Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка3/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5

Тема 6.2. Інфузійна терапія
Лекція
Інфузійно-трансфузійна терапія в сучасній хірургії, реаніматології та інтенсивному лікуванні.

Правові аспекти гемотрансфузій. Шляхи введення інфузійних речовин. Алгоритм заходів з проведення гемотрансфузій. Показання, протипоказання до переливання крові та її компонентів. Основи ізосерології. Поділ груп крові за системою АВ0 та системою резус. Визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток та цоліклонів анти-А і анти-В реагентів. Поняття про резус-фактор.

Визначення резус-належності експрес-методом стандартними антирезусними сироватками і цоліклональними D і C реагентами.

Умови зберігання крові, визначення якості крові та препаратів крові.Необхідні проби на сумісність еритроцитної маси донора й реципієнта. Методи й техніка гемотрансфузій. Помилки та ускладнення під час переливання препаратів крові. Догляд за хворими під час і після гемо­трансфузії, лабораторний контроль. Донорство та його джерела. Необхідність обстеження донорів на вірусний гепатит, СНІД, сифіліс. Компоненти й препарати крові, їхнє клінічне застосування. Документація при гемотрансфузіях. Кровозамінники та гемокоректори. Класифікація розчинів за групами. Поняття про повне та часткове парентеральне харчування. Ускладнення в разі переливання кровозамінників, перша медична допомога при цьому.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики. Визначення груп крові за системою АВ0 стандартними гемаглютинуючими сироватками та цоліклональними реагентами анти-А і анти-В. Визначення резус-належності за допомогою універсальної антирезусної сироватки D та цоліклональних реагентів анти-D-супер і анти-С-супер. Проведення проб на сумісність крові донора та реципієнта. Визначення придатності консервованої крові та її препаратів.

У стаціонарі. Участь у визначенні групи крові та резус-належності донора й хворого, проведення проб на індивідуальну сумісність, резус-сумісність, біологічної проби. Догляд за хворими під час і після переливання крові. Участь у заповненні документації. Робота в маніпуляційному кабінеті та пункті взяття крові.
Практичні навички:

 • визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток і цоліклонів анти-А та анти-В реагентів;

 • макроскопічне оцінювання крові до переливання;

 • засвоєння алгоритму переливання крові;

 • засвоєння положень чинних наказів МОЗ України;

 • визначення резус-фактора крові експрес-методом;

 • проведення проб на сумісність еритроцитної маси донора та реципієнта (на індивідуальну та резус-сумісність, біологічної проби);

 • догляд за хворими під час і після переливання еритроцитарної маси та інших препаратів крові;

 • ведення документації переливання препаратів крові та кровозамінників;

 • тактика фельдшера в разі виникнення ускладнень під час переливання крові.


Тема 7. Оперативна хірургічна техніка
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики. Поняття про хірургічну операцію та оперативну хірургію. Види хірургічних операцій: залежно від терміновості, за методами видалення патологічного вогнища, реконструктивні та пластичні. Сучасний загальний хірургічний інструментарій: для розсікання і зшивання тканин, для захоплення і фіксації, для розширення рани, спинення кровотечі. Спеціальний інструментарій для операцій на окремих органах. Елементи операцій: розсікання тканини, гемостаз, фіксація тканин, видалення патологічного вогнища, з’єднання та дренування рани. Вивчення хірургічного інструментарію — загального та спеціального. Складання наборів інструментів для операцій на кістках, органах черевної та грудної порожнин, для трепанації черепа, трахеостомії, первинного хірургічного оброблення рани, скелетного витяжіння, венесекції. Формування пакетів для тимчасових невідкладних оперативних втручань. Робота в операційній і перев’язочній. Участь у підготовці та відбиранні інструментів для операцій. Використання загального хірургічного інструментарію під час роботи в перев’язочній і догляду за хворими.
Практичні навички:

 • складання наборів інструментів для первинного хірургічного оброблення ран;

 • складання наборів інструментів для операцій на кістках;

 • складання наборів інструментів для операцій на органах черевної порожнини;

 • складання наборів інструментів для операцій на органах грудної порожнини;

 • складання наборів інструментів для трепанації черепа;

 • складання наборів інструментів для трахеостомії;

 • складання наборів інструментів для лапаротомії, апендиктомії, грижосіченні;

 • складання наборів інструментів для операцій на прямій кишці;

 • складання наборів інструментів для розтину гнояка;

 • складання наборів інструментів для скелетного витяжіння;

 • складання наборів інструментів для венесекції;

 • формування пакетів для тимчасових хірургічних втручань;

 • накладання вузлових швів на шкіру на муляжі;

 • зняття швів на муляжі.


Тема 8. Хірургічна діяльність на основних етапах лікування
Тема 8.1. Загальні принципи надання першої медичної допомоги
Лекція
Перша медична допомога. Рівні надання допомоги — від само- та взаємодопомоги до спеціалізованої медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Завдання першої медичної допомоги: профілактика небезпечних ускладнень, травм, термінальних станів та гострих захворювань. Організаційні та лікувальні принципи надання першої медичної допомоги (сортування травмованих, черговість надання допомоги, її обсяг залежно від етапності та характеру).


Тема 8.2. Амбулаторна хірургія
Лекція
Структура хірургічної служби поліклініки, травматологічного пункту, фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП). Обсяг консервативного та оперативного лікування хворих. Організація й оснащення хірургічного кабінету. Порядок приймання хворих і проведення невідкладної допомоги й планових операцій. Порядок госпіталізації хворих для планових і екстрених операцій. Диспансеризація хірургічних хворих. Документація в поліклініці.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Участь у роботі хірургічного кабінету амбулаторії (поліклініки) та допомога хірургу поліклініки.

Обстеження хворого й діагностика хірургічних захворювань.

Заповнення медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого.

Вивчення документації хірургічного кабінету.


Практичні навички:

 • участь у роботі хірургічного кабінету амбулаторії (поліклініки);

 • участь в обстеженні хворого і діагностика хірургічних захворювань;

 • заповнення медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого.


Тема 8.3. Деонтологія в хірургії
Самостійна робота
Деонтологія — обов’язковий аспект медичної діяльності. Специфічність хірургічної деонтології. Професійна медична етика в хірургії. Завдання хірургічної деонтології — стабілізація й охорона психіки хворого в передопераційний та післяопераційний періоди. Важливість психоемоційних чинників та лікарської терапії для успіху хірургічного лікування. Роль фельдшера у створенні здорових взаємовідносин у медичному закладі.
Тема 8.4. Лікування хворого в хірургічному відділенні. Діагностика хірургічних захворювань
Лекція
Роль діагнозу в лікуванні хворого. Особливості амбулаторної та стаціонарної діагностики хірургічних хворих. Загальноклінічні методи обстеження хворих: знайомство з хворим, збирання анамнезу захворювання та життя, даних об’єктивного дослідження органів і систем, місць патологічного вогнища, лабораторні й спеціальні методи дослідження. Методика оформлення й ведення історій хвороб, необхідний мінімальний обсяг лабораторних та інших методів обстеження хворих. Організація та послідовність проведення діагностики обстеження пацієнтів. Підготовка хворого до спеціальних досліджень. Участь фельдшера в обстеженні хворих та оформленні відповідної документації.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Участь у заповненні медичних карток стаціонарних хворих, збирання анамнезу життя й захворювання. Вивчення місцевих проявів захворювання; огляд, перкусія, пальпація, аускультація та вимірювання симетричних частин тіла. Оцінювання результатів лабораторних та інших методів обстеження хворих. Аналіз медичних карток стаціонарних хворих, їхній зміст і особливості ведення. Вивчення документації постової медичної сестри, ознайомлення з роботою перев’язочного, процедурного кабінетів.
Практичні навички:

 • обстеження хворого та діагностика хірургічних захворювань;

 • вивчення схеми історії хвороби, заповнення медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого.


Тема 8.5. Догляд за хворими в хірургічному відділенні. Підготовка хворих до операції
Лекція
Організація хірургічного відділення, його структура, розміщення, палати, перев’язочна, режим роботи, прибирання. Лікарський план обстеження й лікування хворого та його значення для роботи молодшого медичного персоналу. Загальний догляд за хірургічними хворими. Санітарно-гігієнічні вимоги до медичного персоналу та хворих. Особливості організації харчування хірургічних хворих. Визначення показань та протипоказань до знеболювання та операції (абсолютні, відносні). Оцінювання операційного ризику. Підготовка хворих до операції. Мета передопераційної підготовки: підготовка нервової, серцево-судинної систем, органів дихання, травного каналу. Підготовка операційного поля.

Премедикація. Транспортування хворого в операційну. Особливості підготовки до ургентних та планових операцій. Необхідний обсяг лабораторних та інших спеціальних методів обстеження для проведення операцій різного обсягу та загального знеболювання.


Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Участь у підготовці до планової та ургентної операцій хворих. Проведення премедикації. Підготовка операційного поля. Транспортування хворих в операційну.
Практичні навички:

 • особливості підготовки до операції дітей, жінок, осіб похилого віку, ослаблених осіб;

 • підготовка хворого до планової операції;

 • підготовка хворого до ургентної операції;

 • проведення премедикації;

 • транспортування хворого в операційну;

 • оцінювання даних лабораторних та додаткових методів обстеження;

 • проведення проб на чутливість до новокаїну та інших лікарських засобів.


Тема 8.6. Післяопераційний період. Лікування хворого
у відділенні інтенсивної терапії

Лекція
Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу. Порушення функцій життєво важливих органів і процесів обміну після операції.

Організація роботи і гігієнічний режим у відділенні реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), оцінювання загального стану хворого. Клінічний та моніторний нагляд за хворим.

Післяопераційні ускладнення, їхня профілактика й усунення: психічні та невротичні розлади, порушення діяльності серцево-судинної системи, дихання, травного каналу, сечовиділення.

Можливі ускладнення в ділянці рани й дренажів. Післяопераційний режим, дієта, лікарська терапія, лікувальна фізкультура. Лабораторний та функціонально-діагностичний контроль за станом хворого. Документація ВРІТ. Реабілітація хірургічних хворих після операції.


Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Робота у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, у хірургічному відділенні. Профілактика ускладнень після операцій, виконання призначень лікаря. Ознайомлення з функціонально-діагностичною апаратурою й лабораторним контролем за хворими. Документація ВРІТ та участь у її веденні.
Практичні навички:

 • догляд за хворими в післяопераційний період, методи контролю за станом хворого;

 • виявлення та участь у ліквідації ускладнень у післяоперацій­ний період;

 • виконання призначень лікаря;

 • складання режиму, дієти, ЛФК для хворих у відділенні інтен­сивної терапії;

 • ведення документації;

 • контроль за станом післяопераційної рани.


Тема 9. Основні види хірургічної патології
Тема 9.1. Ушкодження. Закриті механічні ушкодження (травми)
Лекція
Уявлення про травму. Види травматизму та його профілактика. Організація травматологічної допомоги.

Ускладнення травм — безпосередні, найближчі та пізні. Особливості обстеження травматологічного хворого, дослідження місця ушкодження. Організаційні й лікувальні принципи надання першої медичної допомоги. Види закритих травм м’яких тканин: забій, розтягнення, розрив, струс, стиснення. Особливості діагностики, надання першої допомоги та лікування. Вивихи, їхні види, діагностика й лікування.

Поняття про переломи кісток: класифікація, клінічні ознаки, надання першої допомоги. Механізм зростання переломів. Фактори, які уповільнюють зростання. Принципи лікування. Особливості догляду за травматологічними хворими.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Робота в травматологічному відділенні. Клінічний аналіз перебігу хвороби в пацієнтів з різними ушкодженнями, обговорення питань діагностики, клінічної картини, обсягу надання першої медичної допомоги на етапах евакуації. Ознайомлення з різними методами лікування і участь у маніпуляціях та оперативних втручаннях. Догляд за травматологічними хворими.­

Демонстрація і аналіз рентгенограм травматологічних хворих. Робота в операційній та перев’язочній.Участь у накладанні й знятті гіпсових пов’язок. Підготовка шини Белєра, інструментів для скелетного витягнення екстензійними апаратами.
Практичні навички:

 • діагностика та надання першої медичної допомоги в разі ушкодження м’яких тканин;

 • діагностика та надання першої медичної допомоги у випадку вивихів та переломів;

 • участь у накладанні та знятті гіпсових пов’язок;

 • догляд за хворими;

 • підготовка наборів інструментів для операцій на кістках;

 • діагностика основної травматологічної патології за рентгенограмами.


Тема 9.2. Відкриті механічні ушкодження (рани)
Лекція
Уявлення про поранення та рану. Види ран, розподіл їх за характером ушкодження. Клінічні ознаки ран, класифікація за стадіями розвитку інфекційного процесу. Етапи перебігу ранового процесу. Види загоєння ран. Основи надання першої медичної допомоги в разі поранень. Загальні принципи первинного хірургічного оброблення ран. Види первинного хірургічного оброблення ран. Антибактеріальна, хіміотерапія. Особливості лікування у випадках гнійних ран. Симптоми нагноєння рани, консервативне й хірургічне активне лікування, використання протеолітичних ферментів, загальної та місцевої антибіотикотерапії, УФО, лазера, гіпербаричної оксигенації. Вторинне хірургічне оброблення рани. Особливі види ранової інфекції. Вогнепальні поранення. Особливості перебігу та лікування.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Робота в чистій та гнійній перев’язочній, травматологічному пункті. Проведення перев’язок, зняття швів у хворих після операції. Відпрацювання підбирання необхідних інструментів для первинного хірургічного оброблення ран. Лікування потерпілих з гнійними ранами залежно від фази раньового процесу. Накладання м’яких клеолових та бинтових пов’язок.
Практичні навички:

 • перша допомога при пораненнях; участь у проведенні перев’язок;

 • проведення первинного хірургічного оброблення поверхнево розміщених ран м’яких тканин;

 • проведення активно-пасивної профілактики правця;

 • участь у лікуванні ран залежно від фази ранового процесу;

 • підготовка набору інструментів для первинного хірургічного оброблення рани.


Тема 9.3. Термічні ушкодження. Електротравма
Лекція
Опіки. Етіологія. Класифікація термічних опіків. Визначення глибини ушкодження тканин і площі опіку. Послідовність надання першої медичної допомоги хворим, боротьба з опіковим шоком, місцеве лікування опіків. Роль охолодження та раннього первинного хірургічного оброблення ушкодженої ділянки для поліпшення результатів подальшого лікування. Опікова хвороба: періоди й клінічні симптоми, принципи лікування. Догляд за опіковими хворими. Хімічні опіки, їх види, прояви, перша медична допомога і лікування. Особливості першої медичної допомоги при променевих опіках. Фази місцевих проявів променевих опіків. Відмороження. Види холодової травми. Класифікація відморожень, періоди і ступені розвитку. Перша допомога на догоспітальному етапі та лікування. Особливості догляду за хворими з відмороженнями.

Електротравма. Дія електроструму на організм людини — електроопік, загальні зміни в центральній нервовій та серцево-судинній системі, у диханні. Особливості надання першої медичної допомоги, серцево-легенева реанімація, принципи лікування.


Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Відпрацювання практичних навичок з надання першої медичної допомоги ушкодженим, визначення глибини та площі опіку. Клінічний аналіз перебігу хвороби в пацієнтів з опіками, відмороженнями. Обговорення питань клінічної картини, діагностики, надання першої медичної допомоги на догоспітальному етапі. Догляд за хворими з опіками і відмороженнями. Проведення некротомії та перев’язок.

Вивчення та клінічний аналіз перебігу хвороби в пацієн­тів з електротравмою. Проведення лікувальних заходів в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії.


Практичні навички:

 • визначення площі опікової поверхні різними способами;

 • визначення глибини ушкодження тканин при опіках і відмороженнях;

 • перша допомога в разі термічних, хімічних опіків;

 • перша допомога в разі електротравми;

 • перша допомога в разі холодової травми, відмороження та загального замерзання;

 • методика охолодження ушкодженої ділянки у випадку термічного опіку;

 • перев’язка опікової та відмороженої поверхні;

 • ознайомлення з технікою пересадки шкіри; види шкірних трасплантантів.

Тема 10. Хірургічна інфекція
Тема 10.1. Гостра й хронічна гнійна аеробна інфекція
Лекція
Класифікація хірургічної інфекції. Профі­лактика й лікувальні заходи у подоланні гнійних захворювань у роботі фельдшера. Основні збудники гострої та хронічної гнійної аеробної хірургічної інфекції. Шляхи проникнення інфекції. Загальні й місцеві ознаки гнійного запалення, види гнійних захворювань. Принципи лікування, антибактеріальна терапія і детоксикація.
Тема 10.2. Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної жирової клітковини, судин, кісток і суглобів
Лекція
Гострі гнійні захворювання шкіри (фурункул, карбункул, гідраденіт, абсцес, флегмона, бешиха, еризипелоїд), клінічна картина, особливості перебігу та лікування у разі цих захворювань. Тактика фельдшера. Запальні захворювання судин (лімфангіт, лімфаденіт, флебіт, тромбофлебіт). Причини, клінічні ознаки й лікування. Небезпечність ускладнень і гострого тромбофлебіту обличчя і нижніх кінцівок. Гнійно-запальні захворювання кісток і суглобів (бурсит, тендовагініт, артрит, остеомієліт). Причини, особливості клінічної картини й лікування залежно від локалізації процесу. Роль фельдшера в діагностиці та забезпеченні лікування хворих з окремими видами гнійних захворювань.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Самостійна робота фельдшера в діагностиці деяких гнійних захворювань у поліклініці та стаціонарі, лікуванні хворих. Участь у проведенні активного хірургічного втручання при гнійних за­хворюваннях, взяття посіву з ран для визначення мікрофлори, чутливості до антибіотиків. Перев’язування хворих, допомога під час операцій, розтинів абсцесів, некротомії.
Практичні навички:

 • показ тематичних хворих;

 • догляд за хворими;

 • взяття матеріалу з ран для бактеріологічного дослідження;

 • проведення проби на чутливість до антибіотиків;

 • участь у розтині поверхнево розташованих абсцесів;

 • перев’язка гнійних ран;

 • підготовка наборів для розтину гнояків;

 • профілактика та лікування пролежнів.


Тема 10.3. Гостра анаеробна інфекція. Профілактика газової гангрени, правця
Лекція
Поняття про клостридіальну й неклостридіальну анаеробну інфекцію.

Анаеробна інфекція: збудники, форми, загальні і місцеві прояви. Профілактика, протиепідемічні заходи і принципи лікування.

Правець: шляхи проникнення збудника й умови розвитку захворювання. Клінічні ознаки та профілактика, лікування й догляд за хворими.

Гнильна неклостридіальна анаеробна інфекція, причини виникнення, особливості клінічної картини та лікування. Організація догляду за хворими.


Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. Самостійна робота фельдшера в діагностиці анаеробної інфекції в поліклініці та стаціонарі. Участь у проведенні перев’язок, допомога лікарю при оперативних втручаннях, проведення санітарно-гігієнічних заходів щодо профілактики поширення анаеробної інфекції в стаціонарі згідно з чинними наказами МОЗ України.
Практичні навички:

 • показ тематичних хворих;

 • догляд за хворими;

 • проведення перев’язок ран, забруднених анаеробною інфекцією;

 • засвоєння основних положень санітарно-епідеміологічного режиму згідно з чинними наказами МОЗ України.


Тема 10.4. Загальна гнійна інфекція (сепсис)
Лекція
Причини виникнення і розвитку. Види сепсису. Класифікація, клінічна картина, місцеві та загальні прояви захворювання. Інфекційно-токсичний шок, симптоми, перша медична допомога, інтенсивна терапія, комплексне лікування і особливості догляду за хворими.
Тема 10.5. Гостра й хронічна специфічна хірургічна інфекція
Лекція
Поняття про специфічну інфекцію. Особливості захворювань, які потребують хірургічного лікування. Сибірка: причини й чинники, форми, клінічні ознаки, обов’язковість консервативної тера­пії. Дифтерія ран: особливості перебігу ранового процесу, специ­фічна терапія, застосування антибіотиків та антисептиків. Проти­епідемічні заходи й особливості догляду за хворими. Тактика фельдшера під час виявлення таких хворих. Особливості надання допомоги хворим з укушеними ранами.

Туберкульоз, який потребує хірургічного лікування, його форми. Туберкульоз лімфатичних вузлів: ознаки та лікування. Кістково-суглобовий туберкульоз: місцеві та загальні симптоми, діагностика, хіміотерапія, санаторно-ортопедичне, оперативне лікування та реабілітація хворих.

Актиномікоз: клінічна картина, діагностика і лікування.

Хірургічна проблема СНІДу.


Навчальна практика під керівництвом викладача
У стаціонарі. З’ясування клінічних ознак гострих специфічних інфекційних захворювань за медичними картками стаціонарних хворих. Профілактичні заходи й застосування специфічних сироваток. Хірургічне оброблення вкушених ран. Демонстрація й аналіз рентгенограм з ураженням кісток і суглобів хворих на хірургічний туберкульоз. Особливості догляду за хворими.
Практичні навички:

 • догляд за хворими. Показ та огляд тематичних хворих;

 • хірургічне оброблення ран;

 • застосування специфічних сироваток;

 • активно-пасивна профілактика правця;

 • перша допомога хворим з укушеними ранами;

 • вивчення основних положень наказу МОЗ України № 720.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка