Програма для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівеня спеціаліст за спеціальністю „якість, стандартизація та сертифікаціяСкачати 106.54 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір106.54 Kb.


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський
Програма

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВЕНЯ СПЕЦІАЛІСТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ”

Розглянуто і схвалено

Вченою радою ЛНАУ

Протокол засідання

Вченої ради ЛНАУ

№ 11 від 02.04.2015 року

Дубляни - 2015


ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ


 1. Державна система стандартизації, її мета та основні принципи.

 2. Загальні передумови створена теорії стандартизації.

 3. Порядок видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування державного стандарту.

 4. Об'єкти стандартизації, категорії нормативних документів зі стандартизації, види стандартів та використання стандартів і технічних умов.

 5. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

 6. Стандарти на типи, розміри і нормативи показників якості продукції.

 7. Комплексна стандартизація.

 8. Міжнародні стандарти ISO серії 9000.

 9. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.

 10. Система розробки та постановки продукції на виробництво.

 11. Стандарти на методи випробування виробів.

 12. Державна система забезпечення єдності вимірювань.

 13. Випереджувальна стандартизація.

 14. Міжнародні стандарти ISO серії 14000.

 15. Нормоконтроль технічної документації.

 16. Органи Державної служби стандартизації та їх функції.

 17. Система стандартів безпеки праці.

 18. Система стандартів з захисту навколишнього середовища.

 19. Система стандартів з номенклатури показників якості продукції.

 20. Організаційна структура робіт зі стандартизації.

 21. Єдина система технологічної документації.

 22. Єдина система конструкторської документації.

 23. Стандарти на терміни і визначення.

 24. Стандарти на маркування, пакування транспортування і зберігання виробів.

 25. Об'єктивна необхідність стандартизації на сучасному етапі розвитку економічних і торгових відносин на національному і міжнародному рівнях.

 26. Порядок розроблення і затвердження державних стандартів.

 27. Стандарти на продукцію, півфабрикати, матеріали та сировину для виготовлення виробів.

 28. Порядок розроблення, побудови, викладу та оформлення технічних умов.

 29. Стандарти на статистичні методи аналізу і регулювання технологічних процесів та статистичного приймального контролю виробів.


ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ

 1. Обов'язкова та добровільна сертифікації (основні принципи і правила застосування).

 2. Правові засади сертифікації в Україні.

 3. Принципи, правила та структура систем сертифікації УкрСЕПРО.

 4. Порядок проведення сертифікації продукції у системі УкрСЕПРО.

 5. Схеми сертифікації, їх характеристика та правила вибору.

 6. Організація діяльності органів із сертифікації та випробувальних лабораторій у системі УкрСЕПРО.

 7. Вимоги до персоналу органу з сертифікації та фонду нормативних документів.

 8. Порядок акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій.

 9. Правові, організаційні та економічні засади з акредитації органів з оцінки відповідності в Україні згідно з законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

 10. Знаки відповідності технічні вимоги та правила застосування національного знаку відповідності і згідно з ДСТУ 2296-93.

 11. Порядок проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО.

 12. Порядок видачі сертифікату відповідності, підписання ліцензійної угоди про маркування знаком відповідності продукції, що виробляється серійно.

 13. Правила апеляції результатів сертифікації: умови, строки подання, розгляду та прийняття рішення по апеляції.

 14. Системи сертифікації однорідної продукції в системі УкрСЕПРО.

 15. Сертифікація харчової продукції та продовольчої сировини.

 16. Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового електричного та аналогічного обладнання.

 17. Сертифікація товарів, що імпортуються.

 18. Визнання іноземних сертифікатів (порядок визнання сертифікатів та результатів випробувань, що проводяться іноземними сертифікаційними органами).

 19. Порядок митного оформлення імпортних товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації.

 20. Акредитація випробувальних лабораторій відповідно до вимог EN 45000.

 21. Методи оцінки відповідності, встановлені директивами ЄС. Модульний підхід до підтвердження відповідності в рамках СС.

 22. Європейська організація з випробувань і сертифікації: структура, головні завдання та функції.

 23. Міждержавна угода про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації (основні положення Угоди про взаємне визнання в галузі сертифікації).

 24. Діяльність ISO у галузі сертифікації.

 25. Основні напрями діяльності Комітету Ради ISO з оцінки відповідності (КАСКО).

 26. Міжнародна система сертифікації електротехнічних виробів ІЕС (ІЕСЕЕ).

 27. Екологічна сертифікація.

 28. Екознаки, їх характеристика та відмінні особливості. Види екологічною маркування.

 29. Сертифікація систем якості.

 30. Регіональні та міжнародні організації з сертифікації систем якості: EQNET, БЮРО ВЕРІТАС, Регістр Ллойд, Тюф-СЕРТ, Міжнародний форму з акредитації (1AF).


ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 1. Якість продукції: основні поняття, терміни та визначення.

 2. Класифікація показників якості промислової продукції.

 3. Стадії формування якості продукції (послуг).

 4. Рівень якості продукції (послуг).

 5. Методи оцінки рівня якості продукції.

 6. Оцінка технічного рівня продукції.

 7. Статистичний і вхідний контроль якості продукції.

 8. Контроль і оцінка якості виробничого процесу.

 9. Кількісна оцінка якості технологічного процесу.

 10. Оцінки керованості технологічного процесу.

 11. Вхідний контроль продукції.

 12. Оцінка якості виробничого процесу.

 13. Оцінка якості технологічної системи.

 14. Оцінки текстової частини нормативного документу.

 15. Інструментарій управління якістю.

 16. Інструментарій статистичного контролю процесів.

 17. Інформаційне забезпечення управління якістю процесів.

 18. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).

 19. Облік і аналіз витрат на якість продукції (послуг).

 20. Правове забезпечення управління якістю продукції.

 21. Правове регулювання якості продукції.

 22. Методи прийняття рішень в управлінні якістю.

 23. Кваліметрична оцінка якості.

 24. Класифікація витрат на якість.

 25. Підходи до управління якістю продукції в Європейських державах.

 26. Особливості управління якістю продукції в США.

 27. Японський досвід управління якістю продукції.

 28. Стандарти на номенклатуру показників якості.

 29. Методи вимірювання показників якості.

 30. Основні види контролю якості: технічний контроль, вхідний, операційний, суцільний, вибірковий, випадковий, безперервний, періодичний контроль, неруйнівний та руйнівний контроль та ін.ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ
1. Основні поняття про взаємозамінність і системах допусків і посадок гладких елементів деталей.

2.Терміни та визначення. Види і ступінь взаємозамінності. Зв'язок взаємозамінності з організацією виробничого процесу і експлуатацією машин і обладнання.

3.Номінальні розміри. Ряди переважних чисел. Нормальні лінійні розміри. Дійсні розміри, визначені з допустимою похибкою. Граничні розміри і граничні відхилення.

4. Загальноприйняті системи створення посадок; система отвору і система вала. економічність кожної з систем в залежності від конструктивних особливостей складової одиниці. Умовні позначення граничних відхилень на схемах і кресленнях.

5.Система отвору і система вала: діапазони розмірів Основні відхилення отвору і вала. Нормальні умови вимірювання.

6. Посадки. Три групи посадок. Посадка з зазором. Метод розрахунку посадок з зазором. Посадки з натягом. Метод розрахунку посадок з натягом. Перехідні посадки.

7. Буквені позначення відхилень і допусків форми та розташування поверхонь. Позначення квалітетів, полів допусків і посадок на кресленнях. Вибір посадок в залежності від умов експлуатаційного призначення з'єднання.

8.Розрахунок гладких калібрів для контролю циліндричних валів і отворів. Методи і засоби контролю гладких циліндричних деталей.

9.Калібри і їх класифікація. Правила користування калібрами. Принципи конструювання калібрів. Допуски на виготовлення і знос калібрів. Маркування калібрів.

10.Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання. Терміни та визначення. Основні вимоги, пред’являємо до роботи підшипників кочення і ковзання. Класи точності підшипників кочення і їх вибір.

11.Розрахунок посадок підшипників кочення, виходячи із функціонального призначення, режиму роботи і особливих вимог до підшипника. Умовні позначення посадок підшипників кочення на складальних кресленнях.

12. Нормування, методи і засоби контролю відхилення форми, розташування, хвилястості і шорсткості поверхні деталей і виробів. Терміни та визначення. 13.Класифікація відхилення геометричних параметрів деталей. Позначення на кресленнях відхилень форми і розташування поверхонь.

14.Шорсткість поверхні. Параметри шорсткості і Їх визначення. Базова довжина. Напрямок нерівностей. Позначення шорсткості на кресленнях.

15.Вплив відхилень геометричних параметрів на взаємозамінність деталей, збереження точності в процесі експлуатації, зносостійкість, утомленості міцності, корозійну стійкість, вібрацію і інші показники якості.

16.Вибір і позначення допустимих відхилень форми, розташування, хвилястості і шорсткості поверхонь в залежності від експлуатаційного призначення деталей. Методи і засоби контролю відхилення форми ,розташування і шорсткості поверхонь.

17.Методи і засоби контролю конічних з’єднань. Терміни та визначення. Основні експлуатаційні вимоги до конічних з"єднань машин. Елементи конусів. Номінальний конус та номінальні розміри конуса. Реальний конус та реальні розміри конуса. Допуски конусів. Конічні посадки.

18.Різьба і різьбові з’єднання. Методи і засоби контролю. Терміни та визначення. Основні експлуатаційні вимоги до різьбових з’єднань. Різьба метрична - профіль, діаметри, основні розміри, допуски.

19.Прийняті поля допусків і посадок різьбових з’єднань . Посадки з зазором, з натягом і перехідні. Класи і ступінь точності різьб. Довжина згвинчування. Позначення допусків і посадок метричних різьб .

20. Коротка характеристика і допуски трапецеїдальної, упорної, круглої і конічної різьб. Методи і засоби контролю різьби. Калібри для контролю різьби.

21.Методи і засоби контролю шпонкових і шліцьових з’єднань. Основні експлуатаційні вимоги до шпонкових і шліцьових з’єднань. Стандартизовані розміри шпонок і перерізів пазів: призматичних, клинових, сегментних, тангенціальних нормальних і тангенціальних посилених.

22.Допуски і посадки, встановлені для призматичних і сегментних шпонкових з’єднань. Контроль шпонкових з’єднань.

23.Допуски і посадки шліцьових з’єднань з прямобічним профілем зубців. Методи центрування. Схеми розміщення полів допусків валів і втулок і нецентруючих діаметрів.

24.Рекомендації по контролю шліцьових з’єднань. Комплексні калібри для контролю шліцьових валів і втулок. Визначення розмірів робочої частини калібрів і допусків.

25.Позначення допусків і посадок шпонкових з’єднань на кресленнях. Позначення допусків і посадок шліцьових з’єднань на кресленнях.

26.Загальна характеристика методів розрахунку розмірних ланцюгів. Пряма та зворотна задачі. Розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності (максимум-мінімум) та ймовірнісним методом.

27.Основні норми взаємозамінності Методи і засоби контролю зубчастих коліс і передач. Основні експлуатаційні і точності вимоги до зубчастих передач. Нормативні похибки зубчастих передач. Методи і засоби контролю зубчастих коліс і передач.

28.Універсальні вимірювальні засоби. Класифікація універсальних вимірювальних засобів. Механічні інструменти і прилади. Оптикомеханічні і оптичні прилади.

29.Автоматизація контролю розмірів і її значення. Засоби для активного контролю. Поняття про самоналагоджуванні і адаптивні вимірювальні системи.

30.Вибір вимірювальних засобів в залежності від точності деталей і інших чинників. Допустимі похибки вимірювання. Встановлення приймальних границь. Виробничий і гарантійний допуски. Профілактика розмірного браку.


НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


 1. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

 2. ДСТУ 3250-95. Порядок розроблення плану державної стандартизації.

 3. ДСТУ 3413 – 96. Порядок проведення сертифікації продукції

 4. ДСТУ 3414 – 96. Атестація виробництва. Порядок здійснення

 5. ДСТУ 3415 – 96. Реєстр системи

 6. ДСТУ 3416 – 96. Порядок реєстрації об’єктів добровільної сертифікації

 7. ДСТУ 3417 – 96. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

 8. ДСТУ 3418 – 96. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

 9. ДСТУ 3419 – 96. Сертифікація систем якості, порядок проведення

 10. ДСТУ 3420 – 96. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації

 11. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

 12. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К., 1998. – Т.1. – 368 с.

 13. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К., 1998. – Т.2. – 416 с.

 14. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К., 1998. – Т.3. – 480 с.

 15. Продукція та послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні: Довідник – вид. 2, доп. – Львів: Леонорм, 1998. – 215 с.

 16. ДСТУ 1.5-93. ДССУ. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

 17. ГСТУ 08694 01-97 Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Основні положення.

 18. ГСТУ 75.11.6-01-98. Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам.

Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття ОКР спеціаліст проводиться за 200 – бальною шкалою (100 – 200 балів):

питання 1-2 оцінюються максимально по 15 балів кожне;

питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне;

питання 5 оцінюються максимально у 30 балів.

За повну і правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати максимально 200 балів (за 200- бальною шкалою ).

При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 120 балів.

Програму розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії ЛНАУ протокол № 4 від 02.03.15 року.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка