами у 20-х роках ХХ ст.:

а) Організації незаможних селян;

б) наймані кіннотні козацькі полки;

в) організації сільської бідноти;

г) українські комуністи-незаможники?
6 Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації українського села:

а) оскільки селянство щиро вірило в ідеали комунізму і підтримувало політику КП(б)У;

б) завдяки насильницьким методам, масовим репресіям та голоду;
в) тому, що створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарювання.

7 Закарпаття у міжвоєнний період належало до складу:

а) Польщі; б) Румунії;

в) Чехословаччини; г) УСРР (УРСР).


8 Державний і громадський діяч, 1922-1927 рр. – нарком юстиції, 1927-1933 рр. – нарком освіти УСРР. У червні 1933 р. звинувачений у “націоналістичних збоченнях”, що підштовхнуло його до самогубства. Це -:

а) П.Постишев; б) М.Скрипник;

в) М.Хвильовий; г) О.Шумський.
9 Офіційна назва політики польського уряду щодо українського населення на західноукраїнських землях у 30-х роках ХХ ст.:

а) пацифікація; б) коренізація;

в) національне відродження; г) санація.
10 Реакція українського селянства на статтю Й.Сталіна “Запаморочення від успіху” та постанову ЦК ВКП(б) від 14 березня 1930 р. щодо “перегинів” у колективізації була такою:

а) селяни масово почали вступати в колгоспи;

б) селяни почали масово виходити з колгоспів;

в) почалися селянські бунти проти більшовицьких активістів, колгоспи ліквідовувалися.


11 Північна Буковина у міжвоєнний період нележала до складу:

а) Польщі; б) Румунії; в) Угорщини; г) УСРР.


12 Кампанія експропріації селянських господарств у 30-ті роки ХХ ст., складова частина примусової колективізації – це:

а) націоналізація; б) коренізація;

в) розкуркулення; г) маргіналізація.


13 Яка подія відбулася 30 грудня 1922 р.:

а) проголошення (створення) СРСР;

б) закінчення громадянської війни;

в) прийняття Конституції СРСР;

г) проголошення курсу на колективізацію сільського господарства?

14 Придунайські землі (південна частина сучасної Одеської області) у міжвоєнний період перебували у складі:

а) Польщі; б) Румунії;

в) Угорщини; г) УСРР.


15 Політична криза в Україні на початку 1921 р. була спричинена:

а) діяльністю опозиційних до КП(б)У політичних партій;

б) зовнішньополітичними обставинами; міжнародним невизнанням СРСР;

в) нерозв’язаністю національного питання;

г) політикою «воєнного комунізму», яка призвела до господарської розрухи.


16 Пограбування селян, вилучення у них насильницькими методами коштів, необхідних для проведення індустріалізації, знищення селянства як класу – суть політики:

а) кооперування; б) колективізація;

в) індустріалізація; г) українізація.
17 До якої з політичних партій чи організацій належав Є.Коновалець:

а) УНДО; б) КПЗУ;

в) ОУН; г) КП(б)У?

18 Український вільний університет у міжвоєнний період діяв у:

а) Польщі; б) Чехословаччині;

в) Румунії; г) Угорщині.

19 Нова економічна політика (неп) була проголошена більшовиками на:

а) ІХ з’їзді РКП(б); б) Х з’їзді РКП(б);

в) ХІ з’їзді РКП(б); в) ІХ з’їзді РКП(б).

20 Вищий законодавчий орган влади за Конституцією УРСР

1937 р.:

а) Всеукраїнський з’їзд Рад; б) ВУЦВК;

в) Рада Народних Комісарів; г) Верховна Рада.
21 У 1921-1923 рр. посуха, скорочення виробництва продовольства внаслідок продовольчої розрухи та непомірні ревізії призвели до голоду, який охопив:

а) Західну Україну; б) Буковину і Закарпаття;

в) південні губернії УСРР; г) північні губернії УСРР.
22 Ідеологом українського націоналізму був:

а) С.Бандера; б) Д.Донцов;

в) А.Мельник; г) Є.Коновалець.
23 Яка українська політична організація була створена у січні 1929 р. у Відні:

а) Українська військова організація;

б) Українське національно-демократичне об’єднання;

в) Союз визволення України;

г) Організація українських націоналістів?
24 Першим президентом Карпатської України став:

а) А.Бродій; б) Є.Петрушевич;

в) А.Волошин; г) Є.Коновалець.
25 У 1925 р. у складі УСРР була створена:

а) Молдавська соціалістична радянська республіка;

б) Кримська соціалістична радянська республіка;

в) Донецько-Криворозька соціалістична радянська республіка;

г) Волинська соціалістична радянська республіка.
26 У 1930-1932 рр. українське селянство:

а) з ентузіазмом включилося в процес колективізації;

б) байдуже поставилося до більшовицьких планів колективізувати село;
в) вороже поставилося до колективізації, чинило стихійний опір.

27 Позиції приватного капіталу в Україні у 20-х рр. ХХ ст. були сильні у:

а) важкій промисловості; б) енергетиці;

в) легкій і харчовій промисловості; г) машинобудуванні.

28 Олексій Стаханов був:

а) відомим діячем УКП;

б) директором Дніпрогесу;

в) секретар ЦК КП(б)У;

г) ударником соціалістичної праці, організатором соцзмагання.
29 Згідно з першим п’ятирічним планом економічного розвитку України, затвердженим у 1929 р., основні капіталовкладення спрямовувалися у:

а) сільське господарство;

б) легку і харчову промисловість;

в) металургію, енергетику, машинобудування;

г) хімічну промисловість.
30 За якою Конституцією єдиним законодавчим органом УРСР стала Верховна Рада:

а) 1919 р.; б) 1924 р.; в) 1929 р.; г) 1937 р.?


31 Уряд УСРР у 20-х роках ХХ ст. називався:

а) Радою міністрів; б) Генеральнии секретаріатом;

в) Кабінетом міністрів; г) Радою народних комісарів.
32 Організацію українських націоналістів у міжвоєнний період очолювали:

а) Є.Коновалець, С.Бандера;

б) М.Хрущов; С.Косіор;

в) К.Саврич, Й.Крілик, М.Заячківський;

г) Д.Левицький, В.Мудрий.
33 Хто з наведених політичних діячів очолював ЦК КП(б)У у міжвоєнний період:

а) Й.Сталін; б) М.Хрущов;

в) Л.Троцький; г) М.Бухарін?
34 Політика, яка допускала лібералізацію в сільському господарстві, легкій промисловості та торгівлі при збереженні “командних” висот у важкій промисловості, банківській системі – це:

а) політика “воєнного комунізму”; б) нова економічна політика;


в) політика індустріалізації; г) політика колективізації.
35 Анексія Східної Галичини Польщею була визнана країнами Антанти у:

а) 1921 р.; б) 1922 р.; в) 1923 р.; г) 1925 р.


36 Примусове об’єднання сільськогосподарських виробників у колективних господарствах – це:

а) політика “воєнного комунізму”; б) нова економічна політика;

в) політика індустріалізації; г) політика колективізації.
37 Поняття “депортація” означає:

а) переселення людей зі своєї історичної батьківщини в інші країни для постійного проживання;

б) примусове виселення з місця постійного проживання осіб унаслідок адміністративного чи судового рішення;

в) переселення людей до інших регіонів країни;

д) комплекс заходів радянського уряду із переміщення у глибокий тил населення, промисловості, матеріальних і культурних ресурсів під загрозою іноземної окупації.
38 Конституція УРСР була прийнята у:

а) 1933 р.; б) 1936 р.; в) 1937 р.; г) 1939 р.


39 За яким документом було юридично оформлено створення Союзу РСР:

а) Декларація про створення СРСР;

б) Універсал про створення СРСР;

в) Декрет про створення СРСР;

д) Акт Злуки радянських республік?
40 Ідеологом інтегрального націоналізму був:

а) В.Винниченко; б) В.Липинський;

в) Д.Донцов; г) П.Скоропадський.

До теми 8

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(1939-1945 рр.)
1 Танковий бій у районі Луцьк-Броди-Рівне відбувся:

а) 23-29 червня 1941 р.; б) 5 серпня – 16 жовтня 1941 р.;


в) 11 липня – 19 версня 1941 р.; г) лютий 1942 р.
2 Яку подію можна вважати початком Другої світової війни на етнічних українських земель:

а) напад Німеччини на Польщу;

б) напад Німеччини на СРСР;

в) окупація радянськими військами Західної України?


3 Анексію західноукраїнських земель, що належали до складу Польщі, радянські війська розпочали:

а) 1 вересня 1939 р.; б) 17 вересня 1939 р.;

в) 28 червня 1940 р.; г) 22 червня 1941 р.
4 Київ було звільнено:

а) 6 листопада 1942 р.; б) 6 листопада 1943 р.;

в) 6 жовтня 1943 р.; г) 10 жовтня 1944 р.
5 Північна Буковина і Придунайські землі увійшли до складу УРСР у:

а) вересні 1939 р.; б) червні 1939 р.;

в) червні 1940 р.; г) червні 1941 р.
6 Визволення України розпочалося одразу після:

а) битви під Москвою; б) битви під Сталінградом;

в) битви на Курській дузі; г) битви під Харковом.
7 Коли німці захопили останній населений пункт України м. Свердловськ Луганської (Ворошиловградської) області і повністю окупували Україну:

а) 22 грудня 1941 р. ; б) 22 липня 1942 р.;

в) 14 жовтня 1942 р.; г) 22 грудня 1942 р.?

8 Поняття “евакуація” означає:

а) переселення людей зі своєї історичної батьківщини в інші країни для постійного проживання;

б) примусове виселення з місця постійного проживання осіб унаслідок адміністративного чи судового рішення;

в) переселення людей до інших регіонів країни;

г) комплекс заходів уряду із переміщення у глибокий тил населення, промисловості, матеріальних і культурних ресурсів під загрозою іноземної окупації.


9 У роки Другої світової війни з вимогою встановлення національно-державної незалежності України виступила(и):

а) СРСР; б) Німеччина;

в) Англія і Франція; г) ОУН.
10 Під час німецької окупації України територія Сумської області була складовою частиною:

а) Рейхскомісаріату “Україна”;

б) військової зони;

в) губернаторства “Трансністрія”;

г) дистрикту “Галичина”.
11 Контрнаступ радянських військ в Україні на початку 1942 р. був здійснений в районі:

а) Харкова; б) Одеси;

в) Дніпропетровська; г) Києва.
12 Місто Суми було звільнено від німецьких загарбників:

а) 2 вересня 1942 р.; б) 10 вересня 1942 р.;

в) 10 липня 1943 р.; г) 2 вересня 1943 р.

13 Контрнаступ радянських військ в Україні взимку 1942 р. закінчився:

а) звільненням від німецьких військ Правобережної України;
б) оточенням та знищенням радянських військ на Барвінківському виступі;
в) проривом німецького фронту в районі Харкова;
г) зняттям блокади Севастополя.
14 Територія України була повністю звільнена від німецьких загарбників:

а) 28 жовтня 1943 р.; б) 2 вересня 1944 р.;

в) 2 листопада 1944 р.; г) 28 жовтня 1944 р.
15 Співпраця населення завойованих країн з окупаційним режимом визначається поняттям:

а) антисемітизм; б) колабораціонізм;

в) апатридизм; г) апартеїд.
16 Яка подія вважається закінченням Другої світової війни?

а) капітуляція Німеччини; б) звільнення України;

в) капітуляція Японії; г) вихід з війни Італії.
17 Акт відновлення Української держави було проголошено:

а) 30 червня 1941 р. ; б) 9 липня 1941 р.;

в) 25 листопада 1941 р.; г) 31 грудня 1941 р.

18 Радянсько-німецький договір, укладений 23 серпня 1939 р., називався:

а) “Про дружбу і кордони”; б) “Про ненапад”;

в) “Про економічну співпрацю”.


19 Радянсько-німецький договір “Про дружбу і кордони” був укладений:

а) 23 серпня 1939 р.; б) 17 вересня 1939 р.;

в) 28 вересня 1939 р.; г) 22 червня 1941 р.
20 Найдовше тримало оборону від німецьких військ місто:

а) Київ; б) Львів; в) Одеса; г) Севастополь.


21 Акт відновлення Української держави німецьке партійно-державне керівництво:

а) схвалило, а дії членів ОУН-Б щодо формування українського національного уряду у Львові підтримало;

б) зустріло неприхильно, однак змушене було змиритися;

в) засудило, уряд Я.Стецька був розпещений, розпочалися репресії проти членів ОУН-Б.


22 Український штаб партизанського руху було створено:

а) 1941 р.; б) 1942 р.; в) 1943 р.; г) 1944 р.

23 Керівництво збройною боротьбою радянських партизанів та підпільників на окупованій нацистами території України здійснював(ла):

а) Українська головна визвольна рада;

б) Український штаб партизанського руху;

в) Український центральний комітет;

г) Український уряд в еміграції.
24 Головний адміністративний центр Рейхскомісаріату “Україна”:

а) Київ; б) Львів; в) Рівне; г) Харків.


25 Українська Повстанська Армія була створена у:

а) жовтні 1942 р.; б) жовтні 1943 р.;

в) жовтні 1944 р.; г) жовтні 1945 р.
26 До якої з політичних партій чи організацій належав С.Бандера:

а) УНДО; б) КПЗУ; в) КП(б)У; г) ОУН?


27 Командувачем УПА у 1943-1945 рр. був:

а) С.Бандера; б) С.Ковпак;

в) Р.Шухевич; г) Я.Стецько.
28 Нелегальну мережу ОУН-М в Україні в часи нацистської окупації очолював:

а) С.Бандера; б) Я.Стецько;

в) В.Кубійович; г) О.Кандиба (Ольжич).
29 У військових діях на території України у 1941-1944 рр. не брала(и) участі:

а) Радянська армія;

б) англо-французькі союзні війська;

в) Польська Армія Людова;

г) ОУН-УПА.
30 Закарпаття ввійшло до складу УРСР в:

а) 1939 р.; б) 1941 р.; в) 1943 р.; г) 1945 р.


31 Виділіть серед зазначених осіб діяча радянського партизанського руху:
а) М.Лебідь; б) М.Боровець;

в) О.Кандиба; г) О.Сабуров.


32 Державний комітет оборони прийняв постанову про виселення кримських татар із Криму в Узбекистан у:

а) 1940 р.; б) 1941 р.;

в) 1944 р.; г) 1945 р.
33 Гітлерівський план “Ост” передбачав:

а) надання Україні в майбутньому державної незалежності;

б) перетворення України на органічну частину Німецької держави;
в) перетворення України на колоніальну країну.
34 В урочищі Бабин Яр у Києві була розстріляна поетеса:

а) Марина Цветаєва; б) Леся Українка;

в) Олена Теліга;1944 р. г) Сара Бернар.
35 Хронологічні рамки Другої світової війни:

а) 1 вересня 1939 – 9 травня 1945 р.;

б) 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945 р.;

в) 22 червня 1941 – 9 травня 1945 р.;

г) 22 червня 1941 – 2 вересня 1945 р.
36 Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас під час німецької окупації належали до складу:

а) Румунії; б) рейхскомісаріату “Україна”;

в) військової зони; г) дистрикту “Галичина”.
37 Якій з німецьких груп армій було поставлено завдання оволодіти Україною:

а) “Північ”; б) “Центр”;

в) “Південь”; г) “Захід”?
38 План знищення та виселення українського населення називався:

а) “Вест”; б) “Ост”;

в) “Норд”; г) “Барбаросса”.
39 Автором патріотичного вірша “Любіть Україну” є:

п) П.Тичина; б) М.Рильський;

в) В.Сосюра; г) О.Довженко.
40 У червні 1940 р. радянські війська перетнули кордон:

а) Польщі; б) Угорщини;

в) Румунії; г)Чехословаччини.
До теми 9

УКРАЇНА 1945-1991 рр.:

НОВА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ


 1. Положення про КПУ як ядро політичної системи УРСР було узаконене:

а) Конституцією СРСР 1936 р.;

б) Конституцією УСРР 1919 р.;


в) Конституцією СРСР 1977 р.;

г) Конституцією УРСР 1978 р.
 1. Автором твору “Приєднання чи возз’єднання” є:

а) М.Брайчевський; б) І.Дзюба;

в) Є.Сверстюк; г) В.Чорновіл.
 1. Екологічний рух в Україні у 1990 р. оформився в політичну партію під назвою:

а) Українська християнсько-демократична партія;

б) Партія зелених України;

в) Українська республіканська партія;

г) Соціал-демократична партія України.
 1. Декларацію про державний суверенітет України було прийнято Верховною Радою УРСР:

а) 6 червня 1990 р.; б) 16 липня 1990 р.;

в) 3 серпня 1990 р.; г) 17 березня 1990 р.
 1. Процес десталінізації суспільного життя в СРСР розпочався у:

а) 1956 р.; б) 1959 р.; в) 1964 р.; г)1985 р.


 1. Економічна реформа 1965 р. була викликана бажанням радянського керівництва:

а) докорінно змінити основні принципи організації та управління народним господарством, реформувати соціалістичну економіку в бік вільно ринкової;

б) внести зміни в систему організації та управління народним господарством, не змінивши при цьому її суті;

в) повернутися до сталінських жорстких адміністративно-командних методів управління економікою, які виявилися ефективнішими за економічні методи.


 1. Остання Конституція УРСР була прийнята:

а) 1947 р.; б) 1965 р.; в) 1978 р.; г) 1985 р.


 1. “Нове політичне мислення” як одна із засад “перебудови” стосувалася змін у:

а) політичній системі; б) зовнішній політиці;

в) ідеології; г) економічній системі.
 1. УРСР стала членом Організації Об’єднаних Націй у:

а) 1945 р.; б) 1953 рр.; в) 1985 р.; г) 1991 р.


 1. Процес десталінізації суспільного життя в УРСР та інших радянських республіках був остаточно завершений у:

а) 1956 р.; б) 1964 р.; в) 1985 р.; г) 1990 р.


 1. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська Гельсінська спілка) була створена у:

а) 1966 р.; б) 1970 р.; в) 1976 р.; г) 1980 р.


 1. Кардинальне реформування політичної системи, закріплення курсу на гласність було прийняте на:

а) XXV з’їзді КПРС;

б) ХХVI з’їзді КПРС;

в) XIX Всесоюзній партійній конференції;

г) XXVII з’їзді КПРС.
 1. Організація Об’єднаних Націй була створена на конференції у:

а) Сан-Франциско; б) Токіо;

в) Лондоні; г) Нью-Йорку.
 1. У 70-80-х роках ХХ ст. серед засуджених і ув’язнених у радянських таборах були такі українські літератори:

а) І.Світличний, О.Гончар; б) В.Стус, І.Світличний;

в) В.Стус, О.Корнійчук. г) П.Мирний, М.Рильський.
 1. Викресліть зайву серед неформальних організацій, які очолили демократичний, національно-визвольний рух в Україні у 1988-1989 рр.:

а) Товариство української мови і. Т.Г.Шевченка;

б) Організація “Пора”;

в) Екологічна організація “Зелений світ”;

г) Товариство “Меморіал”.
 1. Так звана “радянізація” у післявоєнний період відбувалася у:

а) Криму; б) Західній Україні;

в) Донбасі; г) Підляшші.
 1. 1-м секретарем Центрального Комітету Комуністичної партії України у 1963-1972 рр. Був:

а) І.П.Казанець; б) В.В.Щербицький;

в) П.Ю.Шелест; г) Д.С.Коротченко.
 1. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася у:

а) 1982 р.; б) 1984 р.; в) 1986 р.; г) 1988 р.


 1. Кінорежисером художнього фільму “Тіні забутих предків” був:

а) С.Параджанов; б) І.Миколайчук;

в) Л.Осика; г) Ю.Іллєнко.
 1. 1-м секретарем Центрального Комітету Комуністичної партії України у 1972-1989 рр. був:

а) І.П.Казанець; б) В.В.Щербицький;

в) П.Ю.Шелест; г) Д.С.Коротченко.
 1. Основна форма діяльності дисидентів в Україні:

а) масові страйки; б) самвидав;
в) терористичні акти; г) збройна партизанська боротьба.


 1. Причинами голоду у східних і південних областях УРСР у 1946-1947 рр. були:

а) несприятливі погодні умови (посуха), результатом чого був неврожай;

б) неефективність колгоспної системи та політика партії на селі;


в) наслідки війни;
г) причини, перелічені в пунктах а), б), в).


 1. Так зване “возз’єднання” України з Росією в СРСР відзначали у:

а) 1944 р.; б) 1948 р.;

в) 1954 р.; г) 1958 р.
 1. Узагальнена назва учасників руху за оновлення радянського суспільства 60-х років ХХ ст.:

а) “шестидесятники”; б) неосталіністи;

в) дисиденти; г) народники.
 1. Голод в УРСР стався у:

а) 1944-1945 рр.; б) 1945-1946 рр.;

в) 1946-1947 рр.; г) 1947-1948 рр.
 1. Основна причина кризових явищ в економіці УРСР в 70 - на початку 80-х років ХХ ст. – це:

а) відхід від положень економічної реформи 1965 р.;

б) соціалістичні засади господарювання і, як наслідок, втрата стимулів до підвищення ефективності праці, хибні основи організації та управління народним господарством;

в) ізоляція СРСР на міжнародній арені;

г) погані природні умови та стихійні лиха.
 1. Остання Конституція СРСР була прийнята у:

а) 1956 р.; б) 1964 р.;
в) 1972 р.; г) 1977 р. 1. “Парад суверенітетів” – це:

а) проголошення союзними республіками СРСР своїх державних суверенітетів;

б) демонстрація досягнень суверенних республік СРСР на Виставці народного господарства СРСР;

в) парад, присвячений святкуванню ювілею утворення СРСР у Москві. 1. В Україні учасниками дисидентського руху в основному були:

а) представники творчої інтелігенції; б) робітники;
в) військові; г) селяни.


 1. 29 червня 1945 р. Закарпатська Україна возз’єдналася з УРСР у складі СРСР за договором між країнами:

а) СРСР і Чехословаччиною; б) СРСР і Польщею;

в) СРСР і Румунією; г) СРСР і Угорщиною.
 1. Верховна Рада СРСР прийняла рішення про включення Кримського півострова до складу УРСР у:

а) 1944 р.; б) 1946 р.; в) 1950 р.; г) 1954 р.


 1. Письменник, автор популярних гумористичних оповідань– “усмішок”:

а) О.Гончар; б) Б.Гмиря; в) О.Вишня; г) Й.Сліпий.


 1. Грошова реформа в СРСР була здійснена у:

а) 1946 р.; б) 1947 р.; в) 1948 р.; г) 1949 р.


 1. Наприкінці 80-х років ХХ ст. національно зорієнтована інтелігенція покладала надії як на український П’ємонт на:

а) Закарпаття; б) Київщину;

в) Західну Україна; г) Крим;
 1. Українська греко-католицька церква була ліквідована радянською владою у:

а) 1945 р.; б) 1946 р.; в) 1947 р.; г) 1948 р.


 1. “Демократизація і гласність” як одна із засад “перебудови” стосувалася змін у:

а) політичній системі; б) зовнішній політиці;

в) ідеології; г) економічній системі.
 1. Конституція УРСР 1978 р. була прийнята:

а) раніше за Конституцію СРСР;

б) одночасно з Конституцією СРСР;

в) після прийняття Конституції СРСР.


 1. На думку радянських ідеологів “розвинутий соціалізм” – це:

а) фаза соціального розвитку, перехідна між соціалізмом і комунізмом;

б) фаза соціального розвитку, перехідна між соціалізмом і капіталізмом;

в) фаза соціального розвитку, продовження нової економічної політики.


 1. Під час голодування 1990 р. українські студенти вимагали відставки:

а) В.Фокіна; б) В.Масола;

в) В.Івашка; г) Л.Кучми.
 1. Назвіть рік початку “перебудови” в СРСР.

а) 1985 р.; б) 1986 р.;

в) 1987 р.; г) 1988 р.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка