Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка2/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами циклові (предметні) методичні комісії навчальних закладів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годин

1

Вступ. Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару

5

2

Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

4

3

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах

4

4

Анатомія жіночих статевих органів

4

5

Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя

7

6

Жіночий таз і тазове дно

5

7

Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної

8

8

Діагностика вагітності в різні терміни вагітності. Методика обстеження вагітних. Гігієна вагітних

5

9

Плід як об’єкт пологів

4

10

Пологи. Перший туалет новонародженого. Знеболювання пологів

5

11

Фізіологічний післяпологовий період

5

12

Тазове передлежання

5

13

Поперечне та косе положення плода

5

14

Багатоплідна вагітність

4

15

Аномалії таза

5

16

Пологи при розгинальному вставленні головки плода

5

17

Недоношування та переношування вагітності. Профілактика мимовільних абортів

7

18

Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних

10

19

Дистрес плода під час вагітності та пологів. Асфіксія новонародженого

6

20

Аномалії розвитку та захворювання елементів заплідненої яйцеклітини

6

21

Патологія пологової діяльності

6

22

Кровотечі під час вагітності та пологів

14

23

Акушерський травматизм

12

24

Післяпологові захворювання

12

25

Вплив різних захворювань жінки на перебіг вагітності і пологів

12

26

Оперативне акушерство

20

27

Невiдкладна медична допомога в акушерствi

28
Усього

213


ЗМІСТ
Вступ. Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару
Самостійна робота.
Розділ I. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
Лекція
Акушерсько-гінекологічні заклади охорони здоров’я в місті та селі; структура, функції. Спеціалізована акушерська служба в умовах міста та села. Акушерсько-гінекологічна допомога працівницям промислових підприємств.

Жіноча консультація: структура, обладнання, принципи обслуговування населення, основні напрями лікувально-профілактичної роботи.

Патронаж, санітарно-освітня робота, її облік. Соціально-правовий кабінет. Обліково-звітна документація згідно з наказами МОЗ України.

Роль акушерки у виконанні завдань жіночої консультації. Права та обов’язки акушерки. Пологовий будинок: структура, принципи організації. Зв’язки із жіночою та дитячою консультаціями. Обов’язки, обсяг роботи акушерки у відділеннях пологового будинку.

ФАП: основні завдання, надання акушерської та гінекологічної допомоги. Права та обов’язки акушерки ФАПу, ведення медичної документації, зв’язки із жіночою консультацією та пологовим будинком.

Основні законодавчі документи, які регламентують роботу закладів охорони здоров’я: чинні накази МОЗ України.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводиться у жіночій консультації, пологовому будинку.

У жіночій консультації — ознайомлення з її структурою та завданнями, участь у прийомі вагітних, хворих та проведенні профілактичних оглядів. Ознайомлення з оснащенням, обладнанням жіночої консультації, відповідною документацією, санітарно-гігієнічним режимом. Проведення патронажу.

У пологовому будинку: ознайомлення зі структурою відділень, їх оснащенням, обладнанням, документацією, функціями акушерки.

Питання охорони праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару.
Практичні навички:

 • складання паспорта дільниці;

 • заповнення документації жіночої консультації й пологового будинку, медико-санітарної частини промислових підприємств.


Розділ II. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах
Лекція
Поняття асептики й антисептики. Особливості асептики й антисептики в акушерстві. Надання акушерської допомоги в доантисептичний період. Внесок І.Ф.°Земмельвейса, А.Я.°Красовського і М.М.°Феноменова в розвиток і впровадження засобів асептики й антисептики в акушерську практику.

Особливості профілактичних заходів щодо післяпологової інфекції під час вагітності, пологів. Профілактичні заходи в післяпологовому відділені, відділенні новонароджених. Особиста гігієна медичних працівників пологового будинку.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводиться у пологовому будинку: ознайомлення із санітарно-гігієнічним режимом пологового будинку та вимогами до медичного персоналу.

Участь у проведенні передстерилізаційного оброблення інструментів; у підготовці перев’язувального матеріалу до стерилізації. Ознайомлення з роботою в стерилізаційній з паровим стерилізатором (автоклавом).

Приготування дезінфекційних розчинів. Методи оброблення рук перед проведенням огляду, веденням пологів.
Практичні навички:

 • оброблення рук перед веденням пологів.


Розділ III. Фізіологічне акушерство
Тема 1. Анатомія жіночих статевих органів
Лекція
Зовнішні статеві органи: великі та малі соромітні губи, клітор, присінок піхви, великі залози присінка, зовнішній отвір сечівника, дівоча перетинка. Анатомічна будова, функції. Внутрішні статеві органи. Піхва: будова, мікрофлора і ступінь чистоти, реакція, функції піхви. Будова та функції матки, маткових труб, яєчників.

Топографія внутрішніх статевих органів щодо суміжних органів (прямої кишки, сечового міхура і сечівника).

Зв’язковий апарат внутрішніх статевих органів, його значення.

Кровопостачання та лімфопостачання внутрішніх статевих органів. Іннервація статевих органів.

Будова та функції грудної залози.
Тема 2. Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя
Лекція
Періоди в житті жінки, їх значення, тривалість. Фізіологічний менструальний цикл: поняття про яєчниковий, матковий та піхвовий цикли. Циклічні зміни в організмі жінки, ознаки. Нейрогуморальна регуляція менструального циклу. Жіночі статеві гормони, вплив на організм жінки. Поняття про гіпоталамічний та гіпофізарний цикли. Яєчниковий цикл: фази, тривалість, вплив гормонів. Симптоми овуляції. Утворення жовтого тіла (менструації, вагітності), його значення.

Матковий і піхвовий цикли, сучасні методи дослідження. Особливості гігієни жінки під час менструації, у період статевої зрілості.

Роль акушерки в популяризації гігієнічних навичок, у проведенні санітарно-освітньої роботи.
Тема 3. Жіночий таз і тазове дно
Лекція
Таз дорослої жінки: будова окремих кісток, відділи, зовнішні розміри. Відмінність жіночого таза від чоловічого. Площини малого таза, їхні межі та розміри. Визначення діагональної та справжньої кон’югат. Провідна вісь таза, кут нахилу, їх значення.

Додаткові розміри таза: індекс Соловйова, ромб Міхаеліса, висота лобкового симфізу, розміри площини виходу з малого таза.

Тазове дно і його значення.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводяться в кабінеті доклінічної практики.

Вивчення будови й розмірів таза, м’язів тазового дна. Вимірювання діагональної кон’югати, визначення справжньої (акушерської) кон’югати. Вимірювання лобкового кута, висоти лобкового симфізу, розмірів площини виходу з малого таза на скелеті таза і акушерському фантомі. Вимірювання індексу Соловйова та ромба Міхаеліса.
Практичні навички:

 • вимірювання зовнішніх розмірів таза, їх оцінювання;

 • вимірювання індексу Соловйова;

 • вимірювання діагональної кон’югати на фантомі;

 • вимірювання ромба Міхаеліса;

 • визначення справжньої кон’югати різними способами;

 • вимірювання додаткових розмірів таза.


Тема 4. Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної
Лекція
Уявлення про фізіологію вагітності. Будова яйцеклітини і сперматозоїдів. Запліднення. Утворення оболонок, плаценти, пуповини, навколоплідних вод. Гормональна функція плаценти. Матково-плацентарний кровообіг.

Фізіологічні взаємозв’язки між плодом і материнським організмом. Уявлення про фето-плацентарний комплекс.

Адаптація організму жінки до вагітності.

Особливості адаптації організму жінки до вагітності у різні терміни. Зміни у статевих органах, грудних залозах, обміні речовин у зв’язку з вагітністю. Зміни в системах організму: нервовій, серцево-судинній, дихальній, травній, сечовій, у системі крові, кістковій тканині і зв’язковому апараті, залозах внутрішньої секреції.

Принципи антенатальної охорони плода. Групи ризику.

Плід у різні терміни вагітності.

Схема довжини і маси тіла плода в різні терміни вагітності. Особливості фізіології плода. Плацентарний кровообіг плода і новонародженого. Періоди розвитку плода. Критичні періоди вагітності. Можливість розвитку яйцеклітини поза організмом жінки.

Гігієна вагітних, режим праці та відпочинку. Особливості харчування. Підготовка грудних залоз до лактації. Профілактика маститу.
Тема 5. Діагностика вагітності в ранні та пізні терміни. Методи обстеження вагітних
Лекції
Основні ознаки, за якими діагностується вагітність, — передбачувані або сумнівні (суб’єктивні та об’єктивні); імовірні; достовірні.

Діагностика ранніх термінів вагітності за сумнівними та імовірними ознаками. Дані, які отримують при огляді за допомогою дзеркал та піхвовому дворучному дослідженні. Ознаки Снєгірьова, Гентера, Піскачека, Горвіца, Гегара. Імовірні ознаки в ранні терміни вагітності, УЗД (особливості проведення). Додаткові методи дослідження — імунологічні (кількісне та якісне визначення хоріонічного гонадотропіну); імуноферментний метод (специфічні білки вагітності). Діагностика вагітності в пізні терміни: достовірні ознаки (ворушіння плода, пальпація частин плода, вислуховування серцебиття плода).

Розміщення частин плода — членорозташування, положення, позиція, вид позиції, передлежання.

Зовнішнє акушерське дослідження — прийоми Леопольда — Левицького.

Серцебиття плода — нормальні показники, місце вислуховування.

Додаткові методи дослідження в пізні терміни— УЗД, кардіомоніторингове дослідження — кардіотокографія (КТГ). Інвазивні методи діагностики. Гормони та специфічні білки вагітності.

Методи обстеження вагітної: при взятті на облік — збирання анамнезу загального та акушерсько-гінекологічного, об’єктивне дослідження — огляд, дослідження таза та його оцінювання, вимірювання обводу живота (ОЖ) та висоти стояння дна матки (ВСДМ) у різні терміни; спеціальне акушерське дослідження: огляд за допомогою дзеркал, дворучне піхвове дослідження. Додаткові методи обстеження вагітної.

Обстеження вагітної при наступних відвідуваннях. Визначення термінів вагітності за даними анамнезу (останні менструація, овуляція, запліднення, перші рухи плода, перше відвідування): за об’єктивними даними — за розмірами матки в ранні терміни, ВСДМ над лобковим симфізом, ОЖ, за даними УЗД.

Визначення терміну вагітності за формулами Жорданія, Скульського.

Визначення дати декретної відпустки.

Визначення дати пологів — за формулою Негелє, за овуляцією, за датою зачаття, за першими рухами плода, за об’єктивними даними — ВСДМ, ОЖ, розмірами плода.

Вирахування довжини тіла плода, у тому числі за формулою Гаазе.

Визначення очікуваної маси тіла плода за формулами Жорданія, Ланковіца, Джонсона, Якубова, за таблицями Рудакова, за даними УЗД.

Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводиться в кабінеті доклінічної практики, жіночій консультації, лабораторії, кабінеті функціональної діагностики, відділенні патології вагітності.

У кабінеті доклінічної практики — відпрацювання навичок зовнішнього акушерського обстеження, вимірювання ОЖ та ВСДМ на фантомі. У жіночій консультації і відділенні патології вагітності — збирання анамнезу у вагітних, заповнення “Індивідуальної карти вагітної та породіллі” при поставленні на облік та при наступних відвідуваннях, заповнення “Обмінної карти”, огляд, зважування вагітної та вимірювання зросту, артеріального тиску на обох руках, вимірювання зовнішніх розмірів таза, їх оцінювання. Проведення запису даних у відповідну документацію.

Проведення зовнішнього акушерського дослідження — прийоми Леопольда — Левицького, вимірювання ОЖ та ВСДМ, вислуховування серцебиття плода.

Визначення очікуваної маси тіла плода за отриманими даними. Проведення огляду піхви та шийки матки за допомогою піхвових дзеркал. Визначення дати наступного відвідування. Визначення терміну пологів і надання декретної відпустки.

Ознайомлення з додатковими методами дослідження в кабінеті функціональної діагностики. Особливості проведення додаткових досліджень у ранні та пізні терміни вагітності. Виписування направлень до лабораторії.

Ознайомлення з методикою проведення занять з вагітними в “Школі відповідального батьківства”.


Практичні навички:

 • збирання анамнезу — загального та специфічного акушерсько-гінекологічного;

 • вимірювання розмірів таза, їх оцінювання;

 • вимірювання ОЖ та ВСДМ;

 • проведення зовнішнього акушерського дослідження;

 • аускультація серцебиття плода — оцінювання показників;

 • заповнення “Індивідуальної карти вагітної та породіллі”;

 • заповнення “Обмінної карти”.


Тема 6. Плід як об’єкт пологів
Лекція
Основні показники життєздатності плода — маса і довжина тіла, ознаки недоношеності, ознаки незрілості плода: довжина, маса тіла, розмір голівки, тулуба. Голівка зрілого плода — будова, шви та тім’ячка, розміри голівки плода. Розміри тулуба. Сегменти голівки. Поняття про конфігурацію голівки. Пологова пухлина, її відмінність від кефалогематоми. Відношення голівки плода до площини таза. Недоношений плід, його розміри. Поняття про незрілий плід (згідно з чинними наказами МОЗ України).
Навчальна практика під керівництвом викладача
Вивчення на фантомі будови голівки плода, її розмірів, співвідношення розмірів таза жінки та розмірів голівки плода. Сегменти голівки — визначення під час зовнішнього та піхвового дослідження.
Практичні навички:

 • визначення швів, тім’ячок голівки на муляжі;

 • відношення голівки плода до входу в таз.


Тема 7. Пологи. Перший туалет новонародженого. Знеболювання пологів
Лекції
Причини настання пологів, сучасний погляд. Механізм настання пологів та розвиток пологової діяльності. Провісники пологів, їхні ознаки. Ознаки зрілості шийки матки. Ступінь зрілості шийки матки за шкалою І.Х°Бішопа. Періоди пологів, їх тривалість. Діагностика періодів і фаз пологів.

Перший період пологів, його перебіг, механізм розкриття шийки матки, основні пологові сили, що сприяють розкриттю шийки матки. Зміни, що відбуваються у м’язах матки під час переймів (уявлення про ретракцію, контракцію, дистракцію).

Утворення нижнього сегмента матки, поняття про контракційне кільце, пояс зіткнення, розподіл навколоплідних вод на передні та задні, своєчасність вилиття вод. Особливості розкриття шийки матки в жінок, які народжують вперше, і в тих, які народжують повторно. Характеристика переймів, визначення їх тривалості та ефективності, темпи розкриття шийки матки, зовнішні ознаки відкриття вічка шийки матки.

Біомеханізм пологів при передньому і задньому видах потиличного передлежання.

Перебіг другого періоду пологів: основні зганяльні сили (уявлення про потуги), врізування та прорізування голівки плода.

Перебіг третього (послідового) періоду пологів, його тривалість, механізм і види відшарування плаценти, народження посліду.

Ведення пологів. Прийом, санітарне оброблення, загальне акушерське обстеження роділлі, заповнення відповідної документації у приймально-оглядовому відділенні.

Ведення першого періоду пологів: активна поведінка роділлі, вибір положення в пологах, спостерігання за загальним станом роділлі, розвитком пологової діяльності, часом вилиття навколоплідних вод, проведення та оцінювання зовнішнього акушерського дослідження, вислуховування серцебиття плода, латентна й активна фази.

Показання до піхвового дослідження, оцінювання даних, дотримання правил асептики, антисептики. Догляд за роділлею. Методи реєстрації скорочень матки. Визначення положень голівки щодо площини таза. Порядок записування партограми.

Ведення другого періоду пологів (період зганяння): підготовка до приймання пологів, проведення першого туалету новонародженого. Оцінювання пологової діяльності, оцінювання стану плода. Надання акушерської допомоги роділлі. Значення партнерських пологів, особливості надання допомоги.

Перший туалет новонародженого. Заповнення відповідної документації.

Ведення третього (послідового) періоду: оцінювання загального стану роділлі. Ознаки відшарування плаценти (Шредера, Альфельда, Чукалова Кюстнера, Довженка). Самостійне народження посліду. Зовнішні методи видалення посліду, що відшарувався (Абуладзе, Креде — Лазаревича). Активне ведення третього періоду пологів. Визначення крововтрати під час пологів та її оцінювання.

Знеболювання пологів. Сучасні методи знеболювання пологів. Немедикаментозні методи знеболювання Проведення занять у жіночій консультації (фізіопсихопрофілактична підготовка до пологів). Медикаментозне знеболювання. Комплексна підготовка до партнерських пологів. Методика проведення комплексної підготовки до партнерських пологів. Самознеболювання.

Показання до знеболювання пологів (у І період, у II період). Роль акушерки у знеболюванні пологів.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Відпрацювання біомеханізму пологів у передньому й задньому видах потиличного передлежання, проведення первинного оброблення новонародженого на ляльці, визначення ознак відокремлення плаценти, огляд шийки матки щодо цілості (на муляжі), підготовка до пологів медичних інструментів для прийняття пологів, інструменти для прийняття пологів, надання акушерської допомоги на фантомі, ведення пологів. Огляд пологових шляхів (на фантомі).

У пологовому будинку: робота студентів у приймально-оглядовому відділенні. Заповнення відповідної документації.

У передпологовій палаті студенти спостерігають за роділлею, вимірюють АТ, пульс, спостерігають за динамікою пологової діяльності (підрахунок тривалості переймів, інтенсивність), спостерігають за станом плода, просуванням голівки пологовим каналом, станом сечового міхура. Спостерігають за активною поведінкою роділлі, пропонують вибрати зручне положення в пологах, оформлюють партограму.

У пологовому блоці: асистування студентів під час ведення пологів, (самостійне оброблення рук, участь у наданні акушерської допомоги), студенти проводять перший туалет новонародженого. Застосування “теплового ланцюжка”. Перше прикладання новонародженого до груді.

Спостерігання за веденням третього періоду пологів, ознаками відшарування посліду і видаленням посліду, визначення цілості плаценти і крововтрати під час пологів. Беруть участь в активному веденні III періоду, огляді пологових шляхів. Спостерігання за породіллею в ранній післяпологовий період.

Ознайомлення в жіночій консультації з тематикою фізіопрофілактичних занять, комплексами вправ, заняттями з вагітними в “Школі відповідального батьківства”.

Ознайомлення у пологовому будинку з апаратурою, лікарськими засобами знеболювання; використанням їх.
Практичні навички:

 • відтворення на фантомі біомеханізмів пологів при передньому й задньому видах потиличного передлежання;

 • підготовка набору медичних інструментів для ведення пологів;

 • оброблення рук перед веденням пологів;

 • зовнішнє акушерське дослідження;

 • приймання пологів на фантомі;

 • допомога при партнерських пологах;

 • проведення першого туалету новонародженого на ляльці;

 • огляд шийки матки після пологів на фантомі;

 • санітарне оброблення роділлі;

 • участь у прийманні пологів (ведення І, II, III періодів) у пологовому блоці;

 • підрахунок переймів, їх характеристика;

 • вислуховування серцебиття плода;

 • огляд посліду, що народився;

 • контроль крововтрати;

 • заповнення відповідної документації пологового будинку;

 • визначення ознак відшарування плаценти;

 • відпрацювання методики виділення відокремленого посліду (на фантомі);

 • обробка пуповини;

 • профілактика гонобленореї;

 • антропометрія новонародженого;

 • заповнення браслеток та медальйона новонародженого;

 • ведення партограм;

 • активне ведення третього періоду пологів;

 • проведення заняття з фізіопсихопрофілактики.


Тема 8. Фізіологічний післяпологовий період
Лекція
Загальне поняття про післяпологовий період (ранній, пізній). Тривалість його. Зміни, що відбуваються в організмі жінки: інволюція матки; лохії, їх походження та характер; зміни в грудних залозах. Поняття про субінволюцію матки.

Принципи організації роботи в післяпологовому відділенні, дотримання правил асептики й антисептики, циклічність заповнення палат. Догляд за породіллею (туалет породіль і техніка його виконання).

Грудні залози, догляд за ними в післяпологовий період. Профілактика та лікування лактостазу і тріщин сосків.

Техніка прикладання дитини до груді. Зціджування молока.

Організація палат матері й дитини. Показання та протипоказання до сумісного перебування матері й дитини.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У післяпологових відділеннях студенти ознайомлюються з режимом відділення, беруть участь в огляді породіль, проведенні туалету породіль, оцінюють загальний стан породіль, ступінь інволюції матки, стан грудних залоз, вивчають техніку зціджування молока та правильного прикладання дитини до груді. Беруть участь у приготуванні дезінфекційних розчинів.
Практичні навички:


 • туалет породіль;

 • догляд за грудними залозами;

 • техніка зціджування молока;

 • оцінювання стану інволюції матки.


Розділ IV. Патологічне акушерство
Тема 9. Тазове передлежання
Лекція
Тазове передлежання: причини, класифікація, діагностика. Перебіг вагітності, можливі ускладнення, особливості спостерігання за вагітною. Роль акушерки у виявленні тазових передлежань, значення коригувальної гімнастики та повороту за Архангельським. Біомеханізм пологів при тазовому передлежанні. Перебіг пологів та можливі ускладнення, профілактика їх. Ведення пологів при тазовому передлежанні, надання допомоги за методами Цов’янова І і II, класична ручна допомога.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики: відпрацювання біомеханізму пологів, діагностика тазових передлежань, техніка надання допомоги за методами Цов’янова І при чисто сідничному передлежанні; Цов’янова II при ножних передлежаннях плода, класичної ручної допомоги.

У пологовому відділенні: участь у веденні пологів при тазовому передлежанні.

Складання плану ведення вагітності та пологів. Обговорення історій пологів, вирішення проблемних ситуацій.
Практичні навички:


 • відтворення на фантомі біомеханізму пологів при тазовому передлежанні;

 • відтворення на фантомі техніки акушерської допомоги за методами Цов’янова І при чисто сідничному передлежанні та Цов’янова II — при ножних передлежаннях і класичної ручної допомоги;

 • загальне акушерське обстеження вагітної при тазовому передлежанні;

 • піхвове дослідження при тазовому передлежанні та його оцінювання.


Тема 10. Поперечне та косе положення плода
Лекція
Причини, діагностика неправильних (поперечних та косих) положень плода. Перебіг та ведення вагітності, можливі ускладнення та їх профілактика. Госпіталізація вагітних з неправильним положенням плода.

Перебіг та ведення пологів при поперечних положеннях плода, можливі ускладнення та їх профілактика.

Задавнене поперечне положення плода, причини, діагностика, ускладнення, профілактика.

Випадіння дрібних частин плода та пуповини: діагностика, ведення пологів.

Роль акушерки ФАПу, жіночої консультації в профілактиці ускладнень при неправильних положеннях плода та їх діагностиці.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики: на фантомах з лялькою відпрацювання методики діагностики неправильних положень плода, випадіння дрібних частин плода і пуповини. Ознайомлення з методикою проведення коригувальної гімнастики. Вирішення проблемних ситуацій.

У пологовому будинку: огляд вагітних і роділь з неправильним положенням плода. Складання плану ведення вагітності і пологів. Розгляд та обговорення історій пологів.


Практичні навички:

 • зовнішнє акушерське дослідження при неправильних положеннях плода;

 • діагностика випадіння дрібних частин плода та пуповини;

 • невідкладна долікарська медична допомога при задавненому поперечному положенні плода.


Тема 11. Багатоплідна вагітність
Лекція
Багатоплідна вагітність: варіанти, причини, діагностика в різні терміни вагітності. Перебіг вагітності, можливі ускладнення під час вагітності, особливості спостерігання за вагітною.

Можливі ускладнення для матері і плода під час пологів, особливості ведення пологів.Значення своєчасної діагностики, госпіталізації в профілактиці можливих ускладнень.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводиться у відділенні патології вагітності. Студенти проводять з викладачем клінічний аналіз перебігу багатоплідної вагітності, беруть участь у веденні пологів при двійнятах або аналізують відповідні історії пологів та вирішення проблемних ситуацій.
Практичні навички:

 • зовнішнє акушерське дослідження при багатоплідді;

 • вислуховування серцебиття плодів;

 • складання плану ведення багатоплідної вагітності.Тема 12. Аномалії таза
Лекції
Поняття про анатомічно вузький таз. Історичні відомості про розвиток учення вузького таза. Класифікація за формою та ступенем звуження. Найпоширеніші форми таза (загальнорівномірнозвужений, простий плоский, плоскорахітичний, загальнозвужений плоский, поперечно звужений): анатомічна характеристика, діагностика, особливості біомеханізму пологів, можливі ускладнення.

Рідкісні форми таза.

Поняття про функціонально вузький таз. Методи виявлення функціонально вузького таза. Ведення пологів при різних формах та ступенях звуження таза. Тактика при функціонально вузькому тазі. Профілактика ускладнень під час вагітності та пологів, важливість своєчасної госпіталізації.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики студенти на фантомі вивчають форми та ступені звуження таза, відробляють особливості біомеханізмів пологів.

У пологовому блоці проводять вимірювання таза, визначення його форми, ступенів звуження, виявляють ознаки функціонально вузького таза.
Практичні навички:

 • вимірювання зовнішніх розмірів таза;

 • вимірювання діагональної кон’югати;

 • вимірювання індексу Соловйова;

 • вимірювання ромба Міхаеліса;

 • вимірювання висоти лобкового симфізу;

 • вимірювання бічної кон’югати Кернера;

 • вимірювання розмірів площини виходу з малого таза;

 • визначення ознаки Вастена, розміру Цангемейстера;

 • вимірювання лобкового кута;

 • визначення справжньої кон’югати;

 • відтворення на фантомі біомеханізмів пологів при простому, плоскому, загальнорівномірнозвуженому та плоскорахітичному тазі.


Тема 13. Пологи при розгинальному вставленні голівки плода
Лекція
Поняття про розгинальне вставлення голівки плода, класифікація. Біомеханізм пологів при розгинальних вставленнях голівки плода. Діагностика та ведення пологів при розгинальних вставленнях голівки. Можливі ускладнення та їх профілактика.

Поняття про високе пряме та низьке поперечне стояння голівки. Виявлення груп підвищеного ризику щодо розгинальних вставлень голівки.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики на фантомі студенти вивчають та відпрацьовують біомеханізм пологів при розгинальних вставленнях, діагностують ступінь розгинання, асинклітичне вставлення.

Ознайомлення з навчальними історіями пологів, вирішення проблемних ситуацій.
Практичні навички:

 • діагностика розгинальних вставлень голівки плода за допомогою зовнішнього акушерського дослідження;

 • відтворення на фантомі біомеханізму пологів при різних ступенях розгинання голівки: передньоголовне, лобове, лицьове передлежання голівки плода;

 • діагностика розгинальних вставлень за допомогою піхвового дослідження;

 • відтворення ведення пологів на фантомі при розгинальному вставленні;

 • вирішення проблемних ситуацій.


Тема 14. Недоношування та переношування вагітності. Профілактика мимовільних абортів
Лекція
Уявлення про недоношування та переношування вагітності. Сучасний погляд на причини цієї патології. Виявлення груп підвищеного ризику, особливості спостерігання в жіночій консультації.

Класифікація недоношування за терміном вагітності (ранній мимовільний аборт, пізній мимовільний аборт, передчасні пологи).

Клінічна картина мимовільного аборту, класифікація за стадіями, діагностика, акушерська тактика, невідкладна медична допомога, можливі ускладнення.

Сучасні методи лікування недоношування (консервативне та оперативне).

Профілактика недоношування вагітності та можливих ускладнень. Виявлення груп підвищеного ризику.

Ознайомлення з чинним наказом МОЗ України.

Передчасні пологи: клінічна картина, діагностика.

Особливості ведення І періоду пологів (при цілих навколоплідних водах, у разі вилиття навколоплідних вод), II періоду пологів (профілактика перинатальної смертності).

Переношування вагітності. Етіопатогенетичні фактори, діагностика під час вагітності, пологів і після народження дитини (лабораторна діагностика, цитологічне дослідження піхвових мазків, біологічна готовність шийки матки до пологів).

Показання та методи пологозбудження при переношуванні. Методи індукції пологів.

Виявлення груп підвищеного ризику щодо переношування вагітності та проведення профілактики переношування.

Ознайомлення з чинним наказом МОЗ України.


Навчальна практика під керівництвом викладача
У пологовому будинку студенти спостерігають за особливостями перебігу та ведення І, II та III періодів пологів. Складають план ведення передчасних пологів, проведення інтранатальної охорони плода.

У відділені патології вагітності спостерігають за вагітними із загрозою переривання вагітності.

Спостерігають за вагітними з переношуванням (обстеження вагітних, виявлення ознак переношування, виявлення готовності шийки матки до пологів), підготовкою до індукції пологів, складанням схеми пологозбудження. Індукція пологів за згодою жінки, методи.

Можливі ускладнення в І і II періоди пологів у роділлі і плода, їх профілактика. Ознайомлення з ознаками переношування з боку плода, плаценти, пуповини, навколоплідних вод.


Практичні навички:

 • оцінювання зрілості шийки матки за Бішопом і підготовка до індукції пологів (медикаментозний і немедикаментозний методи);

 • визначення тривалості переймів, їх оцінювання;

 • виявлення вагітних групи ризику щодо недоношування та переношування вагітності.


Тема 15. Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних
Лекції
Поняття про гестоз. Сучасні теорії етіопатогенезу гестозу вагітних. Клінічна класифікація: ранні гестози (блювання, слинотеча); гестоз пізній, класифікація ВООЗ (гіпертензивні розлади у вагітних, прееклампсія, еклампсія). Рідкісні форми гестозу (дерматози, бронхіальна астма, тетанія, остеомаляція, поліневрит, гостра жовта дистрофія печінки).

Ранні гестози (блювання, слинотеча): діагностика, клінічний перебіг, принципи комплексного стаціонарного лікування за стадіями (усунення несприятливих умов навколишнього середовища, впливу на ЦНС, патологічних умовних рефлексів, причин гестозу, боротьба з голодуванням і зневодненням, загальнозміцнювальне лікування). Прогноз раннього гестозу, вирішення питання про своєчасне переривання вагітності. Особливості обстеження, диспансеризації та спостереження за вагітними з гестозами першої половини вагітності.

Роль акушерки жіночої консультації, ФАПу у профілактиці раннього гестозу вагітних.

Гестоз другої половини вагітності (пізній): клінічні форми, перебіг, уявлення про чисті і поєднані форми, моно- і полісимптомний гестоз: клінічна картина; оцінювання ступеня тяжкості гестозу за шкалою Вітлінгера; індекси гестозу. Сучасні методи діагностики. Диференціальна діагностика клінічних форм гестозу та екстрагенітальної патології. Особливості виявлення, спостереження, диспансеризації за вагітними з гестозами другої половини вагітності.

Роль акушерки жіночої консультації, ФАПу у профілактиці та виявленні пізніх гестозів.

Уявлення про інтенсивну терапію при тяжких формах гестозу. Принципи комплексної інтенсивної терапії при пізніх гестозах вагітних з урахуванням форми, ступеня тяжкості перебігу, поєднання з екстрагенітальною патологією:

 1. забезпечення суворого лікувально-охоронного режиму;

 2. нормалізація функцій ЦНС та профілактика еклампсії;

 3. забезпечення зниження артеріального тиску за допомогою спазмолітичних і гіпотензивних засобів;

 4. поліпшення мікроциркуляції та дезінтоксикації шляхом уведення білкових препаратів, плазми і кровозамінних засобів, магнію сульфату;

 5. зменшення проникності стінок судин;

 6. усунення набряків за допомогою діуретичних засобів;

 7. усунення ацидозу, гіпоксії, корекція всіх видів обміну;

 8. нормалізація коагуляційних властивостей крові;

 9. підтримка функцій життєво важливих органів;

 10. усунення дистресу і затримки внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР);

 11. індивідуальний підхід до методів розродження (переважно через природні пологові шляхи).

Особливості ведення пологів при гестозі. Моніторинг стану роділлі та стану плода. Показання до оперативного розродження. Протипоказання до транспортування. Роль акушерки пологового будинку у виявленні, спостеріганні, обстеженні, догляді та лікуванні вагітних з гестозом.

Профілактика гестозу. Група підвищеного ризику щодо гестозу.

Особливості диспансерного спостерігання, лікування у ФАПі, жіночій консультації.

Поняття про прегестоз: визначення, виявлення груп підвищеного ризику, тактика акушерки.

Вплив гестозу вагітних на плід.

Реабілітація жінок, які перенесли пізній гестоз.

Ознайомлення з чинним наказом МОЗ України.

Гіпертензивні розлади під час вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У жіночій консультації: узяття вагітних на диспансерний облік, виявлення вагітних з підвищеним ризиком щодо гестозу. Оформлення документації (заповнення журналів обліку, індивідуальних карт вагітних тощо). Виявлення вагітних із гестозом. Складання плану ведення вагітних групи підвищеного ризику. Направлення на стаціонарне лікування вагітних з прегестозом і гестозом. Проведення бесід із вагітними про гігієну вагітності, профілактику гестозу, негативний вплив нікотину і алкоголю, наркотичних речовин.

Робота у відділенні патології вагітності, палатах інтенсивної терапії пологового будинку: ознайомлення з лікувально-охоронним режимом відділень, роботою акушерки на посту і в процедурному кабінеті, участь у лікарському обході. Спостерігання та догляд за вагітними з гестозом. Ознайомлення з роботою акушерки в палаті інтенсивної терапії. Обговорення клінічного перебігу різних видів гестозу у вагітних, схем лікування.

Вивчення особливостей ведення пологів, перебіг післяпологового періоду, спостерігання та догляд за хворими.

Роль акушерки в спостеріганні і догляді за вагітними з тяжкими формами гестозу.
Практичні навички:

 • вимірювання маси тіла вагітних;

 • визначення погодинного діурезу;

 • якісне визначення білка в сечі;

 • уведення роторозширювача та язикотримача (на фантомі);

 • набір лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги.


Тема 16. Дистрес плода при вагітності та під час пологів. Асфіксія новонародженого
Лекція
Дистрес плода: причини, патогенез, класифікація, ступінь тяжкості, методи діагностики (ЕКГ, ФКГ, УЗД, амніоскопія, фетоскопія, кордоцентез, БПП, допплєрометрія). Поняття про біофізичний профіль плода. Тактика при дистресі плода.

Виявлення групи підвищеного ризику, проведення профілактики дистресу плода.

Асфіксія новонародженого: причини, оцінювання за шкалою Апгар, методи реанімації, особливості догляду. Ознайомлення з чинним наказом МОЗ України.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Ознайомлення з діагностикою, лікуванням і профілактикою дистресу плода. Догляд за новонародженими залежно від оцінювання його стану за шкалою Апгар.

Реанімація новонародженого (відсмоктування слизу, подавання зволоженого кисню, штучна вентиляція легень, інфузійна терапія, краніоцеребральна гіпотермія) — на фантомі.
Практичні навички:

 • уміння оцінювати допплєрометрію;

 • вміння оцінювати аускультацію серцевої діяльності;

 • надання невідкладної медичної допомоги новонародженому (на фантомі);

 • оцінювання стану новонародженого за шкалою Апгар;

 • закритий масаж серця на фантомі.


Тема 17. Аномалії розвитку та захворювання елементів заплідненої яйцеклітини
Лекція
Загальні дані про патологію заплідненої яйцеклітини. Аномалії розвитку плода (бласто-, ембріо-, фетопатії). Вплив шкідливих чинників на розвиток плода, критичні періоди вагітності, шкідливі чинники (ускладнення вагітності, екстрагенітальні захворювання, дистрес плода, неповноцінне харчування, іонізуюче випромінювання), вік батьків, влив нікотину, наркотичних речовин та алкоголю.

Аномалії пуповини, амніона (маловоддя, багатоводдя), плаценти. Внутрішньоутробна загибель плода (етіологія, діагностика, профілактика).

Вади розвитку плода, медико-генетична діагностика, акушерська тактика. Методи діагностики фетоплацентарної недостатності: інструментальні (амніоскопія, УЗД, сканування), цитологічні (піхвовий мазок, цитологія навколоплідних вод), електрофізіологічний (ФКГ, ЕКГ), ендокринологічний (естріол, хоріонічний лактосоматотропін).

Роль акушерки в перинатальній охороні плода.

Трофобластичні захворювання (міхуровий занос, хоріонепітеліома). Діагностика, принципи лікування, профілактика, прогноз. Диспансеризація.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка