Програма додаткового фахового випробування для вступу на освітній ступінь «Магістр» спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм»Сторінка1/5
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ


Програма додаткового фахового випробування

для вступу на освітній ступінь «Магістр»

спеціальності 242 «Туризм»

спеціалізації «Міжнародний туризм»

на основі здобутого

освітнього ступеня «Бакалавр» або
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

за іншою спеціальністю

Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри

міжнародного туризму

Протокол № 7 від 15.02.2016 р.


Київ-2016


Вступ
Прийом осіб до Київського національного університету культури і мистецтв для вступу на освітній ступінь «Магістр» на основі попередньо здобутого освітнього ступеня «Бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), здійснюється за умови успішного проходження абітурієнтом основного та додаткового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови та з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Додаткове вступне випробування передує вступному іспиту з іноземної мови та фаховому випробуванню і має кваліфікаційний характер.

Якщо абітурієнт подав заяви і на денну і на заочну форми навчання, то додатковий вступний іспит з фаху він складає єдиний, за розкладом денної форми навчання. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове фахове випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі.

Мета додаткового фахового випробування – створення рівних можливостей для вступу на навчання осіб для здобуття освітнього ступеня магістра, які здобули попередній освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень на основі виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами, перевірки фахових теоретичних знань та можливості їх застосування на практиці.

На додаткове фахове випробування виносяться дисципліни:  • організація туризму (основи туризмознавства);

  • організація туризму (організація анімаційної діяльності);

  • організація туризму (організація туристичних подорожей);

  • історія туризму;

  • рекреаційні комплекси світу;

  • туристичне краєзнавство;

  • туристичне країнознавство;

  • спеціалізовані види туризму;

  • маркетинг;

  • менеджмент.

Програма включає: вступ, зміст дисциплін програми додаткового фахового випробування, перелік питань до програми додаткового фахового випробування, порядок проведення та оцінювання результатів додаткового фахового випробування, список літератури для підготовки до додаткового фахового випробування.
Зміст дисциплін програми

додаткового фахового випробування
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

(ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ)

Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів

Система транспортного забезпечення в туризмі. Розвиток масового туризму і розвиток засобів перевезення. Класифікація видів та форм транспортних перевезень. Безпека туристичних транспортних подорожей.Туристичні перевезення на авіатранспорті

Основні техніко-економічні характеристики пасажирського повітряного транспорту (переваги та недоліки). Технічні засоби повітряного транспорту та розподіл функцій між ними. Класифікація повітряного флоту. Нормативно-законодавча база міжнародних та внутрішніх перевезень на авіатранспорті. Основні міжнародні авіаційні організації. Діяльність IATA. Правила перевезення туристів та їх багажу на авіатранспорті. Авіаквитки. Взаємодія туристських фірм і авіакомпаній. Договори на квоту місць. Чартерні перевезення.Автотранспортне обслуговування туристів

Правове регулювання автомобільних перевезень. Техніко-економічні особливості автомобільного транспорту (переваги та недоліки). Подорожі на регулярних автобусних лініях. Організація автобусних маршрутних турів. Організація прокату автомобілів.Туристичні перевезення на залізничному транспорті

Історія розвитку залізничних перевезень і подорожей у світі. Правове регулювання залізничних перевезень. Техніко-економічні особливості залізничного транспорту та його роль в обслуговуванні туристів (переваги та недоліки). Матеріально-технічна база залізничного транспорту і організація її експлуатації. Перевезення туристів регулярними пасажирськими потягами. Види поїздів і вагонів. Класифікація видів перевезень. Спеціалізовані туристські потяги. Організація безпеки туристів на залізничному транспорті.Морські та річкові перевезення і круїзи

Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів (переваги та недоліки). Матеріально-технічна база водного транспорту і організація її експлуатації. Типологія круїзів і круїзних маршрутів. Правове регулювання у сфері морських перевезень. Основні морські круїзні регіони світу. Сучасний стан круїзного ринку світу і України.Принципи формування програм перебування туристів

Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання програм перебування туристів. Фактори, що впливають на формування та комплектацію програм перебування туристів. Особливості створення програм перебування туристів в залежності від видів туризму, інфраструктури курорту та місцевості основного перебування. Види та характеристика програмних заходів в туризмі. Умови виникнення програм перебування туристів. Створення бази реалізації програм перебування, партнерська робота з підприємствами розміщення туристів та транспортними компаніями. Завантаження підприємств розміщення та складання графіків заїздів (для підприємств сезонної дії та лікувально-оздоровчого профілю).Бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних підприємств

Процес бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних підприємств. Правила взаємодії туристичної фірми та готельного підприємства. Процеси замовлення послуг підприємств ресторанного господарства та узгодження меню. Каталоги пропозицій туристичних послуг підприємств-партнерів. Оформлення замовлень на комплексне обслуговування. Оформлення бронювання туристичних послуг та дотримання технології бронювання. Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в туризмі.Туристичні формальності при організації подорожі. Безпека туристів

Поняття та основні види туристичних формальностей при організації подорожі. Паспорти та їх види. Правила оформлення паспортів громадянам України для виїзду за кордон. Класифікація віз та встановлення візового (безвізового) режиму в’їзду до країни. Шенгенська угода та шенгенська віза: правила оформлення документів туристів. Правила акредитації туристичної фірми в консульській установі посольства іноземної країни. Правила та порядок оформлення української візи іноземним громадянам. Міжнародна туристична візова політика України. Туристична віза та правила її оформлення в посольствах різних держав.Основні туристичні документи. Страховка

Правила оформлення страхового поліса туристу при організації подорожі. Основні види туристичних документів. Види договорів в туризмі та порядок їх оформлення. Договір на туристичне обслуговування. Ваучер як основний туристичний документ. Правила оформлення туристичних ваучерів. Порядок заповнення та використання бланку туристичного ваучеру. Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристичні документи. Оформлення документів туристичної групи (на виїзд закордон; туристичної групи, що подорожує в межах України; дитячої туристичної групи). Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних туристів.Туристичне обслуговування: контроль, облік і розрахунки. Претензійна робота

Процеси організації, обліку та контролю туристичного обслуговування. Види та форми розрахунків за тур обслуговування. Охарактеризуйте обов’язки представника туристичної фірми за кордоном та його повноваження. Оформлення повернення коштів за невикористане обслуговування. Основні права та обов’язки туристів. Порядок відшкодування втрат в разі невиконання або неякісного виконання туристичного обслуговування. "Договірна" та "не договірна" шкода. Порядок компенсації втрат. Використовуючи Франкфуртську таблицю розрахувати суми відшкодування моральної та матеріальної шкоди заподіяної туристам з вини туроператора. Дослідити та охарактеризувати досвід інших країн щодо компенсації фізичної, матеріальної та (чи) моральної шкоди.


ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

(ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)

Туризмознавство: основи теорії.

Місце курсу в системі дисциплін спеціалізації. Структура курсу. Роль і місце туризму в сучасному суспільстві. Суспільно-економічні, соціальні, економічні, географічні, демографічні, політичні, екологічні, мотиваційні чинники розвитку туризму на сучасному етапі.Суспільні функції туризму. Взаємозв’язок туризму з освітою, культурою, охороною здоров’я, соціальним захистом населення, фізкультурою та спортом. Соціокультурна функція туризму. Туризм як форма організації дозвілля населення. Міграції населення і розвиток туризму. Рекреаційна функція туризму. Туризм і оздоровлення людини. Політична функція туризму. Туризм і політична стабільність. Мирні відносини між державами як гарантія реалізації права на відпочинок, свободу пересування, подолання візових обмежень у туризмі. Економічна функція туризму. Туристична галузь в економіці країни. Туризм як чинник розвитку окремих галузей економіки (система транспорту, легка і харчова промисловість, індустрія дозвілля). Валютні надходження від туризму. Виховна функція туризму. Вплив туризму на дозвіллєву культуру населення. Національне і патріотичне виховання в межах туризму. Поняття туристичної діяльності. Основні поняття і визначення в туризмі: туризм, турист – як суб’єкт туристичної діяльності, внутрішній туризм, міжнародний туризм, готель, готельний ланцюг, ваучер, курорт, маршрут, туристичні послуги, туристичний продукт, туристична індустрія, туристичні ресурси, туродень, туристська сезонність, туристичний комплекс, тур, пекідж-тур, пансіон, трансфер, чартер. Активний і пасивний туризм. Країни активного і пасивного туризму. Сезонність в туризмі як характерна особливість туристичної діяльності. Міжнародний туризм. Національний туризм. В’їзний туризм. Внутрішній туризм. Статистичні показники розвитку туризму. Поняття туристського обміну. Форми і види туризму. Основні критерії класифікації туризму: за метою подорожі, способом пересування і використанням транспортних засобів, за тривалістю поїздки, сезонністю, за мірою організованості, демографічним і соціальним складом учасників подорожі, за спрямованістю туристичних потоків, за способом формування груп, за принципом оплати. Поняття та призначення туристичної друкованої продукції. Класифікація туристичної літератури. Путівники. Каталоги. Туристичні схеми. Довідники. Брошури. Проспекти. Спеціальна література для автотуристів. Маршрутні карти. Спеціальна та методична література для працівників туризму. Методика роботи та принципи добору туристичної літератури. Друкована продукція для туристів. Основні вимоги і міжнародні стандарти туристичної друкованої продукції.Структура сучасного туризму

Система туризму в сучасному суспільстві . Туристична індустрія, її поняття та структура. Організації та заклади туристичної індустрії. Підприємства з надання послуг розміщення. Класифікація закладів розміщення. Підприємства харчування. Класифікація підприємств харчування в туризмі. Транспортні туристичні підприємства. Транспортні засоби як принцип класифікації туристичних подорожей. Туристичні фірми з розробки і реалізації туристичного продукту, їх класифікація. Фірми – тур оператори, їх основні функції. Фірми – турагенти, їх функції. Екскурсійні бюро. Рекламно-інформаційні туристичні заклади. Органи управління туризмом. Заклади дозвілля в туризмі. Навчальні туристичні заклади. Спеціалізовані підприємства туристичної індустрії. Сутність і структура туристичної інфраструктури. Умови функціонування туристичної індустрії. Туристична політика туристичною діяльністю. Регулювання туристичною діяльністю, його мета і методи. Структура управління туризмом в Україні. Туристичні організації, їх види, форми і напрями діяльності. Державне регулювання туристичної галузі. Закон України «Про туризм», його основні положення. Основні умови реалізації туристичної діяльності. Державні, національні програми розвитку основних туристичних дестинацій. Законодавчі та підзаконні акти розвитку окремих туристичних дестинацій. Програми розвитку окремих видів туризму. Місцеві та регіональні туристичні програми та проекти. Екологічна політика в туризмі. Туризм і навколишнє середовище. Екологічна роль туризму. Поняття екологічності туризму та екологічного туризму. Наукові теорії розвитку екологічного туризму. Концепція «екологічного туризму» Й.Крипнендорфа; Теорія Р.Юнка: перехід від пасивного до активного відпочинку. Екологізація мислення населення. Гедонізація відпочинку. Експансія виїзного туризму. Спеціалізація та індивідуалізація попиту на туристичні послуги. Поняття і види пропускного потенціалу туристичних ресурсів. Створення замкнених технологічних систем обслуговування туристів. Використання екологічно чистих продуктів. Раціональне використання природно-кліматичних туристичних ресурсів. Взаємозв’язок туристичної і природоохоронної діяльності. Екологічне виховання в діяльності туристичних підприємств. Форми організації екологічної просвіти в туризмі. Охорона ландшафтів. Специфічні засоби і методами використання в туристичній сфері рекультивації та відновлення природно-кліматичного середовища. Природоохоронні заходи. Види заповідних природних територій. Екологічна освіта працівників туристичної індустрії та туристів. Практичні природоохоронні заходи. Відновлення природних об’єктів. Розвиток природно-кліматичної ресурсної бази. Організаційні природоохоронні заходи: планування, управління, технологія, контроль, підготовка кадрів, методика, науково-дослідна робота. Туристичне природокористування. Оптимальний режим використання природних ресурсів у туризмі. Функціональна модель туристичного природокористування.Специфіка міжнародного туризму

Міжнародний туризм: структура та специфіка. Поняття міжнародного туризму. Структура міжнародного туризму. Типологія і класифікація туристських організацій у міжнародному туризмі: за національно-територіальними ознаками; за специфікою економічної діяльності; суспільним статусом (державні, громадські); спеціалізацією. Характеристика сучасного ринку міжнародного туризму. Чинники, що сприяють розвитку міжнародного туризму; соціально-економічні, політичні, демографічні. Чинники, що гальмують розвиток міжнародного туризму: соціально-економічні кризи, сезонність, форс-мажорні обставини, тероризм, внутрішня нестабільність у країні чи регіоні; військові конфлікти, напруженість стосунків між державами, несприятлива екологічна ситуація. Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери туризму. Статистика туризму. Туризм у розвинених країнах і в країнах з перехідною економічною системою. Динаміка розвитку міжнародного і національних туристичних ринків. Міжнародні туристичні обміни. Основні міжнародні туристичні форуми, їх роль в організації туристичної діяльності. Міжнародні туристичні організації, які визначають стратегію міжнародного туризму. Всесвітня туристична організація. Всесвітня організація туристичних агентств. Міжнародна федерація курортної справи. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. Туристична культура. Поняття туристичної культури. Діяльність ЮНЕСКО щодо збереження культурної своєрідності туристичних центрів. Суперечність між економічним і культурологічним аспектами туризму. Процеси глобалізації в туризмі та проблеми культурного туризму. Проблема збереження етнічної своєрідності туристичних центрів. Поняття туристичної етики. Туризм і релігія. Глобальний етичний кодекс туризму. Поняття туристичної субкультури. Туристичні свята, конкурси, традиції. Благочинність і туризм. Основні тенденції розвитку туристичної культури. Культосвітня робота серед туристів і працівників туристичної індустрії. Популяризація туризму, як культурного і раціонального виду відпочинку. Туризм і глобалізація. Сутність глобалізації в сучасному світі. Глобалізація в міжнародному туризмі. Обумовленість перспектив розвитку міжнародного туристичного обміну: демографічними, соціально-економічними, динамікою розвитку туристичних регіонів та процеси глобалізації. Прояви глобалізації в туризмі. Створення міжнародних мереж туристичних операторів. Формування і функціонування глобальних об’єднань: консорціумів, альянсів, союзів в сфері гостинності, серед авіаперевізників. Дисконтні програми в туристичній діяльності в системі глобалізацій них мереж.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка