Програма до спецкурсу "Духовна музика" для студентів ІІ курсу денної форми навчання / Укладач М. Д. Хіміч. Полтава: Поставсь­кий національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2010. 32 сСторінка4/4
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4
Тема: ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА МУЗИКА–ВИХОВНИЙ - ЗАСІБ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ.

 1. Дослідити історичні традиції виховання дітей в родині засобами народної музики православ'я та духовних піснеспівів.

 2. Охарактеризувати духовну музику, як виховний засіб у педагогічному процесі початкових навчальних закладів у дожовтневий період.

 3. Охарактеризувати духовну музику, як виховний засіб у педагогічному процесі середніх навчальних закладів у дожовтневий період.

 4. Обґрунтувати можливості використання творів українського духовного музичного мистецтва у навчально-виховному процесі дошкільного закладу та школи.

 5. Принципи добору репертуару духовної музики православ'я для ознайом­лення з ним на уроках музики у загальноосвітній школі та для вивчення дитя­чим хором.

 6. Визначити основні етапи роботи по опрацюванню творів духовної музики на уроках та в хоровому колективі.

 7. Розробити програму творів народної та академічної духовної музики для дитячого хору.

 8. Прослуховування записів духовної музики у виконанні хорових колективів.

Практичний блок:

1. Перегляд ДВД дитячих свят, присвясених релігійним святам.

2. Ознайомлення з музичними п’єсами для дітей (перегляд DVD, огляд сценаріїв).

3. Ознайомлення з нотним матеріалом пісень на духовні вірші.Література:

 1. Вишневський О. І. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів, 1996. – 233 с.

 2. Маріо М.Д. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти України (кінець ХІХ– початок ХХ століття): Дис... канд. Педагогіки. – Харків, 2000. – 237 с.

 3. Медушевский В.В. Внемлите ангельскому пению. Мн.: Православное Братство во имя Архистратига Михаила, 1999. – 320 с.

 4. Проскурня В. Музично-естетичне виховання дітей засобами хорового мистецтва на Україні в кінці ХІХ на початку ХХ століття: Диплом... Полтава. 2001. – 70 с.

 5. Ковин Н. Курс теории хорового церковного пения. СПб.: изд. “Шпиль” 2002. – 112 с.

 6. Література:История богослужебного пения / Сост. Лебедев Б.Б. – Комсомольск, – 2004. – 252 с.

 7. Матвеев Н.В. Хоровое пение: Уч. пособие. М.: 1998. – 287 с.

 8. Сикур П.И. Воспою Тебе. Основы вокальной техники и исполнительства для вокалистов, руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. – М.: Русскій Хронографъ. 2006. – 408 с.

Методичні рекомендації для студентів щодо індивідуальної роботи.

 • Підготовка реферата з навчального курсу (тема за вибором).

 • Підготувати екскурсію до православного храму м. Полтави з прослуховуванням православних духовних піснеспівів.

 • Створити фонотеку православної духовної музики різних епох (аудіо, сd за вибором).

 • Розробка та демонстрація сценарію презентації певної епохи у розвитку хорового мистецтва або творчості хорового коллективу, хорового диригента, композитора, співака (з використанням музичних записів та іншого ілюстративного матеріалу).

 • Укладання пакету наочного навчального матеріалу для вивчення певної епохи у розвитку духовної хорової музики або творчості хорового коллективу, хорового диригента, композитора, співака (портрет, ілюстративний матеріал, макети тем хорових творів та ін.).

 • Проведення лекції-концерту з тематики навчального курсу.


Методичні рекомендації для студентів щодо самостійної роботи.

Змістовий модуль І.

 1. Зобразити в таблицях генезис за періодизаціями В. Металлова, А. Преобра­женського, М. Успенського, І. Гарднера, М. Маріо.

Література:

 1. Мартынов В.И. История богослужебного пения : Учебное пособие. – М.: РИО Федеральных архивов; Руссие огни, 1994. – с. 240.

 2. Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской православной церкви. Сущность, система и история в 2 т. – Нью-Йорк: Типография преп. Иова Почаевского, 1978. – с. 567.

 3. Металлов В.М. История богослужебного пения. Москва, 1994.

 4. Маріо М.Д. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти України (кінець ХІХ– початок ХХ століття): Дис... канд. Педагогіки. – Харків, 2000. – 237 с.

Методичні вказівки:

Метою цього завдання є узагальнення, систематизація, закріплення знань студентів з теоретичних питань першого модуля.

При підготовці данного питання слід звернути увагу на аналіз та синтез викладеного матеріалу щодо періодизацій мистецтвознавців дожовтневого та сучасного періодів. Таблиці складаються на базі конспектів та навчально-методичних матеріалів.


 1. Описати біографії композиторів професійної духовної музики.

Література:

  1. Шреєр-Ткаченко О. Я. Історія української дожовтневої музики. – К.: Музична Україна, 1969. – 587 с.

  2. Матвеев Н.В. Хоровое пение: Уч. пособие. М.: 1998. – 287 с.

  3. Арх. Филарет (Гумилевский) Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. – М.: 1995. – 393 с.

  4. Металлов В.М. История богослужебного пения. Москва, 1994.

  5. История богослужебного пения / Сост. Лебедев Б.Б. – Комсомольск, – 2004. – 252 с.

Методичні вказівки:

Метою описання біографій композиторів професійного православного духовного піснеспіву є залучення до скарбів національно-хорового мистецтва, вивчення творчого і життєвого шляху видатних митців із світовим визнанням.

При опрацюванні питання бажано збагатити матеріал ілюстраціями, портретами, записами (аудіо-, DVD), а також нотним матеріалом. Зібраний матеріал може бути використаний для роботи з школярами, студентами при ознайомленні та вивченні творів духовної музики.


 1. Підготувати словник специфічних термінів.

Література: 1. Полотебнев А. И. Пение в храме как средство к благодатному сообщению Богооткровенных истин. – М., 1896. – 17 с.

 2. Прот. Лавров. Записки по предмету Закона Божия. – К.: 1993. – 264 с.

 3. Матвєєв Н.В. Хоровое пение: Уч. пособие. М.: 1998. – 287 с.

Методичні вказівки:

При підготовці даного питання слід звернути увагу, що для кращого засвоєння матеріалу треба вільно володіти маловживаною та незнайомою термінологією. Рекомендовано підготувати словник специфічних термінів, використовуючи наведену літературу.Змістовий модуль ІІ.

 1. Підготувати хронологічні таблиці розвитку православної духовної музики як складової музичної освіти Х-ХХ ст.

Література:

  1. Іванов В. Ф. Навчання церковного співу в Україні у IX – XVII ст. – К.: Музична Україна, 1997. – 247 с.

  2. Іванов В. Ф. Співацька освіта в Україні у XVІII ст. – К.: Музична Україна, 1997. – 289 с.

  3. Маріо М.Д. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти України (кінець ХІХ– початок ХХ століття): Дис... канд. Педагогіки. – Харків, 2000. – 237 с.

  4. Цалай-Якименко О. Київська школа музики XVII століття. – Київ-Львів-Полтава, 2002. – 487 с.

Методичні вказівки:

Метою цього завдання є узагальнення, систематизація, закріплення знань студентів з теоретичних питань курсу “Духовна музика”. Таблиця складається наприкінці вивчення курсу і заповнюється по графах: 1. Хронологічні межі Х-ХХ ст.

 2. Вчителі, регенти, співаки, композитори духовної музики.

 3. Нотна грамота.

 4. Співацька освіта.

 5. Місце події.

 6. Події.

Цінність власної хронологічної таблиці полягає в повторенні матеріалу, кращому його засвоєнні, при графічному зображенні основних аспектів генези духовної музики. Бажано при складенні таблиці та для кращої результативності користуватися наведеною літературою.

 1. Підготувати краєзнавчі архівні матеріали до виступу-лекції “Духовна музика на Полтавщині”.

Література:

  1. Рыбальченко М. Г. Общенародное церковное пение // Полтавские епархиальные ведомости. – 1913. – № 22 – 23. – С. 1655 – 1659.

  2. Гавриш Р. Земська школа на Полтавщині. – Полтава: ВЦ “Археологія”, 1998. – 102 с.

  3. Лубенець І.В. Народна освіта на Полтавщині 1907-1908 шкільного року. //Рада. – 2007. – с. 18.

  4. Отчет о состоянии церковно-приходских школ в Полтавской епархии за 1893 – 1894 учебный год // Полтавские епархиальные ведомости. – 1895. – № 6 – 7. – С. 1 – 64.

  5. Отчет о состоянии церковно-приходских школ // Полтавские епархиальные ведомости. – 1892. – № 5. – С. 162 – 188.

  6. Курсы церковного пения в Лубнах // Полтавские епархиальные ведомости. – 1894. – № 15. – С. 565.

  7. Из жизни церковно-приходских школ Полтавской епархии 1892 – 1893 гг // Полтавские епархиальные ведомости. – 1893. – № 13. – С. 763 – 784.

Методичні вказівки:

Метою цього завдання є поглиблення знань про музичне життя рідного краю, зокрема маловідомою його ділянкою – духовною музикою, знайомство з формами викладання, виконавства, а головне – виховну сутність православної духовної музики підростаючого покоління (розвиток морально-естетичних якостей, патріотичних та релігійних почуттів).Інші положення

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

кредитно-модульна технологія навчання; лекції; практичні й лабораторні заняття; робота з Інтернет і першоджерелами (конспектування, рецензування, ксерокопіювання, складання бібліографії, картотеки, створення копій електронних варіантів навчально-методичної літератури, ескізне ознайомлення та опрацювання, аналітичний огляд); аналіз і порівняння; складання графічних схем, таблиць; рецензування; пошуково-дослідницька робота; підготовка реклами; розробка розширених конспектів позакласних заходів, перегляд відеофільмів позакласних заходів; спостереження та аналіз роботи регентів-практиків; репертуарно-пошукова робота; мікровикладання; творчі завдання; ігрові та інтерактивні методи навчання; групові форми роботи; аналіз різноманітних підходів, систем, методик виховання засобами православної духовної музики.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тексти лекцій; опорні схеми та таблиці; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення спецкурсу; нормативні документи МОН України; методичні матеріали; питання до заліку, тести; відеотека; дискотека; записи програмних творів із слухання музики; картотека передового педагогічного досвіду; зразки сценаріїв позакласних музично-виховних заходів; електронні варіанти певних підручників і навчально-методичних посібників; методична бібліотека; матеріали з музичного краєзнавства, портрети композиторів різних епох.

Робоча навчальна програма

до спецкурсу “Духовна музика”

для студентів ІІ курсу денної форми навчання

/ Укладач М.Д. Хіміч

Підписано до друку 2010

Формат 60×84/16

Умовних друк. арк. 2

Тираж 100 прим.

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленкам. Полтава, вул. Остроградського, 2


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка