Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 482.59 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір482.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

Приклади тестових завданьМодуль 1. Загальна частина
Вкажіть, як вирішуються справи в суді апеляційної інстанції:

а) суддею одноособово

б) колегією суддів

в) деякі справи – суддею одноособово, деякі – колегією суддів


Позначте суди, які є судами касаційної інстанції:

а) апеляційні суди

б) вищі спеціалізовані суди

в) Конституційний Суд України

г) Верховний Суд України
Вкажіть, до розгляду яких справ відповідно до чинного законодавства залучаються народні засідателі:

а) цивільних справ

б) кримінальних справ

в) справ про адміністративні правопорушення,

г) господарських справ
Позначте, що передбачає гласність як принцип правосуддя:

а) свободу висловлення думки;

б) право кожного знати про розгляд своєї справи, брати участь у її розгляді, знати про результати розгляду;

в) одностайність при ухваленні судових рішень;

г) участь народу у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних
Знайдіть правильне твердження:

а) незалежність судді є гарантією його недоторканності

б) недоторканність судді є гарантією його незалежності

в) лише незалежний суддя може бути недоторканним

г) недоторканний суддя не може бути незалежним
Позначте, що передбачає принцип диспозитивності:

а) суд вирішує лише ті питання, про вирішення яких його просять сторони

б) розгляд справи в усіх судах відбувається відкрито

в) суд не може виходити за межі вимог сторін у справі

г) сторони вільно розпоряджаються своїми правами щодо предмета спору
Вкажіть, які з цих судів діють в Україні:

а) Вищий господарський суд

б) Вищий цивільний суд

в) Вищий адміністративний суд

г) Вищий касаційний суд
Вкажіть, які справи розглядають у першій інстанції й апеляційні суди:

а) цивільних справ

б) адміністративних справ

в) кримінальних справ

г) господарських справ

Модуль 2. Особлива частина
Вкажіть суди, які є місцевими:

а) місцеві загальні суди областей

б) апеляційні суди

в) міжрайонні суди

г) районні, міські, районні у містах, міськрайонні суди
Позначте, які дисциплінарні стягнення може бути застосовано до судді:

а) догана

б) попередження

в) звільнення з посади

г) пониження кваліфікаційного класу
Вкажіть, повноваженнями якої інстанції наділений Вищий адміністративний суд:

а) першої і останньої інстанції

б) апеляційної і останньої інстанції

в) наглядової інстанції

г) касаційної інстанції
Голова місцевого суду призначається:

а) безстроково

б) з числа суддів цього суду

в) Головою Верховного Суду України

г) Вищою радою юстиції
Переведення судді до суду вищого рівня здійснюється:

а) Президентом України за заявою судді

б) в порядку призначення чи обрання судді

в) Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду

г) Вищою радою юстиції
Вкажіть, які справи розглядають у першій інстанції апеляційні суди:

а) усі кримінальні справи

б) деякі категорії кримінальних справ

в) деякі категорії адміністративних справ

г) деякі категорії господарських справ
У місцевому загальному суді за участю народних засідателів суд розглядає:

а) деякі категорії цивільних справ

б) деякі категорії кримінальних справ

в) справи про адміністративні правопорушенняг) деякі категорії адміністративних справ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА Залік


 1. Поняття судоустрою.

 2. Поняття суду.

 3. Поняття судової влади, її характерні риси.

 4. Поняття правосуддя, його ознаки.

 5. Принципи організації і діяльності судів, їх класифікація

 6. Здійснення правосуддя лише судом. Недопустимість існування особливих і надзвичайних судів.

 7. Доступність правосуддя.

 8. Спеціалізація, територіальність та інстанційність.

 9. Незалежність суддів та їх недоторканність.

 10. Поєднання одноособового і колегіального розгляду справ.

 11. Верховенство права. Законність.

 12. Участь народних засідателів та присяжних у суді першої інстанції.

 13. Гласність та відкритість судового процесу.

 14. Рівність учасників судового процесу перед законом і судом.

 15. Змагальність сторін. Диспозитивність.

 16. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду.

 17. Обов’язковість судових рішень.

 18. Державна мова судочинства.

 19. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором.

 20. Забезпечення обвинуваченому права на захист.

 21. Забезпечення доведеності вини (презумпція невинуватості).

 22. Офіційне з'ясування обставин у справі.

 23. Поняття судової системи і системи судів.

 24. Характеристика сучасної системи судів в Україні.

 25. Судова ланка і судова інстанція.

 26. Загальна характеристика першої інстанції.

 27. Загальна характеристика апеляційної інстанції.

 28. Загальна характеристика касаційної інстанції.

 29. Загальна характеристика судових ланок.

 30. Поняття статусу суддів. Суддя як носій судової влади.

 31. Присяга та обов’язки професійного судді.

 32. Вимоги до претендентів на посаду судді.

 33. Незалежність суддів, її гарантії.

 34. Порядок призначення суддів.

 35. Порядок обрання суддів.

 36. Підготовка суддів.

 37. Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад і повноваження.

 38. Вища рада юстиції, її склад і повноваження щодо суддівського корпусу.

 39. Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення.

 40. Звільнення судді з посади.

 41. Суддівське самоврядування: завдання та організаційні форми.

 42. Збори суддів відповідного суду.

 43. Конференції суддів та відповідні ради суддів, їх повноваження.

 44. З’їзд суддів України, його повноваження.

 45. Рада суддів України, її повноваження.

 46. Статус присяжних і народних засідателів.

 47. Організаційне забезпечення судів. Державна судова адміністрація України.

 48. Місцевий суд - основна ланка судової системи. Види і мережа місцевих судів.

 49. Повноваження місцевого суду.

 50. Склад місцевого суду. Спеціалізація суддів.

 51. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.

 52. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа апеляційних судів.

 53. Повноваження апеляційного суду.

 54. Склад апеляційного суду.

 55. Голова апеляційного суду, порядок його призначення, повноваження.

 56. Судові палати в апеляційному суді, їх повноваження.

 57. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.

 58. Вищі спеціалізовані суди – вищі органи в системі спеціалізованих судів.

 59. Повноваження вищих спеціалізованих судів.

 60. Склад вищих спеціалізованих судів.

 61. Голова вищого спеціалізованого суду, порядок його призначення, повноваження.

 62. Судові палати у вищому спеціалізованому суді.

 63. Пленум вищого спеціалізованого суду: склад і повноваження.

 64. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.

 65. Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції.

 66. Повноваження Верховного Суду України.

 67. Склад Верховного Суду України. Судові палати Верховного Суду України.

 68. Голова Верховного Суду України, порядок його обрання, повноваження.

 69. Пленум Верховного Суду України: склад і повноваження.

 70. Апарат Верховного Суду України: структура і повноваження.

 71. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Повноваження Конституційного Суду України.

 72. Склад Конституційного Суду України.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка