Програма гуртка «Юні журналісти-краєзнавці»Скачати 373.24 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір373.24 Kb.
Затверджено Вченою радою Миколаївського обласного Інститут післядипломної педагогічної освіти, протокол № 4 від 25.11.2010

Програма гуртка

«Юні журналісти-краєзнавці»

Г.М.Запорожченко,

методист Миколаївського обласного Центру

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді ,

керівник краєзнавчих гуртків «Юні журналісти-краєзнавці»
В наш час збільшується потік інформації, підвищується інтерес підлітків до інформаційних технологій. Але і знижується інтерес до читання, літературної і публіцистичної творчості. Страждають від цього перш за все предмети гуманітарного циклу.

Заняття журналістикою вирішує одне з головних завдань виховання -- формування соціально активної особи. Для цього необхідно організувати творчу діяльність, цікаву за змістом, привабливу для підлітків, таку, що враховує їх здібності і захоплення.Мета програми:

 • виховання у дітей потреби в усних і письмових публіцистичних виступах і привиття для цього необхідних навичок;

 • опанування типових для профілю видів діяльності (аналіз тексту, написання творчих робіт та ін.);

 • надання учням можливості проявити себе і добитися успіху: здійснювати випуск шкільної газети;

 • надання школярам можливості проявити свої аналітичні і творчі здібності;

 • надання допомоги у виборі профілю навчання на старшому рівні школи (необхідно показати, чим цікавий гуманітарний напрям);

 • створення умов для соціальної і творчої самореалізації особистості та оволодіння учнями основами журналістської майстерності;

 • формування творчої уяви вихованців.

На заняттях в гуртку цінується не лише письмова, але і усна мова, що є важливою якістю журналіста. Уміння міркувати, висловити свою думку, аналізувати явища, вступати в діалог - всі ці уміння формуються на заняттях в гуртках журналістики. Журналістика повинна служити як засіб висловлювання громадської думки, що формується довкола гострих проблем дитячого життя. Журналістика відкриває широкі можливості для використання міжнаочних знань, умінь і навиків. Наприклад, створення замітки на певну тему вимагає знань певної області, передбачає широку ерудицію. Оформлення газети потребує володіння художнім смаком, навичок дизайну, образотворчою уявою і фотопубліцистики (плакат, карикатура, фоторепортажі і так далі). Особливістю методики проведення учбових занять в гуртку є об'єднання теоретичної і практичної частин. Порядок роботи, форми проведення занять можуть бути різні. Але переважає діяльнісний підхід, діти аналізують наявні матеріали, створюють вигадування на задані теми і жанри, збирають і систематизують матеріали, редагують тексти, ведуть робочі щоденники, блокноти, записники. Велике значення для формування самостійності школярів має залучення їх до роботи з довідковою літературою. Необхідно виробити в учнів звичку звертатися до словників і довідників у важких, сумнівних випадках написання слів, їх вимови, наголосу, розкриття значення.

Гурток „Юні журналісти-краєзнавці” є однією з форм навчання основ журналістики учнів 4-12 класів. На його засвоєння відводять 144 навчальні години.Основні завдання програми:

 • виховання любові до рідної мови;

 • розвиток мислення та творчих здібностей, художньої майстерності та вміння спілкуватися;

 • виховання активної життєвої позиції;

 • орієнтування на професію журналіста.

Засвоєнню програми сприяють різноманітні форми роботи з учнями: лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, огляди, екскурсії, рольові та ділові ігри, круглі столи, семінари тощо.

Учні мають можливості виконувати практичні завдання, беручи участь у підготовці та випуску газети. Кращі роботи можуть бути надруковані в районних, обласних періодичних виданнях.

Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних особливостей учнів.

Завдання:

1.Навчальні:


 • знайомити з історією журналістики та основами журналістської діяльності;

 • формувати навички журналістської майстерності.

2.Розвиваючі:

 • розвивати інтелектуальні та творчі здібності;

 • розширювати кругозір;

 • розвивати комунікативну компетентність.

3. Виховні:

 • формувати усвідомлене ставлення до професії журналіста;

 • формувати потребу в постійному підвищенні рівня поінформованості;

 • формувати активну життєву позицію;

 • формувати мотивацію до соціального взаємодії і співпраці.

Особливістю даної програми є можливість вести навчання в різновікової групі учнів, що дозволить забезпечити спадкоємність молодих кадрів для дитячого друкованого ЗМІ. Диференційований підхід, взаємонавчання, індивідуальні та групові творчі завдання не тільки сприяють розкриттю індивідуальності кожного підлітка, але й формують навички ефективної взаємодії та роботи в команді.

Склад вікової групи гуртка - 15 чоловік. Тривалість навчання - 2 роки (144 години).Навчально-тематичний план 1 року навчання (72 години)Розділ. Тема.

Усього

годин


Теоретичні

години


Практичні

години


1.

Вступне заняття. Введення в історію журналістики. Журналістська творчість як особливий вид діяльності

2

2

-

2.

Знайомство з законами про ЗМІ.

2

2

-

3.

Джерела інформації. Газетний світ. Преса м. Миколаєва. Краєзнавча тематика миколаївських публікацій.

2

-

2

4.

Висвітлення теми у ЗМІ. Екскурсія до дитячої б-ки ім.. В.Лягіна. Евристична бесіда «Екологія Миколаївщини». Майстерність журналіста.

2

-

2

5.

Дерево жанрів. Майстерня жанрів. Стиль статті. Що таке публіцистика? Поняття про стиль. Стильова ярізноманітність.

Творча робота. Вибір твору за жанром.2

2

-

6.

Замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю. Пр. Евристична бесіда.

2

1

1

7.

Пр. Огляд преси, коментарі до публікацій краєзнавчої тематики. Пр. прес-реліз про краєзнавчий захід.

2

-

2

8.

Пр. Круглий стіл. Нарис із етнографічного краєзнавства. «Майстриня-вишивальниця». Стаття в газету.


2

-

2

9.

Фейлетон, есе. Робота з текстом. Творча робота «Особистість МАН».


2

1

1

10.

Культура мовлення. Етика журналіста. Етичні принципи і норми журналістів.

2

2

-

11.

Конкурс проектів. Художнє оформлення видання. Газета «Рідна стежина».

2

1

1

12.

Структура видання, заголовки, ілюстрації у газеті.

2

1

1

13.

Типи та види краєзнавчих видань. Редакційно-видавнича діяльність.

2

-

2

14.

Особливості журналістської праці. Редагування матеріалів, статей краєзнавчої тематики.

2

1

1

15.

Семінар. Підбір матеріалів для газетного номера. Обсяг матеріалів.

2

-

2

16.

Літературна сторінка. Творчість юних дописувачів. Огляд матеріалів у б-ці ім.. М. Кропивницького.

2

-

2

17.

Соціологія як складова журналістських знань.

2

1

1

18.

Круглий стіл. Анкетування.

2

-

2

19.

Художньо-технічне оформлення видання. Евристична бесіда.

2

1

1

20.

Екскурсія до бібліотеки ім. Гмирьова. Наукові видання.

2

-

2

21.

Творча робота. Заголовки, ілюстрації до статей краєзнавчої тематики.

2

-

2

22.

Типи та види краєзнавчих видань. Пр. Статті про краєзнавчий пошук.

2

1

1

23.

Типи та види шкільних газет. Тематичні газети до свят.

2

-

1

24.

Пр. Практична робота. Редагування статті краєзнавчої тематики.

2

-

2

25.

Пр. Робимо газету. Складання кросвордів, чайнвордів. Оформлення.

2

-

2

26.

Реклама у видавничій діяльності. Реклама у газеті.

2

1

1

27.

Пр. Реклама на туристсько-краєзнавчу тематику.

2

-

2

28.

Пр. Редагування матеріалів різних форм і жанрів.

2

1

1

29.

Пр. Творча робота Складання прес-коктейлю.

2

1

1

30.

Інтрв'ю.Призначення інтрв'ю. Пр. Екскурсія вул. Радянською. Інтерв’ю у горожан.

2

-

2

31.

Пр. Евристична бесіда. Складання кросвордів. Майстер-клас

2

-

2

32.

Огляд преси. Коментарі. Коментарі до краєзнавчих видань.

2

1

1

33.

Пр. Прес-реліз. Прес-реліз про краєзнавчий захід.

2

-

2

34.

Репортаж. Репортаж із місця події. Обласні краєзнавчі змагання.

2

1

1

35.

Підсумкове заняття. Творча робота. Захисти пошукових проектів.

2

-

2

36.

Пр.   Презентація «Професія: журналіст»

2

-

2

Разом:
72

21

51
Зміст програми:

1.Вступне заняття.

Знайомство із програмою курсу. Правила поведінки на заняттях, на екскурсіях. Правила виконання творчих завдань. Техніка безпеки. Хто такий журналіст? Особливості професії. Особистісні якості, кими повинен володіти журналіст. Тест чи «Володієш ти творчими здібностями?»

Журналістська творчість як особливий вид діяльності. У чому творча суть людини? Чому творчість розглядається як вища форма праці? Чи можна вважати журналістику спеціалізованою областю творчої діяльності? Що важливіше для успішної кар'єри в журналістиці: творчі здібності або професійні навики? Введення в історію журналістики. Інформаційно-комунікативна діяльність. Що таке «комунікація», «масова комунікація»? (2 години).

2. Місце і роль ЗМІ в суспільстві. Закони про ЗМІ. Свобода друку. (2 години).

3.Джерела інформації. Засоби масової інформації в сучасному світі. Газетний світ. Преса м. Миколаєва. Краєзнавча тематика миколаївських публікацій. Огляд періодичних видань (2 години).

4. Висвітлення теми у ЗМІ. Екскурсія до дитячої б-ки ім. В.Лягіна. Евристична бесіда «Екологія Миколаївщини». Майстерність журналіста. Вчимося писати заголовки. Способи написання заголовків. Основні вимоги до заголовка. Зміст. Заголовок і підзаголовок. Функції заголовка. Типи заголовків.

Практична робота: придумування заголовків до різних статей екологічного напрямку (2 години).5. Дерево жанрів. Майстерня жанрів. Стиль статті. Що таке публіцистика. Поняття про стиль. Стильова різноманітність. Інформаційні жанри. Замітка як оперативний і найпоширеніший жанр , що стисло виразно та своєчасно повідомляє про конкретні факти, явища, події. Характерні ознаки замітки: оперативність, новизна інформації. Стислість і конкретність як важливі ознаки замітки. Основні вимоги до замітки: актуальність, новизна, правдивість, оперативність, оригінальність.

Звіт як докладна розповідь, інформація про якусь подію. Вди звітів: стислий (хронікальний) та розгорнутий. Зміст звіту. Комплектування подій або виступів. Означення найбільш характерних моментів.

(2 години).

6. Замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю. Репортаж як жанр, в якому динамічно і документально точно відтворені події через безпосереднє сприйняття автора. Інтерв'ю як призначена для преси бесіда журналіста з якоюсь особою, виклад бесіди кореспондента з людиною, думки або коментарі якої з певних актуальних питань життя викликають громадський інтерес. Призначення інтерв'ю. Завдання репортажу - показати, розкрити, описати саму подію, подати свої спостереження, завдяки чому створюється ефект присутності. Прийоми досягнення ефекту присутності. Динаміка опису як важлива ознака репортажу. Емоційність репортажу. Обсяг репортажу.

Пр. Евристична бесіда (2 години).7. Пр. Огляд преси, коментарі до публікацій краєзнавчої тематики. Пр. прес-реліз про краєзнавчий захід (2 години).

8. Круглий стіл. Нарис. Нарис як художньо-публіцистичний твір оповідного характеру, в якому автор описує побачені ним реальні факти, події, людей. Різновиди нарисів. Портретний нарис, нариси за тематикою шкільного життя. Практична робота: нарис із етнографічного краєзнавства. «Майстриня-вишивальниця» (2 години).

9. Есе, фейлетон. Есе як невеликий твір наукового, історичного чи літературно-критичного змісту вільної композиції, який трактує тему згідно з особистими враженнями та міркуваннями автора. Публіцистичний стиль жанру. Фейлетон як невелика стаття, в якій злободенні факти і події зображено в гумористичному або сатиричному плані. Фейлетон як синтез трьох складників: публіцистичного, сатиричного, художнього.

Робота з текстом. Практична робота «Особистість МАН» (2 години).10. Культура мовлення. Етика журналіста. Етичні принципи і норми журналістів (2 години).

11. Конкурс проектів. Художнє оформлення видання. Газета «Рідна стежина» (2 години).

12. Структура видання, заголовки, ілюстрації у газеті (2 години).

13. Типи та види краєзнавчих видань. Редакційно-видавнича діяльність (2 години).

14. Особливості журналістської праці. Редагування матеріалів, статей краєзнавчої тематики (2 години) (2 години).

15. Семінар. Підбір матеріалів для газетного номера. Обсяг матеріалів (2 години).

16. Літературна сторінка. Творчість юних дописувачів. Огляд матеріалів у б-ці ім.. М. Кропивницького (2 години).

17. Соціологія як складова журналістських знань (2 години).

18. Круглий стіл. Анкетування (2 години).

19. Художньо-технічне оформлення видання. Евристична бесіда (2 години).

20. Екскурсія до бібліотеки ім. Гмирьова. Наукові видання (2 години).

21. Заголовки, ілюстрації до статей краєзнавчої тематики. Творча робота. (2 години).

22. Типи та види краєзнавчих видань. Пр. Статті про краєзнавчий пошук (2 години).

23. Типи та види шкільних газет. Тематичні газети до свят (2 години).

24. Практична робота. Редакційний колектив, його склад і структура. Поняття про редагування. Правка. Види правки. Редагування статті краєзнавчої тематики (2 години).

25. Пр. Робимо газету. Круглий стіл «Як створити газету?». Ділова гра «Редакція газети». Конкурс «Команда» - на кращий редакційний колектив. Складання кросвордів, чайнвордів. Оформлення (2 години).

26. Реклама у видавничій діяльності. Реклама у газеті (2 години).

27. Пр. Реклама на туристсько-краєзнавчу тематику (2 години).

28. Пр. Редагування матеріалів різних форм і жанрів (2 години).

29. Пр. Творча робота Складання прес-коктейлю (2 години).

30. Екскурсія вул.. Радянською. Інтервю у горожан. Практична робота: вправи на розвиток уміння розуміти відчуття і емоції інших людей, розвиток навиків ефективного слухання. (2 години).

31. Пр. Евристична бесіда. Складання кросвордів. Майстер-клас (2 години).

32. Огляд преси. Коментарі. Коментарі до краєзнавчих видань (2 години).

33. Пр. Прес-реліз. Прес-реліз про краєзнавчий захід (2 години).

34. Репортаж із місця події. Практична робота: рольова гра „Репортаж із обласних краєзнавчих змагань ”. Обласні краєзнавчі змагання (2 години).

35. Підсумкове заняття. Творча робота. Захисти пошукових проектів. Підведення підсумків за рік навчання.

(2 години).36. Пр.   Презентація «Професія: журналіст» (2 години).

Навчально-тематичний план 2 року навчання (72 години)Розділ. Тема.

Усього

годин


Теоретичні

години


Практичні

години


1.

Майстерня жанрів. Інформаційні жанри. Семінар-лекція, творча роботи.

2

1

1

2.

Замітка. Творча робота, евристична бесіда.

2

1

1

3.

Джерела інформації. Газетний світ. Преса м. Миколаєва. Краєзнавча тематика миколаївських публікацій.

2

-

2

4.

Звіт. Творча робота, евристична бесіда.

2

1

1

5.

Творча робота. Звіт про краєзнавчу експедицію.

2

-

2

6.

Репортаж. Завдання репортажу. Творча робота, евристична бесіда.

2

1

1

7.

Пр. Огляд преси, коментарі до публікацій. Репортаж про краєзнавчий захід.

2

-

2

8.

Інтерв'ю. Творча робота, евристична бесіда.

2

1

1

9.

Деякі різновиди інтерв'ю.

2

1

1

10.

Практична робота:

Інтерв'ю з другом (інтерв'ю - монолог);2

-

2

11.

Прес-реліз. Опитування. Практика, акція, евристична бесіда. Екскурсія.

2

1

1

12.

Аналітичні жанри. Стаття. Творча робота, евристична бесіда.

2

1

1

13.

Конкурс проектів. Стаття про туристстсько-краєзнавчий захід.

2

-

2

14

Публіцистичний стиль жанру. Есе як жанр публіцистики. Практична робота: написання есе.

2

1

1

15.

Художньо - публіцистичні жанри. Нарис. Творча робота, екскурсія.

2

1

1

16.

Різновиди нарисів. Практична робота.

2

1

1

17.

Фейлетон. Практична робота.

2

1

1

18.

Гумореска. Ознаки гуморески.

2

-

2

19.

Практична робота: складання гуморесок зі шкільного життя.

2

-

2

20.

Пародія. Практична робота: складання пародій для КВК.

2

1

1

21.

Літературна сторінка. Творчість юних дописувачів газети МОЦТКЕ УМ «Рідна стежина»

2

-

2

22.

Епіграма. Побудова епіграми.

2

1

1

23.

Практична робота: складання епіграм зі шкільного життя.

2

-

2

24.

Пр. Година спілкування. Круглий стіл. Анкетування.

2

-

2

25.

Екскурсія до бібліотеки ім. Гмирьова. Наукові видання.

2

-

2

26.

Творча робота. Створення матеріалів для газети МОЦТКЕ УМ «Рідна стежина».

2

-

2

27.

Пр. Евристична бесіда. Складання кросвордів. Майстер-клас

2

-

2

28.

Типи та види шкільних газет. Тематичні газети до свят.

2

1

1

29.

Пр. Практична робота. Редагування статті краєзнавчої тематики.

2

-

2

30.

Пр. Робимо газету. Складання кросвордів, чайнвордів. Оформлення.

2

-

2

31.

Реклама у видавничій діяльності. Реклама у газеті.

2

1

1

32.

Пр. Реклама на туристсько-краєзнавчу тематику.

2

-

2

33.

Пр. Редагування матеріалів різних форм і жанрів.

2

-

2

34.

Пр. Творча робота Складання прес-коктейлю.

2

-

2

35.

Підсумкове заняття. Творча робота. Захисти пошукових проектів.

2

-

2

36.

Практично. Конкурс презентаційних матеріалів.

2

-

2

Разом:
72

16

56
Зміст програми:

1. Майстерня жанрів. Інформаційні жанри. Семінар-лекція, творча роботи (2 години).

Правила поведінки на заняттях, на екскурсіях. Правила виконання творчих завдань. Техніка безпеки (2 години).

2. Замітка. Творча робота, евристична бесіда. Замітка як оперативний і найпоширеніший жанр , що стисло виразно та своєчасно повідомляє про конкретні факти, явища, події. Характерні ознаки замітки: оперативність, новизна інформації. Стислість і конкретність як важливі ознаки замітки. Основні вимоги до замітки: актуальність, новизна, правдивість, оперативність, оригінальність.

(2 години).

3. Джерела інформації. Газетний світ. Преса м. Миколаєва. Краєзнавча тематика миколаївських публікацій (2 години)..

4. Звіт. Творча робота, евристична бесіда. Звіт як докладна розповідь, інформація про якусь подію. Види звітів: стислий (хронікальний) та розгорнутий. Зміст звіту. Комплектування подій або виступів. Означення найбільш характерних моментів (2 години).

5. Творча робота. Звіт про краєзнавчу експедицію (2 години).

6. Репортаж. Завдання репортажу- показати, розкрити, описати саму подію, подати свої спостереження, завдяки чому створюється ефект присутності. Прийоми досягнення ефекту присутності. Динаміка опису як важлива ознака репортажу. Емоційність репортажу. Обсяг репортажу.

Практична робота: рольова гра „Репортаж зі шкільного фестивалю казок” (2 години).

7. Пр. Огляд преси, коментарі до публікацій. Репортаж про краєзнавчий захід.

8. Інтерв'ю. Творча робота, евристична бесіда (2 години).

9. Деякі різновиди інтерв'ю - монолог, інтерв'ю - діалог, інтерв'ю з самим собою. Деякі різновиди інтерв'ю: бесіда за круглим столом, анкетні запитання, прес-конференції. Достовірність думок співрозмовників. Механізм інтерв'ювання (2 години).

10. Практична робота. Інтерв'ю з другом (інтерв'ю - монолог). Рольова гра ”Візьми інтерв'ю у вчителя” (2 години).

11. Прес-реліз. Опитування. Практика, акція, евристична бесіда. Екскурсія (2 години)..

12. Аналітичні жанри. Стаття. Стаття як науковий або публіцистичний твір порівняно невеликого розміру, який досліджує якусь значну і важливу суспільно-політичну, літературно-мистецьку, наукову чи іншу тему. Відмінність між кореспонденцією та статтею як двома аналітичними жанрами. Різновиди статей: передові, пропагандистські, теоретичні, проблемні, оглядові, критико-біографічні. Творча робота, евристична бесіда. Стаття в газету (2 години).

13. Конкурс проектів. Стаття про туристстсько-краєзнавчий захід.

14. Публіцистичний стиль жанру. Есе як жанр публіцистики. Есе як жанр, в якому вільно трактовано літературні, філософські, естетичні, моральні й соціальні проблеми з широким і грунтовним осмисленням теми (2 години) .

15. Художньо - публіцистичні жанри. Нарис. Різновиди нарисів: Нарис-портрет. Творча робота, екскурсія (2 години).

16. Різновиди нарисів: проблемний, подорожній, науково-популярний, замальовка тощо. Практична робота (2 години).

17. Фейлетон. Найважливіші ознаки фейлетону: актуальність проблематики, чітка суспільно-політична спрямованість автора, документальність, живий, дотепний виклад, використовування таких засобів як гротеск, гіпербола, каламбур, сарказм, жваві діалоги. Практично: складання фейлетону (2 години)..

18. Гумореска. Гумореска як невеликий прозовий чи віршований твір про кумедну пригоду або рису характеру. Побудова гуморески на вигаданих фактах, які мають життєву аналогію. Гумореска - як жанр, який викликає жартівливий і добродушний сміх.

Практична робота: складання гуморесок зі шкільного життя.

Пародія. Практична робота: складання пародій для КВК (2 години).

19. Практична робота: складання гуморесок зі шкільного життя (2 години).

20. Пародія. Пародія - сатиричний або гумористичний твір, який імітує творчу манеру письменника чи стиль якогось твору, щоб його висміяти. Спрямованість пародії на виявлення вад у літературних творах шляхом її перебільшення.

Практична робота: складання пародій для КВК (2 години).

21. Літературна сторінка. Творчість юних дописувачів газети МОЦТКЕ УМ «Рідна стежина» (2 години).

22. Епіграма. Епіграма як невеликий вірш сатиричного змісту, спрямований проти окремої особи чи якогось негативного суспільного явища. Карикатурне та уїдливе загострювання в епіграмі висміюваних рис (2 години).

23. Практична робота: складання епіграм зі шкільного життя (2 години).

24. Пр. Година спілкування. Круглий стіл. Анкетування (2 години).

25. Екскурсія до бібліотеки ім. Гмирьова. Наукові видання (2 години).

26. Творча робота. Створення матеріалів для газети МОЦТКЕ УМ «Рідна стежина» (2 години).

27. Пр. Евристична бесіда. Складання кросвордів. Майстер-клас. (2 години).

28. Типи та види шкільних газет. Тематичні газети до свят (2 години).

29. Пр. Практична робота. Редагування статті краєзнавчої тематики (2 години) .

30. Пр. Робимо газету. Складання кросвордів, чайнвордів. Оформлення (2 години).

31. Реклама у видавничій діяльності. Реклама у газеті (2 години).

32. Пр. Реклама на туристсько-краєзнавчу тематику (2 години).

33. Пр. Редагування матеріалів різних форм і жанрів(2 години).

34. Пр. Творча робота Складання прес-коктейлю (2 години).

35. Підсумкове заняття. Творча робота. Захисти пошукових проектів(2 години).

36. Практично. Конкурс презентаційних матеріалів (2 години).

Прогнозований результат

Учні повинні знати:


 • У чому полягає поняття журналістики;

 • Що таке засоби масової інформації (ЗМІ); основні види ЗМІ; особливості ЗМІ;

 • Що належить до друкованих ЗМІ;

 • Призначення газети як друкованого ЗМІ;

 • Що таке жанри журналістики; ознаки жанрів журналістики; на які групи розділяють жанри журналістики;

 • Які жанри журналістики належать до інформаційних.

 • Які жанри журналістики належать до аналітичних;

 • які жанри журналістики належать до художньо-публіцистичних;

 • Що таке замітка; звіт; інтерв'ю; види інтерв'ю; репортаж;

 • Що таке стаття; чим відрізняється стаття від кореспонденції; різновиди статей;

 • Що таке нарис; різновиди нарисів;

 • Що таке есе;

 • Що таке фейлетон; найважливіші ознаки фейлетону;

 • якості, необхідні журналістові;

 • Правила журналістської діяльності;

 • Як правильно вибрати тему; як правильно підібрати назву;

 • Правила журналістської етики.

Учні повинні уміти:

 • Розрізняти основні види ЗМІ;

 • Визначати групи жанрів журналістики за їхніми ознаками та рисами;

 • Відрізняти та визначати види інформаційних жанрів;

 • Відрізняти та визначати художньо-публіцистичні жанри;

 • Готувати найпростіші замітки, звіти, інтерв'ю, репортажі зі шкільного життя;

 • Готувати найпростіші кореспонденції та статті, реферати, шкільні спектаклі тощо;

 • Писати нариси; есе, фейлетонни;

 • Вибирати головне серед численних деталей, що стосуються певного явища;

 • Правильно визначати тему та жанр матеріалу;

 • Підбирати назви відповідно жанру і теми;

 • Правильно та грамотно висловлювати думки і ставлення до тих чи інших подій;

 • Дотримуватися правил журналістської етики.

Література:

1. Конституція України.

2. Ворошилов В.В. Журналістика. Учебник: 3 издание.-С-Пб.:Изд-во Михайлова В.А. - 2001.

3. Горбачук В.Г., Зоц І.О., Романько В.І. Основи журналістики: навч. пос.- Слов'янськ, 2002.

4. Грабельников. А.А. Работа журналиста в прессе: Уч. пос. - М.: РИП-холдинг,2001.

5. Качкан В.А. жанри журналістики.- К.: НМК ВО,1988.

6. Михайлів І.Л. історія української журналістики: навч. пос.для вузів.-2000.

7. Москаленко А.З. Вступ до журналістики.- К.: Школяр,1997.

8. Рабочая книга редактора районной газеты: Опыт. Методики. Рекомендации/ Под редакцией Я.Н. Засурского.-М.: Мысль,1988.

9. Развивайте дар слова. Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров (8-9 классы): Пособие для учащихся/ сост. Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова.- М.: Просвещение,1990.

10. Учёнова В. Беседы о журналистике.-М.: Мысль,1970.

11. Бекасов Д.Г. Корреспонденция, статья - жанры публицистики. - М.: Изд-во МГУ, 1972.

12. Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью. - М.: Наука, 1993.

13. Беневоленская Т.А. О языке и стиле газетного очерка. - М.: Изд-во МГУ, 1973.

14. Гадалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся. - М.: Просвещение, 1985.

15. Гвоздев Л. Техника интервью: Учебное пособие. - М.: Гендальф, 1999.

16. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. - М.: Изд-во МГУ, 1986.

17. Горохов В.М. Слагаемые мастерства. - М.: Мысль, 1982.

18. Есин Б.И. История русской журналистики 19 века. - М.: Высшая школа, 1989.

19. Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических жанров. Очерк. Фельетон. - М.: Мысль, 1969.


Заняття гуртка "Юні журналісти-краєзнавці"

"Професія - журналіст", створення літературного вісника "Відкрий, мово, свої скарбниці золоті..."


Очікувані результати:

1.     Професійна орієнтація учнів старших класів, розширення  знань гуртківців про професію журналіста.

2.     Набуття практичних навичок створення інформаційного видання (літературного вісника), ознайомлення із професіями журналіста, художника-дизайнера, коректора, головного редактора.

3.     Набуття навичок роботи в малих групах.

4.     Глибше усвідомити роль мови в житті людини.

5.     Втілювати в життя народну практику спілкування.

6.     Слідкувати за чистотою своєї мови та мови однолітків.

Обладнання: дошка, мультимедійний проектор, бейджики, комп'ютери,екран, слайд-пам’ятка «Розподіл ролей у групі», макет «Літературного вісника», роздаткові матеріали для груп, ножиці, клей, маркери, фломастери.

Форма роботи: заняття з елементами тренінгу та презентацією.

Хід заняття

І.Мотивація

1. Знайомство (створення бейджиків, представлення)

2. Вільний мікрофон (очікування)


 • Чи цікава для вас професія журналіста?

 • Що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?

ІІ. Представлення теми та очікуваних результатів

1.Повідомлення теми (Тиждень української мови →День української мови та писемності →відкрите засідання гуртка→Яка ж тема?(Українська мова у світі)

2.Проведення заняття

План


1.   Презентація «Професія журналіст»

2.   Робота в групах по створенню вісника.

3.   Презентація групами своїх сторінок у ЗМІ.

ІV.Надання необхідної інформації

1.   Презентація «Професія: журналіст» (Завгреба Марина – 10 кл.)

2.   Обговорення та прийняття правил роботи.

3.   Об'єднання в групи (за алфавітом-цукерками)

4.   Розподіл ролей у групах

Журналісти (відбирають та систематизують матеріали, пишуть статті, вірші...),

художник-дизайнер (підбирає ілюстрації, працює над оформленням сторінки),

коректор (перевіряє та коригує написане),

каліграфіст-набірник (пише/набирає тексти),

редактор (слідкує за часом виконання завдання, коригує взаємовідносини в групі, презентує роботу групи)

V.Робота в групах

1. Інструктаж до роботи (інформаційні джерела та ресурси).

2. Заповнення розділу вісника.

VІ.Презентація роботи груп

VІІ.Підбиття підсумків (рефлексія)


 • Чи цікаво вам було працювати в редакції?

 • Яка професія вам більше сподобалась?

 • Чи хотіли б ви в майбутньому працювати в журналістиці?

 • А що для цього потрібно?

Я бажаю вам добре знати українську мову, і нехай ваші мрії здійсняться.

 

Джерела інформації

1.     http://www.journalist-virt.ru/

2.     http://www.feb-web.ru - Літературна енциклопедія

3.     http://www.pedsovet.org - про журналістику

4.     http://www.school-szvestia.ru - «Школа журналістики»

5.     Бовин А. Профессия - журналіст /А.Бовін//Журналист.-2001.-№3

6.     Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям/ авт.сост. Н.А.Спирина.- Волгоград: Учитель, 2009. - 207с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка