Програма факультативу «Етика і психологія сімейного життя»Сторінка2/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема: Сходинками дорослішання

Мета: Форму вати в учнів знання про біологічне та соціальне в розвитку особистості; презентувати учням сторінки сексології з питання „Експерименти Харлоу по моделюванню кохання"; виховувати почуття довіри.

Хід заняття

І Оголошення теми, мети заняття

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

Що таке справжня мужність і справжня жіночність? Без яких традиційно чоловічих якостей важко уявити собі сучасну жінку і без яких суто жіночих рис - сучасного чоловіка?

III Робота над змістом заняття

Розповідь вчителя „ Як формується статева роль".

Сучасний світ -патріархальний і тому більшість батьків чекає передусім на сина , хоче, щоб у сім'ї з'явився хлопчик. Виявляється, ці очікування, про які ми нічого не знали, активно впливали на наш розвиток, зокрема на формування статевих ролей.

Чого чекають від сина? Сподіваються , що він уславить рід, досягне великих успіхів. А від доньки? Від неї чекають у майбутньому підтримки, можливості спілкуватися, тепла , любові. І ці не завжди навіть усвідомлювані очікування з боку молодих батьків створюють таку психологічну атмосферу, яка не може не впливати на статеву соціалізацію дитини.

Що таке статева роль? Це характерні для певної статі поведінкові вияви, типові форми спілкування, діяльності, взаємодії з оточуючими. Сексуальні ролі також входять до статевих, але статеві набагато ширші.


Довідка психолога. Як показують дослідження Г. Айзенка, стиль статевого життя у великій мірі залежить від типу особистості. Екстраверти раніше за інтровертів починають статеве життя; вони частіше, з більшою кількістю партнерів мають сексуальні контакти; надають велике значення еротичній любовній грі, швидше звикають до сексуальних стимулів і т.д. Стримані інтроверти мають властивість до більш індивідуалізованих, тонких і стійких стосунків, що часто пов’язано з їх психологічними труднощами і проблемами. Псинотики не визнають соціальних і моральних обмежень, схильні до девіантної

14
поведінки; невротики часто мають сильний потяг, але залишаються незадоволені через труднощі у спілкуванні.Учень зачитує цитату із спогадів В. В. Вересаєва „Вражає мене в цій моїй любові ось що, любов була чиста і цнотлива, жодної хоч якої-небудь чуттєвої думки не рухалось в мені, коли я думав про Конопацьких. Ці три дівчини були для мене світлими, ангельськими образами рідкісної краси , якими можна було тільки милуватися.

В гімназії серед багатьох товаришів йшли цинічні розмови, що грубо зводили усіляку любов до статевого акту».Коментар психолога.

Неможливо висловити в словах еротичні переживання підлітка, коли відсутня розмова, протилежна „грізній". Тому необхідно звертатись до дорослих, яким можна довірити найпотаємніше.


Виступ групи № 1 з питання „Соціальні факти , що впливають на нас".

Підлітки починають приділяти увагу не стільки в залежності від рівня власної статевої зрілості, скільки у відповідності з культурними нормами нашої вікової групи, шкільного класу.

Урбанізація, акселерація, науково-технічна революція, автономія підлітків і юнаків від батьків, фемінізм, більша інформація з питань статі і поява ефективних контрацептивів сприяють лібералізації статевої моралі.
Виступ групи № 2 „Експерименти Харлоу".

Для розуміння природи людської сексуальності важливо вивчення її на різних етапах біологічної еволюції.

Порівняльна психологія і етологія досліджують співвідношення у різних видів інстинктивної статевої поведінки і таких її елементів, які є результатом навчання.

Етологічні дослідження допомогли зрозуміти, що не тільки сексуальність може проявлятися в різноманітних непрямих, змінних формах, на чому наполягав З.Фрейд, але і деякі форми і ритуали статевої поведінки, навіть у тварин, можуть проявлятися і символізувати не сексуальні за своєю суттю стосунки і функції-агресію, необхідність у спілкуванні, ієрархічні відносини в групі і т.д. Досліди Харлоу (США) з мавпами, які показали наявність у них п'яти


15
автономних афективних систем ( прив’язаності матері до дитини, дитини до матері, стосунки між дітьми, ітеро - сексуальні стосунки, батьківські почуття), важливі для розуміння проблеми співвідношення статевих і не статевих стосунків, які на рівні свідомої мотивації принципово невирішені.

ІV. Підсумок.

Використовуючи інтерактивний метод ПРЕС учні міркують з приводу:

„Лихослів'я - це мода, субкультура молодих чи примітивний спосіб самоствердження".

16

Тема: Сходинками дорослішання.Мета: сприяти усвідомленню підлітками своєї статевої приналежності; формуванню адекватного образу чоловіка і жінки; підвищити рівень знань про особливості, сильні і слабкі сторони протилежної статі; сприяти формуванню навичок вибудовування стосунків між юнаками і дівчинами.

Час проведення: 1год. 45 хв.

Структура тренінгу


№ з/п

Вид роботи

Мета

Ресурсне забезпечення

Час

1

Гра – розумники «Назви своє ім’я»

Створити емоційно сприятливий фон у групі

Бейджі, маркери

10 хв


2

Вправа «Заверши фразу»

Ввести в тему заняття, підготувати до інформаційного повідомлення

Блокнот, ручки

15хв


3

Інформаційне повідомлення тренера
10хв

4

Інформаційне повідомлення тренера

Дати можливість обговорити сильні і слабкі сторони статей

Аркуші ватману, маркери

15хв

5

Вправа «Два світи»

Сприяти усвідомленню себе як представника визначеної статі

Аркуші ватману, картки із завданнями, маркери, кольоровий папір

30 хв

6

Вправа «Зустріч двох світів»

Формування навичок вибудовування відносин із протилежною статтю

Аркуші паперу, маркери

15хв

7

Підбиття підсумків заняття

Рефлексія учасників групи
10хв

17

Зміст тренінгового заняття

Вправа «Назви своє Ім'я»

Учасники групи сідають у коло, оформляють бейджі з тренінговими іменами. Тренер пропонує по черзі представитися, назвавши своє ім’я. Якщо в групі підлітки не знайомі між собою, можна запропонувати їм що-небудь розповісти про себе, про свої захоплення, особливості характеру, настрої. Дана вправа створює в групі емоційно сприятливе тло і сприяє посиленню особистісного спілкування між учасниками.

Після того, як усі представляться, можна запропонувати підліткам поділитися почуттями, емоціями, що виникали у них під час виконання вправи. Слід звернути особливу увагу на дітей, що відчували утруднення, незручність, коли називали себе або розповідали про себе.

Обговорення: Чи важко було виконувати вправу? Що ви відчували, коли презентували себе в групі?

Вправа «Заверши фразу» Учасникам пропонується завершити наступні фрази: «Мені подобається бути дівчиною (юнаком), тому що…»; «Мені важко бути дівчиною (юнаком), тому що…» «Мені хотілося б бути юнаком (дівчиною), тому що…»; «Мені не хотілося б бути юнаком (дівчиною), тому що…».

Після того, як усі завершать запропоновані фрази, учасники групи по черзі зачитують отримані висловлення. Можна провести обговорення, під час якого підлітки діляться досвідом, отриманим при виконанні вправи, відзначають, яку фразу завершити було легше, а яку складніше.Інформаційне повідомлення тренера

У повідомленні тренер розкриває перед учасниками тему заняття, спираючись на знання підлітків, отримані з навчальних дисциплін, і наявний досвід учасників. Тренер говорить про те, що всі люди мають однакову природу, однак кожний із представників роду людського неповторний. Між людьми є багато розходжень і головне — це приналежність до певної статі. Чоловіки і жінки відрізняються одне від одного, що обумовлено їхньою статевою приналежністю. Однак кожен чоловік несе в собі елемент жіночності, а кожна жінка має у своєму характері сильні якості. Коли б не це, представники різних статей ніколи б не змогли зрозуміти один одного, дійти згоди у взаєминах.Вправа «Особливості статі»

Учасники поділяються на дві підгрупи (юнаки і дівчата). Кожна група одержує лист ватману, на якому намальована окружність, розділена навпіл. Групи одержують завдання: у кожній половині окружності записати окремо сильні, окремо — слабкі сторони чоловічої статі (завдання для дівчаток) і жіночої статі (завдання для хлопчиків).

Після виконання завдання кожна група представляє свою роботу. Проводиться обговорення: «Які сильні якості властиві чоловікам, а які жінкам?»; «Що можна сказати про слабкості представників обох статей?; «Чи є жінки із сильними рисами характеру?».

У результаті обговорення учасники групи доходять висновку, що важко виділити якості, властиві тільки чоловікам або тільки жінкам. Уявлення про те, що чоловіки — сильна стать, а жінки — слабка,— це стереотипи, прийняті в суспільстві. Ми дивимося на спілкування між представниками різної статі крізь призму стереотипів, нав’язаних культурою, родиною, і це часто заважає будувати стосунки з представниками іншої статі.


Вправа «Два світи»

Учасники поділяються на дві підгрупи (хлопчики і дівчатка). Тренер говорить про те, що сьогодні в кожної групи є чудова нагода побудувати свій фантастичний світ — «Царство мужності» і «Царство жіночності». У кожному з цих світів живуть люди тільки однієї статі, тобто чоловічої або жіночої. Жителі кожного «царства» живуть автономно і тільки з переказів знають про існування іншого світу. Кожен народ володіє трьома унікальними якостями. У царстві мужності це доступність будь-якого знання, невичерпна сила і мужність. У царстві жіночності це здатність річно підтримувати сімейне вогнище, можли­вість мати дітей з якостями, що хоче мати й нев’януча до самої старості краса.

Зважаючи на ці здібності і з огляду на власні побажання, учасникам пропонується створити модель свого світу. Протягом 30 хв. Кожна підгрупа працює над створенням колажу на тему «Царство мужності» і «Царство жіночності». Коли колажі готові, учасники кожної групи представляють модель свого світу, розповідають про те, як проходить у ньому життя, що є цінного тут.

Після презентації робіт відбувається обговорення. Учасники

діляться враженнями про те, що нового вони дізналися про світ протилежної статі, наскільки цікаво було створювати модель свого світу і т. ін.

Вправа «Зустріч двох світів»

Тренер говорить про те, що все у світі будується на взаєминах. Відносини між чоловіками і жінками є найскладнішими. За своїм змістом вони можуть бути найрізноманітнішими, виявлятися в різних формах. У попередній вправі учасники групи побудували свій світ і дізналися про існування світу протилежної статті. Зараз кожній групі треба буде розв’язати, як вони будува­тимуть взаємини з іншим світом. Пропонується можливість вибрати один із трьох варіантів спілкування:

• бачити одне одного, не маючи можливості контактувати;

• зустрічатися одне з одним на загальних святах;

• злитися в єдиний світ.

Учасники можуть прийняти рішення нічого не змінювати у своєму житті і не контактувати з протилежною статтю.

За умовою вправи, вибравши перший варіант, ви повинні відмовитися від однієї з трьох особливостей вашого народу й аргументувати свій вибір. Другий варіант відносин вимагає відмови від двох особливостей і відповідно двох ар­гументів.

Вибравши третій варіант, ви повинні відмовитися від усіх особливостей свого народу і навести три аргументи.

Групи проводять обговорення І роблять свій вибір. Після аргументації вибору проводиться обговорення, що набули представники кожного світу, прийнявши відповідне рішення. Учасники діляться своїми враженнями, переживаннями, почуттями, що виникали в ході вправи.

Підбиття підсумків заняття

Можна провести з учасниками групи підсумкову вправу. Учасники стають у коло, тримаючись за руки. Кожний говорить:

«Сьогодні я … (навчився, почував, зрозумів і т. ін.)», і вся група робить крок уперед. Після висловлення усіх коло повинне звузитися.

Даний варіант закінчення заняття сприяє створенню позитивної атмосфери в групі, допомагає учасникам усвідомити особисті досягнення.Тема: Кроки в життя

Мета: сформувати розуміння поняття «стати дорослим», феномену акселерації; здійснювати статеве виховання в нерозривному зв’язку з моральним вихованням; виховувати активного учасника групового тренінгу.

Хід заняття

Організація тренінгу.

Метод « Навчаючи вчуся»

Учням роздаються картки з фактами, що стосуються теми уроку (інформація розділена на три частини).

Матеріал карток

Багатство теорій юності і схем вікової періодизації відображає об’єктивний факт багатомірності і багатоваріантності людського розвитку , який включає в себе і онтогенез, і соціалізацію, і творчий життєвий пошук.

Перехід від дитинства до зрілості охоплює в цілому вік від 11-12 до 23-25 років і ділиться на три етапи : підлітковий, рання юність (від 14-15 до 18 років), пізня юність або початок дорослості (від 18 до 23-25років) 18-23 – річна людина є дорослою і в біологічному , і у соціальному стані

суспільство бачить в ньому відповідального суб’єкта, оцінюючи його результати за «дорослими» стандартами. Ведучого сферою діяльності стає тепер праця молоді люди набувають в тій же мірі матеріальну незалежність від батьків, мають власні сім’ї.

Проте як багато юнаків в якихось стосунках ще залишаються підлітками, так і більшість молодих людей стикаються з «юнацькими» проблемами і в студентські роки і пізніше. Без врахування цих обставин неможливо зрозуміти ні молодих працівників, ні студентства. Крім того, проблеми 18-23-річних ретроспективне кидають додаткове світло на юнацьку психологію.

Вправа на релаксацію.

Учні розповідають, відтворюють отриману інформацію, Відповіді записуються на дошці.
Матеріал для карток

Феномен акселерації

Основні аспекти фізичного дозрівання: скелетна зрілість, поява

21

вторинних рис і період стрибка в рості - тісно пов'язані один з другим як у жінок, так і у чоловіків. Проте ні зріст, ні ступінь маскуліності (мужеподібності) тілобудови у чоловіків, очевидно, не пов'язані з термінами статевого дозрівання. Мін - індивідуалістські різниці тут досить великі. У рано дозріваючих хлопчиків ( акселерати) вторинні статеві прикмети стають помітними вже на 11 -му році життя, а максимальний ріст досягається на 13-му році. Їх пізно дозріваючі ровесники (ретарданти) відстають на два роки.Хлопчики – акселерати - на протязі цілого ряду років були вищі, важчі і сильніші решти, максимум різниці спостерігався в 14-16 років. В дівчаток дозрівання починається на 2 роки раніше , ніж у хлопчиків, акселератки частіше бувають приземистими і товстенькими. Акселератки випереджають в зрості ровесниць - ретарданток, поки ті не пройдуть період стрибка в рості, та в кінцевому рахунку ретарданти стають вищими стрункішими, максимум розбіжностей в розмірах і вазі між рано і пізно дозріваючими дівчатками становить на 12-14 років.

Існує тісний зв'язок між зовнішністю підлітка і його оцінкою однокласника. Вік статевого становлення в хлопчиків 14-16 років значно пов'язаний тільки з однією з таких оцінок-ровесники вважають акселератів більш « впевненими » . Зате ріст пов'язаний з чотирма оцінками, маскуліність тілобудови - з шістьма, фізична сила - з десятьма, мезоморфний тип - з чотирнадцятьма оцінками. В дівчаток тілобудова і оцінка зі сторони ровесниць також пов'язані, та менш тісно, ніж у хлопчиків.

Оскільки і дорослі, і ровесники зазвичай сприймають акселерованих хлопчиків як більш зрілих, їм не треба боротися за становище, і статус.

За даними дослідження Лейпцігського дослідження, скарги на труднощі невротичного характеру у акселератів менші ніж у хлопчиків-ретардантів у 3 рази.

Бувші акселерати, обслідуванні після ЗО років, мають високі показники по домінантності ( наполегливість, вміння бути лідером), соціальному становищу. Проте вони виявились менш комунікабельними і «приземленими», ніж ретарданти.

У дівчаток - акселераток в цьому віці вплив темпу статевого становлення і ранній фізичний розвиток створює цілий ряд труднощів.Вправа на релаксацію.

Учні розповідають, відтворюють отриману інформацію. Відповіді записуються на дошці.

Передмова до наступного блоку інформації «Сексуальна активність у підлітковому та юнацькому віці».

Читає вчитель

Четырнадцати лет

Я сам страдал от каждой женской рожи

Й простодушно уверял весь свет,

Что друг на дружку все они похожи

Волнующихся персей нежньш цвет

И алых уст горячее дыханье

Во мне рождали нудные желанье;

Я трепетал когда моя рука

Атласных тлей касалася слегка,

Но лишь в мечтах я видел без покрова

Все, что для вас, конечно уж не ново.

М.Ю.Лермонтов. Сашка
Матеріал для карток

Ведучи розмову що юнацьку і підліткову сексуальність, треба розрізняти її поведінкову, емоційну і когнітивно - оцінюючі складові.

Важлива особливість підліткової і юнацької сексуальності - її «експерементальний» характер. Відкриваючи свої сексуальні вміння, підліток з різних сторін вивчає їх.

Сексуальна поведінка підлітків автономна і сприймається переважно в комплексі любовно-романтичних цінностей.

Чим молодий підліток в момент свого першого статевого зв'язку, тим менший цей зв'язок. Мотивується любов'ю, тим більше в ньому випадкового ситуативного.

Найскладніша проблема психосексуального розвитку в підлітковому і ранньому юнацькому віці - формування сексуальної орієнтації, тобто системи еротичних вподобань, захоплення особами протилежної статі (гетеросексуальність) своєї власності статті ( гомосексуальність) або обох статей ( бісексуальність ).


Вправа на релаксацію

Чому ви особисто навчились?Тема : Іспит на совість

Мета: продовжувати статеворольове виховання, яке допоможе формуванню психології чоловіка та жінки; розуміти поняття «критичні ситуації»; спонукати до участі в колективних обговорюваннях проблем, висловлювати при цьому свою думку.

Хід заняття

1. Вчитель зачитує листа матері 15-річного Олексія «Те, чого я так боялася почалося. Раніше він був довірливим сином, за нього можна було поручитися. Тепер він перетворився на зовсім іншу людину, йому постійно телефонують дівчатка, він щось приховує. А Ірочку ( яку Льоша недавно привів) з двома звивинами в голові і жувальною гумкою в роті, - я просто терпіти не можу! Як вберегти Льошу від цих зустрічей, він же перестане навчатись, ми з чоловіком жахаємось!
2. Бесіда «Хто допоможе мамі?» «Хто допоможе Олексію?»
3. Точка зору психолога.

За даними досліджень подружжя Оффер підлітки поділяються на такі типи:

1. «поступовий ріст» (23%) без стрибків і кризи;

2. «бурхливий ріст» (35%), що супроводжується швидкою, але безболісною перебудовою внутрішнього світу і стосунків з оточуючими;

3. «бунтарський ріст» (21%), з важкими внутрішніми і зовнішніми конфліктами, психічними травмами. Підлітковий і юнацький вік завжди трактується перехідний, критичний.

В біології і психофізіології критичними або сензитивними періодами називають такі фази розвитку, коли організм відрізняється підвищеною чутливістю якими-небудь визначеними зовнішніми або внутрішніми факторами, вплив яких саме в даній точці розвитку має особливо важливі, непоправні наслідки. Нормативні життєві кризи і зміни біологічні чи соціальні, що стоять за ними - закономірні процеси, які можуть повторюватись.

Наші життєві обставини, вчинки, хвилювання і їх усвідомлення цілком розподілені . Крім явної відомої оточуючим поведінки кожна людина має таємний внутрішній світ, де відбуваються незримі, але дуже важливі приховані події.

Приховані життєві події виникають у внутрішньому просторі


24

особистості, в її інтимних хвилюваннях, у світі особистісного простору , який відкривається тільки співчутливому розумінню.

±

Вчитель. Чи не трапляються "подібні критичні ситуації і в наших сім'ях? Давайте подумаємо разом. Пропоную учням випустити позачерговий номер «Батьківського вісника».

Робота в групах.

Завдання групі №1 журналісти одержала випереджальне завдання зібрати матеріал для «Батьківського вісника» . Це можуть бути:

опитування серед школярів, батьків, інтерв'ю з шкільними психологом, вчителями, батьками.Завдання групі №2 (редакційна колегія): систематизувати зібраний матеріал, підготувати до друку.

Завдання групі №3 (технічна редакція ) : підібрати слайди,

надрукувати матеріал.


Презентація газети.

Учень. У позачерговому номері «Батьківський вісник» мав місце такий матеріал

Увага, татусі !

Зразок вірної чоловічої поведінки може показати тільки батько. Якщо в сім'ях панує повага один до одного, тато допомагає в домашніх справах то хлопчина спокійніше сприйме критичні ситуації перехідного віку (і юнацького також).

Кажуть, що спадковість по чоловічій лінії передається в третьому поколінні. Порівняйте сина з дідусями, розкажіть, чим займались чоловіки в роду, тоді ваші навчання не будуть відірваними від життя. І найголовніше: ситуація багато в чому виясниться, якщо ви вислухаєте саму молоду людину.З журналу «Світ сім'ї».
Думки із вчительської.

Як стало зрозуміло, батькам ніколи замислюватись над досягненнями сина. Хлопчик зростає в атмосфері довільних виховних дій. В основному, педагогічні «набіги» стаються тоді, коли щось стається, створюючи незручності для дорослих. Батькам легше заборонити, ніж вникнути в ситуацію, що призвела до критичних дій. В даному випадку, замість того щоб «пилити» своє чадо, мамі і


і татові необхідно поміркувати, на скільки Олексій відповідальний стосовно до Іри. Недопустима категорична критика вибору сина: Вона тобі не пара, Що ти в ній знайшов? Такі заяви, що зазвичай звучать без коментарів можуть викликати тільки протест.

Результати опитування.

Заборонені фрази.

«Я віддана тобі все життя і ось яка твоя вдячність» : «Сиджу, як на голках - де ти ходиш, з за тебе я просто хвора!»

«Тобі-все найкраще, а ти не цінуєш!»

Підліток в таких випадках може відреагувати двояко. В одних виникає раптове бажання втекти з дому, він не може терпіти сліз, докорів матері і називає її «істеричкою». Інший більш несміливий боїться сказати слово, перестає проявляти хоч яку - небудь ініціативу. Ці пташенята з зарання підрізаними крилами. Від таких потім особливих успіхів не чекати.На замітку батькам

В юнака формується інфантильність, якщо батькові не до нього, або мати надміру піклується за сина

— Який в уяві більшості людей образ справжнього чоловіка?

63% - відповідальний і інтелігентний.

19% - сміливий, вміючий ризикувати і незалежний.

10% - контролює власні емоції.

Про сексуальність згадали лише 3% опитаних, про агресивність 1%.

А ось такою бачать справжню жінку 47% - розуміюча і співчуваюча.

19%- реалістична. 16%- вміюча поводитись з чоловіками.

7% - кокетлива.

5% - реалізувавша себе в материнстві.

Психологія особистості


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка