Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСкачати 185.18 Kb.
Дата конвертації14.11.2016
Розмір185.18 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України


ОториноларингологіяПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010105 “Акушерська справа”

Київ

2011


ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
Укладачі:
Н.І. Степаненко — викладач-методист, викладач вищої категорії КРВНЗ “Кримський медичний коледж”.

А.П. Захарова — викладач І категорії КРВНЗ “Кримський медичний коледж”;

І.Д. Федик — викладач-методист, викладач вищої категорії Коломийського медичного коледжу ім. Івана Франка.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії вузьких дисциплин КРВНЗ “Кримський медичний коледж” 22.06.2011 р., протокол № 12.
Рецензенти:
Л.В. Гуляєва — головний дитячий оториноларинголог МОЗ АР Крим, заслужений лікар України, завідувач ЛОР-відділенням Кримського республіканського закладу “Дитяча клінічна лікарня”;

М.А. Золотарьова — канд. мед. наук, доцент кафедри оториноларингології ДУ “Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського” МОЗ України;

О.А. Пашко — викладач-методист, викладач вищої категорії Київського медичного коледжу № 3.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальну програму з дисципліни “Оториноларингологія” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010105 “Акушерська справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

Основна мета дисципліни оториноларингології — вивчення гострих та хронічних станів при хворобах верхніх дихальних шляхів і вуха. Значна частина навчального часу відводиться на практичні заняття, протягом яких студенти набувають професійних навичок з діагностики, лікування, догляду за хворими.

Однією з найважливіших проблем оториноларингології є хвороби горла, які сприяють розвиткові багатьох хвороб внутрішніх органів і систем.

Не менш важливим є вивчення питань взаємозв’язку хвороб носа та приносових пазух з бронхолегеневими хворобами.

Приділяється увага можливим внутрішньочерепним ускладненням при хворобах середнього вуха.

У разі потреби допускається корекція навчальної програми в межах 15 % загального часу, відведеного на вивчення дисципліни.Зміни програми обговорюються цикловою комісією і затверджуються заступником директора з навчальної роботи.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • анатомо-клінічні особливості вуха, горла, носа і приносових пазух;

 • причини, які призводять до хвороб цих органів, їх клінічну картину, принципи діагностики, лікування та профілактики;

 • заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.


Студенти повинні вміти:

 • своєчасно і самостійно розпізнавати типові хвороби ЛОР-органів;

 • проводити основні дослідження для діагностики хвороб ЛОР-органів;

 • надавати невідкладну допомогу при ушкодженнях ЛОР-органів;

 • виконувати практичні маніпуляції, передбачені програмою і проводити лікування.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • нові сучасні методи діагностики (ендоскопічні дослідження, фіброларингоскопію, МРТ, КТ, ультразвукове дослідження, слухові визванні потенціали (Audera), тимпанометрію);

 • нові сучасні методи лікування (функціонально-зберігальну ендоскопічну хірургію ЛОР органів, кохлеарну імплантацію, лазерохірургію);

 • сучасну апаратуру;

 • роботу операційної, перев’язної, ЛОР-відділення, ЛОР-кабінету поліклініки.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна робота

1

Вступ. Історія оториноларингології. Охорона праці в галузі

7

2

2

3

2

Анатомія і фізіологія носа і приносових пазух. Хвороби носа і приносових пазух. Методи дослідження і лікування

11

2

6

3

3

Анатомія і фізіологія глотки. Хвороби глотки. Методи дослідження і лікування

9

2

4

3

4

Анатомія і фізіологія гортані, трахеї, бронхів, стравоходу. Хвороби гортані, трахеї. Сторонні тіла трахеї, бронхів, стравоходу. Методи дослідження і лікування

11

2

4

5

5

Анатомія і фізіологія вуха. Хвороби вуха. Методи дослідження і лікування.

16

2

8

6
Усього

54

10

24

20


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годин

1

Надання ЛОР допомоги на кожному етапі розвитку дисципліни. Зв’язок оториноларингології з іншими клінічними дисциплінами

3

2

Клініка, діагностика доброякісних та злоякісних пухлин носа і приносових пазух

3

3

Клініка, діагностика, лікування вторинних ангін та ангін при хворобах крові

3

4

Клінічні стадії гострого стенозу гортані. Хронічний стеноз гортані

2

5

Клініка, діагностика, принципи видалення сторонніх тіл гортані, трахеї, бронхів, стравоходу

3

6

Клінічні ознаки захворювань внутрішнього вуха. Лікування та догляд за пацієнтами

3

7

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення. Класифікація, клініка, діагностика, лікування

3


ЗМІСТ
Тема 1. Вступ. Історія оториноларингології. Охорона праці в галузі
Лекція
Вступ. Місце оториноларингології серед інших клінічних дисциплін.

Участь медичного працівника в профілактиці хвороб ЛОР-органів. Надання невідкладної медичної допомоги, догляд за хворими, обсяг роботи молодшого медичного персоналу.

Організація лікувально-профілактичної оториноларингологічної допомоги міському і сільському населенню.

Загальні закономірності виникнення небезпечних станів, можливий негативний вплив на життя і здоров`я людини. Безпечні технологічні прийоми виконання процедур і маніпуляцій, вимоги санітарно-протиепідемічного режиму з урахуванням даних про поширення лікарняних інфекцій і захворюваності на гепатит, ВІЛ.

Охорона праці в галузі. Охорона медичного працівника на робочому місці.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Ознайомлення з організацією роботи ЛОР-кабінету. Оволодіння навичками для запобігання і ліквідації небезпечних станів під час виконання професійних обов’язків.
Практичні навички:


 • використання захисних засобів (окуляри, маски, рукавички, халати, фартухи);

 • організація робочого місця відповідно до умов санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.


Самостійна робота
Основні етапи розвитку оториноларингології. Виокремлення оториноларингології у самостійну дисципліну, її зв’язок з іншими клінічними дисциплінами. Втілення оториноларингології в медичну освіту. Видатні вчені та педагоги оториноларингології: С.М. Компанієць, О.С. Коломійченко, М.М. Волкович, О.М. Пучковський та ін.


Тема 2. Анатомія і фізіологія носа і приносових пазух. Хвороби носа і приносових пазух. Методи дослідження і лікування
Лекція
Клінічна анатомія і фізіологія носа, приносових пазух. Особливості кровопостачання носа і приносових пазух. Засоби дослідження носа і приносових пазух.

Хвороби та ушкодження зовнішнього носа: фурункул, опік, відмороження, травма. Гострий риніт. Риніт при інфекційних хворобах. Вазомоторний риніт.

Види хронічного риніту: катаральний, атрофічний, гіпертрофічний. Роль професійних чинників у розвитку риніту. Профілактика, клініка, діагностика, лікування, догляд.

Абсцес, гематома, перфорація і деформація носової перегородки. Носова кровотеча. Причини (загальні і місцеві).

Засоби припинення кровотечі.

Гострі і хронічніі хвороби приносових пазух: гайморит, етмоїдит, фронтит, сфеноїдит. Причини, профілактика, діагнос­тика, клініка, лікування, догляд. Показання до консервативно­го і хірургічного лікування.


Навчальна практика під керівництвом викладача
Дослідження носа і приносових пазух. Робота з лобним рефлектором. Риноскопія, накручування вати на зонд і змазування слизової оболонки носа, взяття мазка зі слизової оболонки носа.

Закапування в ніс лікарських засобів, уведення мазі.

Принципи видалення сторонніх тіл з порожнини носа. Передня тампонада носа при кровотечі. Накладання пращоподібної пов’язки на ділянку носа.
Практичні навички:


 • проведення риноскопії (передньої, середньої);

 • накручування вати на зонд і змазування слизової оболонки носа;

 • взяття мазка зі слизової оболонки носа;

 • введення в ніс лікарських засобів;

 • видалення сторонніх тіл з порожнини носа (техніка);

 • передня тампонада носа;

 • діафаноскопія;

 • накладання пращоподібної пов’язки;

 • накладання зігрівального компресу на верхньощелепну (гайморову) порожнину.


Самостійна робота
Доброякісні і злоякісні пухлини носа і приносових пазух. Діагностика, симптоматика, принципи лікування, догляд.
Тема 3. Анатомія і фізіологія глотки. Хвороби глотки. Методи дослідження і лікування
Лекція
Клінічна анатомія горла. Роль лімфаепітеліального горло­вого кільця у фізіології організму. Засоби дослідження горла. Гіпертрофія носоглоткового мигдалика. Аденоїдит. Симптоматика, профілактика, діагностика, лікування, догляд.

Етіологія. первинної ангіни. Ангіна язикового мигдалика. Принципи лікування хворих на первинну ангіну.

Хронічний тонзиліт. Гострий та хронічний фарингіт. Причини, профілактика, клінічні прояві, діагностика, принципи лікування, догляд.

Гнійні хвороби горла. Флегмонозна ангіна, навколомигдаликовий (паратонзилярний), заглотковий і навкологлотковий абсцес. Причини, профілактика, принципи лікування, догляд.

Доброякісні і злоякісні пухлини горла, принципи лікування, догляд, диспансеризація.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Огляд порожнини рота. Фарингоскопія. Задня риноскопія. Промивання лакун піднебінних мигдаликів. Накладання зігрівального компресу на шию. Принципи розтину навколомигдаликового (паратонзилярного) абсцесу. Догляд за хворими.

Огляд хворих із гострими та хронічними хворобами горла.


Практичні навички

 • огляд порожнини рота;

 • проведення фарингоскопії;

 • проведення задньої риноскопії;

 • видалення сторонніх тіл з порожнини горла (техніка);

 • промивання лакун піднебінних мигдаликів;

 • змазування піднебінних мигдаликів і задньої стінки горла;

 • накладання зігрівального компресу на підщелепну ділянку;

 • полоскання горла.


Самостійна робота
Вторинна ангіна при інфекційних хворобах (кір, скарлатина, дифтерія). Диференціальна діагностика лакунарної ангіни і дифтерії горла. Організаційні заходи у разі підозри на дифтерію. Ангіна при хворобах крові. Діагностика, принципи лікування, догляд.
Тема 4. Анатомія і фізіологія гортані, трахеї, бронхів, стравоходу. Хвороби гортані, трахеї. Сторонні тіла трахеї, бронхів, стравоходу. Методи дослідження і лікування
Лекція
Клінічна анатомія гортані, трахеї, бронхів, стравоходу. Дихальна, голосова і захисна функції гортані. Засоби дослідження. Принципи трахеобронхоскопії, езофагоскопії.

Гострий трахеїт.

Гострий ларингіт. Підслизовий ларингіт (гортанна ангіна). Дифтерія гортані. Причини, діагностика, лікування, догляд.

Хронічний ларингіт: катаральний, атрофічний, гіперпластичний. Причини, принципи лікування, догляд. Значення професійних чинників у розвитку хронічного ларингіту.

Хондроперіхондрит гортані.

Доброякісні ї злоякісні пухлини гортані.

Принципи лікування, диспансеризація, догляд.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Огляд хворих на гострі і хронічні хвороби гортані. Непряма ларингоскопія. Методика інгаляційної терапії. Туалет і заміна внутрішньої трахеостомічної трубки.
Практичні навички:


 • непряма ларингоскопія;

 • накладання зігрівального компресу на ділянку гортані;

 • різні види інгаляції;

 • туалет і заміна внутрішньої трахеостомічної трубки.


Самостійна робота
Гострий та хронічний стеноз гортані. Причини, клінічні прояви, засоби лікування. Показання до пролонгованої інтубації, трахеостомії. Догляд за хворими.

Сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів, стравоходу. Клініка, діагностика, принципи видалення.


Тема 5. Анатомія і фізіологія вуха. Хвороби вуха. Методи дослідження і лікування
Лекція
Клінічна анатомія зовнішнього, середнього, внутрішнього вуха. Фізіологія органа слуху. Звукопровідність і звукосприймання. Фізіологія вестибулярного аналізатора. Засоби дослідження вуха. Отоскопія.

Хвороби зовнішього вуха: ушкодження, отогематома, фурункул, отомікоз, сірчана пробка, сторонні тіла. Методика видалення, сірчаної пробки, стороннього тіла.

Хвороби середнього вуха. Євстахіїт. Гострий середній отит. Гострий алергічний отит. Значення алергічних хвороб носа і приносових пазух, аденоїдів у дітей в розвитку середнього отиту.

Особливості перебігу у дітей грудного віку. Профілактика, клінічні ознаки, лікування, догляд, наслідки. Мастоїдит. Причини, профілактика, клінічні ознаки, лікування. Показання до хірургічного лікування. Підготовка до операції і догляд за хворими після операції.

Хронічний гнійний середній отит. (Мезотимпаніт, епітимпаніт). Адгезивний отит. Причини, діагностика, принципи лікування. Показання до операції і догляд в післяопераційному періоді.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Зовнішній огляд вуха. Отоскопія. Накручування вати на зонд, туалет зовнішнього вуха. Видалення сірчаної пробки, стороннього тіла з зовнішнього слухового ходу промиванням, гачком. Закапування у вуха лікарських засобів, введення турунд. Продування вуха за методом Політцера.

Взяття мазка з вуха. Накладання зігрівального компресу на ділянку вухо. Дослідження слуху шепітною і розмовною мовою, камертонами. Пневмомасаж барабанної перетинки. Огляд та аналіз стану хворих на гострі й хронічні хвороби вуха.


Практичні навички:

 • отоскопія;

 • накручування вати на зонд і туалет зовнішнього слухового ходу;

 • видалення сірчаних пробок з зовнішнього слухового ходу методом вимивання;

 • закапування лікарських засобів у вухо, введення турунди у зовнішній слуховий хід;

 • продування слухових труб за методом Політцера;

 • взяття мазка з вуха.

 • інсуфляція — вдування складного порошку у вухо;

 • накладання зігрівального компресу на ділянку вуха;

 • накладання вушної пов’язки;

 • дослідження слуху шепітною і розмовною мовою, камертонами;

 • пневмомасаж барабанної перетинки (техніка).


Самостійна робота
Запалення внутрішнього вуха — лабіринтит. Причини, діагностика, клінічні ознаки. Отогенні внутрішньочерепні ускладнення. Шляхи поширення інфекції. Отогенний менінгіт. Отогенний абсцесс мозку. Отогенний сепсис і синустромбоз. Причини, принципи лікування, догляд.

Отосклероз. Нейросенсорна туговухість. Причини, лікування, профілактика.Значення професійних чинників у розвитку хронічного невриту слухового нерва. Принципи лікування. Слухопротезування.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Використання захисних засобів (окуляри, маски, рукавички, халати, фартухи).

 2. Організація робочого місця відповідно до умов санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

 3. Проведення риноскопії (передньої, середньої).

 4. Накручування вати на зонд і змазування слизової оболонки носа.

 5. Взяття мазка зі слизової оболонки носа.

 6. Введення в ніс лікарських засобів.

 7. Видалення сторонніх тіл з порожнини носа (техніка).

 8. Передня тампонада носа.

 9. Діафаноскопія.

 10. Накладання пращоподібної пов’язки.

 11. Накладання зігрівального компресу на верхньощелепну (гайморову) порожнину.

 12. Огляд порожнини рота.

 13. Проведення фарингоскопії.

 14. Проведення задньої риноскопії.

 15. Видалення сторонніх тіл з порожнини горла (техніка).

 16. Промивання лакун піднебінних мигдаликів.

 17. Змазування піднебінних мигдаликів і задньої стінки горла.

 18. Розтин навколомигдаликового (паратонзилярного) абсцесу (техніка).

 19. Накладання зігрівального компресу на підщелепну ділянку.

 20. Полоскання горла.

 21. Непряма ларингоскопія.

 22. Накладання зігрівального компресу на ділянку гортані.

 23. Різні види інгаляції.

 24. Вливання масла у гортань.

 25. Туалет і заміна внутрішньої трахеостомічної трубки.

 26. Отоскопія.

 27. Накручування вати на зонд і туалет зовнішнього слухового ходу.

 28. Видалення сірчаних пробок з зовнішнього слухового ходу методом вимивання.

 29. Закапування лікарських засобів у вухо, введення турунди у зовнішній слуховий хід.

 30. Продування слухових труб за методом Політцера.

 31. Взяття мазка з вуха.

 32. Інсуфляція — вдування складного порошку у вухо.

 33. Накладання зігрівального компресу на ділянку вуха.

 34. Накладання вушної пов’язки.

 35. Дослідження слуху шепітною і розмовною мовою, камертонами.

 36. Пневмомасаж барабанної перетинки (техніка).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


 1. Оториноларингологія як самостійна дисципліна.

 2. Участь молодшого медичного працівника у профілактиці хвороб ЛОР-органів та наданні невідкладної медичної допомоги.

 3. Охорона праці медичних працівників на робочому місці.

 4. Клінічна анатомія та фізіологія носа і приносових пазух.

 5. Хвороби зовнішнього носа.

 6. Риніт гострий, хронічний і вазомоторний.

 7. Носова кровотеча, невідкладна допомога.

 8. Гострі і хронічні хвороби приносових пазух.

 9. Клінічна анатомія і фізіологія горла.

 10. Аденоїди.

 11. Ангіна, види.

 12. Хронічний тонзиліт.

 13. Гнійні хвороби горла.

 14. Доброякісні і злоякісні пухлини горла.

 15. Клінічна анатомія та фізіологія гортані і трахєї.

 16. Гостре запалення гортані.

 17. Хронічне запалення гортані.

 18. Гострий і хронічний стеноз гортані.

 19. Показання до подовженої інтубації, трахеостомії.

 20. Пухлини гортані.

 21. Клінічна анатомія та фізіологія органа слуху.

 22. Хвороби зовнішнього вуха.

 23. Хвороби середнього вуха: гострий середній отит, хронічний середній отит, мезотимпаніт, епітимпаніт.

 24. Хвороби внутрішнього вуха (лабіринтит, отосклероз, нейросенсорна туговухість).

 25. Внутрішньочерепні отогенні ускладнення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Оториноларингологія як самостійна дисципліна.

 2. Участь молодшого медичного працівника у профілактиці хвороб ЛОР-органів та наданні невідкладної медичної допомоги.

 3. Охорона праці медичних працівників на робочому місці.

 4. Хвороби зовнішнього носа. Клініка, діагностика, лікування.

 5. Хвороби порожнини носа (риніт гострий, хронічний і вазомоторний). Клініка, діагностика, лікування.

 6. Носова кровотеча, невідкладна допомога.

 7. Хвороби приносових пазух. Клініка, діагностика, лікування.

 8. Гіпертрофічні хвороби горла. Клініка, діагностика, лікування.

 9. Ангіна, види. Клініка, діагностика, лікування.

 10. Хронічні хвороби горла (хронічний фарингіт, хронічний тонзиліт).

 11. Гостре і хронічне запалення гортані. Клініка, діагностика, лікування.

 12. Гострий і хронічний стеноз гортані. Клінічні стадії.

 13. Доброякісні і злоякісні пухлини гортані. Клініка, діагностика, лікування.

 14. Хвороби зовнішнього вуха (фурункул, отгематома, сірчана пробка та ін.). Клініка, діагностика, лікування.

 15. Гострі запалення середнього вуха. Клініка, діагностика, лікування.

 16. Хронічний середній отит. Клініка, діагностика, лікування.

 17. Хвороби внутрішнього вуха (лабіринтит, отосклероз, нейросенсорна туговухість). Клініка, діагностика, лікування.

 18. Внутрішньочерепні отогенні ускладнення. Симптоматика, діагностика, лікування.

ЛІТЕРАТУРА
Ананьев С.В. Болезни уха, горла, носа. — Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Яшан І.Я., Заболотний Д.І та ін. Медсестринство в оториноларингології. — Тернопіль: Укрмедкнига. — 2000.

Шадыев Х.Д., Хлыстов В.Ю., Хлыстов Ю.А. Практическая оториноларингология. — М., 2002.

Пальчун В.Т., Мачмедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология. — М.: Медицина, 2007 .

Петряков В.А. Оториноларингология. —М.: Высшая шк., 2008.

Білик Л.С. Медичні маніпуляції в алгоритмах. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.

Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха, горла, носа. — К.: Здоров’я 2001.

Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія. — К.: Логос, 2001.

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010.

Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Безшапочний С.Б., Дєєва Ю.В. Оториноларингологія. — К.: ВСВ “Медицина”, 2011.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка