Програма факультативу «Основи захисту Вітчизни»Скачати 237.89 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір237.89 Kb.
Програма

факультативу «Основи захисту Вітчизни»

Гусєв В.Г. Гуменюк В.О.

Навчальна програма факультативного курсу «Основи захисту Вітчизни» побудована на основі інтеграції знань, вмінь і навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни. Програма спрямована на ознайомлення учнів 8-9 класів із законодавством України про військовий обов’язок та військову службу, воєнною Доктриною України, сучасною військовою технікою та озброєння, статутами Збройних Сил України, основами ведення сучасного бою, засобами індивідуального та колективного захисту, оволодіння навичками надання першої медичної допомоги, популяризацію здорового способу життя та зміцнення здоров’я учнівської молоді.Схвалено до використання науково-методичною радою ВОІПОПП

Протокол № 4 від « 03» вересня 2014 року.

Вінниця - 2014
ПЕРЕДМОВА
Підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни, її патріотичне виховання є одним із найважливіших завдань держави, справою суспільства та усього педагогічного колективу. Одним із пріоритетних напрямків такої роботи є військово-патріотичне виховання. Воно покликане забезпечити морально-політичну, психологічну та практичну підготовку щодо виконання конституційного обов’язку – захисту незалежності Батьківщини. Завдання, які вирішуються в процесі військово-патріотичного виховання, спрямовані на формування психологічних та морально-вольових якостей, розвиток почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культури та історичних цінностей. В процесі вивчення факультативного курсу «Основи захисту Вітчизни» важливо формувати в учнів стійку мотивацію до оволодіння знаннями з загальновійськової, вогневої підготовки, цивільного захисту та основ медичних знань, популяризувати здоровий спосіб життя та прагнення до фізичного розвитку. Навчання здійснюється, насамперед, у формі лекцій, бесід, екскурсій до музеїв, військових частин, зустрічей з ветеранами війни, учасниками бойових дій, афганцями, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі в роботі гуртків військово-спортивного спрямування, де в учнів закладається фундамент для глибоких знань, формується світогляд, національна самосвідомість, підвищується престиж військової служби, проводяться заходи з військово-професійної орієнтації.
Пояснювальна записка

Навчальна програма факультативного курсу «Основи захисту Вітчизни» передбачає вивчення основ військової справи в обсязі 34-х годин на рік у 8-х та 9 –х класах. Зміст програми структурований за такими розділами: 1. Гуманітарна підготовка;

 2. Загальновійськова підготовка;

 3. Вогнева підготовка;

 4. Долікарська допомога;

 5. Основи цивільного захисту.

Вивчення курсу базується на широкому використанні активних та інтерактивних методів навчання та форм роботи. Розподіл годин у програмі факультативного курсу є орієнтовним, що дає широку можливість вчителю творчо підходити до викладання матеріалу, планувати роботи враховуючи регіональні аспекти.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Назва розділу

Кількість годин

8 клас

9 клас

Всього

теоре-тичних

прак-тичних

Всього

теоре-

тичних


прак-тичних
Вступне заняття


1

1
1

1


Розділ1. Гуманітарна підготовка1.1

Конституція України про захист суверенітету і територіальної цілісності України, законодавство України про військову службу

1

1
1

1
1.2

Воєнна доктрина України. Концепція допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді

1

1
1

1
1.3

Збройні сили України та інші військові формування на сучасному етапі. Призначення та структура Збройних Сил України

1

1
1

1
1.4

Захист незалежності України, її кордонів – священний обов’язок громадянина України

1

1
1

1
1.5

Державна та військова символіка України

1

1
1

1
1.6

Статути Збройних Сил України – закон життя і діяльності військовослужбовців

1

1
1

1
1.7

Основи міжнародного гуманітарного права


3

1

2

2

1

1

1.8

Боротьба українського народу за свою незалежність

2

2
1

1


Розділ 2.

Загальновійськова підготовка

Основи загальновійськового бою


1
1Дії солдата у складі відділення під час наступу та оборони.


2
2Орієнтування на місцевості. Визначення азимуту. Рух за азимутом


3
3

2
2Протипіхотні та протитанкові міни. Їх призначення та застосування

1

1
2
2Розділ 3

Вогнева підготовка

Ознайомлення з будовою і бойовими властивостями автомата Калашникова та пневматичної гвинтівки

2

2
2
2Прийоми і правила стрільби з пневматичної гвинтівки


4
4

4
4Матеріальна частина ручних осколкових гранат. Прийоми й правила метання гранат

2
2

2
2Розділ 4.

Долікарська допомога


Види ран та їх оборка


1

1
1
1Переломи кісток та закриті ушкодження

2

1

1

1
1Допомога в разі хімічних чи фізичних ушкоджень


1

1
1
1Перша допомога у надзвичайних ситуаціях


1

1


Перша допомога при зупинці дихання та серця

1
1

1
1Транспортування потерпілих

1
1
Розділ 5. Основи цивільного захисту


Організація цивільного захисту в навчальному закладі


1

1Сигнали повідомлення цивільної оборони та дії по ним


1
1

1
1Індивідуальні та колективні засоби захисту


1
1

1
1Надзвичайні ситуації мирного та воєнного характеру1
1Евакуація та розосередження населення у безпечні райони


1
1

1
1

РАЗОМ

34

17

17

34

10

24


Зміст навчального матеріалу
Вступне заняття

Ознайомлення з порядком і планом роботи факультативу. Актуальність курсу, його мета та завдання. Роль ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста у розв’язанні військових конфліктів та підтриманні миру між народами. Правилами безпеки життєдіяльності під час занять, екскурсій, змагань. 1. Гуманітарна підготовка

Конституція України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та ін­формаційної безпеки. Соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Закони України про Збройні Сили та інші військові формування. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони. Засади діяльності Збройних Сил України. Військова служба і виконання військового обов'язку громадян України. Види військової служби. Підготовка до військової служби. Правова основа військового обов'язку і військової служби. Національна програма патріотичного виховання громадян формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Обласною програмою військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби в Збройних Силах України на 2011-2015 роки.


Воєнна Доктрина України – запорука національної безпеки України від зовнішньої воєнної загрози, відвернення вій­ни, підтримання міжнародно­го миру і безпеки. Воєнна доктрина України - складова частина концепції національної безпеки. Статут Організації Об'єднаних Націй. Концепція допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді.

Збройні сили України на сучасному етапі. Призначення Збройних Сил України. Структура, чисельність та система управління. Види та роди військ Збройних Сил України. Управління та Генеральний штаб Збройних Сил України.

Захист незалежності України, її кордонів – священний обов’язок громадянина України Права та обов’язки допризовника. Військовий облік. Підготовка громадян України до військової служби. Правова основа військового обов'язку і військової служби. Вищі військові навчальні заклади України, правила прийому до них, порядок підготовки для вступу у військові навчальні заклади. Види служби у Збройних Силах України: строкова, за контрактом. Альтернативна (невійськова) служба. Служба в резерві.

Державна та військова символіка. Державний герб, прапор, гімн України. Військова символіка України. Військова Присяга і порядок її прийняття. Бойовий прапор військової частини.

Статути Збройних Сил України. Поняття про військові статути ЗСУ. Військові звання та знаки розрізнення. Суть та значення військової дисципліни. Статутні взаємовідносини між військовослужбовцями. Правила військової ввічливості та поведінки військовослужбовців. Обов’язки солдата.

Основи міжнародного гуманітарного права. Виникнення та суть гуманітарного права. Основні поняття та принципи Міжнародного гуманітарного права. Міжнародне гуманітарне право та права людини. Діти та військові конфлікти. Права дитини. Обмеження під час збройного конфлікту. Зброя не вибіркового характеру Роль та місце товариства Червоного Хреста у вирішенні питань гуманітарного права. Міжнародні угоди щодо права збройних конфліктів, які ратифікувала Україна. Правила поведінки учасників бойових дій.

Боротьба українського народу за свою незалежність. Діяльність українських військових формувань під час громадянської та першої світової війни. Боротьба українського народу проти фашизму. Національно-визвольна боротьба в Україні під час другої світової війни. Боротьба за незалежність в сучасних умовах.

 1. Загальновійськова підготовка.

Основи загальновійськового бою. Сучасні війни та військові конфлікти, їх психологічні особливості та вплив на поведінку людини. Поняття про бій. Характеристика сучасного бою. Види вогню та маневру їх значення в бою. Обов’язки солдат в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.

Дії солдата в складі відділення під час наступу та оборони. Бойовий порядок відділення під час наступу. Пересування на полі бою. Прохід в мінному полі. Подолання зони зараження. Атака передньої лінії оборони противника. Бойовий порядок відділення в обороні. Засоби маскування позиції. Спостереження за противником. Дії солдата-спостегігача. Вибір місця для спостереження та його маскування. Дії при нальоті авіації та артобстрілів. Знищення танків, броньованої техніки та живої сили противника.

Орієнтування на місцевості. Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, небесними світилами та місцевими предметами. Визначення свого місцезнаходження. Поняття про азимут. Порядок руху за азимутом. Обхід перешкод. Визначення напрямку за орієнтиром. Визначення відстані до цілі. Поняття про топографічні карти та їх масштаб. Умовні позначення, що використовуються на картах. Читання карти.

Протипіхотні та протитанкові міни. Будова, призначення та застосування протипіхотних та протитанкових мін. Порядок встановлення та маскування мін. Правила безпеки під час виявлення боєприпасів що не розірвалися. «Міни-сюрпризи» та «міни-пастки».

3. Вогнева підготовка.

Будова та бойові властивості АК та пневматичної гвинтівки. Призначення, бойові властивості та загальна будова автомата Калашникова. Неповне розбирання та складання АК. Спорядження магазину автомата набоями.

Призначення та будова пневматичної гвинтівки, її характеристика та принцип дії. Заходи безпеки під час стрільби.Прийоми і правила стрільби. Основи та правила стрільби з пневматичної гвинтівки. Підготовка до стрільби сидячи та лежачи з упору. Правила прицілювання. Вибір точки прицілювання. Визначення середньої точки попадання (СТП) та корегування стрільби. Основні помилки при стрільби та методи їх усунення. Тренування у стрільбі на кучність та результат.

Матеріальна частина ручних осколкових гранат. Призначення, будова та бойові властивості ручних осколкових гранат. Підготовка гранат до бою. Техніка і тренування у виконанні прийомів метання гранат. Метання гранат на дальність і в ціль.

 1. Долікарська допомога.

Поняття про рану. Класифікація ран. Види ран та кровотеч. Асептика та антисептика. Основні види ускладнень при пораненнях та їх профілактика. Види пов’язок та правила їх накладання. Накладання кровоспинного джгута.

Переломи кісток. Поняття про переломи і вивихи. Ознаки переломів. Види переломів. Іммобілізація кінцівок. Надання першої допомоги при переломах. Допомога в разі удару та синдрому тривалого здавлювання. Перша допомога у випадках вивихів, розтягнень зв'язок та м’язів.

Допомога в разі хімічних чи фізичних ушкоджень. Опіки та їх класифікація. Перша допомога при опіках. Перша допомога при тепловому і сонячному ударах, ураженні електричним струмом, укусах отруйних змій та комах.

Перша допомога у надзвичайних ситуаціях. Оцінка стану потерпілого (першочергова оцінка, оцінка дихання, кровообігу, свідомості) Класифікація ліків та способи їх застосування. Ліки загального доступу. Засоби медичного захисту. Комплектування медичної аптечки.(домашня аптечка, аптечка водія, рятувальника) Універсальна аптечка першої допомоги.

Перша допомога при зупинці дихання та серця. Реанімація. Поняття про реанімацію. Правила реанімації. Непрямий масаж серця. Штучна вентиляція легенів (штучне дихання). Обструкція дихальних шляхів.

Транспортування потерпілих. Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях. Транспортування на санітарних та імпровізованих ношах. Положення тіла. Транспортні засоби. Перенесення потерпілого поодинці та вдвох.

5. Основи цивільного захисту.

Організація цивільного захисту в навчальному закладі. Нормативно-правова база цивільного захисту. Організаційна структура цивільної оборони навчального закладу. План дій навчального закладу у надзвичайних ситуаціях Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту.

Сигнали повідомлення цивільної оборони та дії за ними. Інформування та оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Сигнали оповіщення. Дії учнів за сигналами оповіщення. Попереджувальний сигнал «Увага всім».

Індивідуальні та колективні засоби захисту. Класифікація захисних споруд. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Інженерні споруди призначені для укриття та тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання. Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх будова підбір та правила використання. Найпростіші засоби захисту органів дихання та порядок їх виготовлення. Засоби індивідуального захисту шкіри. Захисні комбінезони, костюми (Л-1 та ЗЗК). Підвищення захисних властивостей звичайного одягу.

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу. Причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного та воєнного характеру, їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини. Тероризм, як загроза людства XXІ століття. Захист населення у надзвичайній ситуації.

Евакуація та розосередження населення у безпечні райони. Сутність та порядок проведення евакуації у випадках аварій, катастроф, стихійних лих та при застосуванні військової агресії. Види евакуації ( часткова або загальна, тимчасова або безповоротного характеру). Підготовка населення до евакуаційних заходів. Розміщення населення у безпечних районах.

Прогнозований результат.

Учні мають знати основні положення та головні завдання Воєнної доктрини України, законодавства України про військовий обов’язок та військову службу, вимоги загальновійськових статутів ЗСУ, норми міжнародного гуманітарного права, структуру та призначення Збройних Сил України, сучасну військову техніку та озброєння, будову вогнепальної та пневматичної зброї.

Знати та розуміти питання боротьби українського народу за свою незалежність, державну та військову символіку України.

Набути досвіду стрільби з пневматичної зброї, основами загальновійськового бою, засобами особистого захисту, правилами орієнтування на місцевості та надання першої медичної допомоги.

В учнів мають сформуватися почуття патріотизму, духовності, національної свідомості, високі моральні якості, необхідні для відданого служіння Батьківщині.

Програма факультативного курсу «Основи захисту Вітчизни» має забезпечити морально-політичну, психологічні та практичну підготовку учнів щодо виконання конституційного обов’язку – захисту незалежності Батьківщини, військової служби у Збройних Силах УкраїниЛітература


 1. Конституція України. Офіційне видання. К, 1996.

 2. Декларація про державний суверенітет України. Відомості Верховної Ради, 1990, №3.

 3. Акт проголошення незалежності України. Відомості Верховної Ради, 1991, № 38.

 4. Закон України «Про цивільну оборону України» // Вісник Верховної Ради. – 1992. – № 13. – С 334–374.

 5. Закон України «Про правові засади цивільного захисту //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 39, ст.488

 6. Воєнна доктрина України. Затверджена Постановою Верховної Ради України від жовтня 1993 року.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770 «Положення про допризовну підготовку». // Урядовий кур'єр.-2000-№ 47.

 8. Указ Президента України № 948/2002 від 25 жовтня 2002 «Про концепцію допризовної підготовки i військово-патріотичного виховання» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. С. 22–25.

 9. Бойовий статут сухопутних військ. Частина 3. – К.: Варта,

 10. Указ Президента України №948/2002 від 25 жовтня 2002 «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання» //Офіційний вісник України. – 2002. – №44. –С. 22–25.

 11. Закон України «Про загальновійськовий обов'язок і військову службу» // Вісник Верховної Ради. – 1992. – №27. – С. 385

 12. Законодавчі акти України з військових питань. Одеса: Портал, 1992.–73с.

 13. Законодавчі акти України з питань військової сфери. – К.: Варта, 1992.–117с.

 14. Статути Збройних сил України. – К.: Варта, 1999. –516с.

 15. Указ Президента України «Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців від 02.02.2008 р.

 16. Дріжчаний В., Павленко О., Міжнародне співробітництво України у правовій сфері X., 1999.

 17. Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. Під ред. Рябова С.К., 2001.

 18. Конституція - Основний закон України в запитаннях і відповідях. Під ред. Нора В.М., Стецюка П.С., К, 2000.

 19. Конституція України: права і свободи громадян. Навчально-методичний посібник в запитаннях і відповідях. К., 1998.

 20. Конототопенко ЯЛ., Томчук М.І. Організація та методика допризовної підготовки. – К.: Вежа, 1996. – 288 с.

 21. Томчук М.І. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби. – Вінниця: ВДПІ, 1991 – 228 с.

 22. Кириченко С.О. Нам треба побудувати нову, сучасну армію // Народна армія. – 2004. – № 143. – С, 2–3.

 23. Конотопенко ЯЛ., Томчук М.І., Тульчинський Т.П., Шевченко В.В. Допризовна підготовка: Навчально–методичний посібник. – К.: Нова школа, 1998. – 98 с,

 24. Бубко И.Я., Багатов С.Ф. Военная топография. – М.:Воениздат, 1989. – 279с.

 25. Скакун Н.С., Андрюхов Б.М. Огневая подготовка в школе. – К.: Вежа, 1998.– 108с.

 26. Томчук М.І. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби. – Вінниця: ВДПІ, 1991 – 228 с.

 27. Бубко И.Я., Багатов С.Ф. Военная топография. – М.: Воениздат, 1989. – 279с.

 28. Скакун Н.С., Андрюхов Б.М. Огневая подготовка в школе. – К.: Вежа, 1998.– 108с.

 29. Томчук М.І., Конотопенко ЯЛ. Допризовна підготовка. – К.: Вежа, 1998. –448с.

 30. Психологічна підготовка допризовника в школі: Методичні рекомендації для викладачів допризовної підготовки: у 3–х ч. / Укл. О.Г. Морєв, О.В. Непосєдова. – К.: ІСДО, 1995. – 4.2, 3. –96с.

 31. Томчук М.І., Конотопенко Я.Л. Психолого–педагогічні основи допризовної підготовки. – К.: Нова школа, 1996. – 387 с.

 32. Криворучко М. Застосування пневматичної гвинтівки на уроках предмета "Захист Вітчизни" [Текст] / М. М. Криворучко // Основи захисту Вітчизни : Загальнодержавний методично-інформаційний журнал. - 2010. - N 2. - С. 15-18.

 33. Красноперов В. Гражданская оборона. Запоріжжя: Просвіта, 2003. 138 с.

 34. Ангелов Г.В., Соколова Г.Л. Зростання ролі військово–патріотичного виховання молоді в сучасних умовах. – К.: Вища школа, 1996.-112 с.

 35. Зубалій М.Д., Сіркізюк В.В. Форми і методи військово–патріотичного виховання допризовників. Кам'янець–Подільський: Абетка–Нова, 1993. – 37 с.

 36. Конотопенко Я.Л. Нариси з історії розвитку Збройних Сил України. – К.: Академія, 1999. – 198 с.

 37. Томчук М.Л. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби. – К.: Педагогіка, 2001. – 229 с.

 38. Українська звитяга і мужність : Хрестоматія з військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Упор. Рудюк С.П. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 576 с.

 39. Досліджуючи гуманітарне право. Навчальні модулі для молоді. Comite international geneve MKЧХ Розроблено з EDC. 2006 р. – 383 с.

 40. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів «Досліджуючи гуманітарне право» – К.: Гнеза, 2006

 41. Навчальні модулі для молоді. Досліджуючи гуманітарне право. – МКЧХ, 2004».

 42. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: основи концепції. – К:, 1999. – 206 с.

 43. Коденко Я.В. Основи медичних знань: Навч. Посібник для 10-11 кл. – К: Арт-Освіта, 2004.-159с.

 44. ГудимаА.А., Пашко І.М., Герасимів М.М., Фука М.М. Захист Вітчизни: Підручник для 11 кл. (рівень стандарту для дівчат «Основи медичних знань») – Тернопіль: Астон, 2011.- 280с.:іл.

 45. Міненко М.І. Захист Вітчизни «Основи медичних знань»: збірка, підручники для 10 та 11 класів Х.ФО-П Міненко, 2011.-416с.: іл.

 46. Сухушин М.П., Палагеша В.О. Військово-патріотичне виховання молоді. Підручник. – К. Видавничий Дім «Слово», 2009.-488с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка