Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 482.59 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір482.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

Список рекомендованих джерел
Правові джерела
основні:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами, внесеними згідно із Законом України №2222-ІV від 8 грудня 2004року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141; 2005. - №2. – Ст. 2

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Голос України. – 2001. – №3. – 10 січня; Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №26. - Ст. 216

 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. – №55/1. – Ст. 1900

 4. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст. 272

 5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №25. – Ст. 146

додаткові:

 1. Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 3-є вид., доп. і пер. – К.: Сфера, 2002. – С. 35-38

 2. Європейська хартія про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року // Бойко В., Євдокимов В., Юлдашев О. Право людини на правосуддя (Судове право України): Навч. посіб. – К.: «Варта»; МАУП, 2003. – С. 243-246

 3. Рекомендація №(94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13 жовтня 1994 року // Джерело в Інтернеті: .

 4. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17 листопада 2010 року // Джерело в Інтернеті: .

 5. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №31. – Ст. 429

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122

 7. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. - Ст. 56

 8. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 2004. – №16. – Ст. 1088

 9. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 2005. – №32. – Ст. 1918

 10. Кримінальний процесуальний кодекс України вiд 13 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – №90-91

 11. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – Ст. 50

 12. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1. – Ст. 1

 13. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №44. – Ст. 1764

 14. Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2012. – №45. – Ст. 1739

 15. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2006. – №3. – Ст. 1197

 16. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №51. – Ст. 2009

 17. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №59. – Ст. 2349

 18. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію судово-правової реформи в Україні» від 28 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30. – Ст. 426.

 19. Указ Президента України «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України» від 1 жовтня 2002 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 2002. – №40. – Ст. 1856

 20. Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» від 16 листопада 2004 року // Урядовий кур‘єр. – 2004. – 24 листопада. – №224

 21. Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - №19. - Ст. 1376

 22. Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» від 12 серпня 2010 року // Урядовий кур‘єр. – 2010. – №151

 23. Указ Президента України «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ» від 12 серпня 2010 року // Урядовий кур‘єр. – 2010. – №151

 24. Указ Президента України «Питання мережі місцевих загальних і апеляційних судів» від 20 травня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №39. – Ст. 1595

 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25 травня 2006 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 2006. - №22. - Ст. 1623

 26. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами» від 21 липня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - №32. - Ст. 1974

 27. Кодекс професійної етики судді, затверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002 року // Джерело в Інтернеті:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка