Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 484.43 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.43 Kb.
1   2   3   4   5

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

 1. Документи, що визначають міжнародні стандарти справедливого суду.

 2. Право на справедливий суд: його складові.

 3. Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини.

 4. Типові порушення Україною права на справедливий суд, констатовані Європейським судом з прав людини.

 5. Конституційні проблеми забезпечення права на справедливий суд.

 6. Проблеми законодавчого забезпечення права на справедливий суд.

 7. Проблеми організаційного забезпечення права на справедливий суд.

 8. Основні концептуальні документи у сфері судової реформи.

 9. Етапи судової реформи.

 10. Завдання сучасного етапу судової реформи.

 11. Сучасний етап судової реформи: найбільш дискусійні питання.

 12. Проблеми побудови системи судів за принципом спеціалізації.

 13. Проблеми побудови системи судів за принципом територіальності.

 14. Проблема призначення суддів на адміністративні посади. Повноваження голів судів.

 15. Проблеми організації Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

 16. Проблеми та перспективи організації дисциплінарних органів щодо суддів.

 17. Проблеми реалізації права судді на суддівське самоврядування.

 18. Проблеми організації Вищої ради юстиції.

 19. Проблеми забезпечення судів та інших установ судової системи.

 20. Дискусійні аспекти статусу державної судової адміністрації.

 21. Підготовка кадрів для судової системи: проблемні аспекти.

 22. Добір суддів: вибори чи призначення.

 23. Проблеми підготовки кадрів судової системи.

 24. Кар’єрне зростання суддів: сучасність і можливі перспективи.

 25. Основні загрози для незалежності суддів.

 26. Напрямки вдосконалення механізмів відповідальності суддів.

 27. Імунітети суддів.

 28. Проблеми грошового та соціального забезпечення суддів.

 29. Феномен корупції в судах і заходи щодо її подолання.

 30. Мирові судді: зарубіжний досвід і можливості щодо його запозичення в Україні.

 31. Суд присяжних і народні засідателі: проблеми і переваги цих інститутів.

 32. Верховенство права і законність: проблеми співвідношення.

 33. Верховенство права у рішеннях Європейського суду з прав людини, значення для національної судової практики.

 34. Прозорість, гласність і відкритість: проблеми співвідношення понять.

 35. Проблеми реалізації принципів гласності і відкритості.

 36. Розвиток принципу диспозитивності в Україні.

 37. Проблеми і перспективи запровадження медіації в Україні.

 38. Принцип змагальності: альтернатива принципу об’єктивної істини чи засіб з‘ясування істини?

 39. Моделі гарантованої правової допомоги у світі.

 40. Проблеми запровадження системи безоплатної правової допомоги в Україні.

 41. Тлумачення розумних строків розгляду справи у рішеннях Європейського суду з прав людини.

 42. Проблеми законодавчого та організаційного забезпечення розумних строків у судовій практиці.

 43. Проблеми інституту оскарження і перегляду судових рішень у процесуальному праві України.

 44. Проблеми забезпечення права на апеляційне оскарження судових рішень і напрямки їх вирішення.

 45. Проблеми забезпечення права на касаційне оскарження судових рішень і напрямки їх вирішення.

 46. Проблеми перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 47. Судовий прецедент і система українського права.

 48. Основні перешкоди для виконання судових рішень: причини, наслідки, напрямки їх подолання.

 49. Використання мов в українському судочинстві: проблеми правового регулювання і практики.

 50. Види судової юрисдикції в Україні, завдання кожного з них.

 51. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій.

 52. Проблеми захисту прав особи від неконституційних актів органів влади.

 53. Цивільна і господарська юрисдикції: чи є підстави для об‘єднання?

 54. Проблеми розмежування цивільної і господарської юрисдикцій.

 55. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської юрисдикцій.

 56. Визначення юрисдикції для вирішення земельних спорів: проблемні аспекти.

 57. Спори щодо інтелектуальної власності: проблеми визначення юрисдикції.

 58. Трудові спори і спори з відносин публічної служби: розмежування юрисдикції.

 59. Корпоративні і пов’язані спори: проблеми визначення юрисдикції.

 60. Визначення юрисдикції для вирішення спорів з відносин щодо захисту економічної конкуренції.

 61. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання.

Список рекомендованих джерелПравові джерела (основні)

Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами, внесеними згідно із Законом України №2222-ІV від 8 грудня 2004 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141; 2005. - №2. – Ст. 2.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту 3 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій України» (справа про Касаційний суд України) від 11 грудня 2003 року // Урядовий кур'єр. – 2003. – №241. – 20 грудня.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п'ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади) від 16 травня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007. - №40. - Ст. 1589; №48. - Ст. 1992.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII "Третейське самоврядування" Закону України "Про третейські суди" (справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. – №28. - Ст. 903.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) від 22 квітня 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. - №33. - Ст. 1102.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. - №6.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №3.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) від 11 березня 2010 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №3.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад" від 25 березня 2010 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №3.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 1 квітня 2010 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №3.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами" від 9 вересня 2010 року // Вісник Конституційного суду України. – 2010. - № 5.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" від 11 березня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2011. - № 2.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, частини третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України) від 5 квітня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2011. - № 3.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" від 16 червня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2011. - № 6.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції" (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) від 21 червня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2011. - № 6.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 12 липня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2011. - № 6.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України* (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) від 12 липня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2011. - № 6.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2011. - № 6.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Пріма-Сервіс" ЛТД щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України та за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України, частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також частини восьмої статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України (справа про фіксування судового процесу технічними засобами) від 8 грудня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2012. - № 1.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України від 13 грудня 2011 року // Вісник Конституційного суду України. – 2012. - № 1.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України від 25 січня 2012 року // Вісник Конституційного суду України. – 2012. - № 2.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 р. // Вісник Конституційного суду України. – 2012. - № 3.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 11113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України від 25 квітня 2012 року // Вісник Конституційного суду України. – 2012. - № 3.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Голос України. – 2001. – №3. – 10 січня; Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №26. - Ст. 216.

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 3-є вид., доп. і пер. – К.: Сфера, 2002. – С. 35-38.

Європейська хартія про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року // Бойко В., Євдокимов В., Юлдашев О. Право людини на правосуддя (Судове право України): Навч. посіб. – К.: «Варта»; МАУП, 2003. – С. 243-246.

Рекомендація №(94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13 жовтня 1994 року // Джерело в Інтернеті: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_323.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17 листопада 2010 року // Джерело в Інтернеті:

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка