Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка2/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3

Практичні заняття
Вивчення кісток тулуба, будову та з’єднання кісток верхньої та нижньої кінцівок, закріпити знання з будови кісток черепа, їхніх з’єднань, черепа в цілому і його основних топографічних утворень за допомогою муляжів, анатомічних препаратів, рентгенограм.
Практичні навички:

 • уміти розрізняти хребці різних відділів хребтового стовпа, праве ребро від лівого;

 • знаходити, називати, показувати анатомічні утворення кісток верхньої кінцівки;

 • відрізняти кістки правої від лівої руки;

 • знаходити, називати, показувати анатомічні утворення нижньої кінцівки;

 • відрізняти кістки правої та лівої нижніх кінцівок;

 • розпізнавати, до якого відділу черепа належить та чи інша кістка, називати й показувати основні анатомічні утворення кісток черепа;

 • визначати вид кісток;

 • розпізнавати, до якої частини скелета належить та чи інша кістка;

 • визначати хребці різних відділів хребта за особливостями їхньої будови;

 • промацувати на людині та визначати на скелеті: остисті відростки хребців, фізіологічні вигини хребта, яремної вирізки груднини, її мечоподібного відростка, кута груднини, міжребрових просторів, підгруднинного кута;

 • визначати відділи довгих трубчастих кісток, тіло кістки, діафіз; наростки епіфізу; наростковий хрящ, приросток апофізу;

 • визначати кістки, які утворюють кульшову кістку;

 • демонструвати на скелеті статеві відмінності таза;

 • визначати межі між малим і великим тазом;

 • визначати кістки, які утворюють великий та малий таз; верхній та нижній отвори таза;

 • визначати на скелеті та промацувати на людині клубовий гребінь, верхню передню клубову ость, сідничий горб, великий вертлюг стегнової кістки, наколінок, присередню та бічну кісточки;

 • визначати за допомогою тазоміра на скелеті та на людині основні розміри таза: міжостьову відстань (distantia interspinosa), міжгребеневу відстань (distantia intercristalis), міжвертлюгову відстань (distantia intertrochanterica), зовнішню кон’югату (conjugata externa), діагональну кон’югату (conjugata diagonalis), справжню кон’югату (conjugata vera);

 • промацувати на людині та визначати на скелеті: ключицю, ость лопатки, надостьову та підостьову ямки, бічний та нижній кут лопатки, присередній та бічний надвиростки плечової кістки, ліктьову кістку та її ліктьовий відросток, нижній кінець променевої кістки, п’ясткові кістки та кістки пальців;

 • визначати на скелеті та рентгенограмах особливості будови суглобів та неперервних з’єднань кісток осьового та додаткового скелета;

 • визначати на скелеті та рентгенограмах відділи черепа, кістки лицевого та мозкового черепа, склепіння та основи черепа, орбіту, кісткову носову порожнину, виличну дугу;

 • промацувати на людині та визначати на скелеті: надбрівні дуги, лобові та тім’яні горби, виличну дугу, скроневу ямку, коміркові відростки верхньої та нижньої щелепи, кут нижньої щелепи, її підборідний виступ, скоронево-нижньощелепний суглоб;

 • визначати шви черепа та місця розміщення тім’ячка;

 • визначати на рентгенограмах повітроносні приносові пазухи кісток черепа.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості черепа.
Тема 5. М’язи. М’язова система. Основні відомості про м’язову систему людини та її значення. М’язи та фасції голови, шиї, тулуба. М’язи та фасції верхньої та нижньої кінцівок
ЛЕКЦІЯ
Будова скелетного м’яза як органа. Взаємозумовленість структури та функції скелетного м’яза. Сухожилки, апоневрози, фасції, особливості їхньої будови, значення. Види м’язів за формою, напрямком м’язових пучків, складністю будови, розмірами, функцією. М’язи-антагоністи та м’язи-синергісти.

М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи, характеристика їх. Мімічні м’язи, характеристика їх.

М’язи шиї: класифікація. Поверхневі, середні, глибокі м’язи шиї, характеристика їх.

М’язи спини: поверхневі і глибокі, характеристика їх.

М’язи грудної клітки: поверхневі і глибокі, характеристика їх.

М’язи живота: м’язи передньої, бічної, задньої стінок живота, характеристика їх.

Топографія передньої стінки живота: біла лінія живота, пахвинний канал.

Діафрагма — визначення. Частини діафрагми, отвори, їхній уміст, трикутники.

М’язи верхньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса верхньої кінцівки, характеристика їх. М’язи плеча, класифікація, характеристика їх. М’язи передпліччя: класифікація, характеристика їх. М’язи кисті: класифікація, характеристика їх.

Пахвова ямка. Ліктьова ямка.

М’язи нижньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса нижньої кінцівки: класифікація, характеристика їх. М’язи стегна: класифікація, характеристика їх. М’язи гомілки: класифікація, характеристика їх. М’язи стопи: класифікація, характеристика їх.

Підколінна ямка.


Анатомічні терміни

Musculus, fascia, tendo, insertio, caput, venter, aponeurosis, bursa synovialis, vagina synovialis, m. sphincter, m. dilatator, diaphragma, m. latissimus dorsi, platysma, m. sternocleidomastoideus, linea alba, anulus umbilicalis, trigonum caroticum, fossa axillaris, canalis inguinalis, m. trapеzius, hypochondrium, epigastrium, latus, regio latеralis, umbilicus, regio umbilicalis, rеgio inguinalis, inguen. Hypogastrium, regio pubica. M. biceps brachii, m. triceps brachii, m.supinator, m. pronator teres, m. pronator quadratus, m.opponens policis, fossa cubitalis, polex, index, m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. quadriceps femoris, fascia lata, lacuna musculorum, lacuna vasorum, trigonum femorale, anulus femoralis, fascia cribrosa, fossa poplitea, hallux.


Практичні заняття
Вивчення розташування і функцій м’язів голови, шиї, тулуба, основних груп м’язів верхньої та нижньої кінцівок на анатомічних препаратах, муляжах і атласах. Вивчення функцій м’язів за допомогою демонстрації рухів на живій людині.
Практичні навички:

 • уміти визначати за місцем розташування основні групи м’язів;

 • вирішувати практичні завдання щодо функції м’язів;

 • визначати за місцем розташування основні групи м’язів людини;

 • визначати топографічні утворення, що мають значення для практичної медицини;

 • промацувати поверхневі жувальні м’язи;

 • промацувати м’язи черевного пресу;

 • промацувати груднинно-ключично-соскоподібний м’яз;

 • вирішувати практичні завдання щодо функцій та основних рухів у суглобах.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Топографо-анатомічні утворення шиї. Топографія нижньої кінцівки.
Тема 6. Травна система. Загальна анатомія травної системи. Анатомія травного каналу. Анатомія великих травних залоз
ЛЕКЦІЇ
Класифікація внутрішніх органів: трубчасті, паренхіматозні. Загальний план будови стінки трубчастих органів: слизова, м’язова, зовнішня оболонки, характеристика їх. Поняття “сфінктер”, сфінктери травного каналу.

Черевна порожнина. Порожнина очеревини. Положення органів стосовно очеревини, функції очеревини, зв’язки, чепці, брижі.

Порожнина рота — присінок, власне ротова порожнина, тверде та м’яке піднебіння, ясна, піднебінні дужки, піднебінний язичок, зів.

Зуби: будова, види. Постійні зуби: формула, характеристика. Молочні зуби: формула, терміни прорізування. Язик: будова, частини, особливості будови слизової оболонки. Ротові залози: малі та великі слинні залози, характеристика їх.

Глотка: топографія, частини, сполучення, будова стінки. Лімфоїдне кільце глотки.

Стравохід: топографія, частини, будова стінки. Звуження стравоходу.

Шлунок: топографія, частини шлунка. Будова стінки і особливості будови слизової оболонки шлунка. Положення шлунка стосовно очеревини.

Тонка кишка, її відділи. Дванадцятипала кишка: частини, топографія порожньої й клубової кишок. Будова стінки тонкої кишки. Особливості будови слизової оболонки тонкої кишки в її різних відділах. Будова м’язової оболонки.

Товста кишка: відділи, топографія. Будова стінки товстої кишки.

Характеристика відділів товстої кишки. Макроскопічні відмінності будови тонкої і товстої кишок.

Печінка: топографія. Зовнішня будова: краї, поверхні, частки, зв’язки печінки. Внутрішня будова печінки. Судини печінки. Функції печінки. Положення стосовно очеревини.

Жовчний міхур: топографія, частини, будова стінки. Шляхи виділення жовчі.

Підшлункова залоза: топографія, частини, будова, функції. Підшлункові острівці.
Анатомічні терміни

Сavitas oris, lingua, dens, glandulae solivarie, polatinum, pharynx, esophagus, ventriculus (s. gaster), intestinum tenue, intestinum crassum, hepar, vesica fellea, pancreas, peritoneum, intestinum tenue, intestinum crassum, caecum, appendix vermiformis, colon, rectum, hepar, vesica fellea, pancreas, peritoneum.


Практичні заняття
Вивчення загальної схеми будови органів травлення, топографії та будови порожнини рота, зубів, язика, вивчення будови та значення глотки, стравоходу, топографію та будову шлунка, тонкої та товстої кишок; закріплення знань з анатомії травних залоз за допомогою анатомічних та гістологічних препаратів, муляжів, анатомічних атласів.
Практичні навички:

 • знаходити на муляжах і вологих препаратах основні анатомічні утворення порожнини рота, глотки, стравоходу;

 • визначати топографію шлунка, тонкої та товстої кишок, проекцію їх на скелет;

 • знаходити на муляжах і вологих препаратах відділи шлунка;

 • відрізняти тонку кишку від товстої;

 • визначати проекцію на скелет, топографію травних залоз;

 • визначати топографію окремих органів травної системи, проекції їх на скелет та на передню черевну стінку;

 • визначати на муляжах відділи: ротової порожнини, язика, глотки, стравоходу, шлунка, тонкої та товстої кишок;

 • показувати на муляжах зів та утворення, що його обмежують;

 • показувати на муляжі місця відкриття вивідних проток під’язикової та піднижньощелепної слинних залоз;

 • показувати на муляжі місця відкриття вивідної протоки привушної залози в присінку рота. Примітка: Враховувати під час догляду за ротовою порожниною в тяжкохворих!

 • уміти аналізувати сублінгвальний (під’язиковий) шлях уведення лікарських засобів в організм;

 • показувати на муляжі положення м’якого піднебіння та надгортанника під час акту ковтання;

 • визначати і демонструвати на муляжі частки печінки на діафрагмовій та нутрощевій поверхнях;

 • показувати на муляжі ворота печінки, ямку жовчного міхура, круглу зв’язку печінки;

 • визначати на скелеті межі печінки;

 • показувати на муляжі печінкові частки, гепатоцити, їхні балки, центральну вену, розгалуження ворітної вени та печінкової артерії, міжчасточкові проточки;

 • уміти показувати на муляжі жовчовивідні шляхи та називати їхні м’язи-замикачі;

 • визначати на муляжі відділи жовчного міхура;

 • визначати на муляжі розміщення великого сосочка дванадцятипалої кишки;

 • визначати на муляжі відділи підшлункової залози;

 • складати графологічну структуру будови травного каналу та його окремих відділів;

 • уміти відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої;

 • вирішувати практичні завдання стосовно будови та функцій травної системи.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Варіанти відношення органів до очеревини. Похідні очеревини.

Тема 7. Функціональна анатомія органів дихальної системи
ЛЕКЦІЯ
Поняття про повітроносні шляхи та дихальну частину. Особливості будови стінок повітроносних шляхів. Функції органів дихальної системи. Ніс: розміщення, будова. Корінь, спинка, кінчик, крила носа. Хрящі носа: великий криловий, малі крилові, додаткові носові, хрящ носової перегородки, лемешево-носовий хрящ. Носова порожнина. Ніздрі, хоани. Носова перегородка: перетинчаста, хрящова, кісткова частини. Присінок носа. Найвища, верхня, середня, нижня носові раковини. Печеристе сплетення раковини. Слизова оболонка. Дихальна та нюхова частини. Носові залози. Верхній, середній, нижній носові ходи. Спільні носові ходи. Носоглотковий хід. Значення дихання через ніс.

Приносові пазухи: верхньощелепна, клиноподібна, лобова та решітчасті комірки (передні, середні, задні).

Гортань: топографія, будова, функції. Гортань як орган голосоутворення. Хрящі та суглоби гортані. М’язи гортані. Порожнина гортані. Вхід до гортані. Присінок гортані: присінкова складка, присінкова щілина. Шлуночок гортані. Голосник: голосова складка, голосова щілина (міжперетинкова та міжхрящова частини). Підголосникова порожнина. Слизова оболонка. Гортанні залози. Еластичний конус. Голосова зв’язка.

Трахея: топографія, будова, значення. Шийна та грудна частини трахеї. Трахейні хрящі. Трахейний м’яз. Кільцеві зв’язки; Трахейні зв’язки. Перетинчаста стінка. Роздвоєння трахеї. Кіль трахеї.

Бронхи. Бронхове дерево. Правий та лівий головні бронхи. Часткові та сегментні бронхи.

Легені — топографія, будова. Права та ліва легені. Основа, верхівка легені. Реброва поверхня, хребтова частина. Середостінна поверхня. Серцеве втиснення. Діафрагмова поверхня. Міжчасткова поверхня. Передній край, серцева вирізка лівої легені. Нижній край. Ворота та корінь легені. Верхня частка. Язичок лівої легені. Середня частка правої легені. Нижня частка. Коса щілина. Горизонтальна щілина правої легені. Бронхо-легеневі сегменти, їхня будова та розміщення. Бронхіоли. Часточки.

Ацинус — основна структурно-функціональна одиниця легень. Дихальна паренхіма легень. Кровопостачання легень. Внутрішньолегеневі кровоносні судини. Аерогематичний бар’єр.
Анатомічні терміни

Nasus [rhin — y сполученні (гpец.) носовий], radix nasi, dorsum nasi, apex nasi. Cavitas nasi, nares, choanae, septum nasi, vestibulum nasi, meatus nasi communis, meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi inferior, pars respiratoria, pars olfactoria.

Sinus paranasales. Sinus maxillaris, sinus sphenoidalis, sinus frontalis, cellulae ethmoidales. Larynx, cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, cartilago arytenoidea, epiglottis. Cavitas laryngis, aditus laryngis, vestibulum laryngis, ventriculus laryngis, glottis, rima glottidis, rima vocalis, cavitas infraglottica, ligamentum vocale. Trachea. Pars cervicalis, pars thoracica, bifurcatio tracheae, carina tracheae. Bronchi, arbor bronchialis, bronchus principalis dexter, bronchus princinalis sinister, bronchi lobares et segmentales. Pulmo (pneumon — гpец.). Pulmo dexter, pulmo sinisner, basis pulmonis, apex pulmonis, hilum pulmonis, radix pulmonis, lobus superior, lobus medius pulmonis dextri, lobus inferior, segmenta bronchopulmonalia, bronchioli, lobulus.

Cavitas pleuralis, pieura vinceralis, pleura pulmonalis. Pleura parietalis. Cupula pleurae, pars costalis, pars diaphragmatica, pars mediastinalis. Recessus pleuraes. Mediastinum.


Практичні заняття
Вивчення топографії, будови та значення повітроносних шляхів; вивчення топографії, будови та значення легенів, плеври, середостінняя за анатомічними препаратами, муляжами, атласами, гістологічними препаратами. Визначення меж легень та плеври на скелеті та на людині.
Практичні навички:

 • уміти визначати відділи та топографію органів дихання, їхню скелетотопію;

 • визначати відділи та топографію органів дихальної системи, проекцію їх на скелет;

 • складати граф логічної структури будови дихальної системи та її окремих органів;

 • визначати межі легень та плеври на скелеті;

 • визначати межі легень на людині методом перкусії.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків і легень.
Тема 8. Анатомія сечової системи
ЛЕКЦІЯ
Нирки: топографія, форма, будова, відношення до очеревини. Аномалії розміщення та форми нирок. Кіркова речовина нирки. Ниркові стовпи. Мозкові промені. Мозкова речовина нирки. Ниркові піраміди. Нирковий сосочок. Дірчасте поле, сосочкові отвори.

Ниркові сегменти: верхній, нижній, задній, верхній передній та нижній передній.

Ниркова миска. Великі ниркові чашечки: верхня, середня, нижня. Малі ниркові чашечки.

Особливості кровопостачання нирки, зумовлені її функцією.

Структурно-функціональна одиниця нирок — нефрон.

Ендокринна система нирки: реніновий (юкстагломерулярний) апарат та простагландиновий апарат. Роль нирки у кровотворенні.

Сечовід: розміщення, топографія, будова стінки, частини сечоводу. Черевна, тазова, внутрішньостінкова частини. Адвентиція, м’язова та слизова оболонки. Значення перистальтичних рухів сечоводів.

Сечовий міхур: топографія, будова. Відношення до очеревини та його практичне використання. Особливості входу сечоводів у сечовий міхур, зумовлені функцією.


Анатомічні терміни

Exretorius. Ren. Nephros. Cortex renalis, medulla renalis, papilla rcnalis, pyramides renalis, foramina papillaria, segmenta renalia. Arteriae intrarenales, venae intrarenales. Pelvis renalis, calices renales majores, calices renales minores. Ureter. Pars abdominalis, pars pelvica, pars intramuralis.

Vesica urinaria. Apex vesicae, corpus vesicae, fundus vesicae, cervix vesicae (collum vesicae), trigonum vesicae, ostium ureteris, ostium urethrae internum, m. detrusor vesicae. Nephronum, corpusculum renale, glomerulus, capsula glomeruli.
Практичні заняття
Вивчення топографії та макроскопічної і мікроскопічної будови нирок, особливості кровопостачання їх; вивчення топографії, будови та функції сечоводу, сечового міхура та сечівника за допомогою анатомічних, гістологічних препаратів, муляжів, атласів та скелета.
Практичні навички:


 • уміти визначати проекцію нирок на передню черевну стінку;

 • визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утворення нирок, сечового міхура;

 • визначати на муляжі топографії нирок та проекції їх на скелет;

 • демонструвати на муляжі розміщення очеревини на сечовому міхурі. Уміти пояснити практичне використання цієї анатомічної особливості;

 • демонструвати на муляжі відділи нефрону та пояснювати механізм утворення сечі;

 • вивчати на муляжі розміщення сечоводів. Пояснювати значення особливостей входження сечоводів у сечовий міхур.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки).
Тема 9. Репродуктивні системи. Анатомія чоловічих статевих органів. Анатомія жіночих статевих органів
ЛЕКЦІЯ
Внутрішні чоловічі статеві органи. Яєчко: топографія, будова. Придаток яєчка. Оболонки яєчка. Сім’явиносна протока: частини, топографія їх. Будова стінки. Сім’яний канатик. Сім’яний пухирець: топографія, будова, функції. Сім’явипорскувальна протока. Передміхурова залоза: топографія, частини, функції. Цибулинно-сечівникові залози. Зовнішні чоловічі статеві органи. Калитка. Статевий член, його будова.

Жіноча статева система. Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник: топографія, зовнішня будова, внутрішня будова.

Маткові труби: топографія, частини, будова стінки, положення стосовно очеревини, функції.

Матка: топографія, форма, частини, будова стінки, положення стосовно очеревини.

Піхва: склепіння, будова стінки. Дівоча перетинка.

Зовнішні жіночі статеві органи: лобкове підвищення, великі соромітні губи, малі соромітні губи, присінок піхви, присінкові залози. Клітор.

Промежина: визначення. Сечостатева діафрагма, діафрагма таза.
Анатомічні терміни

Тestis, epididymis, funiculus, spermaticus, ductus, deferens, prostata, glandula bulbourethralis, vesiculae, seminale, scrotum, penis.

Ovarium, tuba uterina, uterus, vagina, clitoris, urethra feminina, рerineum
Клінічні терміни

Ендометрит, міометрит, параметрит, сальпінгооофорит, кольпіт, аднексит, менархе, аменорея, клімакс, антефлексіо, ретрофлексіо.


Практичні заняття
Вивчення топографії, будови та функцій органів чоловічої та жіночої статевих систем за допомогою анатомічних, гістологічних препаратів, муляжів та атласів.
Практичні навички:

 • знаходити на таблицях і муляжах зовнішні та внутрішні жіночі й чоловічі статеві органи;

 • розрізнити топографію та будову зовнішніх та внутрішніх жіночих і чоловічих статевих органів;

 • вивчати на муляжі відділи чоловічого сечівника від зовнішнього до внутрішнього вічка;

 • вивчати на муляжі сім’яний канатик та його розміщення;

 • вивчати на муляжі розміщення зовнішнього та внутрішнього м’язів-замикачів у жіночому та чоловічому сечівниках;

 • вивчати на муляжі сім’явивідні шляхи від прямих сім’яних трубочок яєчка до сечівника;

 • визначати на муляжі розміщення яєчок та над’яєчок, передміхурової залози;

 • визначати на муляжі відділи матки, шари її стінки, частини шийки матки, канал шийки матки;

 • визначати на муляжі сагітального розрізу жіночого таза розміщення органів малого таза жінки, нормальне положення матки, міхурово-маткової та прямокишково-маткової заглибини, частини склепіння піхви, вічка матки, великої та малої соромітних губ. Уміти пояснити особливості будови шийки матки до пологів та після них;

 • вивчати на муляжі зовнішні статеві органи.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Вікові особливості внутрішніх чоловічих і жіночих статевих органів.
Тема 10. Залози внутрішньої секреції. Загальний огляд залоз внутрішньої секреції. Центральні регулювальні ендокринні залози. Периферичні ендокринні залози
ЛЕКЦІЯ
Центральні регуляторні утворення ендокринних залоз: гіпоталамус (нейросекреторні ядра), гіпофіз, шишкоподібна залоза. Периферичні ендокринні залози: щитоподібна, прищитоподібні, надниркові залози (кіркова та мозкова речовина).

Органи, що об’єднують ендокринні та неендокринні функції: гонади (яєчники, яєчка), плацента, підшлункова залоза.

Гіпофіз. Мозковий придаток: розміщення, особливості будови, гормони. Аденогіпофіз. Передня частка. Горбова, проміжна, дальша частини.

Нейрогіпофіз. Задня частка. Лійка. Нервова частка. Нервова частина. Шишкоподібна залоза; Шишкоподібне тіло: розміщення, будова.

Щитоподібна залоза: топографія, форма, будова. Частка, перешийок щитоподібної залози (пірамідна частка), волокниста капсула, строма, паренхіма, часточки. Прищитоподібні залози (верхня, нижня, додаткові прищитоподібні залози), розміщення, форма, будова. Надниркові залози: розміщення, форма, будова. Кіркова речовина, особливості будови. Мозкова речовина надниркових залоз, її розміщення, особливості будови. Симпатичні параганглії.

Підшлункові острівці: розміщення, особливості будови. Одиничні гормонопродукуючі клітини: нейроендокринні клітини групи ПОДПА (АРUD) та одиничні гормонопродукуючі клітини не нервового походження.


Анатомічні терміни

Glandulae endocrinae. Hypothalamus, Hypophysis, glandula pituitaria, glandula pinealis, glandula thyroidea, glandula parathyroidea, glandula suprarеnalis, insulae pancreaticae, ovarium, testis. Adenohypophysis, lobus anterior, pars tubеralis, pars intermedia, pars distalis. Neurohypophysis, lobus posterior. Glandula thyroidea, lobus pyramidalis, isthmus glandulae thyroideae. Glandula parathyroidea superior, glandula parathyroidea inferior. Glandula suprarenalis. Cortex, medulla.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка