Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"Сторінка2/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Кожне тестове завдання складається із запитання, 3 або 4 відповідей. Студенту потрібно знайти одну правильну відповідь.
До теми 1

ВСТУП. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ


 1. Стародавня історія України охоплює період:

а) від часу заселення українських земель людиною до ІХ ст.;

б) від часу заселення українських земель людиною до VII ст.;

в) від ІІ тис. до н. е. – до VII ст. н. е.;

г) від ІХ ст. до 1569 р.
 1. Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого на території України відбувся у:

а) X – VII тис. до н. е.; б) IX – V тис. до н. е.;

в) VI – III тис. до н. е.; г) II – I тис. до н. е.
 1. Кіммерія розпалася під могутнім натиском:

а) скіфів; б) сарматів; в) греків; г) готів.


 1. Племена сарматів кочували на території України в:

а) III ст. до н. е. – III ст. н. е.; б) III ст. до н. е. – I ст. н. е.;

в) IV ст. до н. е. – II ст. н. е.; г) VI ст. до н. е. – IV ст. н. е.
 1. У писемних джерелах слов’яни спочатку згадуються як:

а) склавини, готи та алани; б) венеди, склавини та анти;

в) склавини, анти та алани; г) склавини, анти та готи.
 1. Найдавніші сліди архантропів на території України знайдено:

а) на Донеччині; б) на Київщині;

в) у Закарпатті; г) у Криму.
 1. Час існування на території України трипільської культури:

а) V – IV тис. до н. е.; б) IV – ІІІ тис. до н. е.;

в) ІІІ – V тис. до н. е.; г) ІІ – І тис. до н. е.
 1. Найдавнішим народом на території України були:

а) кіммерійці; б) скіфи; в) сармати; г) греки.


 1. Основним заняттям слов’ян наприкінці І тис. до н. е. – на початку І тис. н. е. було:

а) кочове скотарство;

б) збиральництво і мисливство;

в) орне землеробство і тваринництво;

г) мисливство і рибальство.
 1. Розселення слов’ян зі своєї прабатьківщини зумовлювалося:

а) несприятливими для життя природними умовами;

б) наступом льодовика;

в) зростанням чисельності населення;

г) пошуком великих пасовищ для худоби.
 1. Археологія вивчає:

а) речові пам’ятки; б) усну народну творчість;

в) писемні джерела; г) лінгвістичні джерела.
 1. Племенами трипільської культури розселилися на території України від:

а) Пруту і Дунаю до Дніпра; б) Дністра до Дону;

в) Дніпра до Дону; г) Південного Бугу до Дону.
 1. Племена, що жили на більшій частині сучасної України в VII – III ст. до н. е.:

а) кіммерійці; б) скіфи; в) сармати; г) готи.


 1. Предками українців більшість істориків вважають:

а) венедів та антів; б) антів та склавинів;

в) склавинів та венедів; г) антів та аланів.


15 Слов’янські племінні союзи склавинів проживали на території України:

а) у басейні Вісли;

б) у басейні Дону;

в) між Дністром, Прип’яттю та верхів’ями Бугу;

г) між Дністром та середнім Дніпром.


 1. До ІII тис. до н. е. основні знаряддя праці давніх людей на території України виготовлялися з:

а) каменя, дерева, заліза; б) каменя, кістки, дерева;

в) каменя, дерева, бронзи; г) каменя, бронзи, заліза.
 1. Із давньогрецьких авторів найдетальніше життя, побут, звичаї та історію скіфських племен описав:

а) Арістотель; б) Гомер;

в) Гесіод; г) Геродот.
 1. Основними заняттями царських скіфів були:

а) землеробство і тваринництво; б) перегінне скотарство;

в) мисливство і рибальство; г) мисливство і землеробство.
 1. Племінний союз антів існував на території України у:

а) ІІІ – IV ст.; б) IV – VII ст.;

в) V – VIII ст.; г) VI –VIII ст.
 1. Вперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:

а) С.Бібіков; б) П.Толочко; в) В.Хвойка; г) О.Уваров.


 1. Столицею Малої Скіфії було місто:

а) Неаполь (поблизу сучасного Сімферополя);

б) Ольвія (поблизу сучасного Миколаєва);

в) Тіра (поблизу сучасного Білгорода-Дністровського);

г) Пантикапей (сучасна Керч).
 1. Визначальну суспільну роль у скотарських племенах індоєвропейців, що заселяли Україну у другій половині ІІІ – ІІ тис. до н. е., відігравали:

а) діти; б) чоловіки; в) жінки; г) коні.


 1. Державу зі столицею на Дніпрі, наймогутнішим правителем якої був Германаріх, заснували:

а) авари; б) анти; в) готи; г) гуни.


 1. Столицею Боспорського царства було місто:

а) Ольвія; б) Тіра;

в) Пантікапей; г) Фанагорія.
 1. Яке з чотирьох запропонованих визначень найповніше розкриває зміст поняття “історичні джерела”:

а) це продукти людської діяльності в минулому, їх рештки, що дійшли до нас і дають змогу відтворити історію людини;

б) це літописи, угоди, документи, закони;

в) це народні пісні, перекази, легенди;

г) археологічні знахідки.
 1. Люди, які населяли землі сучасної України, приручили собаку в період:

а) палеоліту; б) мезоліту; в) неоліту; г) енеоліту.


 1. Мала Скіфія існувала у:

а) ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.; б) V ст. до н. е. – I ст. н. е.;

в) IV ст. до н. е. – II ст. н. е.; г) III – I ст. до н. е.
 1. Грецьке місто-держави Херсонес було розташоване:

а) у гирлі Південного Бугу;

б) на Таманському півостріві;

в) на західному узбережжя Криму, поблизу сучасного Севастополя;

г) у районі Дністровського лиману на місці сучасного Білгорода-Дністровського.
 1. Більшість вчених вважає, що Київ засновано в:

а) І ст. н. е.; б) V ст. н. е.;

в) VIII ст. н. е.; г) IX ст. н. е.
 1. Люди, які мешкали на території України, вперше засвоїли вогонь у добу:

а) палеоліту; б) мезоліту;

в) неоліту; г) енеоліту.


31 На території сучасної України скіфи домінували у:

а) ХІ – V ст. до н. е.; б) X – VIII ст. до н. е.;

в) VII – III ст. до н. е.; г) V – IV ст. до н. е.
32 Найбільшої могутності держава гунів досягла за правління:

а) Атея; б) Германаріха;

в) Атілли; г) Божа.
33 Відомо, що 860 р. правитель Руської землі ходив на Візантію, стояв облогою поблизу Константинополя і взяв контрибуцію з імператора. Цей похід пов’язаний з іменем князя:

а) Аскольда; б) Рюрика; в) Олега; г) Ігоря.
 1. Люди, які населяли землі сучасної України, вели привласнююче господарство в епоху :

а) палеоліту і мезоліту; б) палеоліту і неоліту;

в) неоліту і енеоліту; г) енеоліту і бронзового віку.
 1. Неандертальці з’явилися на території України приблизно:

а) 1 млн. років тому; б) 100 тис. років тому;

в) 40 тис. років тому; г) 10 тис. років тому.
 1. Основним заняттям сарматів було:

а) кочове скотарство; б) орне землеробство;

в) осіле тваринництво; г) мисливство.
 1. Розгромили сарматів, поклавши край їх пануванню у Північному Причорномор’ї, племена:

а) готів; б) гунів; в) аварів; г) слов’ян.


 1. Визначте союз східнослов’янських племен, який брав безпосередню участь в етногенезі українців.

а) кривичі; б) дреговичі; в) меря; г) сіверяни.


 1. Люди, які заселяли територію сучасної України, опанували лук і стріли у добу:

а) палеоліту; б) мезоліту;

в) неоліту; г) енеоліту.
 1. Кіммерійці в Україні заселяли степові землі від:

а) Дністра до Дніпра; б) Дністра до Дону;

в) Дніпра до Дону; г) Південного Бугу до Дону.До теми 2

УКРАЇНА В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД

(ІХ-ХІV ст.)


 1. Розпад Хозарського каганату був наслідком походів:

а) Олега; б) Ігоря; в) Святослава; г) Володимира.

 1. Так звана норманська теорія з’явилася у:

а) ІХ ст.; б) ХІ ст.; в) XIV ст.; г) XVIII ст.


 1. “Не ходи, але візьми данину, яку брав Олег, додам ще до цієї данини”, - ці слова візантійського імператора адресовані:

а) Ігорю; б) Святославу;

в) Володимиру; г) Ярославу.
 1. У повній особистій залежності від боярина чи князя в часи Київської Русі перебували:

а) смерди; б) ізгої;

в) закупи і рядовичі; г) холопи і челядь.
 1. Галицько-Волинське князівство було створене в:

а) 1132 р.; б) 1199 р.; в) 1202 р.; г) 1205 р.


 1. Князя Данила Галицького було короновано у місті:

а) Київ; б) Львів; в) Дорогочин; г) Холм.


 1. Землі Галичини і Волині населяли нащадки “літописних племен”:

а) дуліби, уличі, сіверяни;

б) дуліби, уличі, древляни;

в) дуліби, тиверці, білі хорвати;

г) дуліби, древляни, сіверяни.
 1. “Отроки Свенельдові вирядилися оружжям і одежею, а ми – голі. Піди-но, княже, з нами по данину, і ти добудеш, і ми” – такими словами дружинники закликали князя Ігоря:

а) вирушити в похід на Візантію;

б) рушити походом на хозар;

в) вирушити в полюддя до древлян;

г) вирушити в похід у Закавказзя.
 1. У 955 (957) р. з дипломатичною місією до Константинополя прибув(ла) і був(була) прийнятий(а) імператором :

а) князь Ігор Старий; б) княгиня Ольга;

в) князь Святослав; г) княгиня Анна.
 1. Галицьку і Волинську землі в єдине князівство вперше об’єднав:

а) Ярослав Осмомисл; б) Роман Мстиславич;

в) Мстислав Удатний; г) Данило Галицький.
 1. Князя Данила Галицького було короновано в Дорогочині у:

а) 1238 р.; б) 1245 р.; в) 1253 р.; г) 1258 р.
12 Зібрання дорослих чоловіків – глав родин, які проживали в містах, називалися:

а) полюддя; б) віче; в) посад; г) собор.
 1. Русичі називали своїх язичницьких жерців:

а) пророками; б) волхвами; в) закупами; г) ізгоями.


 1. Визначте час правління Данила Галицького:

а) 1199-1205 рр.; б) 1205-1264 рр.;

в) 1205-1269 рр.; г) 1199-1264 рр.


15 Як вважають історики, Галицько-Волинська держава перестала існувати у:

а) 1249 р.; б) 1349 р.; в) 1389 р.; г) 1439 р.


16 Військові походи на Візантію здійснювали:

а) Олег, Ігор, Ольга; б) Олег, Ольга, Святослав;

в) Олег, Ігор, Святослав; г) Ігор. Ольга, Володимир. 1. Щорічний похід князя з дружиною по своїх землях з метою збирання данини називався:

а) виправою; б) полюддям; в) уставом; г) татьбою.


 1. Рада бояр, що існувала у давньоруських князівствах, виконувала при князеві функції органу:

а) законодавчого; б) виконавчого;

в) дорадчого; г) судового.


19 Битва русичів з монголо-татарами на р.Калці відбулася у:

а) 1219 р.; б) 1223 р.; в) 1234 р.; г) 1236 р.
 1. Останній князь Галицько-Волинської держави, мазовецький князь Болеслав Тройденович обійняв галицький стіл під іменем:

а) Юрія І; б) Юрія ІІ; в) Андрія І; г) Андрія ІІ.


 1. Володимир Великий правив Київською Руссю у:

а) 956-972 рр.; б) 978-1015 рр.;

в) 1019-1054 рр.; г) 1125-1132 рр.
 1. Люди, які, взявши грошову позику, потрапили в залежність від позикодавця в часи Київської Русі, називалися:

а) закупами; б) ізгоями; в) смердами; г) холопами.


 1. Мстислав Володимирович правив у Києві у :

а) 1019-2054 рр.; б) 1113-1125 рр.;

в) 1125-1132 рр.; г) 1132-1145 рр.


24 Роман Мстиславич був Галицько-волинським князем у:

а) 1199-1205 рр.; б) 1205-1238 рр.;

в) 1238-1264 рр.; г) 1264-1301 рр.
25 Єдність Галицько-Волинського князівства було відновлено у:

а) 1205 р.; б) 1238 р.; в) 1253 р.; г) 1264 р.
 1. Найдавнішим за часом виникнення був такий орган влади:

а) віче; б) князь;

в) рада бояр; г) князівський з’їзд.
 1. Володимир Мономах був великим київським князем у:

а) 978-1015 рр.; б) 1019-1054 рр.;

в) 1113-1125; г) 1125-1132.


28 Людей, які спадково володіли великою кількістю землі, отриманої за державну службу, на Русі називали:

а) князями; б) боярами; в) гриднями; г) отроками.


29 Податками татари не обкладали лише:

а) руських селян; б) руських міщан;

в) руських бояр; г) руське духовенство.
30 Розорення монголо-татарами території Південно-Західної Русі розпочалося у:

а) 1236 р.; б) 1237 р.;

в) 1239 р.; г) 1240 р.


 1. Варяги - це:

а) слов’яни, які обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів;

б) жителі Скандинавії, відомі в Європі під іменем “нормани”, воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, в тому числі в Руську землю;

в) жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів;

г) воїни з племені чорних клобуків, які наймалися на службу до руських князів.
 1. Церковні територіально-адміністративні області Київської Русі, на чолі яких стояли єпископи, називалися:

а) єпархіями; б) парафіями;

в) благочинними округами; г) єпископаріями.
 1. Куни, ногати, різани, вевериці – це у часи Київської Русі назви одиниць:

а) грошових; б) виміру ваги;

в) виміри довжини; г) виміру об’єму.
 1. Серед перелічених князівств Київської Русі виберіть те, яке не знаходилося на території сучасної України:

а) Переяславське; б) Полоцьке;

в) Волинське; г) Новгород-Сіверське.
 1. Монголо-татари захопили Київ у:

а) 1223 р.; б) 1238 р.; в) 1240 р.; г) 1242 р.


 1. Зміцнення Руської землі в середині ІХ ст., пов’язане з іменами князів:

а) Кия, Щека, Хорива; б) Аскольда, Діра;

в) Олега, Ігоря. г) Святослава, Володимира Великого.
 1. Об’єднання Руської і Новгородської земель, яким була започаткована велика держава – Київська Русь (Русь Рюриковичів), відбулося у:

а) 862 р.; б) 866 р.; в) 882 р.; г) 988 р.


 1. Які серед названих союзів племен Х – 1-ї третини ХІ ст. не проживали на території сучасної України?

а) тиверці; б) уличі;

в) деревляни; г) дреговичи.
 1. Ярлик - це:

а) данина;

б) грамота на право князювання;

в) намісник хана і збирач податків;

г) столиця Золотої Орди.


40 Срібні злитки різної ваги, які виконували функцію грошей на Русі, називалися:

а) рублі; б) гривні; в) флорини; г) динари.


До теми 3

УКРАЇНА В ДОБУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД

(друга половина ХIV – перша половина ХVІІ ст.)


 1. У 1387 р. Східна Галичина потрапила під владу:

а) Королівства Польського;

б) Царства Московського;

в) Великого князівства Литовського;

г) Тевтонського ордена.
 1. Поселення, жителі якого мали низку пільг на відбування повинностей, дарованих землевласником на час освоєння новозаселеної території, називали:

а) копою; б) волостю;

в) воєводством; г) слободою.
 1. Вважають, що Запорозька Січ була заснована:

а) Степаном Разіним;

б) Прецславом Лянцкоронським;

в) Дмитром Вишневецьким;

г) Петром Сагайдачним.
 1. Перші достовірні відомості про українських козаків припадають на:

а) другу половину XV ст.; б) початок XVI ст.;

в) середину XVI ст.; г) кінець XVI ст.
 1. Запорозьку Січ складали:

а) 38 паланок; б) 38 куренів;

в) 38 сотень; г) 38 полків.
 1. Доберіть визначення. Магдебурзьке право – це норми, що регламентували:

а) дії власника міста – магната чи шляхтича;

б) життя вільних міських общин і фіксували їхні права та привілеї;

в) життя та діяльність ремісничих цехів у межах міста;

г) життя шляхтичів і фіксували їхні права та привілеї.
 1. Грюнвальдська битва відбулася у:

а) 1398 р.; б) 1387 р.; в) 1410 р.; г) 1437 р.


 1. Орган самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, називався:

а) сеймом; б) думою;

в) радою; г) магістратом.
 1. Старости прикордонних з Диким полем земель часто використовували українських козаків для:

а) охорони купецьких валок, що йшли через Україну;

б) оборони порубіжжя від нападів татар;

в) придушення селянських заворушень у своїх староствах;

г) нападів на польських шляхтичів.
 1. Угода про об’єднання православної Київської митрополії та Римської католицької церкви була підписана у Ватикані і затверджена церковним собором:

а) у Флоренції; б) у Бресті;

в) у Києві; г) у Варшаві.
 1. Берестейщина, Пінщина, Волинь, Чернігово-Сіверщина, Київщина та Поділля у XIV ст. потрапили під владу:

а) Королівства Польського;

б) Царства Московського;

в) Великого князівства Литовського;

г) Золотої Орди.
 1. Шлюбна угода, результатом якої стало посилення польських впливів у Великому князівстві Литовському, зокрема, визнання католицької релігії державною, була укладена у:

а) Кракові; б) Любліні;

в) Вільно; г) Крево.
 1. Кревську унію між Литвою і Польщею було укладено у:

а) 1385 р.; б) 1387 р.; в) 1401 р.; г) 1413 р.


 1. Соціальну групу українців, які мали низку особливостей у побуті та звичаях і були одночасно воїнами, вільними землеробами та промисловиками, називають:

а) партачами; б) ізгоями;

в) козаками; г) шляхтою.
 1. У XVI-XVII ст. українці займалися переважно:

а) сільським господарством;

б) ремеслами і торгівлею;

в) торгівлею і ювелірним ремеслом;

г) орендою маєтностей і промислів.
 1. Однією з умов Кревської унії було:

а) повернення незалежності Галицько-Волинському князівству;

б) приєднання земель Литви й України до Польської держави;

в) збереження автономії Великого князівства Литовського у його тодішніх кордонах;

г) збереження автономії королівства Польського у складі Великого князівства Литовського.
 1. На підтримку унії Руської церкви з Римом (1596 р.) висловилися:

а) більшість ієрархів церкви;

б) окремі українські магнати і шляхтичі, значна частина нижчого кліру (духовенства);

в) козаки, міщани;

г) селяни.
 1. Владні кола Речі Посполитої:

а) підтримали унію 1596 р. і не визнали альтернативну Руську православну церкву;

б) відкинули унію 1596 р. і не визнали новостворену Руську уніатську церкву;

в) поставилися нейтрально до проблем церковного життя в Україні, вважаючи допустимим існування православної й уніатської церков.
19 До Київського братства невдовзі після його створення вступив:

а) митрополит Київський з усіма єпископами та чернецтвом;

б) гетьман П.Сагайдачний з усім Кошем Запорозьким;

в) князь К.Острозький з усією православною шляхтою;

г) Галшка Гулевичівна з усіма своїми підлеглими.
20 Громадські об’єднання православних українців – міщан, духовенства, шляхти, козаків, які займалися господарською, благодійною та релігійно-просвітньою діяльністю, називали:

а) цехами; б) колегіями;

в) братствами; г) корпораціями.
21 Великих землевласників України, котрі в своїх володіннях утримували власне військо, роздавали маєтності за службу, чинили суд над підданими, не підкоряючись жодній адміністрації і майже не визнаючи влади короля, називали:

а) гетьманами; б) панами;

в) каштелянами; г) королев’ятами.
22 Який з великих князів Литви ХV ст. у своїй політиці спирався головно на „русинів” - православних українських та білоруських феодалів і навіть уклав союз з Московським князем, спрямований проти Польщі:

а) Ягайло; б) Вітовт;

в) Свидригайло; г) Сигізмунд.
23 Яка з названих подій відбулася раніше?

а) виникнення козацького реєстру;

б) повстання під проводом К.Косинського;

в) повстання під проводом С.Наливайка;

г) похід козаків у Московію під проводом П.Сагайдачного.


 1. Хотинська війна відбулася у:

а) 1620-1621 рр.; б) 1625 р.;

в) 1630 р.; г) 1635 р.
 1. „Ординація Війська Запорозького реєстрового” 1638 р.:

а) збільшила кількість реєстрових козаків до 8 тисяч і підтвердила їхні права;

б) зафіксувала реєстр у 6 тисяч і ліквідувала права козаків на самоврядування;

в) зменшила реєстр до 3 тис. і обмежила територію проживання козаків, але зберегла їхнє право на самоврядування;

г) ліквідувала реєстрове козацтво, перевівши козаків у регулярні частини Польської армії.
 1. ІІІ Литовський статут був прийнятий у:

а) 1447 р.; б) 1529 р.; в) 1566 р.; г) 1588 р.


 1. Необхідну для політичної та громадської діяльності освіту до останньої третини XVI ст. українці могли здобути у:

а) Острозькій академії та Львівській братській школі;

б) Європейських університетах: Краківському, Празькому, Болонському, Паризькому та інших.

в) Києво-Могилянському колегіумі;

г) Львівському університеті.
 1. Панцирні слуги у Литовській державі - це:

а) привілейована частина великих землевласників, що разом здійснювали управління державою.

б) складова частина третього стану, що за своїм матеріальним становищем не надто переважала ремісників;

в) ремісники – спеціалісти з військового обладнання;

г) військові люди, наділені землею під обов’язком збройної служби у землевласника. Вони виконували різні повинності: розвозили пошту, виконували “подорожну”, “путну” службу тощо.
 1. Відомим меценатом, засновником першої в Україні національної школи на зразок середніх та вищих навчальних закладів Європи був:

а) П.Сагайдачний; б) К.Острозький;

в) Я.Замойський; г) І.Борецький.


30 Результатом Люблінської унії між Польщею і Литвою було створення:

а) конфедеративної держави – Речі Посполитої, в якій обидві країни зберігали свій суверенітет.

б) федеративної держави Речі Посполитої, в якій Литва зберігала автономію, військо і судочинство.

в) унітарної держави Речі Посполитої, причому Королівство Польське повністю поглинало Литву, позбавило її будь-яких ознак суверенітету.
 1. Яка з названих держав не володіла українськими землями у XIV-XVI ст.:

а) Велике князівство Литовське; б) Польське королівство;

в) Кримське ханство; г) Тевтонський орден?
 1. 1-й Литовський статут був укладений:

а) 1529 р.; б) 1557 р.; в) 1566 р.; г) 1569 р.
33 Як називалася перша (за часом виникнення) Запорозька Січ:

а) Хортицька; б) Томаківська;

в) Базавлуцька; г) Микитинська?
34 Засновником Київської колегії (пізніше академії) – єдиного у XVII ст. вищого закладу у Східній Європі був:

а) П.Сагайдачний; б) К.Острозький;

в) П.Могила; г) І.Борецький.
35 Люблінська унія між Королівстом Польським і Великим князівством Литовським булла укладена у:

а) 1413 р.; б) 1513 р.; в) 1569 р.; г) 1586 р.
 1. Серед станів Великого князівства Литовського у XIV ст. найпоширенішою було(в):

а) православ’я; б) католицизм;

в) язичництво; г) іудаїзм.
 1. Створення першого реєстру козаків за наказом короля Сигізмунда-Августа відбулося в:

а) 1552 р.; б) 1572 р.; в) 1582 р.; г) 1592 р.


 1. Київська колегія (П.Могили) була заснована в:

а) 1578 р.; б) 1595 р.; в) 1615 р.; г) 1632 р.

39 Ясир - це:

а) людський полон, захоплений під час турецько-татарських нападів на інші землі;

б) грамота турецького султана, в якій фіксувалися його розпорядження та пожалування;

в) турецька піхота, що формувалася з вихованців спецшкіл, куди спрямовували дітей християн;

Г) корабель, веслярами на якому були чоловіки-невільники.


40 Згідно з Брестською унією Руська церква:

а) визнавала догми католицизму та зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію;

б) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію, догмати віри, обряди і звичаї;

в) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала свої догмати і церковну організацію.

г) не визнавала зверхність Папи Римського над Київською митрополією і зберігала церковну організацію, догмати віри, обряди і звичаї.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка