Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка1/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України
Акушерство

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010105 “Акушерська справа”


Київ


2011

АКУШЕРСТВО
Укладачі:
І.Б. Назарова голова циклової комісії з акушерства та гінекології, дерматовенерології, заслужений працівник освіти АРК, викладач-методист, викладач вищої категорії КРВНЗ “Кримський медичний коледж”;

Л.В. Лушпайвикладач-методист, викладач вищої категорії Кримського вищого навчального закладу “Кримський медичний коледж”;

В.М. Плотникова — викладач вищої категорії КВНЗ “Кримський медичний коледж ім. Г.К. Петрової”, заслужений лікар АР Крим;

О.В. Степанківська викладач вищої категорії Київського медичного коледжу № 3;

О.Й. Кесарчук — викладач І категорії Київського медичного коледжу № 3;

Т.П. Канабас викладач І категорії Київського медичного коледжу № 3.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії з акушерства, гінекології, дерматовенерології Кримського вищого навчального закладу “Кримський медичний коледж” 22.06.2011 р., протокол № 11, та рекомендовано до затвердження опорною цикловою комісією ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації 15.10.2011 р., протокол № 3.
Рецензент:
Ю.К. Памфаміров — доцент кафедри акушерства та гінекології ДУ “Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського”;

В.М. Ніколаєв — завідувач відділення патології вагітності міського клінічного пологового будинку № 2 м. Сімферополя, лікар І категорії;

В.Б. Самойленко — голова циклової методичної комісії професійної і практичної підготовки акушерсько-гінекологічного циклу, викладач-методист, викладач вищої категорії Кременчуцького медичного коледжу;

Н.П. Муштенко — викладач-методист, викладач вищої категорії з акушерства та гінекології Кременчуцького медичного коледжу;

Н.Н. Полстянковикладач вищої категорії з акушерства та гінекології КВНЗ “Севастопольський медичний коледж ім. Жені Дерюгіної”.
© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальну програму з дисципліни “Акушерство” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010105 “Акушерська справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

Завдання вивчення дисципліни — підготувати кваліфікованих акушерок до самостійної роботи в умовах фельдшерсько-акушерського пункту (ФАПу) для роботи в лікувально-профілактичних закладах.

Програмою передбачено теоретичні та практичні заняття, самостійну позааудиторну роботу студентів. Теоретичні й практичні заняття рекомендовано проводити паралельно. Теоретичні заняття рекомендовано проводити за лекційним методом. Практичні заняття передбачено проводити в кабінетах доклінічної практики та відділеннях пологового будинку. На практичних заняттях студенти закріплюють набуті теоретичні знання, відпрацьовують практичні навички, передбачені програмою.

Теми й години для самостійного поглибленого вивчення студентами окремих тем розподіляють циклові комісії навчального закладу. Для перевірки закріплення теоретичних знань і практичних навичок, самостійної роботи студентів рекомендовано проводити контроль знань.Циклові комісії можуть вносити зміни до змісту програми, розподілу навчальних годин та черговості вивчення тем у межах загального бюджету часу, передбаченого навчальним планом. Внесені зміни мають бути обґрунтованими та затвердженими керівництвом навчального закладу.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • історію розвитку акушерства в Україні та світі;

 • основні нормативні документи з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах, з організації роботи пологових та гінекологічних відділень, жіночих консультацій, ФАПів;

 • сучасну організацію надання акушерсько-гінекологічної допомоги в місті та селі;

 • медичну деонтологію та її особливості в акушерстві і гінекології;

 • правила техніки безпеки при роботі з медичними інструментами та обладнанням;

 • особливості підготовки вагітних, роділь та породіль до проведення додаткових методів обстеження;

 • фізіологічні та патологічні зміни, що відбуваються в організмі жінки під час вагітності, пологів, у післяпологовий період;

 • основні захворювання та ускладнення, що пов’язані з вагітністю і пологами та найчастіше трапляються в акушерській практиці.


Студенти повинні вміти:

 • оформляти медичну документацію;

 • проводити загальне та спеціальне обстеження вагітних, роділь, породіль;

 • надавати долікарську допомогу роділлям та новонародженим;

 • діагностувати ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду і надавати невідкладну долікарську допомогу;

 • готувати жінку та все необхідне до проведення акушерських операцій і асистувати при цьому;

 • здійснювати догляд за хворими вагітними, породіллями, виконувати призначення лікаря;

 • проводити санітарно-освітню роботу.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • досягнення медицини, що втілюються в практику охорони здоров’я України;

 • нові лікарські засоби й методи їх застосування;

 • нові методи діагностики з виявлення акушерської патології;

 • показник народжуваності в регіоні та Україні в цілому.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема


Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Практичні заняття під керівництвом викладача

Самостійна робота
Вступ. Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару

55
Розділ І. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

14

2

8

4
Розділ ІІ. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах.

13

2

7

4
Розділ ІІІ. Фізіологічне акушерство

1

Анатомія жіночих статевих органів

6

24

2

Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя

9

27

3

Жіночий таз і тазове дно

15

2

8

5

4

Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної

10

28

5

Діагностика вагітності в різні терміни вагітності. Методика обстеження вагітних

29

6

18

5

6

Плід як об’єкт пологів

9

2

3

4

7

Пологи. Перший туалет новонародженого. Знеболювання пологів

39

10

24

5

8

Фізіологічний післяпологовий період

15

2

8

5
Розділ IV. Патологічне акушерство

9

Тазове передлежання

14

2

7

5

10

Поперечне та косе положення плода

14

2

7

5

11

Багатоплідна вагітність

12

2

6

4

12

Аномалії таза

16

4

7

5

13

Пологи при розгинальному вставленні головки плода

14

2

7

5

14

Недоношування та переношування вагітності. Профілактика мимовільних абортів

21

6

8

7

15

Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних

42

8

24

10

16

Дистрес плода під час вагітності та пологів. Асфіксія новонародженого

14

2

6

6

17

Аномалії розвитку та захворювання елементів заплідненої яйцеклітини

8

26

18

Патологія пологової діяльності

15

2

7

6

19

Кровотечі під час вагітності та пологів

53

8

31

14

20

Акушерський травматизм

30

4

14

12

21

Післяпологові захворювання

34

6

16

12

22

Вплив різних захворювань жінки на перебіг вагітності і пологів

41

8

21

12
Розділ V. Оперативне акушерство

47

6

21

20
Розділ VI. Невідкладна медична допомога в акушерстві

82

16

38

28
Самостійна робота


213
Усього

621

112

296

213
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка