Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"Сторінка3/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

До теми 4

УКРАЇНА В ДОБУ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ.

КОЗАЦЬКА ЕРА

(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)
1 Царські війська за наказом Петра І зруйнували Запорозьку Січ у:

а) 1708 р.; б) 1709 р.; в) 1710 р.; г) 1711 р.


2 Чия це біографія? Син козака, брат фаворита імператриці Єлизавети, у 18 років – президент імператорської Академії наук, граф, генерал-фельдмаршал, гетьман України:

а) Іван Мазепа; б) Кирило Розумовський;

в) Петро Калнишевський; г) В.Кочубей.
3 Хто з українських письменників створив відомий роман про “чорну раду” 1663 р.:

а) І.Нечуй-Левицький; б) П.Куліш;

в) Г.Хоткевич; г) І.Франко.
4 Як покарання за “зраду” І.Мазепи та на пострах українцям, російські війська під командуванням О.Меншикова захопили і повністю зруйнували:

а) Київ; б) Батурин;

в) Чигирин; г) Глухів.
5 Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:

а) Кирило Розумовський; б) Кость Гордієнко;

в) Петро Калнишевський; г) Іван Сірко.
6 За Зборівською угодою під владою Б.Хмельницького перебували:

а) Брацлавське, Київське, Волинське воєводства;

б) Брацлавське, Київське, Чернігівське воєводства;

в) Брацлавське, Руське, Подільське воєводства;

г) Київське, Чернігівське, Подільське воєводства.
7 Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою і Московським царством було укладене в:

а) 1665 р.; б) 1667 р.; в) 1669 р.; г) 1671 р.


8 “Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького” були укладені П.Орликом та його соратниками в:

а) 1708 р.; б) 1709 р.; в) 1710 р.; г) 1711 р.


9 “Маніфестом до малоросійського народу”, підписаним Петром І у 1708 р., І.Мазепа оголошувався:

а) головнокомандуючим російсько-українського війська в Гетьманщині;

б) кавалером ордена Андрія Первозданного;

в) зрадником, який хотів віддати Україну полякам, а православні церкви – уніатам;

г) князем малоросійським.


 1. Замість гетьмана, посада якого була скасована Катериною ІІ, управляти Україною з 1764 р. почала(ло):

а) Генеральна військова канцелярія;

б) Малоросійська колегія;

в) Правління гетьманського уряду;

г) Новоросійська колегія.
 1. За Білоцерківською угодою під владою Б.Хмельницького перебувало воєводство:

а) Чернігівське; б) Київське;

в) Подільське; г) Брацлавське.
 1. Гадяцький трактат був підписаний між Україною і:

а) Польщею; б) Москвою;

в) Кримським ханством; г) Швецією.
 1. З часів Д.Многогрішного до часів І.Мазепи столицею Лівобережжя (Гетьманщини) було місто:

а) Гадяч; б) Батурин;

в) Чигирин; г) Глухів.
 1. У Полтавській битві переміг(могли):

а) Карл ХІІ Петра І та І.Мазепу;

б) Петро І Карла ХІІ та І.Мазепу;

в) Карл ХІ та І.Мазепа Петра І;

г) Петро І та І.Мазепа Карла ХІІ.
 1. За наказом Катерини ІІ Запорозька Січ була зруйнована:

а) 1764 р.; б) 1770 р.; в) 1775 р.; г) 1783 р.


 1. Конотопська битва між українсько-татарським військом і росіянами відбулася у:

а) 1656 р.; б) 1657 р.; в) 1658 р.; г) 1659 р.
17 “Вічний мир” між Річчю Посполитою і Московським царством був укладений:

а) 1667 р.; б) 1686 р.; в) 1689 р.; г) 1699 р.


18 Після І.Мазепи з волі царя Петра І гетьманом України було обрано:

а) І.Скоропадського; б) П.Орлика;

в) П.Полуботка; г) Д.Апостола.


 1. Запорозька Січ була остаточно зруйнована, за наказом Катерини ІІ, оскільки:

а) цариця ненавиділа українців, а запорожці уособлювали в собі їхні кращі якості та були стійкими прихильниками української автономії;

б) вона перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства й Османської імперії, але зберігала свій демократичний устрій, була перешкодою колонізації Північного Причорномор’я;

в) вона була потенційною союзницею татар під час неминучої російсько-турецьких воєн за вихід до Чорного моря;

г) вона становила загрозу донським козакам.
 1. Ліквідація полково-сотенного устрою Лівобережжя і створення намісництв відбулося у:

а) 1764 р.; б) 1775 р.; в) 1781 р.; г) 1785 р.


 1. “Березневі статті” були підписані:

а) Б.Хмельницьким; б) Ю.Хмельницьким;

в) І.Брюховецьким; г) І.Самойловичем.
 1. Переяславські статті 1659 р. (українсько-російська угода) були підписані гетьманським урядом:

а) Б.Хмельницького; б) І.Виговського;

в) Ю.Хмельницького; г) І.Брюховецького.
 1. Іван Виговський був гетьманом України в:

а) 1663-1668 рр.; б) 1657-1659 рр.;

в) 1672-1687 рр.; г) 1659-1663 рр.
 1. Наступником І.Мазепи і продовжувачем його справи забезпечення незалежності Козацької держави, гетьманом Війська Запорозького став:

а) І.Скоропадський; б) П.Орлик;

в) П.Полуботок; г) Д.Апостол.
 1. Вдруге запровадження кріпосного права на Лівобережжі відбулося:

а) 1764 р.; б) 1775 р.; в) 1781 р.; г) 1783 р.
26 “Київщина, Брацлавщина, Чернігівщина утворювали Руське князівство, що поряд з Польщею і Литвою ставало складовою Речі Посполитої. Його гетьман мав мати власне військо, казну і монету. Унія на теренах князівства скасовувалася…”. У цьому тексті викладені умови:

а) Зборівської угоди 1649 р. ;

б) Білоцерківської угоди 1651 р.;

в) Корсунської угоди 1657 р.;

г) Гадяцької угоди 1658 р.
27 “Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького”:

а) були чинними в Україні в 1710-1742 рр.;

б) ніколи не були чинними в Україні;

в) були чинними в Україні в 1710-1711 рр.;

г) були чинними в Україні в 1710-1764 рр.
28 Малоросійська колегія, створена указом Петра І, управляла Гетьманщиною у:

а) 1709-1722 рр.; б) 1722-1727 рр.;

в) 1727-1734 рр.; г) 1734-1750 рр.
29 Рух гайдамаків у XVII ст. розпочався:

а) на Лівобережжя і Слобожанщині;

б) на Правобережній Україні;

в) в Галичині, Волині та Закарпатті;

г) на Запоріжжі.


 1. Зрівняння у правах української козацької “шляхти” з російськими дворянами відбулося у:

а) 1764 р.; б) 1775 р.; в) 1781 р.; г) 1785 р.
31 Битва під Берестечком між військами Богдана Хмельницького і Яна Казимира відбулася у:

а) 1649 р.; б) 1651 р.; в) 1652 р.; г) 1653 р.


32 У травні 1659 р. під Конотопом:

а) козацька армія І.Виговського зазнала нищівної поразки від поляків;

б) козацька армія І.Виговського і татарська орда завдали нищівної поразки військам московського царя;

в) козацька армія І.Виговського і татари завдали поразки війську польського короля;

г) козацька армія І.Виговського і татари зазнали нищівної поразки від армії московського царя.


 1. Намагання козацької старшини на чолі з П.Полуботком відстояти “права і вольності” України завершилися:

а) компромісом з Петром І і призначенням П.Полуботка новим гетьманом Війська Запорозького;

б) невдачею, деяких старшин та П.Полуботка було заарештовано через підозру в організації змови проти Петра І;

в) трагічно для П.Полуботка й окремих його сподвижників, однак з користю для Гетьманщини, оскільки Петро І розпорядився ліквідувати Малоросійську колегію;

г) засланням П.Полуботка до Сибіру.
 1. Данило Апостол був гетьманом у:

а) 1708-1722 рр.; б) 1722-1727 рр.;

в) 1727-1734 рр.; г) 1734-1750 рр.
 1. Приєднання до Росії Криму відбулося у:

а) 1774 р.; б) 1783 р.; в) 1793 р.; г) 1795 р.


 1. Зборівський договір був укладений у:

а) 1648 р.; б) 1649 р.; в) 1650 р.; г) 1651 р.


 1. Переяславська Рада відбулася у січні:

а) 1649 р.; б) 1653 р.; в) 1654 р.; г) 1657 р.:


 1. Суспільство Гетьманщини у другій половині XVII – XVIII ст. складалося з:

а) магнатів, шляхти, міщан, козаків, селян;

б) козацької старшини, духовенства, козаків, міщан і селян;

в) дворян, духовенства, козаків, міщан, селян;

г) магнатів, шляхти, духовенства, міщан, козаків, селян.
 1. У Гетьманщині та на Слобожанщині у XVIII ст. існували такі навчальні заклади, як:

а) університети; б) колегіуми;

в) інститути; г) консисторії.


40 У XVIII ст. на півдні України в процесі колонізації було засновано місто:

а) Ізюм; б) Вінниця;

в) Катеринослав; г) Охтирка.

До теми 5

УКРАЇНА У НОВИЙ ЧАС.

ПІД ВЛАДОЮ ДВОХ ІМПЕРІЙ

(кінець XVIII – початок ХХ ст.)
1 Українські землі у ХІХ – на початку ХХ ст. входили до складу:

а) Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини;

б) Російської імперії, Австро-Угорщини, Речі Посполитої;

в) Російської імперії, Австро-Угорщини, Туреччини;

г) Російської імперії, Австрії (Австро-Угорщини).
2 В.Антонович, Т.Рильський, К.Михальчук були лідерами:

а) галицьких москвофілів; б) українських соціалістів;

в) громадівців-хлопоманів; г) галицьких поступовців.
3 Товариство “Просвіта” було створене у:

а) 1859 р.; б) 1861 р.; в) 1868 р.; г) 1874 р.


4 Відновлену в Києві на початку 70-х років ХІХ ст. зусиллями В.Антоновича, М.Драгоманова, О.Русова таємну культурно-освітню організацію називали:

а) Кирило-Мефодіївським братством;

б) Старою громадою;

в) Братством тарасівців;

г) Товариством українських поступовців.
5 Більшість іноетнічного населення (поляки, угорці, румуни, німці та інші) західноукраїнських земель у ХІХ – на початку ХХ ст. жила у:

а) сільській місцевості; б) містах і містечках.


6 Виберіть серед названих те поняття, яке вживали для означення адміністративно-територіальних одиниць на українських землях, що у ХІХ – на початку ХХ ст. перебували у складі Російської імперії:

а) коронний край; б) губернія;

в) жупа; г) округ.
7 Мовно-літературний, а пізніше й політичний рух другої половини ХІХ ст., що об’єднував в основному консервативно і проросійські орієнтовану духовну і світську українську інтелігенцію Галичини, Буковини і Закарпаття, називають:

а) москвофільським; б) народовським;

в) радикальним; г) соціалістичним.
8 “Братство тарасівців” було:

а) першим на східноукраїнських землях культурно-освітнім товариством;

б) першою на східноукраїнських землях політичною організацією молоді;

в) першим на східноукраїнських землях колективним господарством на паях;

г) першим на східноукраїнських землях кредитним кооперативом.
9 Революційна українська партія заснована у:

а) березні 1898 р.; б) січні 1900 р.;

в) березні 1902 р.; г) лютому 1905 р.
10 Селянська община у Наддніпрянській Україні остаточно була зруйнована в результаті:

а) селянської реформи 1861 р.; б) діяльності земств;

в) аграрної реформи Столипіна; г) першої світової війни.
11 Виберіть серед названих те поняття, яке вживали для означення адміністративно-територіальних одиниць на українських землях, що у ХІХ – на початку ХХ ст. були у складі Російської імперії:

а) коронний край; б) жупа; в) повіт; г) дистрикт.


12 Виберіть серед перелічених прізвища тих галичан, які відомі сьогодні як “Руська трійця”:

а) Зубрицький, Левицький, Головацький;

б) Шашкевич, Головацький, Вагилевич;

в) Духнович, Добрянський, Зубрицький;

г) Шашкевич, Могильницький, Духнович.
13 Іноземний капітал у Наддніпрянській Україні найміцніші позиції мав у:

а) цукровій промисловості;

б) у залізничному будівництві;

в) торгівлі;

г) вуглевидобувній і металургійній промисловості.
14 Панщина у Галичині і Буковині була скасована Маніфестом імператора Фердинанда у:

а) 1846 р.; б) 1848 р.;

в) 1851 р.; г) 1853 р.
15 Д.Антонович, М.Русов, Д.Познанський, Ю.Коллар, Л.Мацієвич - це:

а) відомі українські вчені кінця ХІХ – початку ХХ ст.;

б) засновники РУП – першої української політичної партії на Наддніпрянщині;

в) творці перших кооперативів на Надніпрянщині;

г) відомі митці початку ХХ ст. на Надніпрянщині.
16 Перша наукова граматика української мови, яка заклала основи її наукового опису і могла одночасно бути самовчителем, була складена:

а) І.Срезневським; б) М.Цертелєвим;

в) О.Павловським; г) М.Максимовичем.
17 Головна Руська рада діяла в Галичині у:

а) 1846-1848 рр.; б) 1848-1849 рр.;

в) 1850-1851 рр.; г) 1858-1868 рр.
18 Близько половини всього селянства України на початку ХХ ст. становили:

а) бідняки; б) середняки; в) куркулі; г) кріпаки.


19 Українські партії, що на початку ХХ ст. діяли на Надніпрянщині (крім УНП), підтримували:

а) вимогу національно-територіальної автономії України у федеративній демократичній Росії;

б) ідею автономії об’єднаної України і Австро-Угорщини;

в) ідею політичної самостійності України;

г) ідею федерації України і Польщі.
20 Емігранти із західноукраїнських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в пошуках кращої долі вирушали:

а) на Далекий Схід та в Середню Азію;

б) в країни Південної та Північної Америки;

в) в країни Центральної та Південної Азії;

г) в країни Африки.
21 Громадський діяч, економіст, поміщик-ліберал, ініціатор заснування Харківського університету - це:

а) П.Гулак-Артемовський; б) В.Метлинський;

в) В.Каразін; г) Л.Боровиковський.
22 Головою Головної Руської ради відразу після її створення був обраний:

а) Я.Головацький; б) І.Франко;

в) Г.Якимович; г) І.Вагилевич.
23 Євреї становили до 50% населення міст і містечок:

а) Правобережної України; б) Лівобережної України;

в) Південної України; г) Криму.
24 Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у:

а) 1843-1845 рр.; б) 1845-1847 рр.;

в) 1847-1849 рр.; г) 1849-1850 рр.
25 У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. більшість чиновників у Східній Галичині за національністю були:

а) поляками; б) німцями;

в) українцями; г) євреями.
26 “Руською трійцею” називали:

а) таємний гурток революційно налаштованих студентів Львівського університету;

б) український альманах, який вийшов у Будапешті 18367 р.

в) український журнал, що виходив у Львівському університеті;

г) трьох товаришів – учнів греко-католицької семінарії у Львові.
27 Програмний документ Кирило-Мефодіївського братства – це:

а) “Книга буття українського народу (Закон Божий)”;

б) “Катехізис автономіста”;

в) “Кобзар”;

г) “Руська Правда”.


 1. Українська інтелігенція називала “громадами” створювані у другій половині ХІХ ст.:

а) господарські організації, метою яких був спільний обробіток землі і збут продукції;

б) культурно-освітні організації, які ставили своєю метою поширення національної ідеї шляхом видання книг, журналів, проведення вечорів тощо;

в) політичні організації, що ставили метою відродження української державності;

г) політичні організації, що ставили за мету зміну влади в країні шляхом революції.


29 Наукове товариство ім. Т.Шевченка виникло у:

а) Києві; б) Львові; в) Харкові; г) Одесі.


30 Програмною метою Української народної партії була:

а) самостійна соборна Україна;

б) соціалістична світова держава;

в) автономна Україна у складі федеративної демократичної Росії.

г) автономна Україна у складі федеративної демократичної Австро-Угорщини.
31 Під час Польського повстання 1830-1831 рр. більшість правобережних селян-українців:

а) підтримували поляків, а частина вступила у польські військові з’єднання;

б) підтримували поляків, але не брала активної участі у військових діях;

в) залишились лояльними до російського уряду, а частина вступила в спеціально створені для боротьби з повстанцями загони;

г) залишилися лояльними до австрійського уряду і брали участь у придушенні повстання.
32 Зусиллями членів “Руської трійці” побачила(ив) світ:

а) альманах “Русалка Дністровая”;

б) альманах “Запорожская старина”;

в) книга “Історія русів”;

г) книга “История Малой России”.


 1. Автором “Книги буття українського народу” вважають:

а) Т.Шевченка; б) П.Куліша;

в) М.Костомарова; г) М.Маркевича.


34 Виборні органи місцевого самоврядування, що створювалися у підросійській Україні після 1864 р., називалися:

а) управами; б) земствами;

в) гмінами; г) магістратами.
35 Головою Наукового товариства ім. Т.Шевченка з 1897 р. був:

а) І.Франко; б) М.Грушевський;

в) В.Вернадський; г) О.Олесь.
36 У першій половині ХІХ ст. на східно- та західноукраїнських землях найбільша частка оброблюваної землі пебула у власності:

а) поміщиків; б) селян; в) держави; г) духовенства.


37 Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. була:

а) аграрним краєм;

б) промисловим краєм;

в) торгово-промисловим краєм;

г) краєм з розвинутою промисловістю і сільським господарством.
38 Повстання Чернігівського полку під керівництвом декабристів сталося поблизу міста:

а) Васильків; б) Харків; в) Луцьк; г) Житомир.


39 Управа Товариства об’єднаних слов’ян знаходилася у місті:

а) Київ; б) Тульчин;

в) Харкові; г) Новоград-Волинський.
40 Кріпосне право у підросійській Україні було ліквідовано у:

а) 1848 р.; б) 1855 р.; в) 1861 р.; г) 1864 р.До теми 6

УКРАЇНА В ПЕРІОД ВІЙНИ І РЕВОЛЮЦІЇ

(1914-1921 рр.)
1 У квітні 1920 р. був підписаний Варшавський договір між:

а) урядами УНР та Польщі;

б) урядами УНР та радянської Росії;

в) урядами Польщі і радянської України;

г) урядами Німеччини, УНР і Польщі.
2 Українська академія наук була створена у:

а) 1917 р.; б) 1918 р.; в) 1919 р.; г) 1920 р.


3 Розв’язання більшовиками продовольчого питання у 1920 р. в Україні сталося завдяки:

а) скасуванню продовольчої розкладки;

б) запровадженню продовольчої розкладки;

в) заміні продрозкладки продподатком;

г) завозу хліба з Росії в України.
4 Конституцію УСРР було прийнято у:

а) березні 1918 р.; б) жовтні1918 р.;

в) березні 1919 р.; г) жовтні 1919 р.
5 Ставлення більшовиків до українських комуністичних та соціалістичних партій у 1920 р.:

а) співпраця лише з тими партіями, які погоджувалися визнати диктатуру пролетаріату;

б) заборона діяльності усіх партій, крім КП(б)У;

в) співпрацювали з усіма партіями, які репрезентували інтереси українських селян і робітників.


6 Основною функцією Всеукраїнської надзвичайної комісії була:

а) ліквідація кризового стану в економіці України;

б) боротьба з наслідками війни і революції;

в) допомога населенню в боротьбі з голодом та розрухою;

г) боротьба з класовими ворогами більшовицької диктатури в Україні.
7 Яким актом було проголошено автономію України у складі Російської держави:

а) І Універсалом Центральної Ради;

б) Декретом більшовиків;

в) ІІІ Універсалом Центральної Ради;

г) спеціальним указом Тимчасового уряду.


 1. За Конституцією 1919 р. УСРР вважалася:

а) незалежною суверенною державою;

б) федеративною (автономною) частиною РСФРР;

в) невід’ємною складовою частиною РСФРР на правах автономного краю;

г) складовою СРСР.
 1. Згідно з ІІІ Універсалом ЦР Україна проголошувалася:

а) незалежною республікою;

б) автономною державною одиницею у складі Російської республіки;

в) автономною державною одиницею у складі Російської більшовицької республіки;

г) автономною державною одиницею у складі оновленої федерації, що виникла на уламках Російської імперії.
 1. Українська радянська республіка була проголошена на:

а) Всеукраїнській селянській конференції у Харкові у грудні 1917 р.;

б) Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові 12 грудня 1917 р.;

в) Всеукраїнському з’їзді Рад у Києві 4 грудня 1917 р.;

г) Другому українському військовому з’їзді у Києві.
 1. Члени Тимчасового уряду та політичні кола Росії, що їх підтримували:

а) вітали національні прагнення українського народу і намагалися якнайшвидше їх задовольнити;

б) визнавали національні права українців лише на словах, на практиці продовжували проводити імперську національну політику;

в) заперечували право українців на самовизначення як право на вихід зі складу Росії, розглядаючи Україну як невід’ємну складову оновленої демократичної Росії. Україна могла розраховувати лише на національно-культурну автономію.


 1. Повстання проти П.Скоропадського в ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. було організоване:

а) анархо-комуністами на чолі з Н.Махном;

б) товариством «Просвіта»;

в) Українським національним союзом;

г) КП(б)У.
 1. Головою Директорії у 1920 р. був:

а) В.Винниченко; б) М.Грушевський;

в) С.Петлюра; г) О.Швець.
 1. Яку подію, пов’язану з військовим діями під час Першої світової війни, росіяни могли оцінювати як завершення “справи великого князя Івана Калити”:

а) окупацію Галичини у 1914 р.; б) бої за г.Маківку в 1915 р.;

в) Брусиловський прорив 1916 р.; г) лютнева революція 1917 р.
 1. ІV Універсал Центральна Рада проголосила:

а) 10 червня 1917 р.; б) 3 липня 1917 р.;

в) 9 січня 1918 р.; г) 29 квітня 1918 р.
 1. Які українські політичні партії мали визначальний вплив на діяльність Директорії УНР:

а) партії соціал-демократичного спрямування – УСДРП, УПСР, УРДП;

б) партії націонал-демократичного спрямування – УНП, ТУП;

в) комуністична партія – КП(б)У;

г) партія українських землевласників та військових – Українська Народна Рада?
 1. Головою Генерального секретаріату був:

а) М.Грушевський; б) В.Винниченко;

в) С.Петлюра; г) Є.Петрушевич.
 1. ІІ Універсал Центральна Рада проголосила:

а) 4 березня 1917 р.; б) 10 червня 1917 р.;

в) 3 липня 1917 р.; г) 7 листопада 1917 р.


19 “Збройна боротьба з Гетьманатом, демократичні свободи, 8-годинний робочий день, передача поміщицьких земель селянам” - програмні пункти звернення до населення України:

а) Центральної Ради; б) Тимчасового уряду;

в) Директорії УНР; г) уряду П.Скоропадського.
20 Головою Центральної Ради був:

а) М.Грушевський; б) В.Винниченко;

в) С.Петлюра; г) Є.Петрушевич.
21 І Універсал Центральна Рада проголосила:

а) 4 березня 1917 р.; б) 8 квітня 1917 р.;

в) 10 червня 1917 р.; г) 3 липня 1917 р.


 1. На початку 1919 р. армія УНР вела військові дії водночас проти:

а) білогвардійців і махновців;

б) Червоної армії, білогвардійців і махновців;

в) махновців та військ Антанти;

г) Червоної армії, білогвардійців, військ Антанти.


23 За існування якої української держави була заснована Українська Академія наук?

а) УНР часів Центральної Ради; б) Української Держави;

в) УНР часів Директорії; г) УСРР.
24 Проголошення радянської влади в Україні відбулося у:

а) березні 1917 р.; б) липні 1917 р.;

в) листопаді 1917 р.; г) у грудні 1917 р.
25 Гетьманська армія була розгромлена військами Директорії УНР у битві:

а) в районі пагорба Лисоні у червні 1916 р.;

б) під Крутами у січні 1918 р.;

в) поблизу с.Мотовилівка у листопаді 1918 р.;

г) під Конотопом у січні 1919 р.


 1. Другий державний український університет виник у Києві за часів:

а) Центральної Ради; б) Української Держави;

в) Директорії; г) УСРР.
 1. Яким Універсалом Центральної Ради проголошено державну незалежність Української Народної Республіки:

а) першим; б) другим;

в) третім; Г) четвертим;
 1. Визначте період існування гетьманату (Української Держави):

а) березень 1917 р. – січень 1918 р.;

б) січень 1918 – квітень 1918 р.;

в) квітень 1918 р. – листопад 1918 р.;

г) листопад 1918 р. – червень 1919 р.
 1. Червоний терор - це:

а) політика масових репресій та вбивств , яку проводили більшовики проти класових ворогів та мирного населення;

б) політика Центральної Ради проти тих, хто не визнавав її влади;

в) акції партизан, що діяли в Україні в роки революції;

г) акції гетьмана П.Скоропадського проти більшовиків.
 1. Визначте зайве. Всеукраїнський з’їзд Рад, скликаний більшовиками у Харкові в грудні 1917 р., ухвалив рішення:

а) визнати УНР незалежною державою;

б) визнати УНР федеративною частиною Російської республіки;

в) проголосити радянську владу в Україні.


 1. Головою Державного секретаріату ЗУНР був:

а) К.Левицький; б) Є.Петрушевич;

в) О.Греків; г) С.Петлюра.
 1. Український національний конгрес у Києві відбувся у:

а) лютому 1917 р.; б) березні 1917 р.;

в) квітні 1917 р.; г) жовтні 1917 р.


33 Диктатором ЗУНР був:

а) К.Левицький; б) О.Греків;

в) Є.Петрушевич; г) С.Петлюра.


34 22 січня 1919 р. відбулася злука (об’єднання) двох українських держав:

а) УНР і ЗУНР;

б) УНР і УСРР;

в) Української Держави і УНР;

г) Української держави і ЗУНР.
35 Вищими органами радянської влади в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 р. були:

а) Центральна Рада і Генеральний секретаріат;

б) Державна дума і Тимчасовий уряд;

в) Центральний виконавчий комітет і Народний секретаріат;

г) Верховна рада і Кабінет міністрів.
36 Акт злуки УНР і ЗУНР було проголошено:

а) 1 листопада 1918 р.; б) 22 січня 1919 р.;

в) 22 червня 1919 р.; г) 1 грудня 1919 р.


 1. Г.П’ятаков і М.Скрипник очолювали:

а) Центральну Раду;

б) Гетьманат;

в) Директорію;

г) КП(б)У.


38 Тимчасовий уряд мав повноваження вищого органу влади в Росії до:

а) скликання Всеукраїнських установчих зборів;

б) жовтневого перевороту 1917 р.;

в) скликання Всеросійських установчих зборів;

г) закінчення першої світової війни.
39 На переговорах у Брест-Литовську (кінець 1917 – початок 1918 р.) між низкою країн – учасниць Першої світової війни, інтереси УНР репрезентували:

а) делегація українського радянського уряду;

б) делегація Центральної Ради;

в) Україна не брала участі у переговорах;

г) делегації Центральної Ради і українського радянського уряду.
40 На території України на початку 1918 р. з ініціативи більшовиків виникли такі державні утворення:

а) Донецько-Криворізька радянська республіка;

б) Катеринославська радянська республіка;

в) Українська Народна Республіка;

г) Подільська радянська республіка.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка