Програма фахового комплексного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенемСкачати 445.83 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір445.83 Kb.
1   2   3   4   5
Тема Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності

Основна

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.33-41.

 2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. - С.270-293, 322-342..

 3. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.222-243.

 4. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. Пособие / А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. - С.86-92.

 5. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.46-48.

Додаткова

 1. Алєксєєнко Т.Ф. Формування компетентності молодої сім'ї у вихованні дитини та подоланні конфліктів / Т.Ф.Алєксєєнко // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. -С.192-197.

 2. Батищева Г.О. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю /Г.О.Батищева, З.Г.Зайцева. - К., 1990. - 98 с

 3. Гончарова-Горянська М.В. Духовне виховання дітей дошкільного віку в сім'ї / М.В.Гончарова-Горянська //Морально-духовним розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: Пед. думка, 2000. - Кн. 1. - С.306-309.

 4. Докукіна О.М. Моральне виховання молодших школярів у сфері сімейного дозвілля / О.М.Докукіна // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. -К.:ВіРаІнсайт,2001.- Кн.1.-С. 198-202.

 5. Лодкина Т. Диагностика личности ребенка й его семьи в работе семейного социального педагога / Т.Лодкина // Социальная педагогика. - 2003. - №2. - С. 53-60.

 6. Лодкина Т. Социальньїй педагог приходит в семью / Т.Лодкина // Воспитание школьников. - 1996. - №5. - с.25-29.

 7. Олиференко Л. Приемная семья - институт защитьі детства / Л.Олиференко // Социальная педагогика. - 2003. - №2. - С.77-89.

 8. Паскаль О.В. Використання особистісно орієнтованих технологій в практиці роботи соціального педагога з кризовими та соціально- небезпечними сім'ями / О.В.Паскаль // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.68-72.

 9. Радчук Г. Тоталітарна свідомість і сімейне виховання / Г.Радчук // Соціальна політика і соціальна робота. - 1999. - №2.

 10. Ткачук Л.В. До питання проблем дитини у сім'ї / Л.В.Ткачук // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-ирахт. Конференції 29-3 1 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.52-57.

 11. Трубавіна І.М. Підготовка соціальних працівників до супроводу дитячих будинків сімейного типу (методичні матеріали) / І.М.Трубавіна. - К., 2002. -91с.

 12. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю: Навч.посібник- / І.М.Трубавіна. - К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

Тема Виховні установи як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічного впливу

Основна

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Камська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.116-122, 146-154.

 2. Василенко О.М. Соціально-педагогічна діяльність у закладах світи /О.М.Василенко, А.О.Малько. - X.: Крок, 2003. - 53 с.

 3. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.97-125.

 4. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. -М.: «Академия», 1999. - С. 104-107.

 5. Никитина Л.Е. Диагностирование социально-педагогической деятельности учреждений дополнительного образования детей: Метод, пособие /Л.Е. Никитина, С.В.Тетерский. - М, 1998. - 52 с.

 6. Рижанова А.О. Соціальне виховання у вітчизняній системі освіти інформаційної доби: Текст / А.О.Рижанова // Вісник ХДАК: Зб. Наук. Праць.- Вип.21.- Х.: ХДАК, 2007.- С.211-218.

 7. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій /Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.48-49.

Додаткова

 1. Березина В. Социальньїй педагог в школе / В.Березина Г. Ерошенко // Воспитание школьников. - 1994. - №2. - С.2-5.

 2. Бозиев Р.С. ВУЗ как воспитательное пространство / Р.С.Бозиев // Педагогика. - 2002. - №7. - С.52-71.

 3. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка/С.Болтівець //Дошкільне виховання. - 1999. - №4. - С.5-6.

 4. Боталова Н. Функции школьного социального педагога / Н.Боталова // Социальная педагогика. - 2003. -№1. -С.87-91.

 5. Галагузова М.А. Кто защитит права ребенка в школе? / М.А.Галагузова // Педагогика. - 1994. -№5. - С.41-44.

 6. Завитаева О. Чем занимается социальный педагог в школе? / О.Завитаева // Социальная педагогика. -2003. -№1. -С.91-93.

 7. Кулінченко О.С. Соціально-педагогічні засади самоврядування та самоуправління в діяльності студентських організацій /О.С.Кулінченко //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.268-275.

 8. Литовченко О.В. Соціальна адаптація дітей в умовах позашкільного закладу як соціально-педагогічна проблема / О.В.Литовченко // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - Ктг'Пед. думка, 2000. - Кн.1.-С.86-93.

 9. Маанди Н. Школа моей мечты /Н.Маанди //Нар. образ. - 1995. - №3.- С.48-58.

 10. Сотник Л.М. Специфіка учнівського самоуправління в дитячому будинку змішаного типу /Л.М.Сотник //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичмі проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа1нсайт,2001.- Кн.1.-С.311-317.

 11. Чернецька Ю.І. Особливості соціально-иедагогічної роботи з учнями шкіл-інтернатів / Ю.І.Чернецька // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р.-К., 2002.-4.2.-С.95-101.

 12. Шинкаренко Н.Ф. "Открытая школа" и социалько-педагогическая работа с детьми /Н.Ф.Шинкаренко //Педагогика. - 1994. - №1. - С.35-39.

Тема Професійна діяльність як чинник соціального виховання

Основна

 1. Кушнірук Т.Д. Подолання конфліктів серед педагогів /Т.Д.Кушнірук //Практична психологія і соціальна робота. - 1998. -№6-7. - С.54-57.

 2. Люта Л. Особливості оволодіння спеціальністю "Соціальна педагогіка" / Л.Люта // Рідна школа. - 1996. - №4. - С.61-62.

Додаткова

 1. Брауне Х.Й. Обучение социальной работе и социальной педагогике в Европе /Х.Й.Брауне, Д.Крамер //Школа социальных педагогов и социальных работников. - Вьіп. 1. - М, 1991. - С.3-27.

 2. Воробьев А.М. Социальный портрет работников внутренних дел / А.М.Воробьев // Соц. исследования. - 1992. -№10. - С.24-27.


Тема Культурно-дозвіллєва діяльність як чинник соціального виховання

Основна

 1. Андреева Н.Н. Формирование культурных ценностей молодёжи в
  сфере досуга /Н.Н.Андреева. - Минск, 1989. - 128 с.

 2. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных
  условиях /И.Н.Ерошенков. - М.: МГИК, 1994. - 43 с.

 3. Киселева Т.Г. Социальный педагог в культурно-досуговой сфере /Т.Г.Киселева, Н.Д.Красильникова. - М., 199і. - 187 с.


Додаткова

  1. Борисенков В.П. Острова надежды /В.П.Борисенков, Ю.У.Фохт- Бабушкин // Педагогика. - 1999. - №5. - С.67-71.

  2. Мартова С.Г. Інноваційна діяльність Київського палацу дітей та юнацтва: пріоритетні ідеї розвитку / С.Г.Мартова // Теоретико- методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн.2. - С. 102-106.

  3. Пішун С.Г. Методологічні основи реалізації виховного потенціалу дозвілля молоді /С.Г.Пішун // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001.- Кн.1.-С.153-157.

  4. Пішун С.Г. Шляхи удосконалення діяльності закладів культурно- дозвіллєвої сфери по формуванню художньо-естетичної культури особистості / С.Г.Пішун // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн.2.-С.97-102.

  5. Тюска В.Б. Аспекти громадянського виховання у підліткових клубах / В.Б.Тюска // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С. 106-114.

  6. Чернишова Г.Ф. Особливості організації виховного процесу в літньому дитячому оздоровчому центрі / Г.Ф.Чернишова // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. -С.329-333.


Тема Об'єднання як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічної діяльності

Основна

  1. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 184-200, 329-353.

  2. Левичева В.Ф. Неформальные самодеятельные обьединения / В.Ф.Левичева. - М., 1989. - 33 с.

  3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. -М.: «Академия», 1999. - С.95-101.

Додаткова

   1. Гиль С. Социально-педагогическая поддержка молодежных инициатив: определение и сущность /С.Гиль //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.З9-42.

   2. Жданович Ю.М. Особливості структури і системи принципів виховання в Пласті /Ю.М.Жданович //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.261-267.

   3. Коваль Л.Г. Дитячий рух як засіб соціалізації особистості / Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва // Соціальна педагогіка та адаптивність особистості. - Суми, 1994. - С.39-47.

   4. Литвак Р. Детские обшественные обьединения как фактор социализации ребенка / Р.Литвак // Социальная педагогика. - 2003. -№1.-С.46-52.

   5. Пундик Л.Є. Теоретичні засади підготовки майбутнього соціального педагога до роботи з дитячо-молодіжними громадськими організаціями України /Л.Є.Пундик //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - Ч. 1. - С.263-270.

   6. Технологія соціально-педагогічної роботи /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - С.273-290.

   7. Угода про спільну діяльність між МО України й українською скаутською організацією "Пласт" для використання у виховній роботі //Інформ. зб. МО України. - 1993. - №12. - С.28-29.

   8. Чернета С.Ю. Самодіяльні молодіжні об'єднання як фактор формування соціальної активності особистості / С.Ю.Чернета // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С. 118-122.

   9. Шкурин В.Н. Неформальньїе молодежные обьединения: Метод пособие для культработников / В.Н.Шкурин. - М., 1990. - 146 с.


Тема Мистецтво як засіб соціального виховання

Основна

   1. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /С.И.Гессен. - М.: «Школа-Пресс», 1995. - С.210-226.

   2. Коваль Л.Г. Соціальна педагопка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, 1.Д.Зверсва, С.Р. Хлебік. - К.: 13МН, 1997.- С.273-289.

   3. Профілактика і терапія засобами мистецтва. - К.:ДЦ ССМ,1995.- 56с.

   4. Фохт-Бабушкин Ю. У. Исскуство и духовный мир человека: об особенностях воздействия искусства на личность / Ю.У.Фохт-Бабушкин. - М., 1982.

Додаткова

 1. Вашкявичене С.С. Роль искусств в развитии личности / С.С.Вашкявичене // Педагогика. - 1992. - №7-8. - С.33-36.

 2. Звонарева Л.-Книга - оружие социального педагога / Л.Звонарева // Книжное обозрение. - 1997. - №43. - 28 окт.

 3. Марнигва Н. Арттерапія в Англії і перспективи міжнародного співробітництва / Н.Марциева // Інформ. бюллетень АПН України. 1993. -Вип.5.-С.6-7.

 4. Мюллер У. Скрытые воспитатели / У.Мюллер // Библиография. - 1993.- №4.-С. 135-140.

 5. Олексюк О. Духовний потенціал мистецтва / О.Олексюк // Мистецтво і освіта. - 1996. - №2. - С.2-6.

 6. Пантелеев Л.В. Музеи и дети /Л.В.Пантелеев;Центр "Дошкольное детство" им. А.В.Запорожца. - М.: КАРАПУЗ, 2000. - 256 с.

 7. Профілактика і терапія засобами мистецтва.- К.:ДЦ ГСМ,1995. - 56с.

 8. Селезнева Н.О. Хоровий спів як засіб морально-духовного виховання дітей та молоді в сучасній Україні / Н.О.Селезнева // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, прань. - К.: Псд. думка, 2000. Кн.2. - С.75-81.

 9. Сова М.О. Вилив полімистецтва на цілісність особистості / М.О.Сова // Соціалізація особистості: 36 наук, праць /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - Т.ХУІІ. - Вип.2. Мед. науки. - К.:Логос. -2002. - С.30-43.

 10. Федоров А.В. Кинонскусство и художественное образование / А.В.Федоров // Педагопіка. - 2002. - №2. - С.21-26.

 11. Шахрай В.М. Дитячий театр як виховна технологія формування ціннісних орієнтацій підлітків /В.М.Шахрай //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт, 2001. - Кн.2. - С.159-165.


Тема Засоби масової інформації в системі соціального виховання

Основна

 1. Воспитательные функции средств массовой коммуникации. - М.: АПНСССР, 1990.-76с.

 2. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.290-306.

 3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. - С.58-62.

Додаткова

  1. Влияние средств массовой информации на интересы детей и молодёжи. - М, 1989. - 148 с.

  2. Зазнобина Л. С. Школа и СМИ / Л.С.Зазнобина // Педагогика. 1999.- №5. -С. 72-75.

  3. Кондратьев Д.Н. Молодежное вещание на телевидении: проблемы и тревоги /Д.Н.Кондратьев //Педагогика. - 1998. - №4. - С. 70-73.

  4. Кудрявцев В. Интернет, или «экологически чистый» наркотик / В.Кудрявцев // Воспитание школьников. - 1999. -№5. - С.23-25.

  5. Лизанчук В. В. Грани коллективизма: Воздействие печати, телевидения, радио на формирование социальной активности личности / В.В.Лизанчук. -Львов, 1989. - 149 с.

  6. Марченко О.М. Комп'ютерні ігри як засіб морально-духовного виховання старшокласників / О.М.Марченко // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.170-175.

  7. Овчарук О.В. Міжнародна підтримка освітньої галузі в боротьбі з насильством у мережі Інтернет /О.В.Овчарук // Шлях освіти. - 2002.-№3.-С.22-25.

  8. Романенко Н. М. Особенность восприятия телеинформации школьниками /Н.М. Романенко // Педагогика. - 2003. - №4. - С.46-49.

  9. Саенко Н.В. Функції періодичної преси в морально-духовному розвитку учнівської молоді / Н.В. Саенко // Теоретико-методичш проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1.- С. 180- 184.

  10. Тарасов К.А. От насилия в кино к насилию «как в кино»? / К.А.Тарасов // Соц. исследования. - 1996. -№2. - С.35-41.

  11. Шариков А. В. Ребенок и его информационное окружение / А.В. Шариков // Магистр. - 1992. - №№ 1,2,3.

  12. Шульгин В. И. Искусство и личность в системе средств массовой информации /В.И.Шульгин. - М., 1979. - 64 с.

  13. Юцевич Ю.Є. Телебачення і радіо у формуванні музичного смаку школярів / Ю.Є.Юцевич // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К. 2002. - Кн.2.-С.75-80.


Тема Мікросоціум як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічної діяльності

Основна

  1. Актуальні проблеми соціальмо-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Камська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С. 122-145.

  2. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие / А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. - С.53-86, 93-95, 106-116.

  3. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспечт лекцій/Укл. А.О.Малько. -Х.:ХДАК, 1998. - С.50-51.

Додаткова

 1. Вайнола Р.Х. Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах вуличного простору /Р.Х.Вайнола //Соціальна робота в Україні на початкл XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002.-4.2.-С.63-71.

 2. Воспитание учащихся по месту жительства. - М., 1989. - 154 с.

 3. Галагузова М.А. Муниципальные социально-педагогические учреждения /М.А.Галагузова //Педагогика. - 1994. - №4. - С.71-75.

 4. Лийк К. Дети на дворе: проблемы игровых пространств /К.Лийк // Средовые условия развития социальных общностей. - Таллин. - 1989.-С. 49-57.

 5. Малков Д.Ю Соціально-педагогічні засади діяльності клубів за місцем проживання /Д.Ю.Малков //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2.-С.71-81.

 6. Мереакре И.А. Воспитываюшие отношения в микросоциуме /И.А.Мереакре // Педагогика. - 1994. - №1. - С.32-35.

 7. Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання /О.В.Безпалько. К.: Академпресс, 1994. - 125 с.

 8. Пути создания целостного воспитательного процесса в микросреде // Социальная педагогика: теория, методика, метод исследования. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989. - С. 123-147.

 9. Смолінська О. До питання про методику соціально-педагогічної роботи з населенням / О.Смолінська // Шлях освіти. - 2002. - №1. -С.14-18.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка