Програма факультативу «Етика і психологія сімейного життя»Сторінка7/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема: Хто є хто?

Мета: формувати уявлення про подружню сумісність; залучати учнів до взаємонавчання; виховувати відповідальне ставлення учнів до сімейного життя.

Хід заняття


  1. Організація навчальної діяльності учнів.

Вправа « Мікрофон» - «Подружня сумісність- це...»

Творча робота. Створення сенкану на тему «Подружжя»

Правила складання сенкану:

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (зазвичай це іменник).

2. Другий рядок - опис теми, складається із двох слів (прикметники).

3. Третій рядок виражає дію, пов'язану із темою, складається із трьох слів (обов'язкове дієслово).

4. Четвертий рядок виражає ставлення до теми і складається з чотирьох слів.

5. Перефразування сутності теми ( одне слово — синонім до теми).


2. Представлення теми.
3. Надання учням необхідної навчальної інформації.

Розповідь вчителя.

Сумісність є одним з найбільш складних феноменів соціально- психологічної науки в цілому і сім'ї зокрема.

Сумісність утворює ієрархію рівнів, на нижньому з яких розміщується психофізіологічна сумісність темпераментів.

Наступний рівень утворює узгодженість функціонально- рольових уявлень партнерів про те, що, як, з ким і в якій послідовності повинні робити члени родини, групи при вирішенні загальної задачі. Вищий рівень групової сумісності включає ціннісно - орієнтаційну єдність. Вона є показником групової згуртованості, що відображає рівень чи ступінь співпадання думок, оцінок, позицій членів групи по відношенню до будь-яких об'єктів діяльності, обставин, ідеям, подіям, оцінкам і також найбільш значним

90

для групи в цілому, а також згідно прийняття і покладення відповідальності за успіхи і невдачі діяльності групи.Починаючи розмову про сумісність, слід зазначити, що вказані рівні стосуються і до сім'ї як до однієї з малих груп. Справа в тому, що сімейний союз не тільки може, але і повинен розглядатися в якості малої групи, адже в сім'ї завжди є дуже близькі родинні зв'язки, які народжуються лише після того, як на світ з'являється третє життя. Це означає, що всі основні закономірності, виявлені для малої групи, повністю відносяться і для сім'ї. В сімейних союзах також, як і в малих групах, організована сумісність, ступінь якої визначає стабільність сім'ї, переважаючий в ній клімат і її соціальну ефективність в плані виконання двох важливих функцій - репродуктивної і виховної.

Б) виявлення ступеня сумісності з використанням прийому індивідуального ранжування.

Виявлення ступеня сумісності можливе з використанням методичних прийомів. В їх основі лежить прийом індивідуального ранжування кожним з учасників 18 цінностей з двох списків.

Перший список складаються термальні цінності чи, по - іншому, цінності цілі. Другий - інструментальні цінності, тобто цінності-засоби. Список термальних цінностей.

1. Активне, діяльне життя.

2. Життєва мудрість.

3. Здоров'я ( фізичне і психічне ).

4. Цікава робота.

5. Краса природи і мистецтва.

6. Любов.

7. Матеріально забезпечене життя.

8. Наявність хороших і вірних друзів.

9. Загальні хороші обставини в країні, збереження миру між людьми як умова благополуччя кожного.

10. Суспільне визнання.

11. Пізнання.

12. Рівність.

13. Самостійність як незалежність в судженнях і оцінках.

14. Свобода як незалежність у вчинках і діях.

15. Щасливе сімейне життя.

16. Творчість.

17. Впевненість у собі.

18.Задоволення.

Список інструментальних цінностей.

1. Охайність.2. Вихованість.

3. Високі запити.

4. Життєрадісність.

5. Дисциплінованість.

6. Незалежність.

7. Непримиренність до недоліків в собі і в інших.

8. Освіченість.

9. Відповідальність.

10. Раціоналізм.

11. Самоконтроль.

12. Сміливість.

13. Тверда воля.

14. Терпимість до поглядів і думок інших.

15. Широта поглядів.

16. Ефективність в роботі.

17. Турбота.

Правило роботи з методичним прийомом: запропонувати кожному з учнів на паперовому й листку покласти біля кожної із цінностей номер, який відповідає важливості цієї цінності для нього особисто.

Інтерпретація одержаних результатів. Коефіцієнт рангової кореляції. Спірмена може варіюватися в інтервалі від -1 до+1. Критичне його значення для довірливої ймовірності Р=0,95, при п=18, рівно 0,399. Це означає що у всіх випадках, коли (значення одержаного коефіцієнта виявилось більшим +0,399, з 95- відсотковою впевненістю можна бути впевненим що ця пара є сумісною. При значенні ж менше -0,3999 можна утверджувати, що вона повністю несумісна.В) Продовження подання інформації вчителем

Неузгодженість рольових очікувань стає причиною неуспіху недружності. Чоловік і жінка можуть чекати від подружжя дуже різного і по - різному уявляти собі своє сімейне життя. При цьому, чим більше не співпадають ці уявлення, тим менш міцною є сім'я, тим більше в ній виникає небезпечних для неї самої ситуацій.

Адже поведінка кожного, яка відповідає його індивідуальним уявленням про свою сімейну роль, буде розглядатися ним як єдино правильне і бажане, а поведінка іншого партнера, яка не відповідає цим уявленням.. Для того, щоб сутність функціонально рольового підходу виявилась достатньою зрозумілою ролі можна визначити як стійкі права, обов'язки і функції членів сім'ї в сімейній кооперації і розподілу праці.

Система наших шлюбно-сімейних уявлень є настільки складною, що дивуватися несумісності і не можна, причому стається це протиріччя через три причини.

Перша з них пов'язана з тим , що наші уявлення про шлюб і сім'ю чим далі, тим більш і більш делікатніші, насичуються дрібницями, оскільки сім'я сьогодні вже менш відповідає статі рольового функціонування, яка складалась віками.

Причина друга полягає в тому, що наші уявлення сьогодні, на жаль, стати зовсім далекими від ідеалу. Дослідження показують, що ці уявлення часто обмежені однією стороною сімейного життя, переважно господарсько-побутовою або сексуальною.

Представники сильної статі головну задачу бачили в матеріальному забезпеченні сім'ї, майже зовсім забуваючи про моральну і емоційну підтримку, яку він зобов'язаний надавати жінці. На відміну від них представниці слабкої статі підкреслювали значення цієї підтримки і детально її обговорювали.

Третя причина полягає в тому, що конфлікт уявлень молодого подружжя може загострюватися і поглиблюватися через недостатнє значення уявлень один одного.

По - перше, тому, що в період дошлюбного залицяння вони віддавали перевагу обговорювати будь-які теми, крім тих які безпосередньо стосуються сімейних стосунків. По-друге, від один одного їм дуже сильно заважає зовсім короткості термінів дошлюбного залицяння. Існує також три сфери сімейних стосунків, в яких функціонально-рольові конфлікти можуть проявлятися.

Перша - дозвілля, вільний час подружжя. Причина очевидна чим далі, тим більше ми чекаємо від вільного часу, але тим менш співпадають наші взаємні уявлення з приводу того, як слід його проводити.

Друга-господарсько-економічні стосунки в сім'ї, побут наші уявлення про наші ж права і обов'язки в домашній праці виявляються настільки ж несумісними, що це повертається грізним «бути чи не бути?» подружжю. Третя - інтимніші стосунки. Серйозні непорозуміння сексуальних сценаріїв майже зі 100-відсотковою гарантією породжує дисгармонію в інтимних стосунках.

І взагалі - то, психологи, які досліджували сумісність, нарешті прийшли до висновку про те, що індивідуально - психологічні і особистість властивості подружжя не зовсім визначають цілком стабільність сім'ї і сумісність подружжя.

Першість тут - за уявленням про мету шлюбного союзу, характер виконання сімейних ролей, правах і обов'язків подружжя. Що ж стосується психологічних особливостей шлюбних партнерів, то найбільш важливим з них є ті риси характеру і особистості шлюбних сторін, які визначають їх вміння сприймати і розуміти інших людей, передбачати їх поведінку; уважно і щиро до них відноситись: перш за все направленість на іншого - врахування його, інтересів, бажань смаків і звичок і телепатія - дійсне співчуття, відгук на найменший прояв неблагополуччя партнера бажання прийти йому на допомогу. Неможливо не відмітити і те, що в будь-якої подружньої пари завжди є реальні можливості для підвищення рівня взаємної сумісності за рахунок самовиховання, високої культури взаємостосунків. Боротьба за сімейне щастя має починатися ще задовго до реєстрації шлюбу, до того як приймеш рішення.

Г) Я думаю так ( визначення групи позитивних факторів, вплив яких підвищує ймовірність успішних і гармонійних взаємин у шлюбі методом “Мозковий штурм”)


  1. Відкрита трибуна “ Хочу поговорити про це…”

Тема: Зодчі майбутнього

Мета: ознайомити учнів із заповідями, яких має дотримуватися молода сім’я; розвивати навички формувати власні судження; заохочувати учнів до самовдосконалення.

Хід заняття

Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя ( в ході розповіді учні заповнюють таблицю з двома колонками: “ Це важливо”, “ Це цікаво”).

Освоювати нову роль досить нелегко та входження в неї приносить і незвідані раніш радості. Молоді жінки, ставши дружинами, відчувають себе в житті набагато впевненіше, самостійніше, більш захищено: «В перші дні, прокидаючись вранці, я не зразу усвідомлювала, хто спить поряд зі мною. А потім, прокинувшись до кінця, розуміла, що це він, мій коханий. І серце радісно стукає від усвідомлення, що мене люблять і що я люблю. На роботі замотаєшся і на якийсь час забудеш, що тепер є чоловік, сім'я. Перші місяці я, навіть кинувши погляд на обручку, не зразу розуміла, що це ж моя власна рука.»

Створивши сім'ю, кожен входить в нове для себе коло родичів, Раптом стає зрозуміло : проблема благополучного союзу і успішного подолання егоцентричних звичок самого подружжя вирішується зовсім не зусиллями лише двох. Виявляється, що мир і спокій молодої сім'ї залежать ще і від тещі і тестя, свекра і свекрухи, невісток...

До спільного життя з новими родичами можна готуватися ще до шлюбу. Яким чином? Розпитати в майбутнього чоловіка (жінки), та й самому придивитися до звичок, традицій сім'ї. Тактовно поцікавитися, як необхідно буде називати нових родичів. Обговорити зарання, на яких правах будуть співіснувати в одному домі дві сім'ї.

Відносини з батьками можуть зміцнювати молоду сім'ю, а можуть і вносити чвари і негаразди.

В молодій сім'ї має бути повна відвертість у всьому. Відвертість відкриває серце і душу. І тоді стається обмін частинками «Я», виникає глибока взаємна зацікавленість до професійної діяльності один одного, до інтересів любимого, міцніє дружба, зміцнююча і поглиблююча подружня любов.

Один американський психолог запевняв, що взаєморозуміння подружжя прямо пропорційне часу, який вони проводять за обіднім столом. Уявіть собі і неділя, дружина, яка встає вранці, клопоче на кухні, снідає одиноко і, зрозуміло, без задоволення чоловік піднімається на дві години пізніше, за стіл сідає також один.


95

Спілкування яке могло б відбутися за спільним сніданком, не відбулося. В різний час поснідали, значить і обідати будуть не разом. А раз так, то ні для чого і стіл сервірувати і обід готувати. Якийсь інший, ніж в будні дні. А з цих, здавалося б, дрібниць складається клімат сім'ї.

Вступаючи в шлюб молоді люди стають подружжям. Та чи можна, їх союз назвати сім'єю в тому розумінні цього слова? Сім'я все ж народжується лише з появою дитини. Вона вершина любові, мета і зміст шлюбу, робить чоловіка і жінку воістину рідними людьми. Але до моменту народження вже подружжя першої дитини проходить дев'ять місяців. Час чекання дитини - особливий період в житі подружжя. Психологи вважають його не просто важливим, але багато в чому визначальним і для майбутніх батьків, і для дитини.

За статистикою, в більшості сімей перша дитина з'являється в перші півтора - два роки подружжя. А це означає, що початковий період шлюбу зазвичай буває зведений до мінімуму, йому на ноги настає наступний « вік сім'я», з новими особливостями, радощами і труднощами. Часом це не склався певний стиль життя, подружки ще тільки вчаться розпоряджатися фінансами і розумно ділити обов'язки по дому, буває, і почуття « ми» тільки зароджується, а тут нові турботи, нові затрати, знову необхідність змінити весь стиль життя.

Головне тут все-таки в тому, наскільки молоде подружжя готове до появи в сім'ї третього психологічно.

Обом (чоловікові і жінці) треба чекати появи на світ дитини. Найкорисніше для майбутньої мами - позитивні емоції.

Перше питання, яке зазвичай дають родичам і друзям : «кого ви чекаєте?»

Наймудріша відповідь, яку можуть дати майбутні батьки :»3дорову дитину!» Щастя їм!

«Заповіді» в системі інтимного зв'язку чоловіка і жінки. «Заповіт» перший. Є речі, які культурна людина повинна знати, але деякі тим не мети не прийнято обговорювати на людях. Проте, якщо виникла необхідність порадитися про що - небудь з лікарем чи з близькою людиною. Переборювати в собі обманливу сором'язливість найкраще навчитися до шлюбу.

«Заповіт» другий. Подружжю миттєво необхідно говорити один одному про свої відчуття, про те, що можна, а що ні, навчитися висловлювати свої бажання. Слід пам'ятати, що в цій сфері дуже важливо не тільки що сказано, але і як сказано.

Як? Обов'язково ніжно, лагідно, делікатно.

«Заповіт» третій. Щоб прийти до гармонії, молодому подружжю треба спочатку уважно придивитися до особливостей

один одного, а потім йти назустріч один одному. Молодій жінці складніше звикнути до нових для неї відчуттів. Їй потрібен час, щоб відчути в собі жінку, навчитися відчувати. І в цьому відкритті першим її помічником повинен стати коханий.

«Заповіт» четвертий. На початку подружнього життя, молоде подружжя тривожить питання про межі дозволеного і пристойного в інтимному житті.

Сексологи дають просту і мудру пораду: все природне не соромно.

Все, що підходить для даної конкретної пари, що не приносить морального збитку жодному з подружжя, допустимо у найближчих, рідних людей.

«Заповіт» п’ятий. Людство накопичило певні еротичні знання, що стосуються технічної сторони кохання. «Абетку» пристрасті ніжної можна дізнатися з книг.

“ Коло ідей” Сучасна молода сім’я… Яка вона?

Евристична бесіда

Що, на вашу думку, означає “їм добре живеться” ( стосовно молодої сім’ї)?Творча робота

Намалювати портрет молодої сім’ї.
Тема: Про це говорять факти.
Мета: сформувати уявлення учнів про тенденції розвитку сім’ї, демографічну ситуацію в Україні; залучати учнів до взаємонавчання; виховувати і розвивати навички партнерства
Хід заняття
І. Організаційний момент
ІІ. Оголошення теми, мети

Слово вчителя. Ведучи мову про тенденції розвитку сім’ї, слід підкреслити, що відзначають головні етапи, які має пройти сім’я по мірі росту кожного члена сімейного колективу. Всі ці етапи супроводжуються кризою і підвищеною тривожністю, тому вимагають підготовчого періоду і наступного перерозподілу всіх сил.

Перша криза: зачаття, вагітність і народження дитини.

Друга криза: початок освоєння дитиною людської мови. Мало хто знає, як потрібна в цьому випадку серйозна підготовка.

Третя криза: дитина налагоджує стосунки з навколишнім середовищем, частіше всього це стається в школі. В сім’ю проникають елементи іншого, шкільного світу, нового як для батьків, так і для самих дітей.

Четверта криза: дитина вступає в підлітковий вік.

П’ята криза: дитина стає дорослою і залишає дім в пошуках незалежності і самостійності. Ця криза часто сприймається батьками як втрата.

Шоста криза: молоді люди одружуються, в сім’ю входять невістки і зяті.

Сьома криза: батьки стають дідусями і бабусями.

Восьма криза: смерть одного із подружжя, а згодом і іншого.

Оскільки сім’я весь час розвивається, то нове виникає на основі створеного. Ми опиняємось на вершині того, що було побудовано раніше. Таким чином, щоб зрозуміти теперішнє, необхідно знати минуле.

Пам’ятаймо: кожен член сім’ї виконує свою роль.


Евристична бесіда

  • Що таке планування сім’ї?

  • Які фактори сприяють та перешкоджають народжуваності?


Звіт роботи домашніх груп, які працювали в мережі Інтернет
Група 1

В жовтні 2004 року були представлені Державні доповіді Президентові України, що аналізують стан сімей у країні. Їх розглядали і затверджували одночасно на загальному засіданні

98

міжвідомчих комісій з питань охорони дитинства і сімейної політики. Дослідження "самопочуття" української родини розглядалося в ракурсі розвитку за 1991- 2003 роки, а "дитяче" питання - у руслі рішення проблеми дитячої безпритульності і бездоглядності.


Що ж реально відбувалося в нас з інститутом сім'ї за останнє десятиліття? Виявилося, що загальна кількість сімейних домогосподарств у нас зменшилася. Відповідно до проведених переписів, у 1989 році їх нараховувалося ледве більш чотирнадцяти мільйонів, а в 2001-м - тринадцять з половиною. А от кількість "одинаків" за цей період виросла з трьох до 4,7 мільйона. За даними статистики, за рік в Україні з кожної тисячі жителів четверо оформляють розлучення, і серед них усе частіше зустрічаються сільські жителі.
Учені спробували розібратися в причинах сімейних сварок, що приводять до розпаду родин. Було встановлено, що це, у першу чергу, зради. Потім - ревнощі, погані житлові умови, незгода в розподілі домашніх обов'язків, втручання батьків у сімейні справи молодих, безвідповідальність у відносинах один з одним, хвороби, різні підходи до виховання дітей. Фахівці схильні бачити причину розпаду родини в непідготовленості чоловіка і жінки до сімейного життя, небажанні відмовлятися від своїх звичок, переваг. У результаті виходить, що майже кожна третя молода родина є неповної, що складається тільки з одного Із батьків - як правило, мами з дитиною.
Зараз сім'ї все частіше "дробляться": бабусі і дідусі проживають окремо, а отже – менше беруть участь у вихованні онуків. Крім того, втрачаються і колишні традиції багатодітності. За останнє десятиліття кількість багатодітних родин зменшилося втроє. Більшість чоловіків та жінок, затверджують автори доповіді, самі регулюють кількість і час народження дітей. Це і є однією з причин нинішньої демографічної кризи.
На зменшенні народжуваності позначається і те, що в шлюб у нас стали вступати в більш пізньому віці (дівчата - після 26 років, а молоді люди відтягають цю подію в середньому до 30 років). Тільки кожна четверта молода родина не відкладає на потім народження дитини. Експерти думають, що в нинішньої молоді ослаблені материнські і батьківські мотивації в поведінці, а також з'являються конкуруючі з дітьми потреби, наприклад, бажання більш повної особистісної і професійної реалізації.
Коли ж діти все-таки народжуються, то більше половини родин змушені переборювати матеріальні труднощі. Адже Україна як і раніше відноситься до країн з дуже високим показником

розшарування населення за рівнем добробуту. Середній рівень забезпеченості десяти самих багатих домогосподарств у шість разів вище, ніж десяти самих бідних. Найбільш незахищеними є сім'ї, у яких більш однієї дитини у віці до трьох років. Як правило, де більше дітей - там і більше бідності. Зокрема, серед родин, у яких більше п'яти дітей, украй бідних - 80%. У середньому одна сім'я може витратити на статті, пов'язані з вихованням дитини, тільки 2% від загальних витрат родини. Зрозуміло, що це позначається на якості виховання дітей і виникають проблеми бездоглядності і безпритульності.Група 2

В Україні на 1000 жінок приходиться 858 чоловіків (демографічна ситуація в Україні)

Населення України за станом на 1 червня 2005 року складало 47100419 чоловік, повідомили в Державному комітеті статистики. При цьому чисельність міського населення - 31,92 мільйона чоловік, сільського -15,18 мільйона чоловік.

За станом на 1 травня в Україні проживало 47134675 чоловік (31,94 мільйона чоловік - міські жителі, 15,19 мільйона чоловік - сільські).

Природний приріст населення за січень-травень 2005 року в Україні як і раніше негативний. У країні народилося 170 928 чоловік, умерло - 354916 чоловік, причому 1728 з них - діти у віці до 1 року.

Загальний коефіцієнт народжуваності - 8,8 чоловік на 1 тисячу населення, смертності - 18,2.

Шлюбів в Україні в січні-квітні було більше чим розлучень - відповідно 87,1 тис. і 72,1 тис. Загальний коефіцієнт шлюбів - 4,5 на 1 тисячу населення, розлучень - 3,7.

Зовнішня міграція в Україні була позитивною. За перші 5 місяців 2005 року в Україну прибуло 16203, виїхало 12613 чоловік. Так, представники Держкомстату назвали демографічну ситуацію в Україні складною. Заступник глави Державного комітету статистики України Наталя Власенко повідомила, що протягом останнього десятиліття в Україні значно прискорився процес зниження народжуваності. За її словами, якби протягом 1989-2001 року народжуваність залишалася на рівні 1989 року, за цей період народилося б на 2,3 млн. дітей більше, ніж фактично. Представляючи статистичні дані з нагоди Всесвітнього дня народонаселення, Власенко відзначила, що в даний час відсутні підстави розраховувати на істотне збільшення народжуваності в найближчій перспективі.

За найоптимістичними прогнозами національних і міжнародних експертів, збільшення народжуваності до 2020 року складе 1,5 дитини на одну жінку (у 2004 році цей показник складав 1,2).

У загальній кількості населення співвідношення чоловіків і жінок складає 46,2 і 53,8% відповідно. У середньому на 1000 жінок в Україні приходиться 858 чоловіків.

Середня очікувана тривалість життя для всього населення України в 2003-2004 роках складав 68,2 роки, для чоловіків - 62,6 року і для жінок - 74,1. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, по цьому показнику Україна відставала від країн Центральної Європи на 5,5 років, а від країн ЄС майже на 11. Серед країн колишнього СРСР Україна на 3,4 роки не тривалості життя випереджає Росію, на 2,6 років Казахстан і знаходиться майже на одному рівні з Білорусією, Киргизстаном, Молдовою. Різниця в тривалості життя чоловіків і жінок в Україні складає 11,5 років, тоді як в економічно розвитих країнах цей показник складає 5-6 років.
Група 3

За даними US Census Bureau, 44% дорослих американців (близько 100 мільйонів чоловік) не пов'язані шлюбними зв'язками. При цьому на 86 неодружених чоловіків приходиться 100 незаміжніх жінок. Найбільше "несімейне" місто - столиця США Вашингтон, де не одруженими є 70% дорослого населення. На другому місці Нью-Йорк - 50%.

Найбільші "сімейні" штати - Айдахо (60% дорослих одружені) і Юта (відповідно 59%).

40 мільйонів дорослих несімейних американців і американок намагаються знайти собі "половинку" за допомогою сайтів знайомств. Дослідження Массачусетського Технологічного Інституту й Університету Чикаго показало, що якщо користувач подібного сайту розміщує на ньому своє фото, то він одержує в два рази більше листів, ніж "безликий" абонент. Опитування, проведене одним з найбільших сайтів знайомств Match.com, показав, що на анкети з фотографіями відгукуються в 15 разів частіше, ніж на анкети без фотографій.

В Україні ж, як зазначають фахівці Центру перспективних соціальних досліджень, перспективи змін шлюбно-сімейної ситуації на 2005-2015 роки будуть такими. Попри певні орієнтації на європейські стандарти шлюбності, в Україні переважатимуть юридичне зареєстровані шлюби. Поширення офіційно неоформлених шлюбно-сімейних відносин відбуватиметься переважно у формі випробувального періоду перед реєстрацією шлюбу та створенням сім'ї.

До 2015 року очікується стабілізація шлюбності на рівні 6-8%о із деяким підвищенням у періоди компенсації, розлученості - на рівні 3,5-4,0%о. Внаслідок втрат чисельності шлюбних контингентів та поширення незареєстрованих шлюбів немає підстав сподіватись на відродження високих рівнів шлюбності у найближчий перспективі.

Загальна кількість сімей зменшиться з 13,5 млн. у 2001 р. до 12,4 млн. на початок 2015 року. Середня величина сім'ї становитиме 3,0-3,1 особи у середньому по Україні, у т. ч. в сільських поселеннях - 3,4-3,5 особи.

У міських поселеннях поширюватиметься однодітність, оскільки зростання вимог до стандартів життя не сприятиме реалізації бажаних орієнтацій на дводітну сім'ю. Наявність особистого господарства у сільських жителів стимулюватиме збільшення частки 2-3-х дітних сімей. Проте для відродження середньодітної сім’ї потрібен тривалий період, можливо, не одне покоління.ІІІ. Підсумок. Проводиться методом «Прес»

  • Які позитивні тенденції, на вашу думку, можуть впливати на розвиток сім’ї?

  • Я вважаю…

  • Тому що…

  • Наприклад: …

  • Отже, …


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка