Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка4/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ
Фізіологічне акушерство

 1. Акушерство як наука. Історія розвитку акушерства.

 2. Жіноча консультація — важлива ланка в системі надання акушерсько-гінекологічної допомоги; основні завдання та принципи роботи.

 3. Пологовий будинок: структура, принципи організації, спеціалізована спрямованість. Обов’язки та обсяг роботи акушерки в пологовому будинку.

 4. Організація допомоги в пологах у сільській місцевості. ФАП, принципи роботи.

 5. Акушерка, рівень її підготовки. Медична допомога в акушерстві.

 6. Принципи асептики й антисептики в акушерстві. Профілактика септичних інфекцій у пологовому будинку.

 7. Анатомія зовнішніх статевих органів жінки.

 8. Анатомія внутрішніх статевих органів жінки.

 9. Періоди життя жінки. Гігієна жінки в різні періоди її життя. Організація кімнат особистої гігієни.

 10. Нормальний менструальний цикл. Циклічні зміни в організмі жінки. Нейрогуморальна регуляція менструального циклу.

 11. Яєчниковий і матковий цикли.

 12. Жіночий таз: будова, відділи, розміри та вимірювання великого таза.

 13. Малий таз: площини, розміри, значення розмірів для прогнозу пологів.

 14. Запліднення. Елементи плідного яйця, їх будова та функції. Імплантація плодового яйця.

 15. Плід у різні терміни вагітності. Ознаки зрілості плода.

 16. Плід — об'єкт пологів.

 17. Перинатологія. Принципи антенатальної охорони плода.

 18. Діагностика ранніх термінів вагітності, сучасні методи діагностики.

 19. Методика обстеження вагітної, визначення терміну декретної відпустки і майбутніх пологів.

 20. Гігієна вагітної. Режим харчування в першій і другій половині вагітності.

 21. Фізіопрофілактична підготовка вагітних до пологів: суть методу; зміст занять у жіночій консультації та пологовому будинку. Заняття з вагітними в «Школі відповідального батьківства».

 1. Приймання і санітарне оброблення роділь. Лікувально-охоронний режим пологового будинку.

 1. Пологи: провісники, перебіг I періоду в тих, хто народжує вперше, і у тих, хто народжує повторно. Прелімінарний період.

 2. Партнерські пологи, особливості ведення пологів. Значення партограми.

 3. Перебіг і ведення II періоду пологів.

 4. Передній вид потиличного передлежання. Біомеханізм пологів. Діагностика.

 5. Задній вид потиличного передлежання. Біомеханізм пологів. Діагностика.

 6. Перебіг і ведення III періоду пологів: вичікувальне і активне ведення.

 7. Перебіг і ведення раннього післяпологового періоду.

 8. Первинний туалет новонародженого. Тепловий ланцюжок.

 9. Нормальний післяпологовий період. Зміни в організмі породіль. Догляд за породіллею. Грудне вигодовування.


Патологічне акушерство

 1. Тазове передлежання: класифікація, діагностика, перебіг і ведення вагітності та пологів. Біомеханізм пологів. Ручна допомога за Цов’яновим при чисто сідничному передлежанні. Класична ручна допомога.

 2. Багатоплідна вагітність: діагностика, перебіг і ведення вагітності та пологів.

 3. Гестоз першої половини вагітності: етіопатогенез, клінічна картина, діагностика, лікування. Роль фахівців жіночої консультації в профілактиці гестозу. Прегестоз.

 4. Прееклампсія, еклампсія: етіопатогенз, клінічна картина, діагностика, сучасні принципи лікування, профілактика.

 5. Профілактика пізнього гестозу. Чинники підвищеного ризику виникнення гестозу; особливості диспансерного нагляду. Роль акушерки у виявленні та обстеженні вагітних із гестозом.

 6. Вплив серцево-судинних захворювань на перебіг вагітності і пологів. Ведення вагітності і пологів у хворих на грип, вірусний гепатит, туберкульоз, токсоплазмоз; особливості ведення.

 7. Венеричні хвороби і вагітність: вплив на плід, ознаки природженого сифілісу, особливості ведення вагітності та пологів.

 8. Вагітність та ізосерологічна несумісність крові матері і плода за резус-належністю і групами крові. Ведення вагітності, профілактика резус-конфлікту.

 9. Вагітність при гінекологічних захворюваннях (інфантилізм статевих органів, вади розвитку, запальні захворювання, доброякісні пухлини матки і придатків): діагностика, прогноз, ведення вагітності і пологів.

 10. Дистрес плода і асфіксія новонародженого: етіологія, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика.

 11. Багатоводдя, маловоддя: діагностика, несвоєчасне вилиття навколоплідних вод, ускладнення в пологах.

 12. Смерть плода: діагностика, профілактика, зміни плода після смерті.

 13. Трофобластичні захворювання (міхуровий занос): діагностика, лікування, профілактика.

 14. Аномалії розвитку і прикріплення плаценти й пуповини: ускладнення під час вагітності та пологів.

 15. Мимовільний аборт: причини, клінічна картина, акушерська тактика, консервативні та оперативні методи лікування, чинники підвищеного ризику.

 16. Передчасні пологи: причини, клінічна картина, особливості ведення, профілактика перинатальної смертності, роль акушерки.

 17. Переношування вагітності: етіопатогенез, діагностика, ознаки переношеного новонародженого, особливості ведення пологів, роль акушерки в її профілактиці.

 18. Патологія пологової діяльності: класифікація, етіологія, діагностика, загальні принципи консервативного лікування.

 19. Вузький таз: класифікація, діагностика, ускладнення під час вагітності та пологів, функціональна діагностика вузького таза під час пологів.

 20. Загальнорівномірнозвужений таз: характеристика, особливості біомеханізму пологів, перебіг і ведення вагітності та пологів.

 21. Простий плоский таз: характеристика, особливості біомеханізму пологів, перебіг і ведення вагітності та пологів.

 22. Плоскорахітичний таз: характеристика, ведення вагітності та пологів, особливості біомеханізму пологів.

 23. Пердньоголовне передлежання: діагностика, біомеханізм пологів, перебіг і ведення пологів.

 24. Лицьове передлежання: діагностика, біомеханізм пологів, перебіг і ведення пологів.

 25. Лобове передлежання: діагностика, перебіг пологів, акушерська тактика.

 26. Поперечне і косе положення плода: етіологія, діагностика, ускладнення, профілактика.

 27. Задавнене поперечне положення плода: причини, діагностика, ускладнення, профілактика.

 28. Передлежання плаценти: причини, діагностика під час вагітності і пологів, клінічна картина, перебіг, ведення пологів.

 29. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти: етіопатогенез, діагностика, лікування, профілактика, тактика акушерки.

 30. Патологія послідового (III) періоду пологів: етіопатогенез, клінічна картина, наслідки, діагностика причин, лікування. Роль акушерки у виявленні та діагностиці патології.

 31. Кровотечі у ранній післяпологовий період: причини, патогенез, послідовність надання невідкладної медичної допомоги в разі порушення скоротливої активності матки. Роль акушерки в профілактиці кровотечі.

 32. Пізні післяпологові кровотечі: причини, клінічна картина, діагностика, лікарська тактика, профілактика.

 33. Геморагічний шок, етіопатогенез, діагностика, стадії. Основні принципи надання невідкладної долікарської допомоги при акушерських кровотечах у місті та селі. Лікарська тактика до транспортування і під час нього.

 34. Розрив шийки матки в пологах: класифікація, локалізація, клінічна картина, ранні та віддалені ускладнення, лікарська тактика. Роль акушерки в профілактиці розривів шийки матки і ускладнень.

 35. Розрив промежини і піхви: причини, ступінь, клінічна картина загрозливого розриву промежини, акушерська тактика. Роль акушерки в профілактиці розривів промежини.

 36. Розрив матки: класифікація, клінічна картина загрозливого розриву матки і розриву, що стався; тактика акушерки під час загрозливого розриву матки: профілактика розривів у жіночій консультації, ФАПі, пологовому будинку.

 37. Післяпологові септичні захворювання: етіологія, класифікація, клінічна картина, лікування на перших етапах поширення інфекції.

 38. Третій і четвертий етапи поширення інфекції при післяпологових септичних захворюваннях: клінічна картина, діагностика, принципи лікування, реабілітація породіль.

 39. Післяпологовий мастит: профілактика, лікування.

 40. Акушерські операції — класифікація, показання, умови, протипоказання.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Ведення журналів обліку у пологовому будинку.

 2. Ведення журналів обліку у жіночій консультації.

 3. Оформлення документації при виписуванні породіллі з пологового будинку.

 4. Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і породіллі (ф. III/о).

 5. Оформлення паспортної частини історії пологів.

 6. Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого.

 7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної.

 8. Проведення зовнішнього акушерського дослідження (прийоми Леопольда — Левицького).

 9. Вислуховування серцебиття плода.

 10. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, індексу Соловйова.

 11. Вимірювання діагональної кон’югати.

 12. Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза.

 13. Вимірювання ОЖ, ВСДМ.

 14. Огляд шийки матки за допомогою піхвових дзеркал.

 15. Техніка бімануального дослідження.

 16. Зовнішній огляд хворих вагітних.

 17. Визначення терміну пологів і терміну декретної відпустки.

 18. Визначення тривалості переймів і пауз між ними.

 19. Якісне визначення білка в сечі.

 20. Підготовка роділлі до пологів.

 21. Туалет роділлі.

 22. Підготовка акушерки до приймання пологів.

 23. Приймання пологів (на фантомі) при головному передлежанні.

 24. Первинний туалет новонародженого, оброблення пуповини.

 25. Профілактика бленореї новонароджених.

 26. Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого.

 27. Виявлення ознак відокремлення плаценти.

 28. Застосування зовнішніх прийомів виділення плаценти.

 29. Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок.

 30. Визначення крововтрати в послідовий і ранній післяпологовий періоди.

 31. Проведення профілактики кровотечі в III період пологів.

 32. Методи зупинення кровотечі в ранній післяпологовий період.

 33. Застосування на фантомі техніки ручного дослідження порожнини матки, відокремлення посліду, зовнішньо-внутрішнього масажу матки на кулаці.

 34. Діагностика неправильних положень плода.

 35. Встановлення ступенів розгинальних передлежань.

 36. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у разі загальнорівномірнозвуженого, плоскорахітичного, простого плоского таза.

 37. Визначення ознак Вастена і розміру Цангемейстера.

 38. Застосування техніки класичної ручної допомоги при тазовому передлежанні.

 39. Підготовка шийки матки до індукції пологів.

 40. Застосування техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному передлежанні.

 41. Підготовка медичних інструментів до накладання швів на промежину.

 42. Накладання швів на промежину у разі розриву І—II ступеня.

 43. Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової діагностики.

 44. Підготовка медичного набору до реанімації новонароджених.

 45. Складання набору до надання невідкладної допомоги при тяжких формах гестозу.

 46. Заповнення партограм.

 47. Активне ведення III періоду.

ЛІТЕРАТУРА
Основна
Акушерство: підручник / За ред. В.І. Грищенка. — К.: Медицина, 2009.

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. — К.: ВСВ “Медицина”, 2011.

Назарова I.Б. Невiдкладнi стани в акушерствi. К.: Медицина, 2006.

Назарова I.Б., Самойленко В.Б. Фiзiологiчне акушерство. К.: Медицина, 2009.

Самойленко В.Б., Назарова I.Б., Шембелев I.Г., Муштенко Н.П. Патологiчне акушерство і оперативне акушерство: підручник. К.: Медицина, 2012.

Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД. Профілактика. Лікування. Реабілітація. — К.: Медицина, 2006.

Степанківська°Г.К., Михайленко°О.Т. Акушерство. К.: Здоров’я, 2000.

Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства: навч. посібник. — 2-ге вид. — К.: ВСВ “Медицина”, 2012.
Додаткова
Жученко П.Г., Тарасюк В.І. Акушерство. — К.: Здоровя, 1995.

Назарова I.Б. Медсестринство в акушерстве. К.: Медицина, 2008.

Тарасюк В.С., Куганська Г.Б. Охорона працi у лiкувально-профiлактичних закладах. Безпека життєдiяльностi. К.: ВСВ “Медицина”, 2010.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка