Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 484.43 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.43 Kb.
1   2   3   4   5
.

Кримінальний процесуальний кодекс України вiд 13 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – №90-91.

Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР вiд 28 грудня 1960 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – №2. – Ст. 15.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 2004. – №16. – Ст. 1088.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. - 2005. - №32. – Ст. 1918.

Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. - Ст. 56.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. – №55/1. – Ст. 1900

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст. 272.

Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №25. – Ст. 146.

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – Ст. 50.

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1. – Ст. 1.Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. - №44. - Ст. 1764.

Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2012. - №45. - Ст. 1739.

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2006. – №3. – Ст. 1197.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №51. – Ст. 2009

Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №59. – Ст. 2349

Указ Президента України «Питання мережі місцевих загальних і апеляційних судів» від 20 травня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №39. – Ст. 1595

Указ Президента України «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України» від 1 жовтня 2002 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 2002. – №40. – Ст. 1856

Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» від 16 листопада 2004 року (з наступними змінами) // Урядовий кур‘єр. – 2004. – 24 листопада. – №224

Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» від 12 серпня 2010 року // Урядовий кур‘єр. – 2010. – №151

Указ Президента України «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ» від 12 серпня 2010 року // Урядовий кур‘єр. – 2010. – №151

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25 травня 2006 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 2006. - №22. - Ст. 1623.

Кодекс професійної етики судді, затверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002 року // Джерело в Інтернеті: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/F010E843CEA310FDC2256D2C00263498?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=F010E843CEA310FDC2256D2C00263498.

Регламент Конституційного Суду України. Затверджено рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 1997. - № 20.- Ст.87.

Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про незалежність судової влади” від 13 червня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - №6.

Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про деякі питання, що виникають у судовій практиці щодо позовів до органів суддівського самоврядування” від 19 грудня 2008 року // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №1.

Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів” від 12 червня 2009 року // Джерело в Інтернеті: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/073257863E8DBC16C22575DE004E9681?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=073257863E8DBC16C22575DE004E9681&Count=500&.

Концептуальні документи

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №31. – Ст. 429.

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію судово-правової реформи в Україні» від 28 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30. – Ст. 426.

Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - №19. - Ст. 1376.

Указ Президента України „Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні” від 9 червня 2006 року // Офіційний вісник України. -2006. - №24. - Ст. 1764.

Указ Президента України „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів” від 8 квітня 2008 року (ним затверджено Концепцію реформування кримінальної юстиції України) // Офіційний вісник України. – 2008. - №27. - Ст. 838.

Указ Президента України „Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” від 21 жовтня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. - №83. - Ст. 3020.

Рішення VIII (позачергового) з’їзду судів України „Про концептуальні засади подальшого здійснення судової реформи в Україні” від 7 грудня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - №12.Спеціальна література

загальна для всіх тем:

Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / Г.О. Пономаренко, А.Т. Комзюк, Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко. – К.: Прецедент, 2009. – 198с.

Амджалін Л., Гончарук О., Кравченко О. Судова система та суди в Україні в оцінках громадськості (комплексне соціологічне дослідження). – К.: Прецедент, 2005. – 234 с.

Брынцев В.Д. Судебная власть (правосудие): Пути реформирования в Украине. – Харьков: Ксилон, 1998. – 182 с.

Індекс судової реформи в Україні, грудень 2005. – Американська асоціація юристів, 2005. – 97 с.

Куйбіда Р.О., Банчук О.А. Судова реформа та законодавство про правосуддя // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки) / За заг. ред. І.Б. Коліушка, Н.В. Александрової. – К.: Лікей, 2005. – 448 с.

Куйбіда Р.О., Банчук О.А., Руда Т.В., Український Д.Я. Судова реформа та законодавство про правосуддя // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2005-2006 роки) / За заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка. – К.: Вид. Конус-Ю, 2007. – С. 289-448 (заг. к-сть сторінок – 496 с.).

Куйбіда Р.О., Банчук О.А., Руда Т.В. Судова реформа та законодавство про правосуддя // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007-2008 роки) / За заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка. – К.: Вид. Конус-Ю, 2009. – С. 452-541 (заг. к-сть сторінок – 584 с.).

Куйбіда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с. (доступно в Інтернеті за адресою: http://www.pravo.org.ua/files/ebook/Kujbida_monofraf.pdf).

Куйбіда Р. Організація і розвиток сучасної судової системи України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Академія адвокатури України. - К., 2006. - 21 с.

Матеріали науково-практичної конференції "Питання удосконалення судової системи України", 1-2 лютого 2007 року, Харків / АПН України; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого; Проект "Україна: верховенство права" / Ю.В. Баулін (голов.ред.). — Х.: Кроссроуд, 2007. — 148 с.

Молдован В.В. Судова риторика: теорія і практика. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 496с.

Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2008 рік / За заг. ред. А.Алєксєєва. - К. : Поліграф - Експрес , 2008. - 104 с. (доступно в Інтернеті за адресою: http://judges.org.ua/article/Mon2008.pdf).

Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2007 рік / За заг. ред. А.Алєксєєва. - К., 2007. - 96 с. (доступно в Інтернеті за адресою: http://judges.org.ua/article/Mon.pdf).

Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: Монографія. – Х.: Прав, 2008. – 304 с.

Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. - М.: Издательство «Наука», 1983. – 223 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / Академія правових наук України / В.Я. Тацій (голова редкол. вид.). - Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. — Х.: Право, 2008. — 574 с.

Соловйов О. Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України // Право України. – 2010. - №6. – С.167-173.

Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

Судебные системы европейских стран. Справник / Перевод с франц. Д.И. Васильева и с англ. О.Ю. Коякова. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 336 с.

Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голов.ред.) та ін. – К.; Х.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

Судові та правоохоронні органи України: посібник / О.Ф. Бантишев, С.А. Кузьмін, К.В. Колосова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К.: Вид. Паливода А.В., 2010. – 223с.

Судово-правова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., присв‘яч. 200-річчю Крайового суду Буковини, 26-28 травня 2004 р. – Чернівці, 2004. – 328 с.

Судоустрій України. Підручник / За редакцією С.В. Ківалова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Шишкін В.І. Судові системи країн світу (у 3-ох кн.). - К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 1. – 320 с.

Шишкін В.І. Судові системи країн світу (у 3-ох кн.). - К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн.2. -336 с.

Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр.=Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2005. - 2.вид., доп. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 351с.

Шишкін В. Концепція судової реформи (Концепція та додаткові матеріали). - К.: Українська Правнича Фундація, 1994. – 42 с.

Шишкін В. Судова влада /Демократичні зошити. Випуск 6/. - К.: Право, 1997.

додаткова література до теми 1:

Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав та основних свобод до процедури здійснення судочинства. – К.: ІКЦ «Леста», 2005. – 116 с. (доступно в Інтернеті за адресою: http://www.pravo.org.ua/files/Sud/banch_kujb_st6.pdf).

Волошина В.К. Судовий контроль як специфічний принцип досудового провадження // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Випуск 47. – С.220-224.

Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України. – 2007. - №11. – С. 30-34.

Коліушко І., Куйбіда Р. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - №11-12.

Міжнародні стандарти незалежності суддів: Збірка документів. – К.: Поліграф-Експрес, 2008. – 184 с. (доступно в Інтернеті за адресою: http://judges.org.ua/article/int_stand.pdf).Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національна практика: Навч.-практ. посіб. / Луць Л.А., Савенко М.Д., Городовенко В.В. (та ін.); Центр суддів. студій., Всеукр. незалеж. суддів. асоц. - К.: Поліграф-Експрес, 2008. – 128 с.

Потапенко В.П., Пушкар П.В. Запровадження і застосування в Україні Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №2. - С. 60-63.

Рабцевич О.Н. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и внутригосударственное правовое регулирование. – М.: Лекс-Книга, 2005. – 318 с.

Рішення Європейського суду з прав людини проти України (порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) // Джерело в Інтернеті: http://www.minjust.gov.ua/0/19618.

Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: монографія. – Х.: Право, 2010. – 256с.

Трегубов Є. Л. Право на справедливий суд в практиці Європейського суду з прав людини // Форум права. – 2010. – №1. – С.358-363 (доступно в Інтернеті за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10telzpl.pdf)

Шишкін В. Організація судоустрою у світлі вимог ст. 6 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини // Право України. — 2000. - №9.

додаткова література до теми 2:

Горлов А.Ф., Королюк В.О., Лавренюк С.І., Шевчук Ю.В. Еволюція влади. — 2-ге вид., доп. — К. : Київська правда, 2008. — 543с.

Захарова О. Проблеми реформування судочинства в Україні (нотатки з міжнародної наукової конференції) // Право України. – 2010. - №8. – С.215-217.

Истина… И только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. – М.: Юрид. литература, 1990. – 432 с.

Коліушко І., Куйбіда Р. Судова реформа: бути чи не бути? // Голос України. – 2009. - №45 (4545). - 13 березня.

Коліушко І., Куйбіда Р., Руда Т. Судова влада у фокусі конституційної реформи // Юридичний вісник України. – 2009. - №33, 34.

Кривенко В. Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Одес. нац. юрид. акад. - О., 2006. - 19 с.

Лебедев В. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. - СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 484 с.

Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України.- 1996. -№1.

Мельник М., Хавронюк М. Правосуддя.net? // Дзеркало тижня. – 2008. - №32.

Москвич Л.М. Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судових реформ в Україні // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - №2. – С.151-157.

Ківалов С. «Президентський» законопроект про судоустрій і статус суддів: чи прийметься європейський паросток на українському грунті // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.11-13.

Коліушко І., Куйбіда Р. Правосуддя.net! Але народ має право на правосуддя // Дзеркало тижня. – 2008. - №38.

Коліушко І., Куйбіда Р. Довгоочікувана судова реформа чи приручення судової влади? // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.14-16.

Оніщук М. Удосконалення правосуддя: засади реформування // Юридичний вісник України. – 2007. - №14, №15.

Притика Д. Сучасний стан та шляхи реформування системи правосуддя в України // Право України. – 2008. - №8. – С. 4-8

Сібільова Н. Обговорення проблем реформування судових і правоохоронних органів України // Право України. – 2010. - №8. – С.207-214.

Хливнюк А.М. Щодо поняття судова влада // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №4(104). – С.45-48.

Шишкін В. Третя влада: концепція є. Чи буде реформа?: [Проект "Концепції вдосконалення судового устрою для забезпечення справедливості судочинства в Україні відповідно до європ. стандартів", розроблений Нац. комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права: Комент. експертів] / В.Шишкін, П.Пилипчук // Дзеркало тижня. - 2006. - 22-28 квіт. - С.7.

додаткова література до теми 3:

Балаклицький І. Забезпечення адміністративних судів приміщеннями: проблеми залишаються // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.2-3.

Барбара В. Законодавче «викручування рук» Верховному Суду України // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.20-22.

Буряк О.В. Організація системи спеціалізованих судів України в контексті конституційних принципів // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - №3. – С.84-91.

Білова О.В. Проблеми суддівського самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - Х., 2008. - 19 с.

Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні / нормативна база, проблеми та шлях їх вирішення /. - К.: Юстініан, 2003. - 394 с.

Забезпечення незалежності судової влади у сфері фінансування судів України: законодавство та практика / За ред. Онопенка В.В. — К., 2004. – 48 с.

Захарова О.С.Теоретичні та практичні питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - №1. – С.21-25.

Кривенко В.В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою системою України. - Вісник Верховного Суду України. - 2005. - №4. – С. 2-6.

Куйбіда Р.О. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №9. – С. 82-91.

Назаров І. Міжнародний досвід щодо уніфікації принципів побудови судової системи // Право України. – 2010. - №7. – С.169-175.

Притика Д.М. Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України: Автореф. дис... доктора юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 36 с.

Притика Д.М Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 328 с.

Сердюк В.В. Юрисдикція судів за спеціалізацією: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією. - К.: Прецедент, 2005. - 191 с.

Стрижак А.А. Судове управління в Україні: Теорет. основи і правове регулювання. - Ужгород: Патент, 2004. - 119 с.

Хавронюк М.І., Мироненко С.Ф. Чи потрібні Україні мирові суди? // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №5(105). – С.35-41.

Шевченко В.П., Ткачук О.С. Військові суди України. – К.: Видавництво ДП „Видавничий дім „Козаки”, 2006. – 320 с.

Шишкін В. Військові суди через призму правової держави // Право України. - 2004. -№4. – С. 107-110.

Штогун С. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 20 с.

Штогун С. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів // Право України. - 2004. - №6. – С. 18-20.

додаткова література до теми 4:

Білоусенко В., Пилипчук П. Суд присяжних: яким йому бути? // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - №2. – С. 14.

Бринцев В. Нормативне і організаційне забезпечення участі представників народу у здійсненні правосуддя // Право України. — 2004. - №5. – С. 28-32.

Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при підготовці професійних суддів // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - № 2.

Гринюк В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.

Іваницький С.О. Формування складу народних засідателів у судовій системі України: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 224 с.

Збірник рішень кваліфікаційних рішень у дисциплінарних справах, 2007 р. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –1312 с.

Кампо В.М. Мирові судді та громадські мирові судді в Україні: проблеми та перспективи впровадження. – К.: Ін-т громадян. сусп-ва: ТОВ „ІКЦ Леста”. – 2007. – 40 с.

Карзонова Л.М. Возрожденный суд присяжных. Замисел и проблемы становлення. – М.: Nota bene, 2000. – 368 с.

Куйбіда Р. Добір суддів: вибори чи призначення // Юридичний вісник України. – 2006.– №30 (578).

Куйбіда Р. Проблеми юридичної відповідальності суддів // Адвокат. - 2005. – № 8. – С. 11-14.

Лощихін О. Необхідність внесення змін на законодавчому рівні щодо процедури призначення суддів безстроково і на адміністративні посади та їх звільнення // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.30-32.

Маляренко В. Позитиви і негативи суду присяжних // Право України. - 2000. — №3.

Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) / За заг. ред. І.Є. Марочкіна: Монографія. – Харків: „Фінн”, 2009. – 488 с.

Нестерчук Л.П. Етичні основи в діяльності суддів України //Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Випуск 47. – С.212-216.

Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003.

Прокопенко О.Б. Організаційно-правові гарантії забезпечення неупередженості суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №5 (205). – С.2-6.

Рассмотрение дел судом присяжних: Научно-практическое пособие / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрид. лит., 1998. – 288 с.

Русанова І.О. Проблеми організації суду присяжних в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003.

Русанова І.О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. - 183 с.

Статус суддів: Навчально-практичний посібник / За ред. проф. І.Є.Марочкіна. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 584 с.

Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Перекл. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 208 с.

Хавронюк М., Мироненко С. Чи потрібні Україні мирові суди // Дзеркало тижня. – 2009 . - №24.

Шишкін В. Формування суду присяжних (досвід Іспанії) // Право України. - 2002. -№2.- С. 139-143додаткова література до теми 5:

Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України // Право України. – 2008. - №8. – С. 87-91.

Бутирський А.А. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам // Держава і право. – 2009. – Випуск 45. – С.253-258.

Головатий С. П. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн. – К.: Видавництво «Фенікс», 2006. – LXIV; 1747 с. (бібліографія; додаток: ґлосарій; рез. англ.).

Головатий С. Верховенство права або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки //Право України. – 2010. - №4. – С.211.

Гребенюк І.І., Соловйов О.В. Проблема відшкодування шкоди, завданої перевищенням розумного строку розгляду справ у судах загальної юрисдикції у контексті статей 6 та 13 Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Джерело в Інтернеті: http://www.minjust.gov.ua/?do=dr&did=4306&sid=comments.

Доступ к правосудию: проблемы безплатной юридической помощи в странах Центральной и Восточной Европы. Напечатано в Венгрии. – ISBN 963 210 220 7

Ємельянова І.І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. - 2004. - №2. - С.18-22.

Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с.

Лемак В. Принцип верховенства права в Україні. // Право України. – 2010. - №3. – С. 44-51.

Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі. // Право України. – 2010. - №3. – С.126-132.

Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства.- К.: Юрінком Інтер- 1999. - 320 с.

Маляренко В. Про державну мову та перекладача у кримінальному процесі // Голос України. // Голос України. – 2006. – 21 вересня.

Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 512 с.

Ніколенко Л.М. Взаємозв’язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників в господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №10.

Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автори-упорядники О.А. Банчук, М.С. Демкова. — К.: Факт, 2004. — 336 с. (доступно в Інтернеті за адресою: http://www.pravo.org.ua/files/ebook/PravDopomoga_2004.pdf).

Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №6. – С.11-120.

Селиванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) // Право України. – 2010. – №6. – С.23-44.

Смокович М. Адміністративна та конституційна юрисдикції: проблеми розмежування // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.14-16.

Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні. – Право України. – 2010. - №3. – С.62-71.

Тертишник М. Верховенство права і закону // Право України. – 2010. - №6. – С.87-92.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

Шишкін В. Конституційні принципи судової процедури в механізмі захисту прав людини // Права людини в Україні. Щорічник 1997. - К.: Українська правнича фундація, 1999.

Шишкін В., Куйбіда Р. Оскарження і перегляд судових рішень в Україні. – К.: Факт, 2003. – 128 с. (доступно в Інтернеті за адресою: http://www.pravo.org.ua/files/ebook/Oskarzhennya_rishen.pdf).

Ялова О. Деякі аспекти застосування державної мови у судочинстві України // Право України. – 2010. - №3. – С.266-271.

додаткова література до теми 6:

Бринцев О.В. Розмежування компетенції адміністративних і господарських судів: проблеми та перспективи. — Х. : Право, 2007. — 64с.

Куйбіда Р.О. До питання про самостійність господарської юрисдикції // Право України. - 2005. - №10. - С. 118-120.

Куйбіда Р.О. Межі адміністративної юрисдикції: спірні питання // Юридичний вісник України. – 2007. - №25 (624)

Куйбіда Р.О. Проблеми розмежування адміністративної та конституційної юрисдикцій // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 19. – 432 с.

Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 526 с.

Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006. — 636 с.

Смокович М. Адміністративна та конституційна юрисдикції: проблеми розмежування // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.14-16.Інтернет-джерела


 1. Офіційний веб-портал судової влади www.court.gov.ua

 2. Сайт Конституційного Суду України www.ccu.gov.ua

 3. Сайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua

 4. Сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ www.sc.gov.ua

 5. Сайт Вищого господарського суду України www.arbitr.gov.ua

 6. Сайт Вищого адміністративного суду України www.vasu.gov.ua

 7. Сайт Апеляційного суду м.Києва www.apcourtkiev.gov.ua

 8. Сайт Вінницького окружного адміністративного суду www.voas.gov.ua

 9. Сайт Вінницького апеляційного адміністративного суду www.vaas.gov.ua

 10. Cайт Вищої ради юстиції www.vru.gov.ua

 11. Cайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України www.vkksu.gov.ua

 12. Сайт Державної судової адміністрації України court.gov.ua/dsa.

 13. Сайт Національної школи суддів України (Академії суддів України) www.nsj.gov.ua

 14. Єдиний державний реєстр судових рішень www.reyestr.court.gov.ua

 15. Сайт Міністерства юстиції України www.minjust.gov.ua

 16. Європейський суд з прав людини www.echr.coe.int/ECHR

 17. Консультативна рада європейських суддів www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_en.asp

 18. Європейська комісія з ефективного правосуддя www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

 19. Проект USAID „Україна: Верховенство права” www.fair.org.ua

 20. Центр політико-правових реформ pravo.org.ua

 21. Центр суддівських студій www.judges.org.ua

 22. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи www.khpg.org

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка