Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»,Скачати 372.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.04.2017
Розмір372.45 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

_____________________ М. І. Ступнік

«____» ____________________ 2014 р.ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

за спеціальністю 7.02020401 Музичне мистецтво

8.02020401 Музичне мистецтво

Кривий Ріг

2014


Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.020204 Музичне мистецтво
Програму склали:

  1. К. філос. н., доц. О.І. Шрамко /_________________/
  1. К.мистецт., доц. В.В. Бєлікова /_________________/
  1. К. пед. н., доц. Л.М. Ракітянська /_________________/
  1. Ст. викл О.М. Ярошенко /_________________/
  1. Викл І.С. Лященко /_________________/

Узгоджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Протокол № 8 від 03.03.2014 р.

Завідувач кафедри, к.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/

Узгоджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Протокол № 7 від 25.02.2014 р.

Завідувач кафедри, к.пед. н., доц. Р.О. Любар /________________/

Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту

Протокол № 8 від 13.03.2014 р.

Голова вченої ради Криворізького педагогічного інституту, доктор філос. наук, професор Я.В. Шрамко /________________/
ЗМІСТ

Вступ


  1. Програма фахового випробування.

2. Порядок проведення фахового випробування.

3. Критерії оцінювання.

4. Зразки відповідей фахового випробування.

5. Список рекомендованої літератури для підготовки до фахового випробування.ВСТУП
Фахове випробування для абітурієнтів, що вступають до Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» для здобуття ОКР «магістр», «спеціаліст» за спеціальністю «Музичне мистецтво», проводиться у формі комплексного тестового екзамену, метою якого є визначення якісного рівня фахової підготовки випускників ОКР «бакалавр», сформованості спеціальних знань, умінь та навичок, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».

Зміст програми фахового випробування охоплює програмний матеріал профільних дисциплін навчального плану підготовки бакалавра і складається з трьох змістових модулів – музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних творів, поліфонія), музично-історичні дисципліни (історія української музики, історія зарубіжної музики), методика музичного виховання.

Матеріал фахового випробування відповідає змісту програми і складається з комплекту тестових завдань (30 тестів), що містить три блоки: 10 тестів з музично-теоретичних дисциплін; 10 тестів з музично-історичних дисциплін; 10 тестів з методики музичного виховання.

Завдання з музично-теоретичних дисциплін орієнтовані на виявлення якісного рівня сформованості слухових ладо-гармонічних уявлень та практичних навичок гармонічного аналізу, засвоєння закономірностей ладової організації музики, функціональної взаємозалежності тонів, принципів гармонічних побудов; рівня теоретичних знань щодо структурних характеристик музичних творів та практичних навичок аналізу музичних творів; ступеню оволодіння поліфонічним мисленням та набуття практичних навичок аналізу поліфонічних побудов.

Завдання з музично-історичних дисциплін дозволяють виявити міру оволодіння історією української та зарубіжної музичної культури – знаннями щодо її становлення і розвитку, творчого шляху провідних композиторів, вміннями характеризувати та аналізувати стильові особливості музичних творів.

Завдання з методики музичного виховання мають на меті оцінку рівня засвоєння випускниками ОКР «бакалавр» теоретико-методологічних засад викладання музики в ЗОШ, історії розвитку та становлення методики музичного виховання як галузі педагогіки, методичних основ музичного виховання учнів різного шкільного віку.ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Музично-теоретичні дисципліни

Ладова організація музики. Діатоніка. Кварто-квінтове коло тональностей і закономірності його утворення. Тяжіння і розв’язання ступенів в ладу. Різновиди мажору та мінору. Лади народної музики в інтонаційних, мелодичних зворотах: іонійський, лідійський, міксолідійський, фрігійський, дорійський. Паралельний та однойменний мажоро-мінор. Стійкі та нестійкі інтервали на ступенях натурального мажору та гармонічного мінору, їх розв’язання. Прості інтервали в тональності і від звуку, тритони в тональності та від звуку з визначенням тональності. Характерні інтервали гармонічних ладів. Діатонічна секвенція. Мажоро-мінорні та міноро-мажорні системи.

Хроматика. Різновиди хроматизмів у мелодичному і гармонічному русі: хроматизм плавний, допоміжний, прохідний, стрибковий, опосередкований. Рух по звуках хроматичної системи. Хроматична гама мажору і мінору у висхідному і низхідному русі. Відхилення в мелодичному та гармонічному русі як одна з форм зміни ладо-тонального устою. Модуляції (поступові, раптові, діатонічні, хроматичні), ступені спорідненості тональностей. Мелодичні ознаки модуляцій і відхилень та засоби їх втілення. Складні типи модуляцій. Енгармонічна модуляція, енгармонічна заміна звуків. Шляхи розширення ладової системи: транспозиція і транспонуюча секвенція, хроматична секвенція, альтерація в мажорі і мінорі, альтерація акордів субдомінантової і домінантової групи, принципи хроматизації мелодичного руху.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка