Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 484.43 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.43 Kb.
1   2   3   4   5

Змістовий модуль 2

Проблеми статусу суддів

та організації правосуддя
Тема 4. Проблеми розвитку статусу суддів (12 год.)
Лекційні заняття 5-6 (4 год.)

Суддя і професійний суддя: відмінності понять. Добір і кар’єра суддів. Підготовка суддів. Особливості відповідальності суддів (дисциплінарної, цивільної, кримінальної). Імунітети (недоторканність суддів). Забезпечення діяльності суддів. Механізми залежності суддів. Феномен корупції в судах і заходи щодо її подолання. Форми участі народу у судочинстві. Інститути народних засідателів, суду присяжних: сфера застосування, переваги і недоліки. Мирові судді.


Семінарське заняття 5 (2 год.)

1. Добір і кар’єра суддів: вибори чи призначення. Підготовка суддів.

2. Імунітети і відповідальність суддів.

3. Порушення гарантій незалежності суддів. Феномен корупції в судах і заходи щодо її подолання.

4. Форми участі народу у судочинстві (народні засідателі, присяжні, мирові судді).
Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів

1. Добір суддів: вибори чи призначення?

2. Добір суддів: як забезпечити об‘єктивність і прозорість?

3. Кваліфікаційні вимоги до суддів: чи потрібно підвищувати?

4. Кар’єрне зростання суддів: сучасність і можливі перспективи.

5. Несумісність посади судді з іншими видами діяльності: основні проблеми.

6. Основні небезпеки для незалежності суддів і як їх подолати?

7. Напрямки вдосконалення механізмів відповідальності суддів.

8. Етичні правила поведінки судді та їх значення.

9. Корупція в судах: як мінімізувати?

10. Чи потрібні суддям імунітети?

11. Заробітна плата судді, соціальні пільги і привілеї: як оптимізувати?

12. Колізії у законодавчому регулюванні статусу суддів та їх подолання.

13. Мирові судді: зарубіжний досвід і можливості щодо його запозичення в Україні.

14. Суд присяжних і народні засідателі: чи потрібне в Україні поєднання цих інститутів?
Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Порівняйте положення Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, що стосуються удосконалення статусу суддів, і концептуальних документів щодо проведення судової реформи (див. список рекомендованих джерел): які ідеї реалізовано у Законі, а які – ні?

2. Знайдіть актуальні законопроекти щодо змін у статусі суддів та ознайомтеся з ними (скористайтеся пошуковою системою Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2). Проаналізуйте основні їхні ідеї.

Тема 5. Проблеми реалізації

загальних принципів правосуддя (16 год.)
Лекційні заняття 7-8 (4 год.)

Єдність та диференціація судового процесу. Верховенство права і законність як принципи правосуддя. Проблеми реалізації гласності і відкритості. Проблеми принципу диспозитивності. Примирення і запровадження медіації.

Рівність і змагальність сторін. Проблеми забезпечення права на правову допомогу. Розумні строки розгляду справ. Проблеми забезпечення права на оскарження і перегляд судових рішень. Обов’язковість судових рішень. Проблема судового прецеденту. Принцип державної мови судочинства: практичні аспекти його реалізації.

Демонстрація документального відеофільму.


Семінарські заняття 6-7 (4 год.)

1. Верховенство права і законність.

2. Гласність і відкритість

3. Диспозитивність. Примирення і медіація.

4. Рівність і змагальність. Право на правову допомогу.

5. Розумні строки розгляду справ.

6. Забезпечення права на оскарження і перегляд судових рішень.

7. Обов’язковість судових рішень. Проблема судового прецеденту.

8. Принцип державної мови судочинства.
Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів

1. Концепція судового права: основні положення, критичний аналіз.

2. Верховенство права і законність: проблеми співвідношення.

3. Верховенство права у рішеннях Європейського суду з прав людини, значення для національної судової практики.

4. Прозорість, гласність і відкритість: проблеми співвідношення понять.

5. Проблеми реалізації принципів гласності і відкритості.

6. Розвиток принципу диспозитивності в Україні.

7. Моделі медіації у світі та перспективи для України.

8. Проблеми запровадження медіації в Україні.

9. Принцип змагальності: альтернатива принципу об’єктивної істини чи засіб з‘ясування істини?

10. Моделі гарантованої правової допомоги у світі. Проблеми запровадження системи безоплатної правової допомоги в Україні.

11. Тлумачення розумних строків розгляду справи у рішеннях Європейського суду з прав людини.

12. Проблеми законодавчого та організаційного забезпечення розумних строків у судовій практиці.

13. Проблеми інституту оскарження і перегляду судових рішень у процесуальному праві України.

14. Основні перешкоди для виконання судових рішень: причини, наслідки, напрямки їх подолання.

15. Судовий прецедент: чи є і чи потрібен він в Україні?

16. Співвідношення принципів державної мови і доступності правосуддя.
Завдання для самопідготовки (8 год.)

1. Порівняйте положення Закону України „Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних кодексів, що стосуються забезпечення реалізації загальних принципів правосуддя, а також положення концептуальних документів щодо подальшого проведення судової реформи (див. список рекомендованих джерел): які ідеї реалізовано у законодавстві, а які – ні?

2. З‘ясуйте, як вплинуло прийняття Закону України „Про судоустрій і статус суддів” на реалізацію принципів правосуддя.

3. Проаналізуйте розбіжності у реалізації загальних принципів правосуддя між процесуальними кодексами і дайте оцінку їх обґрунтованості.

4. Знайдіть актуальні законопроекти щодо змін у судочинстві, ознайомтеся з ними та проаналізуйте під кутом зору загальних принципів правосуддя (скористайтеся пошуковою системою Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2).

Тема 6. Проблеми визначення судової юрисдикції (12 год.)
Лекційне заняття 9 (2 год.)

Поняття і види судової юрисдикції. Межі конституційної юрисдикції. Межі цивільної юрисдикції. Межі господарської юрисдикції. Межі адміністративної юрисдикції. Межі кримінальної юрисдикції. Інші види судової юрисдикції (у т. ч. справи про притягнення юридичних осіб до відповідальності за корупційні діяння).


Семінарські заняття 8-9 (4 год.)

1. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій.

2. Проблеми розмежування цивільної і господарської юрисдикцій.

3. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської юрисдикцій.

4. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання.
Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів

1. Проблеми захисту прав особи від неконституційних актів органів влади. Право на конституційну скаргу.

2. Цивільна і господарська юрисдикції: чи є підстави для об‘єднання?

3. Визначення юрисдикції для вирішення земельних спорів: проблемні аспекти.

4. Спори щодо інтелектуальної власності: проблеми визначення юрисдикції.

5. Трудові спори і спори з відносин публічної служби: розмежування юрисдикції.

6. Корпоративні і пов’язані спори: проблеми визначення юрисдикції.

7. Визначення юрисдикції для вирішення спорів з відносин щодо захисту економічної конкуренції.

8. Кримінальна юрисдикція: проблеми співвідношення з іншими юрисдикціями.

9. „Неідентифіковані” види судової юрисдикції (розгляд справ про адміністративні правопорушення, надання дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів за межами кримінальних справ та ін.).

10. Межі судової юрисдикції: на які правові спори судова юрисдикція не поширюється (спори щодо актів суддівського самоврядування, бездіяльності суддів тощо). Критичний аналіз.
Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Вивчіть положення процесуальних кодексів, що визначають юрисдикцію судів (підвідомчість) щодо розгляду правових спорів та інших справ. Знайдіть проблемні положення (при цьому доцільно ознайомитися із науково-практичними коментарями до відповідних статей процесуальних кодексів).2. Знайдіть і ознайомтеся із практикою вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України, а також Конституційного Суду України щодо розмежування судових юрисдикцій (постанови пленуму, роз’яснення президії, інформаційні листи, постанови, рішення тощо).
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка